THANH TRA CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2062/KH-TTCP

Hà Nội, ngày 03 tháng 09 năm 2014

KẾ HOẠCH

PHỐI HỢP TỔ CHỨCTIẾP CÔNG DÂN PHỤC VỤ ĐẠI HỘI ĐẢNG KHÓA XII

Căn cứ Luật Khiếu nại được Quốc hội thông qua ngày11/11/2011;

Căn cứ Luật Tố cáo được Quốc hội thông qua ngày11/11 /2011;

Căn cứ Luật Tiếp công dân được Quốc hội khóa XIIIthông qua ngày 25/11/2013;

Căn cứ Nghị định 64/2014/NĐ-CP ngày 26/6/2014 củaChính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Tiếp công dân;

Thực hiện Kết luận số 01- KL/TBTCPV ngày 19/5/2014của Tiểu ban tổ chức phục vụ Đại hội XII về việc phân công nhiệm vụ tổ chứcphục vụ Đại hội XII của Đảng, Thanh tra Chính phủ xây dựng Kế hoạch phối hợp tổchức tiếp công dân giữa Thanh tra Chính phủ với các Bộ, ban ngành Trungương và địa phương nhằm phục vụ Đại hội XII của Đảng như sau:

I. MỤC ĐÍCH YÊU CẦU.

1. Nâng cao hiệu quả tiếp công dân và giải quyếtkhiếu nại, tố cáo; đảm bảo quyền khiếu nại, tố cáo của công dân theo đúng quyđịnh pháp luật, hạn chế tối đa các vụ việc khiếu nại, tố cáo đông người, phứctạp kéo đến thủ đô Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh trong thời gian diễn ra Đạihội XII của Đảng.

2. Đảm bảo sự phối hợp chặt chẽ giữa các cơ quanTrung ương và địa phương trong việc tiếp công dân, xử lý đơn thư và giải quyếtkhiếu nại, tố cáo.

3. Kịp thời xử lý các tình huống các đoàn công dânkhiếu nại, tố cáo đông người, bức xúc, kéo dài tại thủ đô Hà Nội và thành phốHồ Chí Minh phục vụ tốt Đại hội XII của Đảng, đảm bảo trật tự an toàn xã hội.

II. NỘI DUNG KẾ HOẠCH.

1. Đối với Thanh tra Chính phủ.

- Căn cứ kết quả tổng hợp, báo cáo của các Cục địa bàn, Trụ sởTiếp công dân Trung ương và các địa phương để lập danh mục những địa phương cónhiều đoàn đông người đến Trụ sở, có nhiều vụ việc công dân khiếu nại, tố cáobức xúc, kéo dài. Qua đó phân loại và có biện pháp xử lý theo từng nhóm nộidung khiếu nại, tố cáo.

- Thành lập các Tổ công tác kiểm tra, đôn đốc các Cục địa bàn và một số địaphương đối với các vụ việc khiếu nại, tố cáo bức xúc, kéo dài; đồng thời, nắmchắc các vụ việc khiếu nại, tố cáo phức tạp mới phát sinh để kịp thời xem xét, giải quyết.

- Trụ sở Tiếp công dân Trung ươngthực hiện một số nội dung:

+ Xây dựng kế hoạch cụ thể về Tiếp công dân phục vụ Đại hội XII củaĐảng;

+ Đối với các vụ việc đã có kết quả rà soát theo Kế hoạch số 1130/KH-TTCP ngày 10/5/2012 của Thanh tra Chính phủ thì căn cứ vào kết quả rà soát để thôngbáo, tuyên truyền, hướng dẫn và vận độngcông dân chấp hành theo đúng quy định của pháp luật;

+ Phốihợp với các Cục địa bàn thuộcThanh tra Chính phủ nắm tình hình khiếu nại, tố cáo, phát hiện những điểm, những nơi có yếu tố xảy ra khiếu nại, tốcáo đông người, để kiến nghị kịp thời cấpcó thẩm quyền có biện pháp xử dứt điểm, không để phát sinh “điểm nóng”;

+ Đảm bảo bố trí đủ cán bộ trực,tiếp công dân ở tất cả các vị trí, cử cán bộ trực các ngày thứ 7 và Chủ nhật;

+ Phối hợp với Bộ Công an, UBND thành phố Hà Nội, UBND thành phố Hồ ChíMinh và Công an 02 thành phố trên, có biện pháp ứng phó kịp thời khi xảy ra sựcố (nếu có);

+ Thực hiện việc báo cáo hàng ngàytình hình tiếp công dân tại Trụ sở Tiếp công dân Trung ương với Tổng Thanh traChính phủ và các cơ quan Trung ương trong suốt thời gian diễn ra Đại hội XIIcủa Đảng; Đặc biệt, đối với các vụ việc đông người, phức tạp cần chủ động đềxuất phương án xử lý kịp thời, hiệu quả.

2. Đối với Bộ Công an.

- Chỉ đạo cơ quan Công an các địaphương rà soát, nắm bắt tình hình diễn biến khiếu kiện ở địa phương, thông báokịp thời để Trụ sở Tiếp công dân Trung ương chủ động trong việc sắp xếp kếhoạch tiếp công dân. Trên cơ sở đó có phương án ứng phó với những tình huống phức tạp, ngăn chặn các đối tượng xấu lợidụng, kích động những người khiếu kiện gây phức tạp về an ninh, chính trị vàtrật tự an toàn xã hội;

- Chỉ đạo các cơ quan chức năngthu thập, củng cố chứng cứ lập hồ sơ để có biện pháp xử lý kịp thời, nghiêmminh theo quy định của pháp luật đối vớinhững người lợi dụng quyền khiếu nại, tố cáo có hành vi vượt quá giới hạn, gâyrối trật tự công cộng vi phạm pháp luật, xâm phạm đến lợi ích của Nhà nước, củatập thể và công dân; ảnh hưởng đến công tác và hoạt động bình thường của một sốcơ quan và các đồng chí lãnh đạo Đảng và Nhà nước;

- Thông báo cho các địa phương cócông dân các đối tượng khiếu nại, tốcáo chây ỳ, thường xuyên tập trung tại vườn hoa Lý Tự Trọng và một số vị trí kháctrên địa bàn Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh để có biện pháp giải thích, vậnđộng đưa công dân trở về địa phương.

3. Đối với UBND thành phố Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh.

- Chỉ đạo Công an thành phố HàNội, Công an thành phố Hồ Chí Minh kịp thời nắm bắt tình hình khiếu kiện đôngngười để có phương án cưỡng chế, giải toả đối với các công dân khiếu nại, tốcáo, tập trung sai quy định của pháp luật về Trụ sở Tiếp công dân Trung ương đểtổ chức tiếp, hướng dẫn, vận động côngdân trở về địa phương, Không để các đoàn khiếu kiện đông người đến các khu vựcHội trường nơi diễn ra các cuộc họp và nhà riêng các đồng chí lãnh đạo Đảng vàNhà nước, xử lý kiên quyết những hành vingười khiếu kiện trưng băng rôn, biểu ngữ, hô hoán,chặn, đón xe Đại biểu dự Đại hội;

- Chỉ đạo Sở Y tế Hà Nội, Sở Y tếthành phố Hồ Chí Minh, Trung tâm cấp cứu 115 thường trực tiếp nhận, tổ chức cấpcứu kịp thời các trường hợp công dân đến khiếu nại tố cáo mà bị ốm, đau; đồng thờicử tổ công tác thường trực tại Trụ sở Tiếp công dân Trung ương tại Hà Nội vàthành phố Hồ Chí Minh trong thời gian diễn ra Đại hội XII của Đảng;

- Áp dụng các biện pháp cần thiếttheo quy định của pháp luật khi có tình huống phức tạp xảy ra (nếu có).

4. Đối với các cơ quan tham gia tiếp công dân tại Trụ sở Tiếp công dânTrung ương.

Ban Dân nguyện - Ủy ban Thường vụ Quốc hội; Văn phòng Chính phủ;Ủy ban Kiểm tra Trung ương; Văn phòngTrung ương Đảng, Ban Nội chính TW; Văn phòng Chủ tịch nước cần tăng cường cánbộ tiếp công dân tại Trụ sở Tiếp công dân trong suốt thời gian diễn Đại hội XIIcủa Đảng. Đồng thời, căn cứ vào báo cáo tình hình tiếp công dân của Trụ sở đểkịp thời báo cáo với Chủ tịch nước, Lãnh đạo Đảng, Quốc hội và Chính phủ, xin ýkiến chỉ đạo khi cần thiết.

5. Đối với các Ban, ngành của Trung ương.

Thanh tra Chính phủ đề nghị:

- Ban Tôn giáo Chính phủ, Ban Dânvận Trung ương, Ủy ban Trung ương Mặttrận Tổ quốc Việt Nam, Hội Cựu chiến binh, Hội Nông dân Việt Nam trong quátrình thực hiện nhiệm vụ, tập trung giải thích, hướng dẫn công dân khiếu kiệntheo đúng quy định pháp luật, không để kẻ xấu lợi dụng tuyên truyền sai sự thậtđối với các khiếu kiện liên quan đến vấn đề tôn giáo, tự do tín ngưỡng hoặc cácđoàn khiếu kiện đông người là đối tượng chính sách, người có công;

- Cử cán bộ phối hợp với Trụ sở Tiếp công dân Trung ương để tổ chức tiếp, vận động các công dân trở về địaphương khi Trụ sở Tiếp công dân Trung ương đề nghị;

- Chuyểnnội dung đơn khiếu nại, tố cáo của công dân đúng thẩmquyền tạo điều kiện thuận lợi cho công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo.

6. Đối với các địa phương.

- Thực hiện nghiêm túc nội dungcủa Chỉ thị số 35/CT-TW ngày 26/5/2014 của Bộ Chính trị, Chỉ thị số 14/CT-TTg ngày10/5/2012 của Thủ tướng Chính phủ và cácThông báo số 178, 179/TB-VPCP ngày 26/04/2014 củaVănphòng Chính phủ thông báo ý kiến chỉ đạocủa Phó Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc về công tác tiếp công dân, giảiquyết khiếu nại, tố cáo;

- Tổ chức thực hiện kết quả ràsoát các vụ việc khiếu nại, tố cáo bức xúc, kéo dài của công dân theo Kế hoạchsố 1130/KH-TTCP ngày 10/5/2012 củaThanh tra Chính phủ đã được thống nhất phương án giải quyết giữa Thanh traChính phủ, các Bộ, ngành với địa phương; cungcấpdanh sách các vụ việc khiếu nại, tố cáo tồn đọng, phức tạp, kéo dài đã đượcgiải quyết cho Trụ sở Tiếp công dân Trungương, các cơ quan Trung ương để có căn cứ giải thích, vận động công dân chấphành (kèm theo các biên bản thống nhất hoặc thông báo của Thanh tra Chính phủ).Những vụ việc phức tạp mới phát sinh cần xử lý dứt điểm ngay từ cơ sở;

- Chủ động, tích cực trong côngtác kiểm tra, rà soát các vụ việc khiếu nại, tố cáo đông người, phức tạp theokế hoạch số 2100/KH-TTCP ngày 19/9/2013 của Thanh tra Chính phủ; Để chủ độnggiải quyết khiếu nại, tố cáo của công dân theo đúng quy định pháp luật, cầntăng cườngtổ chức đối thoại với công dâncó khiếu nại, tố cáo ngay từ cơ sở, hạn chế công dân khiếu kiện vượt cấp lên cơ quan Trung ương;

- Thành lập Tổ công tác tiếp côngdân phục vụ Đại hội XII của Đảng. Khi có yêu cầu của Trụ sở Tiếp công dân Trungương cử ngay cán bộ có thẩm quyền phốihợp với Trụ sở để tiếp và vận động công dân trở vềđịa phương tránh để xảy ra diễn biến phức tạp tại Thủ đô;

- Nắm chắc tình hình khiếu nại, tốcáo của công dân tại địa phương; thường xuyên, kịp thời liên hệ với Trụ sởTiếp công dân Trung ương về tình hình các công dân khiếu nại, tố cáo phức tạp,đông người, bức xúc để Trụ sở có phương án tiếp công dân; phối hợp với Trụ sởTiếp công dân Trung ương vận động và tổ chức đưa công dân trở về địa phương;

- Trong thời gian diễn ra Đại hộiXII các cấp của Đảng, cần cân nhắc việcthực hiện cưỡng chế những vụ việc liên quan đến khiếu nại đông người, phức tạp,bức xúc;

- Thực hiện nghiêm túc Kế hoạch tiếp công dân phục vụ Đại hội XII củaĐảng đã được Tổng Thanh tra Chính phủ phê duyệt.

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN.

- Căn cứ vào Kế hoạch phối hợp tổchức tiếp công dân phục vụ Đại hộiXII của Đảng, Thanh tra Chính phủ đề nghị các Bộ, Ban, Ngành Trung ương và UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương xây dựngkế hoạch cụ thể để tổ chức thực hiện;

- Bộ Công an, UBND thành phố Hà Nội, UBND thành phố Hồ Chí Minh chỉ đạo các cơ quan chuyên môn của BộCông an và Công an 02 thành phố trên xây dựng kếhoạch, lên phương án cụ thể, phối hợpchặt chẽ với Trụ sở Tiếp công dân Trung ương để kịp thời xử lý các tình huốngkhiếu kiện đông người, phức tạp tại Thủ đô Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh đảmbảo sự hoạt động bình thường của các cơ quan Nhà nước;

- Thanh tra Chính phủ, UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương,các Bộ, Ban, Ngành Trung ương có liên quan phối hợp chặt chẽ, thường xuyên cóbáo cáo kịp thời với Văn phòng Trung ươngĐảng, Văn phòng Chính phủ, Văn phòng Quốchội, Văn phòng Chủ tịch nước để tổng hợp báo cáo với Trung ương Đảng, Chính phủvà Quốc hội;

-Tổchức sơ kết nhằm đánh giá, rút kinh nghiệm đề ra biện pháp khắc phụcnhững hạn chế, thiết sót trong việc thực hiện Kếhoạch phối hợp tổ chức tiếp công dân phục vụ Đại hội XII của Đảng giữaThanh tra Chính phủ với các Bộ, ban ngành Trung ương và địa phương.

Trên đây là Kế hoạch phối hợp tổ chức tiếp công dân phục vụĐại hội XII của Đảng Cộng sản Việt Nam, đề nghị các Bộ, Ban, ngành, UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương nghiêmtúc thực hiện nội dung của Kế hoạchnày./.

Nơi nhận:
- Thủ tướng Chính phủ (để b/c);
- Phó TTg Nguyễn Xuân Phúc (để b/c);
- Tiểu Ban Tổ chức phục vụ Đại Hội XII (để b/c);
- Lãnh đạo Thanh tra Chính phủ (để chỉ đạo);
- Văn Phòng Trung ương Đảng (để phối hợp);
- Văn phòng Chủ tịch nước (để phối hợp);
- Văn Phòng Chính phủ (để phối hợp);
- Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam (để phối hợp);
- Ủy ban KTTW, Ban Dân vận TW, Ban Nội chính phối hợp);
- Ban Dân nguyện - UBTVQH (để phối hợp);
- Các Bộ, cơ quan ngang bộ (để phối hợp);
- Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương (để phối hợp);
- Tổng cục An ninh II-Bộ Công an (để phối hợp);
- CATP Hà Nội, CATP Hồ Chí Minh (để thực hiện);
- Ban Tôn giáo Chính phủ, Hội Nông dân Việt Nam, Hội Cựu chiến binh (để phối hợp);
- Trụ sở Tiếp công dân TW tại Hà Nội và tại TP Hồ Chí Minh (để thực hiện);
- Các Cục, Vụ, đơn vị thuộc TTCP;
- Lưu VT, Ban TCDTW, Vụ KHTCTH./.

KT. TỔNG THANH TRA
PHÓ TỔNG THANH TRA
Nguyễn Đức Hạnh