ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HÀ NỘI
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 21/KH-UBND

Hà Nội, ngày 29 tháng 01 năm 2013

KẾ HOẠCH HÀNH ĐỘNG

THỰCHIỆN CHIẾN LƯỢC QUỐC GIA VỀ DINH DƯỠNG CỦA THÀNH PHỐ HÀ NỘI ĐẾN NĂM 2015

Trong những năm qua, Thành phố Hà Nội triển khai cóhiệu quả Chiến lược Quốc gia về dinh dưỡng góp phần tích cực vào công tác chămsóc, bảo vệ sức khỏe nhân dân Thủ đô. Nhận thức dinh dưỡng có liên quan mật thiếttới phát triển thể chất, nâng cao sức khỏe của nhân dân, chiến lược Quốc gia vềdinh dưỡng là nội dung quan trọng của Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội nhằmnâng cao chất lượng nguồn nhân lực, nâng cao chất lượng cuộc sống của từng ngườidân, từng gia đình và toàn xã hội.

Thực hiện Quyết định số 226/QĐ-TTg ngày 22/02/2012của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Chiến lược Quốc gia về dinh dưỡnggiai đoạn 2011-­2020 và tầm nhìn đến năm 2030, UBND Thành phố Hà Nội ban hành Kếhoạch hành động thực hiện Chiến lược Quốc gia về dinh dưỡng của Thành phố Hà Nộiđến năm 2015 những nội dung cơ bản như sau:

Phần thứ nhất.

ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ THỰC HIỆNCHIẾN LƯỢC QUỐC GIA VỀ DINH DƯỠNG CỦA THÀNH PHỐ HÀ NỘI GIAI ĐOẠN 2001-2012

1. Kết quả đạt được

1.1. Kết quả về các mục tiêu, chỉ tiêu

- Tỷ lệ người dân biết 10 lời khuyên dinh dưỡng hợplý đạt 83,7%.

- 52% bà mẹ nuôi con dưới 2 tuổi có kiến thức và thựchành dinh dưỡng đúng cho trẻ ốm.

- 18,8% bà mẹ có con dưới 2 tuổi cho con bú hoàntoàn trong 6 tháng đầu.

- Tỷ lệ suy dinh dưỡng cân nặng theo tuổi ở trẻ emdưới 5 tuổi toàn Thành phố giảm xuống còn 8,6%, tỷ lệ suy dinh dưỡng chiều caotheo tuổi ở trẻ em dưới 5 tuổi giảm xuống còn 17,8%.

- Tỷ lệ trẻ sơ sinh cân nặng dưới 2.500g là 4,3%, tỷlệ trẻ em dưới 5 tuổi thừa cân là 4,5%.

- Tỷ lệ bướu cổ trẻ em 8-10 tuổi là 2,42%.

- Trên 90% hộ gia đình sử dụng muối i-ốt, sản phẩmcó i-ốt đủ tiêu chuẩn phòng bệnh; Độ bao phủ muối i-ốt đủ tiêu chuẩn phòng bệnhđạt 5,1%; Mức i-ốt niệu trung vị 10,5 µg/dl.

- 99,8% trẻ 6 - 36 tháng tuổi được uống vitamin A,4,6% trẻ em dưới 5 tuổi có hàm lượng vitamin A huyết thanh thấp.

- Tỷ lệ thiếu máu do thiếu sắt ở phụ nữ có thai dưới22,7%.

- 100% xã, phường, thị trấn xây dựng màng lưới giámsát, tư vấn dinh dưỡng.

1.2. Kết quả thực hiện các nhóm giải pháp

1.2.1. Về công tác lãnh đạo, chỉ đạo:

- Đưa chỉ tiêu giảm tỷ lệ suy dinh dưỡng trẻ em dưới5 tuổi là chỉ tiêu cơ bản trong phát triển kinh tế - xã hội của Thành phố.

- Xây dựng các Kế hoạch hành động thực hiện Chiếnlược Quốc gia về dinh dưỡng Hà Nội (Kế hoạch giai đoạn 2001- 2005 và Kế hoạchgiai đoạn 2006 - 2010). Ngày 01/8/2008, thành phố Hà Nội được mở rộng trên cơ sởhợp nhất với tỉnh Hà Tây, huyện Mê Linh (tỉnh Vĩnh Phúc) và 04 xã của huyệnLương Sơn (tỉnh Hòa Bình), vì vậy từ năm 2009 thành phố Hà Nội đã điều chỉnh Kếhoạch hành động thực hiện Chiến lược Quốc gia về dinh dưỡng phù hợp với tìnhhình mới.

- Để thực hiện tốt các Kế hoạch trong từng giai đoạn,Thành phố kiện toàn Ban chỉ đạo thực hiện Chiến lược Quốc gia dinh dưỡng, trongđó đồng chí Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố là trưởng ban, các phó trưởngban là lãnh đạo các sở, ngành liên quan trong đó Sở Y tế là thường trực Ban chỉđạo; các sở, ngành; các quận, huyện, thị xã cũng đã kiện toàn Ban chỉ đạo.

- Song song với việc thực hiện Chiến lược Quốc giadinh dưỡng, Hà Nội triển khai nhiều chương trình y tế khác liên quan đến côngtác dinh dưỡng phát triển như: Phòng chống suy dinh dưỡng trẻ em; Chương trìnhphòng chống thiếu hụt I-ốt; Chương trình phòng chống thiếu vitamin A; Phòng chốngbệnh tiêu chảy...

- Thành phố ban hành các chính sách hỗ trợ cải thiệntình trạng dinh dưỡng như: chế độ thai sản, chăm sóc sức khoẻ, dinh dưỡng chongười nghèo, đối tượng chính sách, các quy định về phúc lợi xã hội. Chọn ưutiên các xã nghèo, các xã có tỷ lệ suy dinh dưỡng trẻ em dưới 5 tuổi cao, cácxã phường xây dựng phong trào Làng văn hóa sức khoẻ...

1.2.2. Giải pháp về nguồn lực:

a) Về nhân lực:

Chú trọng nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ làmcông tác dinh dưỡng các cấp: tạo điều kiện cho cán bộ cấp Thành phố được thamgia đào tạo, tập huấn các lớp về dinh dưỡng do Bộ Y tế, Viện Dinh dưỡng tổ chức.Hàng năm Thành phố tổ chức các lớp tập huấn nâng cao kiến thức và kỹ năng hỗ trợcho việc triển khai các hoạt động dinh dưỡng trong cộng đồng cho cán bộ cấp quận,huyện, thị xã và xã, phường, thị trấn.

Củng cố đội ngũ cộng tác viên dinh dưỡng, thườngxuyên bổ sung kiến thức cho các cộng tác viên.

b) Nguồn lực tài chính:

Nguồn từ Trung ương thông qua Chương trình phòng chốngsuy dinh dưỡng trẻ em, chương trình Hành động dinh dưỡng Quốc gia.

Nguồn ngân sách của Thành phố và của các quận, huyện,thị xã thực hiện Chiến lược Quốc gia dinh dưỡng và các chương trình y tế khácnhư: chương trình Phòng chống thiếu vitamin A, Phòng chống thiếu I-ốt...

1.2.3. Giải pháp về truyền thông, giáo dụcdinh dưỡng:

- Tăng cường truyền thông về dinh dưỡng: làm phóngsự truyền hình, phổ biến kiến thức dinh dưỡng trên báo, đài, xây dựng pano, khẩuhiệu, cấp phát tài liệu, sách, đặc san về dinh dưỡng, tờ rơi tuyên truyền vềdinh dưỡng...

- Tập huấn kiến thức và thực hành dinh dưỡng hợp lýcho các đối tượng: phụ nữ có thai, phụ nữ nuôi con nhỏ; dinh dưỡng tuổi học đườngcho học sinh, cha mẹ học sinh; dinh dưỡng người trung niên, người cao tuổi...Phối hợp lồng ghép tuyên truyền về dinh dưỡng trong các câu lạc bộ của hội Phụnữ, hội Người cao tuổi...

- Tổ chức phòng khám tư vấn dinh dưỡng và các điểmtư vấn dinh dưỡng. Tư vấn trực tiếp tại Trạm Y tế xã, phường, thị trấn và hộgia đình thông qua mạng lưới cộng tác viên, y tế cơ sở.

1.2.4. Giải pháp can thiệp dinh dưỡng:

- Hướng dẫn phục hồi dinh dưỡng cho bà mẹ có thaităng cân thấp và trẻ em 3 tháng liền không tăng cân bằng các sản phẩm giàu dinhdưỡng.

- Tổ chức phong trào “Ly sữa quả trứng” tặng quà(trứng, sữa) và các sản phẩm phục hồi dinh dưỡng cho trẻ suy dinh dưỡng.

- Thực hiện tốt chiến dịch “Ngày Vi chất dinh dưỡng”:tỷ lệ trẻ em 6-36 tháng tuổi uống vitamin A liều cao đạt trên 99,8%, trẻ dưới 5tuổi có nguy cơ cao, bà mẹ sau đẻ trong vòng 1 tháng uống vitamin A đạt kết quảcao.

- Hàng năm tổ chức tẩy giun cho trẻ 24 - 60 thángtuổi trong chiến dịch “Ngày Vi chất dinh dưỡng” đợt I góp phần cải thiện tìnhtrạng dinh dưỡng trẻ em dưới 5 tuổi.

- Mua và cấp phát viên sắt cho phụ nữ có thai tại mộtsố xã của huyện Thanh Trì, huyện Sóc Sơn từ năm 2005 đến 2010. Giáo dục, truyềnthông dinh dưỡng hợp lý, đa dạng hóa bữa ăn, tăng cường sử dụng thực phẩm giàusắt; vận động tuyên truyền phụ nữ có thai, đối tượng nguy cơ chủ động mua viênsắt, đa vi chất để phòng chống thiếu máu, thiếu vi chất dinh dưỡng.

1.2.5. Ứng dụng kết quả nghiên cứu khoa học:

Ứng dụng kết quả nghiên cứu khoa học về dinh dưỡnglàm cơ sở xây dựng Kế hoạch hành động thực hiện chiến lược Quốc gia về dinh dưỡngcủa Thành phố.

1.2.6. Giải pháp phối hợp liên ngành:

Kế hoạch hành động thực hiện chiến lược Quốc gia vềdinh dưỡng trên địa bàn Thành phố được các cấp, các ngành quan tâm chỉ đạo vàphối hợp triển khai. Các sở, ngành đã đưa nội dung hoạt động dinh dưỡng vào kếhoạch hàng năm; một số sở, ngành có nhiều hoạt động thiết thực, hiệu quả như: SởKế hoạch và Đầu tư, Sở Tài chính, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, SởGiáo dục và Đào tạo, Sở Lao động Thương binh và Xã hội, Sở Văn hóa Thể thao vàDu lịch, Sở Thông tin và Truyền thông, Sở Khoa học và Công nghệ, Hội Liên hiệpPhụ nữ Thành phố...

2. Hạn chế, bất cập

- Hoạt động truyền thông được triển khai dưới nhiềuhình thức nhưng chưa sâu rộng. Hoạt động can thiệp dinh dưỡng được triển khai tậptrung chủ yếu vào đối tượng trẻ em, phụ nữ có thai.

- Trong những năm gần đây, mặc dù tỷ lệ suy dinh dưỡngở trẻ em dưới 5 tuổi của Thành phố giảm bền vững nhưng tỷ lệ suy dinh dưỡng thểthấp còi còn cao, mặt khác đang có xu hướng gia tăng các bệnh mạn tính khônglây nhiễm liên quan đến dinh dưỡng nhất là tình trạng thừa cân béo phì.

- Trình độ dân trí không đồng đều giữa khu vựcthành thị và nông thôn vì vậy việc triển khai các hoạt động dinh dưỡng gặpkhông ít khó khăn.

- Công tác dinh dưỡng, tiết chế trong chăm sóc ngườibệnh còn hạn chế do thiếu nhân lực và một số bệnh viện chưa có bộ phận dinh dưỡng,tiết chế.

- Một số quận, huyện Ban chỉ đạo Chiến lược quốcgia dinh dưỡng được thành lập nhưng hoạt động còn mang tính hình thức, việc triểnkhai các hoạt động chủ yếu do ngành Y tế thực hiện.

3. Nguyên nhân

3.1. Nguyên nhân kết quả đạt được:

- Có sự lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp ủy Đảng,chính quyền và chỉ tiêu giảm suy dinh dưỡng là một trong những chỉ tiêu trong kếhoạch phát triển kinh tế - xã hội của Thành phố và mỗi địa phương.

- Sự phối họp của các sở, ngành, đoàn thể, tổ chứcxã hội trong tổ chức thực hiện Chiến lược Quốc gia dinh dưỡng; nhiều sở, ngành,đoàn thể có những hình thức, mô hình hoạt động sáng tạo nên huy động được sựtham gia của các tầng lớp nhân dân.

- Kinh phí cho triển khai các hoạt động được Bộ Y tếvà Thành phố quan tâm đầu tư.

- Sự phát triển về kinh tế; khoa học công nghệ tạomôi trường thuận lợi cho việc triển khai hoạt động dinh dưỡng,

- Công nghệ thông tin, truyền thông phát triển tạođiều kiện để người dân tiếp cận kiến thức dinh dưỡng trong bảo vệ sức khỏe.

3.2. Nguyên nhân của hạn chế, bất cập:

- Cán bộ làm công tác dinh dưỡng tiết chế ở các bệnhviện thiếu về số lượng và chưa được đào tạo chuyên ngành dinh dưỡng, tiết chế.

- Nguồn lực cho công tác dinh dưỡng chưa đáp ứng vớiyêu cầu trong tình hình mới, hoạt động dinh dưỡng tiết chế ở các cơ sở khám chữabệnh chưa phát triển. Kinh phí đầu tư cho công tác dinh dưỡng tập trung chủ yếucho công tác phòng, chống suy dinh dưỡng trẻ em dưới 5 tuổi.

- Mô hình bệnh tật thay đổi, các bệnh mạn tínhkhông lây nhiễm liên quan đến dinh dưỡng có xu hướng gia tăng do sự phát triểnkinh tế, quá trình đô thị hóa diễn ra nhanh chóng cùng với sự thay đổi thóiquen, lối sống của người dân đặt ra nhiều thách thức.

- Một số chính quyền cơ sở chưa nhận thức đúng mứctầm quan trọng của công tác dinh dưỡng với sự nghiệp chăm sóc, bảo vệ sức khỏenhân dân.

- Nhận thức, hiểu biết của một số bộ phận người dânvề chăm sóc sức khoẻ và dinh dưỡng còn hạn chế nhất là ở khu vực nông thôn.

Phần thứ hai.

KẾ HOẠCH HÀNH ĐỘNG THỰCHIỆN CHIẾN LƯỢC QUỐC GIA VỀ DINH DƯỠNG CỦA THÀNH PHỐ HÀ NỘI ĐẾN NĂM 2015

1. Cơ sở pháp lý và những vấnđề cần giải quyết

1.1. Cơ sở pháp lý:

Căn cứ Quyết định số 226/QĐ-TTg ngày 22/02/2012 củaThủ tướng Chính phủ phê duyệt Chiến lược Quốc gia về dinh dưỡng giai đoạn 2011- 2020 và tầm nhìn đến năm 2030.

Căn cứ Công văn số 1515/BYT-BM-TE ngày 21/3/2012 củaBộ Y tế về việc triển khai thực hiện Chiến lược Quốc gia về dinh dưỡng giai đoạn2011 - 2020 và tầm nhìn đến năm 2030.

Căn cứ Công văn số 318/VDD-CĐT ngày 08/6/2012 củaViện Dinh dưỡng Quốc gia về việc xây dựng kế hoạch 2011 - 2015 thực hiện Chiếnlược Quốc gia về dinh dưỡng giai đoạn 2011 - 2020.

1.2. Những vấn đề cần giải quyết:

- Nguyên nhân của một số bệnh mạn tính không lâynhiễm liên quan đến dinh dưỡng là vấn đề sức khoẻ cộng đồng quan trọng ở Hà Nội.Vì vậy cần chủ động triển khai các biện pháp kiểm soát thừa cân béo phì, cảithiện tình trạng dinh dưỡng cho cộng đồng.

- Tỷ lệ suy dinh dưỡng thể thấp còi ở trẻ em dưới 5tuổi chưa được cải thiện nhiều, lứa tuổi này chính là nguồn nhân lực phát triểncủa Thủ đô trong tương lai, do đó cần tập trung các hoạt động can thiệp để giảmtỷ lệ trẻ em dưới 5 tuổi suy dinh dưỡng thể thấp còi trong thời gian tới.

- Vấn đề thiếu vi chất dinh dưỡng của cộng đồng đặcbiệt là trẻ em, phụ nữ có thai, phụ nữ tuổi sinh đẻ, người cao tuổi đặt ra nhiềuthách thức.

- Tăng cường các hoạt động dinh dưỡng trong trườnghọc có ý nghĩa quan trọng trong phát triển thể chất, trí tuệ của học sinh.

- Kiện toàn và nâng cao trình độ chuyên môn cho độingũ cán bộ làm công tác dinh dưỡng ở cộng đồng.

- Triển khai hoạt động dinh dưỡng tiết chế tại cáccơ sở khám chữa bệnh.

2. Mục tiêu

2.1. Mục tiêu tổng quát:

Đến năm 2020, bữa ăn của người dân được cải thiện vềsố lượng, cân đối hơn về chất lượng, bảo đảm an toàn vệ sinh thực phẩm; tình trạngsuy dinh dưỡng trẻ em, đặc biệt thể thấp còi được giảm mạnh, góp phần nâng caotầm vóc và thể lực của người dân trên địa bàn Hà Nội, kiểm soát có hiệu quảtình trạng thừa cân, béo phì góp phần hạn chế các bệnh mạn tính không lây liênquan đến dinh dưỡng.

2.2. Mục tiêu và chỉ tiêu cụ thể:

- Mục tiêu 1: Tiếp tục cải thiện về sốlượng, nâng cao chất lượng bữa ăn của người dân.

Chỉ tiêu 1: Tỷ lệ hộ gia đình có mức năng lượngăn vào bình quân đầu người dưới 1,800 kcal giảm xuống 10%.

Chỉ tiêu 2: Tỷ lệ hộ gia đình có khẩu phầnăn cân đối (tỷ lệ các chất sinh nhiệt P: L: G = 14: 18 : 68) đạt 50%.

- Mục tiêu 2: Cải thiện tình trạngdinh dưỡng ở bà mẹ và trẻ em.

Chỉ tiêu 1: Giảm tỷ lệ thiếu năng lượng trườngdiễn ở phụ nữ tuổi sinh đẻ xuống còn 15%.

Chỉ tiêu 2: Tỷ lệ trẻ sơ sinh cân nặng dưới2.500 gram duy trì giảm xuống dưới 4,0%.

Chỉ tiêu 3: Tỷ lệ suy dinh dưỡng thể thấpcòi (chiều cao theo tuổi) ở trẻ em dưới 5 tuổi giảm xuống dưới 16,5%.

Chỉ tiêu 4: Tỷ lệ suy dinh dưỡng thể nhẹ cân(cân nặng theo tuổi) ở trẻ em dưới 5 tuổi giảm xuống dưới 8%.

Chỉ tiêu 5: Khống chế tỷ lệ trẻ em dưới 5 tuổithừa cân dưới 11%.

- Mục tiêu 3: Cải thiện tình trạng vichất dinh dưỡng

Chỉ tiêu 1: Tiếp tục duy trì đảm bảo độ baophủ viên nang vitamin A cho trẻ 6 - 36 tháng tuổi đạt 99,8%.

Chỉ tiêu 2: Tỷ lệ thiếu máu dinh dưỡng ở phụnữ có thai dưới 25%.

Chỉ tiêu 3: Tỷ lệ bướu cổ trẻ em 8 -10 tuổigiảm xuống dưới 5%.

Chỉ tiêu 4: Duy trì tỷ lệ hộ gia đình sử dụngmuối I-ốt, sản phẩm có I-ốt đủ tiêu chuẩn phòng bệnh đạt trên 90%. Mức lốt niệu:10 - 20 µg/dl.

- Mục tiêu 4: Kiểm soát tình trạng thừacân, béo phì và yếu tố nguy cơ của một số bệnh mạn tính.

Chỉ tiêu: Khống chế sự gia tăng thừa cân,béo phì ở người trưởng thành ở mức dưới 15%. Từng bước kiểm soát có hiệu quảtình trạng thừa cân, béo phì và yếu tố nguy cơ của một số bệnh mạn tính khônglây liên quan đến dinh dưỡng người trưởng thành.

- Mục tiêu 5: Nâng cao hiểu biết vàthực hành dinh dưỡng hợp lý.

Chỉ tiêu 1: 50% người dân có kiến thức và thựchành dinh dưỡng hợp lý, 60% người dân được tuyên truyền về kiến thức dinh dưỡnghợp lý qua các hình thức truyền thông, 90% người dân có hiểu biết đúng vềphòng, chống các rối loạn do thiếu hụt I-ốt.

Chỉ tiêu 2: Tỷ lệ bà mẹ có con dưới 2 tuổicho con bú sữa mẹ hoàn toàn trong 6 tháng đầu đạt 20%.

Chỉ tiêu 3: Tỷ lệ bà mẹ nuôi con dưới2 tuổi có kiến thức và thực hành dinh dưỡng đúng cho trẻ ốm đạt 70%.

Chỉ tiêu 4: Tỷ lệ nữ thanh niên được huấnluyện về dinh dưỡng và kiến thức cơ bản về làm mẹ đạt 60%.

- Mục tiêu 6: Nâng cao năng lực và hiệuquả hoạt động của mạng lưới dinh dưỡng tại cộng đồng và cơ sở y tế.

Chỉ tiêu 1: Phấn đấu 100% cán bộ tham giachương trình dinh dưỡng từ Thành phố đến cơ sở được đào tạo chuyên ngành dinhdưỡng cộng đồng từ 1 đến 3 tháng.

Chỉ tiêu 2: 100% cán bộ chuyên trách dinh dưỡngtuyến xã phường và cộng tác viên dinh dưỡng được tập huấn, cập nhật kiến thức vềchăm sóc dinh dưỡng.

Chỉ tiêu 3: 100% bệnh viện có cán bộ dinh dưỡngtiết chế.

Chỉ tiêu 4: 100% bệnh viện triển khai hoạt độngtư vấn và thực hiện thực đơn về chế độ dinh dưỡng hợp lý cho một số nhóm bệnhvà đối tượng đặc thù: người cao tuổi, người nhiễm HIV/AIDS và Lao.

Chỉ tiêu 5: 100% Trung tâm Y tế quận, huyện,thị xã và Trạm y tế xã, phường, thị trấn có phòng/góc tư vấn dinh dưỡng.

3. Các giải pháp chủ yếu

3.1. Giải pháp về lãnh đạo, chỉ đạo:

- Tiếp tục tập trung chỉ đạo thực hiện mục tiêu giảmsuy dinh dưỡng thể nhẹ cân, đưa một số chỉ tiêu dinh dưỡng vào chỉ tiêu pháttriển kinh tế - xã hội của Thành phố, bao gồm: Giảm tỷ lệ suy dinh dưỡng thể thấpcòi ở trẻ em dưới 5 tuổi, khống chế thừa cân, béo phì ở học sinh, giảm tỷ lệthiếu năng lượng trường diễn các nhóm đối tượng. Tăng cường công tác kiểm tra,giám sát việc thực hiện các chỉ tiêu về dinh dưỡng.

- Xây dựng, hoàn thiện các chính sách, quy định vềdinh dưỡng, thực phẩm; quy định về sản xuất, kinh doanh và sử dụng sản phẩmdinh dưỡng dùng cho trẻ nhỏ; tăng cường vi chất vào thực phẩm; khuyến khíchnuôi con bằng sữa mẹ; nghiên cứu áp dụng chính sách hỗ trợ dinh dưỡng học đườngtrước hết là lứa tuổi mầm non, tiểu học; khuyến khích các doanh nghiệp đầu tư sảnxuất và cung ứng các sản phẩm dinh dưỡng đặc thù hỗ trợ cho vùng nghèo, vùngkhó khăn.

- Tăng cường sự phối hợp liên ngành, khuyến khích sựtham gia của các tổ chức đoàn thể các doanh nghiệp trong thực hiện Chiến lượcquốc gia về dinh dưỡng.

3.2. Giải pháp về nguồn lực:

3.2.1. Phát triển nguồn nhân lực:

Củng cố và nâng cao hiệu quả hoạt động của đội ngũcán bộ làm công tác dinh dưỡng, dinh dưỡng tiết chế và vệ sinh an toàn thực phẩmcác cấp từ Thành phố đến quận, huyện, xã, phường với các nội dung:

- Cử cán bộ chuyên trách công tác dinh dưỡng các cấptham gia đào tạo cơ bản và đào tạo chuyên sâu.

- Củng cố và phát triển đội ngũ cán bộ làm công tácdinh dưỡng đặc biệt là mạng lưới cán bộ chuyên trách và cộng tác viên dinh dưỡngở tuyến cơ sở. Nâng cao năng lực quản lý điều hành các chương trình hoạt độngdinh dưỡng cho cán bộ ở các cấp từ Thành phố đến các quận, huyện, thị xã và cácsở, ngành liên quan.

- Phối hợp các trường Đại học Y, Viện Dinh dưỡng Quốcgia trong đào tạo cán bộ chuyên ngành dinh dưỡng.

3.2.2. Nguồn lực tài chính:

- Thành phố bố trí ngân sách để thực hiện Chiến lượcQuốc gia dinh dưỡng, các quận, huyện, thị xã và xã, phường, thị trấn quan tâmphân bổ kinh phí cho công tác này.

- Thực hiện xã hội hóa nhằm huy động nguồn tàichính cho công tác dinh dưỡng.

- Quản lý và điều phối có hiệu quả nguồn lực tàichính, bảo đảm sự công bằng, bình đẳng trong chăm sóc dinh dưỡng cho mọi ngườidân. Tăng cường kiểm tra, giám sát, đánh giá hiệu quả sử dụng ngân sách cho hoạtđộng dinh dưỡng.

3.3. Giải pháp về truyền thông, giáo dục dinhdưỡng:

- Nâng cao nhận thức của các cấp, các ngành về tầmquan trọng của công tác dinh dưỡng đối với sự phát triển nguồn nhân lực có chấtlượng cao.

- Triển khai các hoạt động truyền thông, giáo dụcnâng cao nhận thức về dinh dưỡng hợp lý cho cộng đồng trong phòng, chống bệnh tậtliên quan tới dinh dưỡng: phòng chống suy dinh dưỡng thấp còi, khống chế thừacân, béo phì và các bệnh mạn tính không lây liên quan đến dinh dưỡng cho ngườidân trong cộng đồng.

- Xây dựng và triển khai chương trình dinh dưỡng họcđường (từng bước thực hiện thực đơn tiết chế dinh dưỡng và sữa học đường cho lứatuổi mầm non và tiểu học). Đưa giáo dục dinh dưỡng, thể chất vào chương trìnhgiảng dạy cho học sinh.

3.4. Giải pháp về chuyên môn kỹ thuật:

- Nghiên cứu và triển khai các chương trình, dự ánvà các giải pháp can thiệp đặc hiệu góp phần cải thiện tình trạng dinh dưỡng,nâng cao thể lực và thể chất của người dân phù hợp theo từng khu vực (nôngthôn, thành thị...).

- Chăm sóc, dinh dưỡng hợp lý cho bà mẹ trước,trong và sau sinh, thúc đẩy nuôi con bằng sữa mẹ hoàn toàn trong 6 tháng đầu vàăn bổ sung hợp lý cho trẻ dưới 2 tuổi.

- Nâng cao năng lực giám sát dinh dưỡng và thực phẩmở Thành phố nhằm giám sát diễn biến tiêu thụ thực phẩm và tình trạng dinh dưỡngmột cách hệ thống.

- Phát triển và nâng cao hiệu quả của mạng lưới dịchvụ tư vấn và phục hồi dinh dưỡng.

- Đa dạng hóa sản xuất, chế biến và sử dụng các loạithực phẩm sẵn có ở địa phương; phát triển hệ sinh thái vườn - ao - chuồng, bảođảm sản xuất, lưu thông, phân phối và sử dụng thực phẩm an toàn; tăng cường sửdụng cá, sữa, rau trong bữa ăn hàng ngày.

- Thiết lập hệ thống giám sát, cảnh báo sớm mất anninh thực phẩm để có kế hoạch đáp ứng kịp thời trong tình trạng khẩn cấp.

3.5. Giải pháp về khoa học công nghệ và hợptác quốc tế:

- Tăng cường hoạt động nghiên cứu khoa học về dinhdưỡng và thực phẩm. Khuyến khích nghiên cứu, phát triển và chuyển giao công nghệvề chọn, tạo giống mới có hàm lượng các chất dinh dưỡng thích hợp; nghiên cứu sảnxuất và chế biến các thực phẩm bổ sung vi chất dinh dưỡng, sản phẩm dinh dưỡngvà dinh dưỡng đặc thù phù hợp với các đối tượng.

- Đẩy mạnh tin học hóa, cập nhật thông tin báo cáo,xây dựng cơ sở dữ liệu chuyên ngành dinh dưỡng chính xác, kịp thời.

- Tăng cường sử dụng thông tin và bằng chứng khoa họctrong việc lập kế hoạch, chương trình, dự án về dinh dưỡng các cấp, đặc biệt làphòng chống suy dinh dưỡng thể thấp còi và phòng chống thiếu vi chất dinh dưỡng.

- Áp dụng kinh nghiệm và thành tựu khoa học dinh dưỡngtrong dự phòng béo phì, hội chứng chuyển hóa và các bệnh mạn tính không lâyliên quan đến dinh dưỡng.

- Tăng cường hợp tác với các tổ chức quốc tế, cáctrường Đại học Y, Viện đầu ngành, các tổ chức trong lĩnh vực nghiên cứu, đào tạođể nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, tài chính để hỗ trợ, thúc đẩy triển khaithực hiện Chiến lược dinh dưỡng. Phối hợp, lồng ghép các dự án hợp tác quốc tếvà trong nước nhằm thực hiện tốt các mục tiêu của Chiến lược.

4. Các chương trình, dự án

Xây dựng kế hoạch và triển khai có hiệu quả cácchương trình, dự án để thực hiện Kế hoạch hành động thực hiện chiến lược Quốcgia dinh dưỡng của Thành phố:

- Chương trình, dự án về truyền thông giáo dục dinhdưỡng.

- Dự án phòng, chống suy dinh dưỡng, phòng chốngthiếu vi chất dinh dưỡng.

- Dự án kiểm soát thừa cân, béo phì.

- Các Chương trình phòng, chống bệnh mạn tính khônglây nhiễm liên quan đến dinh dưỡng (đái tháo đường, tăng huyết áp...)

5. Kinh phí

- Từ Chương trình mục tiêu Quốc gia do Trung ươngphân bổ cho Hà Nội.

- Từ ngân sách của Thành phố phân bổ hàng năm chocác chương trình y tế liên quan tới thực hiện Chiến lược Quốc gia dinh dưỡng.

- Từ nguồn hỗ trợ của quận, huyện, thị xã và xã,phường, thị trấn.

- Từ nguồn khác: xã hội hóa, nguồn tài trợ trong vàngoài nước.

6. Tổ chức thực hiện

6.1. Sở Y tế:

Chủ trì, phối hợp với Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Tàichính, các sở, ban, ngành liên quan, các tổ chức chính trị - xã hội và Ủy bannhân dân các quận, huyện, thị xã tổ chức triển khai Kế hoạch hành động trên phạmvi toàn thành phố.

- Chỉ đạo các đơn vị trong ngành triển khai Kế hoạchhành động thực hiện Chiến lược Quốc gia về dinh dưỡng của Thành phố Hà Nội đếnnăm 2015, tiếp tục làm tốt các chương trình Y tế liên quan dinh dưỡng như:Phòng chống suy dinh dưỡng trẻ em, Phòng chống các rối loạn do thiếu hụt I-ốt,Phòng chống thiếu Vitamin A, Vệ sinh học đường và các chương trình y tế. Đẩy mạnhtriển khai công tác dinh dưỡng tiết chế trong các bệnh viện của Hà Nội.

- Kiểm tra, đánh giá việc thực hiện kế hoạch, giámsát, phát hiện những tồn tại, vướng mắc, báo cáo với UBND Thành phố để kịp thờigiải quyết.

- Phối hợp các sở, ngành triển khai kế hoạch và tổnghợp báo cáo định kỳ về Ban chỉ đạo Thành phố và Trung ương.

6.2. Sở Giáo dục và Đào tạo:

- Tiếp tục thực hiện mục tiêu, nội dung chươngtrình giáo dục dinh dưỡng và thể chất, xây dựng mô hình dinh dưỡng trong trườnghọc.

- Chỉ đạo các trường nâng cao chất lượng bữa ăn chohọc sinh bán trú đảm bảo dinh dưỡng hợp lý, ưu tiên khu vực khó khăn.

- Phối hợp chặt chẽ với ngành Y tế triển khai cáchoạt động dinh dưỡng trong trường học, ưu tiên triển khai các hoạt động phòng,chống suy dinh dưỡng ở trẻ em tuổi học đường khu vực ngoại thành, các vùng khókhăn và phòng chống thừa cân, béo phì ở khu vực nội thành.

6.3. Sở Kế hoạch và Đầu tư:

Tham mưu cho UBND Thành phố trong đầu tư cho cácchương trình dự án liên quan tới việc thực hiện Chiến lược Quốc gia dinh dưỡngcũng như thu hút đầu tư cho lĩnh vực này.

6.4. Sở Tài chính:

Cân đối, đảm bảo ngân sách cho các hoạt động chươngtrình dinh dưỡng, các chương trình có liên quan đến dinh dưỡng.

6.5. Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn:

- Chủ động xây dựng kế hoạch và giải pháp thực hiệncủa ngành theo giai đoạn và hàng năm, đảm bảo an ninh thực phẩm quy mô hộ giađình.

- Chỉ đạo, hướng dẫn việc sản xuất, sơ chế, chế biếnthực phẩm an toàn, giàu dinh dưỡng tại địa phương. Phổ biến các kỹ thuật nuôitrồng, sơ chế, bảo quản nông sản, phát triển mô hình sinh thái vườn - ao - chuồng.

- Giám sát dự báo về an ninh lương thực.

- Kiểm tra giám sát và hướng dẫn việc sử dụng hóachất trong nông nghiệp, chăn nuôi đảm bảo an toàn, vệ sinh.

- Phối hợp với các sở, ngành đẩy mạnh chương trìnhcung cấp nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn góp phần cải thiện tình trạngdinh dưỡng của người dân.

6.6. Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch:

Lồng ghép tuyên truyền dinh dưỡng hợp lý vào triểnkhai phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”, các hoạt động cổđộng tuyên truyền trực quan, văn hóa quần chúng.

6.7. Sở Thông tin và Truyền thông:

- Chủ trì và phối hợp với Sở Y tế xây dựng tài liệutuyên truyền các kiến thức dinh dưỡng cho người dân.

- Chỉ đạo các cơ quan báo, đài Thành phố tuyên truyềnkiến thức, thực hành về dinh dưỡng hợp lý cho người dân.

- Xây dựng kế hoạch tuyên truyền thường xuyên vàtăng cường trong các đợt chiến dịch nhằm nâng cao sức khoẻ, dinh dưỡng hợp lý,phòng chống suy dinh dưỡng và phòng chống thừa cân, béo phì.

- Trực tiếp tổ chức thông tin về dinh dưỡng hợp lý,thường xuyên cập nhật thông tin trên cổng giao tiếp điện tử Thành phố, đặc santruyền thông và xã hội.

6.8. Sở Lao động, Thương binh và Xã hội:

Đề xuất và thực hiện chính sách hỗ trợ người nghèo,hộ cận nghèo, đặc biệt quan tâm vấn đề bảo vệ, chăm sóc sức khoẻ trẻ em.

6.9. Sở Khoa học và Công nghệ:

Khuyến khích và tạo điều kiện cho các nghiên cứukhoa học trong lĩnh vực dinh dưỡng cũng như ứng dụng tiến bộ khoa học về dinhdưỡng.

6.10. Đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Thànhphố, Liên đoàn Lao động, Hội Liên hiệp phụ nữ, Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ ChíMinh, Hội Nông dân, Hội Cựu chiến binh và các tổ chức xã hội:

Trong phạm vi chức năng, nhiệm vụ của mình, thamgia phối hợp tổ chức triển khai Kế hoạch: Đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến kiếnthức trong về sức khỏe; dinh dưỡng hợp lý phù hợp lứa tuổi với đa dạng các hìnhthức khác nhau. Vận động, khuyến khích đoàn viên, hội viên và cộng đồng thực hiệntốt bữa ăn gia đình góp phần cải thiện tình trạng dinh dưỡng người dân nhất làđối với phụ nữ có thai, phụ nữ trong tuổi sinh đẻ.

6.11. UBND các quận, huyện, thị xã:

- Xây dựng kế hoạch hành động thực hiện Chiến lượcQuốc gia dinh dưỡng đến năm 2015 trên địa bàn. Đưa kế hoạch hành động thực hiệnchiến lược Quốc gia dinh dưỡng vào mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội.

- Chủ động bố trí các nguồn lực để triển khai cáchoạt động thực hiện Chiến lược Quốc gia về dinh dưỡng.

- Chỉ đạo các xã, phường triển khai có hiệu quả cáchoạt động dinh dưỡng tại cộng đồng.

- Phối hợp với các sở, ngành giám sát, đôn đốc, thựchiện tốt các mục tiêu đã đề ra của chương trình.

UBND Thành phố yêu cầu các sở, ngành Thành phố,UBND các quận, huyện, thị xã xây dựng kế hoạch, tổ chức triển khai thực hiện kếhoạch này, định kỳ báo kết quả về UBND Thành phố (qua Sở Y tế Hà Nội - đơn vịthường trực tổng hợp, báo cáo)./.

Nơi nhận:
- Bộ Y tế; (để báo cáo)
- TT TU, TT HĐND TP; (để báo cáo)
- Đ/c Chủ tịch UBND TP; (để báo cáo)
- Viện Dinh dưỡng QG; (để báo cáo)
- Các sở, ngành TP;
- UBND các Q, H, TX;
- Đ/c CVP, PVP Đỗ Đình Hồng;
- Phòng VX, TH;
- Lưu: VT, VX th.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Nguyễn Thị Bích Ngọc