ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2111/KH-UBND

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 19 tháng 5 năm 2014

KẾ HOẠCH

TỔCHỨC HOẠT ĐỘNG HÈ NĂM 2014

Nhằm đẩy mạnh công tác chăm lo và tổ chức các hoạt độnghọc tập, vui chơi giải trí cho thanh thiếu nhi trong mùa hè năm 2014, Ủy bannhân dân Thành phố chỉ đạo triển khai kế hoạch tổ chức hoạt động Hè năm 2014như sau:

I. CHỦ ĐỀ - ĐỐI TƯỢNG - THỜI GIAN:

1. Chủ đề: “Thiếu nhi Thành phố Anh hùng nói li hay, làm việc tốt”

2. Đối tượng:

2.1 Đối tượng tham gia:Cácem thiếu niên – nhi đồng, học sinhtiểu học, trung học cơ sở, trung học phổ thông; học viên tại các trung tâm giáo dục thường xuyên, các em thiếu nhi sinh hoạt ti c câulạc bộ, mái ấm, nhà m,cơ s bảo tr hội cônglập, ngoài công lập tr em cóhoàn cảnh đc biệt khó khăn tại cộng đồng.

2.2 Tập thể, cá nhân thực hiện công tác chăm locho thiếu niên - nhi đồng:

- Các Sở, ban ngành, quận - huyện, nhà trường, gia đình,các tổ chức chính trị, xã hội.

- Sinh viên, thanh niên tình nguyện, thanh niên địabàn dân cư, thanh niên công nhân, thanh niên lực lượng vũ trang, phụ trách Đội trênđịa bàn Thành phố Hồ Chí Minh.

3. Thời gian tổ chức hoạtđộng hè: từ ngày 01 tháng 6 đến ngày 10tháng 8 năm 2014.

II. NỘI DUNG HOẠT ĐỘNG:

1. Công tác tuyêntruyền, giáo dc thiếu niên, nhi đồng về truyềnthống lịch sử, đạo đclối sống, tuyên truyền pháp lut:

Trọng tâm: Giáo dục truyền thống lịch s cho thiếu nhi thành phố về truyền thống dân tộc, truyền thống của Thành phố anh hùng gắnvikỷ niệm các ngày lễlớn của dân tộc.

- Tổ chức Tuần lễ chủ đề”Uống nước nhớ nguồn” từngày 20 tháng 7 đến ngày 30 tháng 7 năm 2014 với các nội dung: Tổ chức”Hànhtrình đến với bảo tàng”,”Hành trình đến với địa chỉ đỏ” tham quan các di tíchlịch sử, di tích văn hóa, bảo tồn bảo tàng, tổ chức các hội thi tìm hiểu lịchsử, truyền thống vẻ vang của dân tộc, địa phương lồng ghép với hoạt động kỷniệm các đợt kỷ niệm, các ngày lễ lớn như đợt kỷ niệm 60 năm Ngày Chiến thắngĐiện Biên Phủ, 55 năm Ngày mở đường Hồ Chí Minh, ngày Quốc tế thiếu nhi 01/6…để tuyên truyền giới thiệu về lịch sử đấu tranh cách mạng của nhân dân và tuổinhỏ thành phố trong công cuộc bảo vệ và xây dựng Thành phố Hồ Chí Minh – Thànhphố Anh hùng. Tổ chức các chuyến du khảo bằng xe đạp cho các em đến thăm hỏi,tặng quà, giúp đỡ việc nhà cho các gia đình thương binh liệt sĩ, mẹ Việt NamAnh hùng, gia đình chính sách, dọn dẹp vệ sinh, trồng và chăm sóc cây xanh cáckhu tưởng niệm, nghĩa trang liệt sĩ, tham quan những địa điểm từng là nơi nuôigiấu cán bộ cách mạng, các địa danh gắn liền với các anh hùng liệt sỹ tại Thànhphố Hồ Chí Minh…

- Đẩy mạnh công tác giáo dục đạo đức lối sống chocác em thiếu nhi trong Hè: phát động sâu rộng trong thiếu nhi thực hiện phongtrào ”Thiếu nhi thành phố thi đua thực hiện tốt 5 điều Bác Hồ dạy”; tuyêntruyền, hướng dẫn thiếu nhi thực hiện phong trào”Nói lời hay, làm việc tốt”;giáo dục ý thức tiết kiệm, không lãng phí, thực hiện việc tiết kiệm, cùng thamgia các hoạt động xã hội, giúp các bạn có hoàn cảnh khó khăn, tổ chức cácchương trình giao lưu, kết nghĩa giữa thiếu nhi các quận nội thành với thiếu nhingoại thành, vận động đóng góp ”Đồ chơi tặng bạn” cho các bạn thiếu nhi ngoạithành.

- Triển khai việc thực hiện giáo dục trong thiếunhi về truyền thống tốt đẹp của gia đình góp phần tham gia xây dựng gia đìnhhạnh phúc, trở thành con ngoan, trò giỏi, hiếu thảo với ông bà, cha mẹ. Củng cốvà nâng cao chất lượng hoạt động của các câu lạc bộ ông bà cháu trong tổ chứccác buổi sinh hoạt hè, phát huy truyền thống gia đình trong quá trình rèn luyệnnhân cách, nếp sống văn hóa cho thiếu nhi nhân ngày Gia đình Việt Nam 28/6 bằngcác hoạt động phong trào”Người con hiếu thảo” với các nội dung thiết thực.

- Xây dựng thư viện sách lưu động, điểm đọc sáchtại các khu phố – ấp, phường, xã, thị trấn, điểm sinh hoạt cộng đồng, Nhà thiếunhi, trường học, các điểm bưu điện văn hóa xã. Tổ chức thư viện lưu động giớithiệu sách hay, trưng bày và bán sách với giá ưu đãi cho thiếu nhi, đặc biệtthiếu nhi ngoại thành, thiếu nhi có hoàn cảnh khó khăn. Tổ chức ngày hội ”Sáchcủa trẻ em”, với các nội dung cho trẻ đọc sách miễn phí, bán sách với giá ưuđãi, đổi sách cũ lấy quà tặng, góp sách để xây dựng các tủ sách tặng trẻ emngoại thành, vận động các nguồn lực xã hội chăm lo, trao tặng dụng cụ học tậpcho trẻ em.

2. T chc các hot đng vui chơi, giitrí, phát đng phong trào rènluyện k ng,nâng cao sức khỏe,thchất cho thanhthiếu niên - nhiđồng, đnh hướngchothanh thiếu nhi tham gia bo v môi trưng, thc hin nếp sng văn minh đô th,xây dựng Thành ph xanh - sch - đp:

Trọng tâm: Gắn hot động vui chơi,giải trí cho thiếu nhi vi rèn luyn kỹ năng;tập trung tổ chức các chương trình trại ngoại, trại du khảo hướng các hoạt động cho thiếu nhi đến thiên nhiên;tổ chức nhiều hoạt động chothiếu nhi tham giabảo vệ môi trưng;phát động thiếu nhi tham gia thực hiện các công trình măng non trong hè.

- Tổ chức tháng hành động Vì trẻ em chủ đề”Hànhđộng vì một xã hội không bạo lực, không xâm hại trẻ em” từ ngày 01 tháng 6 đếnngày 30 tháng 6 năm 2014 với các nội dung: tổ chức các hoạt động văn hóa vănnghệ, vui chơi giải trí, các hoạt động rèn luyện kỹ năng cho các em thiếu nhitại các điểm sinh hoạt hè; tổ chức Hội trại du khảo về nguồn dành cho đội viên;Trại hè”Chắp cánh ước mơ” lần 3 dành cho thiếu nhi có hoàn cảnh khó khăn. Tổchức các tuần lễ chiếu phim lưu động miễn phí cho thiếu nhi ở các vùng sâu,vùng xa; tiếp tục phát huy hoạt động tại các rạp chiếu phim 3D miễn phí chothiếu nhi ở các quận – huyện; đẩy mạnh tổ chức các chương trình biểu diễn trốngkèn phục vụ thiếu nhi, các hoạt động vui chơi, rèn luyện thể lực cho thiếu nhitại các công viên trên địa bàn thành phố; tổ chức các chương trình giao lưu,kết nghĩa giữa thiếu nhi nội thành với thiếu nhi ngoại thành; tăng cường tổchức các hoạt động sinh hoạt dã ngoại, tìm hiểu thiên nhiên…

- Vận động các nguồn lực xã hội để đầu tư xây dựng sânchơi thiếu nhi tại các khu dân cư, trường học trên địa bàn. Phục vụ nhu cầu vuichơi giải trí cho các em thiếu nhi ở các huyện ngoại thành và thiếu nhi có hoàncảnh khó khăn thông qua việc khai thác có hiệu quả các sân chơi thiếu nhi trongdịp hè. Tiếp tục đẩy nhanh tiến độ đầu tư xây dựng các khu vui chơi giải trícho trẻ em trên địa bàn quận, huyện. Phối hợp tổ chức các hoạt động vui chơigiải trí cho các em thiếu nhi tại sân khấu Sen Hồng.

- Giáo dục thiếu nhi nếp sống văn minh đô thị, giáodục ý thức chấp hành pháp luật, phổ biến, tuyên truyền kiến thức pháp luật cơ bản.Phát động chương trình”Thiếu nhi hành động vì văn minh đô thị, ứng xử nơi côngcộng” với các nội dung: vẽ tranh, trồng cây xanh bảo vệ môi trường, tuyên truyềnan toàn giao thông, tuyên truyền đội mũ bảo hiểm, nhắc nhở người lớn ứng xử vănhóa khi tham gia lưu thông. Hưởng ứng phong trào xây dựng nếp sống văn minh đôthị và chủ đề hoạt động Hè”Mỗi khu phố, ấp thực hiện ít nhất 01 công trình măngnon”, đồng loạt phát động hoạt động”30 phút vì khu phố của em” vào sáng chủnhật, vận động thực hiện”Hè phố xanh - sạch - đẹp” đến từng hộ gia đình, các tụđiểm buôn bán, các nhóm chợ… Tổ chức trồng cây xanh tại công viên, trường học,khu di tích lịch sử, di tích văn hóa trên địa bàn. Tổ chức các hoạt động cảitạo địa bàn dân cư, khu phố, công viên, chăm sóc vườn hoa, góp phần bảo vệ môitrường và xây dựng thành phố văn minh xanh - sạch - đẹp.

- Tăng cường phát huy hệ thống Nhà Thiếu nhi, Trungtâm văn hóa, các cơ sở văn hóa, các nhà văn hóa khu phố, ấp trên địa bàn Thành phốvà từng quận - huyện, tận dụng tối đa cơ sở vật chất các trường phổ thông… đểđáp ứng nhu cầu tham gia vui chơi, giải trí, sinh hoạt của thiếu nhi trong hè;Đưa các hoạt động của hệ thống các nhà thiếu nhi ra ngoài trời và các công viêntrên địa bàn Thành phố. Các thiết chế văn hóa, Nhà Thiếu nhi, Trung tâm văn hóathể thao các cấp có chế độ ưu đãi miễn, giảm giá vé các hoạt động vui chơi chothiếu nhi.

- Đa dạng các loại hình vui chơi, giải trí, tổ chứccác hoạt động thiếu nhi sáng tạo như các sân chơi, xây dựng hoạt động các câu lạcbộ, đội nhóm sáng tạo dành cho thiếu nhi, mở các lớp dạy tin học miễn phí, địnhhướng cho các em tham gia giải trí lành mạnh, vui chơi hiệu quả, phục vụ học tậptrong hè.

- Tổ chức các nội dung rèn luyện kỹ năng thực hànhxã hội cho thiếu nhi, tổ chức các trại hè du khảo, trại rèn luyện kỹ năng, họckỳ quân đội. Tổ chức hoạt động”Một ngày làm nông dân”,”Một ngày làm chiến sĩPhòng cháy và Chữa cháy”,”Học kỳ Thanh niên xung phong”, tham quan và tìm hiểuvề lực lượng các ngành, tổ chức các hoạt động rèn luyện kỹ năng xử lý các tìnhhuống khi có sự cố cháy, nổ xảy ra cho thanh thiếu nhi. Tập huấn kỹ năng phòngchống tai nạn thương tích và sơ cấp cứu dành cho trẻ em tại các điểm sinh hoạthè trên địa bàn Thành phố. Đẩy mạnh công tác phối hợp tổ chức các lớp dạy bơi,phổ cập bơi và tặng phiếu bơi cho thiếu nhi toàn thành.

- Các quận – huyện tăng cường phối hợp với cácchuyên gia tâm lý về trẻ em tổ chức các hoạt động tư vấn về tâm lý trẻ em vàcác vấn đề liên quan đến việc nuôi con khỏe, dạy con ngoan cho phụ huynh tạicác điểm sinh hoạt hè. Xây dựng đường dây nóng tiếp nhận các thông tin liênquan đến thiếu nhi và kịp thời chăm lo cho thiếu nhi có hoàn cảnh khó khăn.

- Tiếp tục thực hiện phong trào hàng ngày cùng tập thểdục buổi sáng và phát động ngày chủ nhật xanh với các nội dung phù hợp với thiếunhi trong toàn thể thiếu nhi Thành phố nhằm rèn luyện thói quen rèn luyện sứckhỏe, ý thức xây dựng khu phố, ấp sạch đẹp. 100% khu phố, ấp đều có hoạt độngtập thể dục rèn luyện sức khỏe cho thiếu nhi. Cấp quận, huyện tiếp tục tổ chứccác lớp tập huấn, Hội thao, giải thi đấu thể dục thể thao dành cho các lứa tuổithiếu nhi trong Hè. Phát động mỗi em thiếu nhi biết chơi ít nhất 01 môn thểthao.

- Tăng cường tổ chức các trại hè rèn luyện kỹ năng chothiếu nhi tại các phường - xã - thị trấn. Khuyến khích các quận - huyện tổ chứctrại hè du khảo cho thiếu nhi, ngày hội”Gia đình và tuổi thơ” tại địa phương. Tổchức Hội trại du khảo về nguồn”Hào khí miền Đông”, trại kỹ năng”Sẵn sàng” lần 5cấp Thành phố.

3. Tổ chức các hoạt động chăm lo, hỗ trợ chothiếu nhi có hoàn cảnh đặc biệt, thiếu nhi tại các xã xây dựng nông thôn mới:

Trọng m: Đầu chăm lo tổ chức sinh hoạt cho thiếu nhi ở mái ấm,nhà m, thiếu nhi tại các huyn ngoại thành; các cơ s bo tr xã hộicông lp và ngoàicông lập;tổ chức nhiều hành trình, hoạt động kết nối giáo dụcý thức giúp đỡ chia s của thiếu nhivi các thiếu nhi có hoàn cảnh đặc biệt, thiếu nhi chưa ngoan.

- Đẩy mạnh công tác tuyên truyền vận động các nguồnlực xã hội cùng chăm lo, hỗ trợ… như trao học bổng, hỗ trợ điều kiện, hỗ trợ họcbổng, dụng cụ học tập cho trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn như trẻ em đườngphố, trẻ em lang thang cơ nhỡ, trẻ em ở nhà mở, mái ấm tình thương, các emthiếu nhi ở các huyện ngoại thành.

- Vận động đoàn viên, thanh niên và các nguồn lựcxã hội tiết kiệm, đóng góp tạo nguồn kinh phí giúp đỡ trẻ em có hoàn cảnh đặcbiệt khó khăn; tổ chức chương trình văn nghệ gây quỹ; quyên góp đồ chơi cũ tặngbạn nghèo; tổ chức các hoạt động thiếu nhi giao lưu, động viên, chia sẻ khókhăn với bạn. Vận động 300. 000 sách giáo khoa, áo trắng, tập trắng.

- Tổ chức sinh hoạt hè và các hoạt động chăm lo chothiếu nhi tại các mái ấm, nhà mở, trung tâm bảo trợ xã hội, 100% quận, huyện tổchức trại hè”Học kỳ hồng” cho con công nhân lao động, công nhân tại các khu chếxuất, khu công nghiệp Thành phố, con của các chiến sĩ công tác tại biển, đảo vàthiếu nhi có hoàn cảnh đặc biệt, thiếu nhi chưa ngoan.

- Tăng cường phối hợp tổ chức chương trình”Vì ngườibạn ngoại thành” gắn với các hoạt động vui chơi giải trí, chăm lo cho thiếu nhitại các xã xây dựng nông thôn mới (theo tinh thần Thông báo số 746-TB/TU ngày27 tháng 3 năm 2014 của Ban Thường vụ Thành ủy về chủ trương hỗ trợ cho các xãxây dựng nông thôn mới).

- Phấn đấu 100% quận, huyện; ít nhất 70% phường,xã, thị trấn và các Trung tâm bảo trợ xã hội (có trẻ em) trực thuộc Sở Lao động- Thương binh và Xã hội tổ chức các diễn đàn, chương trình”Lắng nghe tiếng nói trẻem” trong Hè.

- Tổ chức các buổi truyền thông phòng chống bạo lựctrẻ em, phòng chống tác hại của thuốc lá với trẻ em, phòng chống dịch bệnh và cácchương trình giáo dục tâm sinh lý tại các điểm sinh hoạt hè trên địa bàn Thànhphố.

- Tăng cường công tác quản lý các cơ sở kinh doanh dịchvụ Internet, tổ chức các diễn đàn về tác hại của các trang web đen, game online.Từng bước đa dạng các hình thức sinh hoạt, hiện đại hóa phương thức hoạt độngcủa các website, blog, các diễn đàn trao đổi thông tin; định hướng, giúp đỡ vàkhuyến khích thiếu nhi sử dụng Internet phục vụ nhu cầu giải trí lành mạnh. Kiểmtra giám sát và xử lý kịp thời việc sử dụng lao động trẻ em trái phép trên địabàn Thành phố nhằm ngăn chặn lạm dụng sức lao động, hành hạ, ngược đãi trẻ em.

- Tiếp tục duy trì và phát huy hiệu quả của đườngdây nóng xử lý các thông tin liên quan đến vấn đề bạo lực trẻ em, tổ chức ramắt văn phòng tư vấn tâm lý trẻ em, nâng cao chất lượng và đổi mới nội dunghoạt động của các văn phòng tư vấn tâm lý trẻ em tại các nhà thiếu nhi quận,huyện và Nhà thiếu nhi Thành phố.

4. Phát huy vai trò và nâng cao chất lượng hoạtđộng của lực lượng phụ trách thiếu nhi trong hè:

- Tổ chức tập huấn cấp thành phố về tâm lý trẻ em,phương pháp sinh hoạt nhóm, kỹ năng quản trò, sinh hoạt tập thể, kỹ năng tổchức trò chơi... cho lực lượng chuyên trách hè trên địa bàn Thành phố.

- Thành lập mới và nâng cao chất lượng hoạt độngcủa các Câu lạc bộ Sao Bắc Đẩu, chi Đoàn, Câu lạc bộ phụ trách thiếu nhi tạiphường, xã, thị trấn. Phát huy vai trò của các Câu lạc bộ, đội nhóm kỹ năng,cán bộ Đoàn học sinh các Trường Trung học phổ thông, lực lượng chiến sĩ của cácchiến dịch tình nguyện, tổng phụ trách Đội trong công tác phụ trách thiếu nhitrong hè.

- Nâng cao mức phụ cấp, công tác phí và có chế độ tuyêndương, khen thưởng kịp thời đối với phụ trách thiếu nhi hoàn thành xuất sắcnhiệm vụ trong hè.

5. Tổ chccác hoạt động tình nguyn:

Trọng tâm: Tổ chức các hoạt động tìnhnguyện tại Thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh gắn với thực hiện chủ đề”Năm thanhniên tình nguyện - 2014”; tập trung các hoạt động gắn chăm lo cho thiếu nhitrên địa bàn Thành phố.

- 100% Đoàn cơ sở có đội hình thanh niên tìnhnguyện (bảo vệ môi trường, xây dựng văn minh đô thị, đảm bảo trật tự, an toàngiao thông) hoạt động hiệu quả. Tuyên truyền và vận động đoàn viên thanh niên,người dân tham gia hoạt động tình nguyện.

- Tổ chức Chiến dịch tình nguyện Mùa hè xanh củasinh viên thành phố, Chiến dịch tình nguyện Hoa Phượng đỏ của giáo viên và họcsinh trung học phổ thông, Chiến dịch tình nguyện Kỳ nghỉ hồng của thanh niêncông nhân, Chiến dịch tình nguyện Hành quân xanh của thanh niên lực lượng vũtrang. Tổ chức tốt các hoạt động gắn với thực hiện 06 chương trình đột phá củaThành phố.

- Đẩy mạnh hoạt động xung kích, tình nguyện củađoàn viên, thanh niên trong giữ gìn an ninh, trật tự trên địa bàn nông thôn,tham gia xây dựng hạ tầng, bảo vệ môi trường và xây dựng nếp sống văn minh tạicác xã nông thôn mới như: bê tông hóa, nâng cấp đường giao thông, đảm nhận cácđoạn đường thanh niên tự quản, cải tạo kênh mương thủy lợi, thắp sáng đườngnông thôn, vệ sinh môi trường…

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN:

1. Tổ chchoạt động cấp Thành phố:

- Đợt hoạt động”Vì đàn em thân yêu” nhân ngày quốctế thiếu nhi 01/6 và tháng hành động”Vì trẻ em” năm 2014; Hành trình đến máiấm, nhà mở, các cơ sở bảo trợ xã hội.

- Tổ chức trại hè Thanh Đa, trại kỹ năng”Sẵn sàng” lần5.

- Tổ chức Hội trại du khảo”Hào khí miền Đông”.

- Tổ chức Hội trại”Chắp cánh ước mơ” - lần 3 chotrẻ em có hoàn cảnh đặc biệt trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh tại huyện CầnGiờ.

- Tổ chức Ngày hội gia đình và tuổi thơ.

- Ngày hội Vì sức khỏe trẻ em.

- Trại hè thiếu nhi Việt Nam - Lào - Campuchia.

- Hành trình về quê Bác.

2. Thành lập Ban chỉ đạo Hè các cấp:

Ban chỉ đạo Hè do Ủy ban nhân dân các cấp ra quyết địnhthành lập với cơ cấu thành phần ở mỗi cấp như sau: một đồng chí Phó Chủ tịch Ủyban nhân dân là Trưởng Ban chỉ đạo; Bí thư Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minhlà Phó trưởng ban Thường trực; ngành Văn hóa - Thông tin và ngành Lao động,Thương binh và Xã hội là Phó trưởng ban. Các thành viên khác là Trưởng hoặc Phócác Ban, ngành, đoàn thể và tổ chức xã hội gồm: Giáo dục và Đào tạo, Tài chính,Y tế, Giao thông vận tải, Công an, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc, Hội Liên hiệp Phụnữ, Công đoàn, Hội Nông dân, Hội Cựu chiến binh, Hội Chữ thập đỏ... Căn cứ tìnhhình cụ thể ở mỗi địa phương, Ban chỉ đạo hè có thể cơ cấu thêm các ban ngànhkhác vào Ban chỉ đạo nhằm đảm bảo thực hiện tốt kế hoạch đề ra.

3. Phân công nhim vụcủa Ban chỉ đạo Tnh phốnăm2014:

3.1. Thành đoàn Thành phố Hồ ChíMinh:

- Là đơn vị giữ nhiệm vụ Phó trưởng ban thường trựcBan chỉ đạo Hè Thành phố, có trách nhiệm tham mưu cho Ủy ban nhân dân Thành phốchỉ đạo hoạt động hè; tham mưu công tác giao ban, báo cáo về hoạt động hè của Banchỉ đạo trước, trong và sau hè; cập nhật thông tin báo cáo của thành viên Banchỉ đạo hè Thành phố và quận, huyện; theo dõi tiến độ, tình hình tổ chức hoạtđộng hè toàn Thành phố.

- Tập trung chỉ đạo Đoàn thanh niên các cấp và cơsở trực thuộc phối hợp với Ban ngành, đoàn thể cùng cấp tuyên truyền, vận độngvà tổ chức các hoạt động hè cho thanh thiếu nhi, học sinh, sinh viên Thành phố thamgia; đảm bảo lực lượng phụ trách thiếu nhi hè trên địa bàn dân cư; Tổ chức cácchiến dịch tình nguyện cho các đối tượng.

- Phối hợp với các Ban, ngành trong việc vận độngcác nguồn lực từ xã hội để chăm lo cho thanh thiếu nhi, thực hiện tốt hoạt độngchăm lo cho trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn. Phối hợp Sở Giáo dục và Đào tạotổ chức vận động 300. 000 sách giáo khoa đã qua sử dụng, áo trắng, tập trắng, dụngcụ học tập… tặng cho các thiếu nhi, học sinh có hoàn cảnh khó khăn.

- Tham mưu thành lập các tổ kiểm tra việc thực hiệncác nội dung trong công tác hè 2014 tại 24 quận, huyện.

- Chịu trách nhiệm tổ chức tập huấn cho lực lượng nòngcốt phụ trách thiếu nhi tại các quận, huyện và ban hành hướng dẫn tổ chức nộidung sinh hoạt Hè năm 2014; Trại kỹ năng”Sẵn sàng” lần 5, trại du khảo”Hào khímiền Đông”, trại hè thiếu nhi Việt Nam - Lào - Campuchia, Hành trình về quê Bác,tổ chức tốt các chiến dịch tình nguyện.

3.2. Sở Lao động-Thương binh và Xã hội:

- Là đơn vị giữ nhiệm vụ Phó trưởng ban Ban chỉ đạoHè Thành phố, có trách nhiệm tham mưu cho Ủy ban nhân dân Thành phố chỉ đạo hoạtđộng hè theo nội dung được phân công, tham mưu nội dung phối hợp của các Sởngành thành phố trong hè.

- Chỉ đạo Phòng Lao động - Thương binh và Xã hộicác quận – huyện tham mưu Ban chỉ đạo hè các cấp tổ chức kiểm tra giám sát vàxử lý kịp thời việc sử dụng lao động trẻ em, tập hợp quản lý trẻ em trái phéptrên địa bàn thành phố nhằm ngăn chặn lạm dụng bóc lột sức lao động, hành hạ,ngược đãi trẻ em, đảm bảo quyền tham gia của trẻ em trong sinh hoạt hè, ràsoát, kiểm tra cấp bảo hiểm y tế cho trẻ dưới 6 tuổi. Hướng dẫn các cơ sở xãhội nuôi dạy trẻ em tổ chức sinh hoạt hè theo nội dung của Thành phố và phù hợpvới thực tế từng đơn vị.

- Tuyên truyền về Luật Bảo vệ, chăm sóc và giáo dụctrẻ em; Luật phòng chống HIV/AIDS; Luật phòng chống ma túy cho trẻ em; tăng cườngcông tác truyền thông về phòng chống tai nạn thương tích, đuối nước, xâm hạitrẻ em…chăm lo cho trẻ em, trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt nhân ngày quốc tế thiếunhi 01/6. Tổ chức Hội trại”Chắp cánh ước mơ” - lần 3 cho trẻ em có hoàn cảnhđặc biệt trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh tại huyện Cần Giờ.

- Giao Sở Lao động - Thương binh và Xã hội chủ trì phốihợp với các sở, ban, ngành, đoàn thể Thành phố xây dựng kế hoạch chi tiết triểnkhai cho các quận, huyện, các mái ấm, nhà mở, các đơn vị trực thuộc Sở tổ chứcthực hiện Tháng hành động”Vì trẻ em”, đảm bảo các mục tiêu, yêu cầu đề ra. Đồngthời phối hợp với các sở, ban, ngành, đoàn thể thành phố có trách nhiệm phốihợp với Sở để tổ chức hiệu quả Tháng hành động”Vì trẻ em” năm 2014 chủ đề”Hành độngvì một xã hội không bạo lực, không xâm hại trẻ em”.

3.3. Sở Văn hóa,Thể thao và Du lch:

- Là đơn vị giữ nhiệm vụ Phó trưởng ban Ban chỉ đạoHè Thành phố, có trách nhiệm tham mưu cho Ủy ban nhân dân Thành phố chỉ đạo hoạtđộng hè theo nội dung được phân công.

- Tổ chức các loại hình tuyên truyền cổ động tronghè, phát hành các ấn phẩm, bandroll, poster tuyên truyền. Tổ chức Ngày hội”Giađình và tuổi thơ” cấp thành phố, Ngày hội”Chiếu phim dành cho trẻ em”.

- Chịu trách nhiệm hướng dẫn, theo dõi, kiểm traviệc tổ chức tập thể dục buổi sáng tại các khu phố, ấp theo kế hoạch đề ra. Pháthuy các thiết chế văn hóa, Nhà Văn hóa sân khấu biểu diễn tổ chức các suất biểudiễn miễn phí dành cho thiếu nhi.

- Chỉ đạo hệ thống và cơ sở trực thuộc như cáctrung tâm văn hóa, các bảo tàng, khu di tích lịch sử, các đoàn nghệ thuật, cácđơn vị dịch vụ văn hóa, vui chơi giải trí miễn giảm 100% vé vào tham quan vàliên kết với Ban chỉ đạo hè các địa phương tổ chức các hoạt động phục vụ hè chothanh thiếu nhi, học sinh Thành phố; tổ chức các hoạt động văn hóa văn nghệ,nhà sách lưu động, chương trình chiếu phim phục vụ thanh thiếu nhi, học sinh ởcác xã vùng xa, vùng sâu và phường, xã nghèo. Chỉ đạo miễn vé hoàn toàn trongngày hội dành cho thiếu nhi đến tham quan khu di tích lịch sử, khu bảo tồn, bảotàng, di tích văn hóa, công viên văn hóa trong toàn Thành phố.

- Tổ chức các hoạt động thể dục thể thao cho thiếu nhitrong hè. Chỉ đạo và hướng dẫn hệ thống phòng Văn hóa, Trung tâm Văn hóa – Thểdục thể thao quận - huyện và đơn vị trực thuộc tham mưu Ban chỉ đạo hè các quận– huyện tổ chức các hoạt động thể dục thể thao hè, tổ chức các trò chơi vậnđộng, triển khai trò chơi dân gian cho thanh thiếu nhi. Tổ chức lớp phổ cập bơi,phát động phong trào tập bơi lội cho thiếu nhi; tổ chức các lớp năng khiếu thểthao cho học sinh trong hè.

3.4. Sở Giáo dụcvà Đào tạo:

- Chỉ đạo các cơ sở giáo dục trực thuộc xây dựng kếhoạch tổ chức thực hiện và phối hợp với Ban chỉ đạo sinh hoạt hè quận, huyện đểtổ chức hoạt động hè cho học sinh, thiếu nhi trên địa bàn các quận, huyện; tạo điềukiện về cơ sở vật chất, mở cổng trường và thư viện cho các em vào vui chơi, sinhhoạt hè tại trường dưới sự hướng dẫn của cán bộ phụ trách Đội Thiếu niên tiềnphong Hồ Chí Minh và Đoàn Thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh.

- Chỉ đạo Phòng Giáo dục và Đào tạo quận, huyện,Ban giám hiệu các trường phối hợp với Ủy ban nhân dân phường, xã, thị trấn tổchức hoạt động, sân chơi cho thanh thiếu nhi, học sinh trong trường học; tạođiều kiện để Ban tổ chức hè phường – xã tổ chức sinh hoạt hè cho thiếu nhi,sinh hoạt câu lạc bộ, đội nhóm trong sân trường

- Hướng dẫn Ban Giám hiệu các trường trung học phổ thông,các trung tâm giáo dục thường xuyên, trường phổ thông cấp 2 - 3 xây dựng dựtoán kinh phí và tạo điều kiện tối đa về cơ sở vật chất cho học sinh tham giaChiến dịch tình nguyện”Hoa phượng đỏ” và các hoạt động hè năm 2014; Tổ chức sinhhoạt hè cho học sinh các cấp trong nhà trường, chỉ đạo lực lượng giáo viên tăngcường tham gia công tác hè tại trường.

- Kiểm tra và xử lý nghiêm các trường hợp dạy thêm tráiquy định trong hè theo chỉ đạo của Sở và đưa vào đánh giá thi đua cuối năm củaNgành giáo dục thành phố. Phối hợp cùng Thành Đoàn, vận động 300. 000 sách giáokhoa mới và đã qua sử dụng tặng cho thiếu nhi có hoàn cảnh khó khăn, chăm lothiết thực cho các em để chuẩn bị vào năm học mới.

- Tổ chức Liên hoan các nhóm ca khúc Chú ve con lầnthứ 19 và cuộc thi đội hình cổ động Hè 2014 dành cho học sinh khối trung học phổthông và trung tâm giáo dục thường xuyên trong thành phố; phối hợp với ThànhĐoàn tổ chức các lớp tập huấn, bồi dưỡng kỹ năng sinh hoạt tập thể, nghiệp vụcho trợ lý thanh niên các Phòng Giáo dục và Đào tạo quận, huyện, các trường trunghọc phổ thông, trung tâm giáo dục thường xuyên; tổ chức trại hè cho học sinhtiêu biểu khối trung học phổ thông và các trung tâm giáo dục thường xuyên; trạihè giao lưu cho đội ngũ trợ lý thanh niên; tổ chức hội nghị tổng kết công táchọc sinh sinh viên năm học 2013 - 2014 và triển khai chương trình hoạt động nămhọc 2014 – 2015.

- Tổ chức kiểm tra việc tạo điều kiện cho địaphương tổ chức sinh hoạt hè trong sân trường, công tác tổ chức sinh hoạt hè chohọc sinh trong trường học và việc chi kinh phí hoạt động hè cho học sinh trunghọc phổ thông.

- Chỉ đạo tổ chức hoạt động Hè trong trường học,đồng thời củng cố và đẩy mạnh hoạt động của các câu lạc bộ đội nhóm, câu lạc bộhọc thuật của nhà trường trong dịp hè.

3.5. Công an Tnh phố:

- Chỉ đạo công an quận - huyện, phường - xã - thị trấnxây dựng kế hoạch đảm bảo an ninh trật tự các điểm sinh hoạt hè trên địa bàndân cư; tích cực tham gia và phối hợp thực hiện tốt nhiệm vụ của Ban chỉ đạo Hèđịa phương. Tổ chức các hoạt động tuyên truyền phòng chống ma túy và tuyêntruyền trật tự an toàn giao thông.

3.6. Sở Cảnh sát Phòng cháy vàCha cháy:

- Tổ chức các hoạt động tuyên truyền, hướng dẫn kỹ năngvề công tác phòng cháy chữa cháy cho các em thanh thiếu nhi.

- Tạo điều kiện cho các cơ sở Đoàn tổ chức cho cácem tham quan, tìm hiểu về lực lượng phòng cháy và chữa cháy chuyên nghiệp, tổchức các hoạt động liên quan đến kỹ năng xử lý tình huống đơn giản ban đầu khicó sự cố cháy, nổ xảy ra cho thanh thiếu nhi.

- Tiến hành kiểm tra an toàn phòng cháy và chữacháy tại các khu vui chơi, giải trí, những nơi diễn ra các hoạt động hè củathanh thiếu nhi; hướng dẫn lực lượng phòng cháy và chữa cháy tại chỗ ở các điểmnày về các biện pháp an toàn phòng cháy và chữa cháy, kịp thời xử lý các tìnhhuống cháy, nổ ngay khi đám cháy mới phát sinh.

- Tổ chức các hoạt động tuyên truyền liên quan đến việcgiáo dục kiến thức pháp luật phòng cháy chữa cháy; tăng cường giáo dục ý thứccho thanh thiếu nhi trong việc tham gia tích cực công tác phòng cháy và chữacháy tại gia đình, địa phương cũng như nơi sinh hoạt, học tập.

3.7. Sở Giao tng vntải và Ban An toàn giaotng Tnh phố:

- Ban An toàn giao thông Thành phố biên soạn vàphát hành 100. 000 ấn phẩm tuyên truyền về Luật giao thông đường bộ dành chothiếu nhi. Tổ chức các hoạt động tuyên truyền Luật Giao thông đường bộ cho họcsinh trong hè, tổ chức hội thi tìm hiểu Luật Giao thông đường bộ dành cho họcsinh trung học phổ thông.

- Sở Giao thông vận tải chỉ đạo các Khu Quản lýGiao thông Đô thị, công ty Trách nhiệm hữu hạn một thành viên Thảo cầm viên SàiGòn tạo điều kiện tối đa cho Đoàn Thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh và các Banngành trong việc phối hợp tổ chức hoạt động vui chơi và sinh hoạt hè tại cáccông viên và Thảo Cầm Viên Sài Gòn.

- Phát hành các tài liệu tuyên truyền về thực hiện nếpsống văn minh đô thị, ứng xử và bảo vệ môi trường phù hợp với lứa tuổi thanhthiếu nhi, ý thức văn hóa giao thông, ứng xử văn hóa nơi công cộng.

3.8. Sở Y tế:

- Phối hợp với Hội Y tế công cộng tổ chức ngàyhội”Vì sức khỏe trẻ em lần 2 - 2014”, chỉ đạo các bệnh viện trên địa bàn Thànhphố tổ chức các chương trình khám và chữa bệnh miễn phí cho trẻ em. Tổ chức cácchương trình khám răng, miệng miễn phí cho thiếu nhi có hoàn cảnh đặc biệt. Tổchức các đoàn khám bệnh, phát thuốc cho trẻ em đang sinh sống tại các trung tâmbảo trợ xã hội, mái ấm, nhà mở... trên địa bàn Thành phố; tổ chức hoạt độngtuyên truyền, chăm sóc sức khỏe cộng đồng, bảo vệ sức khỏe trẻ em, phòng chốngcác bệnh mùa hè, phòng chống sốt xuất huyết…

- Chủ trì tổ chức tuyên truyền giáo dục sức khỏethể chất, sức khỏe sinh sản vị thành niên.

- Phát huy và chỉ đạo hệ thống trạm y tế phường,xã, thị trấn, bệnh viện quận, huyện, bệnh viện trực thuộc Sở Y tế tăng cườngkhám bệnh cho trẻ, tư vấn về dinh dưỡng cho phụ huynh và trẻ em gắn với chứcnăng nhiệm vụ.

3.9. Sở Tài nguyên và Môi trường: in ấn cácsản phẩm tuyên truyền về hành vi ứng xử với môi trường dành cho thiếu nhi, phátđộng các hành động thiết thực để góp phần bảo vệ môi trường dành cho người lớnvà trẻ em. Tổ chức các buổi tuyên truyền, hội thi tìm hiểu về Biển đảo.

3.10. Sở Tài chính:

- Hướng dẫn Phòng Tài chính - Kế hoạch các quận - huyệnvề đối tượng, định mức chi và nguồn kinh phí sinh hoạt hè năm 2014. Việc cấpphát, thanh quyết toán kinh phí sinh hoạt hè theo đúng quy định của luật ngânsách.

- Phòng tài chính – kế hoạch các quận - huyện hướngdẫn quận - huyện Đoàn và các đơn vị phường, xã, thị trấn lập dự toán theo định mứcchi, căn cứ trên nhiệm vụ được giao của Ban Chỉ đạo Hè để phân định tỷ lệ sửdụng kinh phí sinh hoạt hè.

3.11. Đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt NamThành phố: đẩy mạnh công tác tuyên truyền giáo dục truyền thống, lịch sửcho các em thiếu nhi; Ban vận động”Vì người nghèo Thành phố” phối hợp Ban chỉđạo hè thành phố chăm lo cho trẻ em nghèo, quan tâm đến đối tượng con em côngnhân, phường, xã nghèo trên địa bàn Thành phố; giáo dục ý thức và hành động bảovệ trẻ em trước tệ nạn xã hội; ngăn chặn trẻ em rơi vào hoàn cảnh đặc biệt; vậnđộng gia đình không để con em đi lang thang kiếm sống, lao động trong điều kiệnđộc hại, nguy hiểm; tham gia chăm lo hè cho trẻ em nghèo, trẻ em có hoàn cảnhđặc biệt ở địa phương; hướng dẫn câu lạc bộ ông bà cháu tổ chức sinh hoạt hè.

- Ban hành kế hoạch hướng dẫn Ủy ban Mặt trận Tổquốc Việt Nam các quận - huyện; phường - xã - thị trấn đẩy mạnh công tác tuyên truyềngiáo dục truyền thống, lịch sử cho các em thiếu nhi; giáo dục ý thức và hànhđộng bảo vệ trẻ em trước tệ nạn xã hội; ngăn chặn trẻ em rơi vào hoàn cảnh đặcbiệt, vận động gia đình không để con em đi lang thang kiếm sống, lao động trongđiều kiện độc hại, nguy hiểm; quan tâm chăm lo trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt ởđịa phương, hướng dẫn câu lạc bộ ông bà cháu tổ chức sinh hoạt Hè cho các cháu.

- Ban vận động Vì người nghèo các cấp phối hợp với Banchỉ đạo Hè địa phương chăm lo trẻ em là con các hộ nghèo, trẻ em có hoàn cảnhđặc biệt khó khăn, con các hộ gia đình dân tộc – tôn giáo, con công nhân laođộng khó khăn.

3.12. Liên đoàn Lao động Thành phố:

- Chỉ đạo hệ thống Công đoàn trong toàn thành tổchức đa dạng các loại hình chăm lo cho con cán bộ, công nhân, viên chức, ngườilao động. Tăng cường các nguồn lực để hỗ trợ con cán bộ, công nhân, viên chức,người lao động có hoàn cảnh khó khăn, tặng quà, học bổng, phương tiện đếntrường cho các em đạt thành tích cao trong học tập động viên, khích lệ sự nỗlực của các em. Trao học bổng Nguyễn Đức Cảnh cho con công nhân lao động cóhoàn cảnh khó khăn.

- Phối hợp với Thành Đoàn tổ chức Trại hè Thanh Đa chothiếu nhi là con em cán bộ công chức, viên chức, người lao động. Đổi mới nộidung, hình thức tổ chức hội trại gắn với giáo dục rèn luyện kỹ năng cho thiếunhi.

3.13. Hội Cựu Chiến binh Thành phố: hướng dẫnhệ thống Hội các cấp phối hợp tổ chức, tổ chức các sinh hoạt giáo dục truyềnthống lịch sử cho thanh thiếu nhi Thành phố bằng nhiều hình thức phong phú, đadạng, giáo dục thiếu nhi học tập và làm theo tấm gương đạo đức Bác Hồ; đẩy mạnhcông tác chuẩn hóa câu lạc bộ ông bà cháu ở địa phương; vận động gia đình cựuchiến binh gương mẫu trong các hoạt động bảo vệ, chăm sóc và giáo dục trẻ em…

3.14. Hội Liên hiệp Phụ nữ Thành phố:

- Chỉ đạo các cấp Hội tham mưu Ban chỉ đạo hè cáccấp tổ chức tuyên truyền hướng dẫn cho gia đình hội viên, phụ nữ, nữ thanhniên, vị thành niên và trẻ em gái về giới tính, sức khỏe sinh sản và kỹ năngthực hành xã hội; tuyên truyền vận động gia đình thực hiện tốt việc chăm sócsức khỏe trẻ em, phòng bệnh mùa mưa, vệ sinh thực phẩm. Tổ chức các lớp giáodục kỹ năng ứng xử, lớp nữ công gia chánh.. cho các trẻ em gái.

- Vận động phụ huynh tạo điều kiện, đưa con em thamgia sinh hoạt hè và các hoạt động thể dục thể thao, văn hóa văn nghệ do địa phươngtổ chức.

- Tổ chức tuyên truyền nâng cao nhận thức cho gia đìnhvề quản lý giáo dục con em trong hè; Tổ chức trao học bổng Nguyễn Thị Minh Khainiên học 2014-2015; Tổ chức các hoạt động nhân ngày Gia đình Việt Nam 28/6: Hộithi nấu ăn”Bếp nhà mãi ấm”, hội thi thêu khăn tay tặng chiến sĩ Hoàng Sa,Trường Sa...; Triển khai hoạt động Đề án”Giáo dục 5 triệu bà mẹ nuôi dạy contốt” đến 100% cơ sở Hội, tập huấn giáo dục kỹ năng sống cho trẻ vị thành niên,nhân rộng Câu lạc bộ”Gia đình nuôi dạy con tốt”; Xây dựng mô hình thực hiệnCuộc vận động”Xây dựng gia đình 5 không, 3 sạch”; Xây dựng mô hình Câu lạcbộ”Nhóm trẻ gia đình”; Liên kết tổ chức khai giảng lớp phổ biến kiến thức vàbồi dưỡng nâng cao kỹ năng cho người nuôi, giữ trẻ trên địa bàn 8 quận, huyệncó nhiều khu công nghiệp, khu chế xuất: Quận 2, Quận 7, Quận 12, quận Tân Bình,huyện Bình Chánh, huyện Nhà Bè, huyện Củ Chi, huyện Hóc Môn.

- Vận động cán bộ, hội viên, phụ nữ và cộng đồngthực hiện cuộc vận động”Đội mũ bảo hiểm vì sự an toàn cho trẻ em khi tham giagiao thông”; Tổ chức nói chuyện chuyên đề về phòng chống xâm hại trẻ em, phòngchống bạo lực học đường. Duy trì hoạt động Dự án Bạn hữu trẻ em tại cơ sở.

3.15. Hội Nông dânTnh ph:

- Chỉ đạo các cpHội tham mưu Ban chỉ đo các cp tổchctuyên truyền hướng dẫn cho gia đình hiviên tạo điều kiện, đưa con em tham giasinhhoạt hè và các hoạt động thể dục th thao,vănhóa văn nghệ do địa phương tổ chc. Tchức tuyên truyền ng caonhận thức cho gia đình về quản lýgiáo dục con em trong hè.

3.16. Hội Chthập đ Tnhphố:

- Tổ chức tuyên truyền hướng dẫn gia đình, cộngđồng quan tâm bảo vệ trẻ em phòng tránh dịch bệnh, tai nạn; hướng dẫn sơ cấpcứu cho các em; tổ chức các Đội Chữ thập đỏ xung kích cấp cứu ở địa phương; tổchức các hoạt động xã hội giúp đỡ trẻ em nghèo, trẻ em khuyết tật, trẻ em mắcbệnh hiểm nghèo, trẻ bị ảnh hưởng chất độc da cam, trẻ bị ảnh hưởng bởiHIV/AIDS.

- Tổ chức hoạt động thanh niên chữ thập đỏ xungkích vì cộng đồng nhân kỷ niệm ngày Thương binh liệt sĩ 27/7.

- Tổ chức tuyên dương”Hoa nhân ái” và trao 5. 000 suấthọc bổng cho thanh thiếu nhi, trẻ em bị ảnh hưởng chất độc da cam vượt khó, hiếuhọc.

- Vận động kinh phí xây dựng sân chơi ngoài trờicho các Trường mầm non, mẫu giáo tại các xã có hoàn cảnh khó khăn của huyệnBình Chánh và Cần Giờ.

3.17. Sở Thông tin và Truyền thông, Đài Truyềnhình Thành phố Hồ Chí Minh, Đài Tiếng nói nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh, cáccơ quan thông tấn, báo chí của Thành phố:

- Sở Thông tin và Truyền thông chỉ đạo các cơ quan Báo,Đài của Thành phố có kế hoạch thông tin tuyên truyền trong suốt hoạt động hè,các phong trào thanh thiếu nhi Thành phố trước, trong và sau hè; dành thời lượngcần thiết để chiếu phim mang tính giáo dục cao cho thiếu nhi, mở chuyên đề,chuyên mục để giới thiệu, đưa tin các hoạt động hè của thành phố và địa phương.Thực hiện các chương trình truyền hình dành riêng cho từng lứa tuổi từ mầm nonđến học sinh trung học phổ thông.

- Đài Truyền hình Thành phố, Đài Tiếng nói nhân dânThành phố tăng cường các chương trình thiếu nhi trên sóng phục vụ các em như:tuyên truyền kỹ năng thực hành xã hội, kỹ năng phòng cháy chữa cháy, kỹ năng sơcấp cứu và thoát hiểm khi gặp sự cố cháy nổ và thảm họa thiên nhiên xảy ra, kỹnăng phòng tránh tai nạn thương tích, ứng xử với môi trường, bảo vệ môi trường,thực hiện nếp sống văn minh đô thị, tham gia chiếu phim phục vụ thiếu nhi.

3.18. Đối với các sở ngành khác và các đơn vị cóliên quan: căn cứ hướng dẫn chung của Thành phố và theo chức năng, nhiệm vụ,đề ra kế hoạch tổ chức các hoạt động hè năm 2014 của đơn vị; có báo cáo cho Banchỉ đạo Hè Thành phố.

3.19. Ủy ban nhân dân các quận,huyện:thành lập Ban chỉ đạo Hè, xây dựng và triển khai kế hoch tổ chức sinh hoạt hècho thanh thiếu nhi và học sinh, bảođảm chế độ thông tin,báo cáo cho Thường trực Ban chỉ đạo hè thànhphố. Tổ chc chương trìnhngày hội Vì tr em chương trình”Lắng nghe tiếng nói trẻ em” cpquận, huyện và chỉ đạo Ủy ban nhân dân các phường, xã, thị trấn kết hợp tổ chc ít nhất 03 chương trình ngày hội cp cụm phục vụ thiếu nhi trên địa bàn.Kếthợp với các khu vui chơi giải trí,cáccông viên văn hóa trên địabàn chế độ miễn giảm hay miễn phí vào vào cổng vàcác dịch vụ trò chơi cho các em thiếu nhi trong dịp hè. Đm bảo quận, huyện phải tổchctri hè du khảo cho thiếu nhi,phường, xã, thị trấn hoạt động trại tổng kết Hè.

Ban chỉ đạo Hè các quận kế hoch phối hợp với Ban chỉđạo Hècác huyện tổ chc các hoạt động vui chơigiải trí, chăm lo cho thiếu nhi từ cácphường đến các xã thuộc huyện (Danhsách phân côngđính kèm).

IV. TỔ CHỨC THỰC HIN:

1. Tổ chcthc hiện:

- Căn cứ vào kế hoạch của Ban chỉ đạo Thành phố, các S,Ban, Ngành đoàn thể Thành phố trách nhiệm xây dựng kế hoạch, triển khai phốihợp nhằm tổ chc thực hiện tốtnhất các nội dung đề ra, gửikế hoạch vềcơ quan Thường trực Ban chỉ đạo Thành phố(Thành đoàn) chm nhất là ngày 25 tháng 5 năm 2014.

- Đối với các hoạt động cấp Thành phố do các Sở,Ban, Ngành thành phố tổ chức, các Phó ban chỉ đạo Hè Thành phố thống nhất vớicác ngành, lên lịch chi tiết các hoạt động trong hè. Tổ chức giao ban Ban chỉđạo hè thành phố hàng tuần và sau mỗi đợt hoạt động cao điểm. Phân công từngthành viên Ban Chỉ đạo Hè thành phố phụ trách quận, huyện và tham gia khảo sáthoạt động hè tại đơn vị. Ban chỉ đạo hè Thành phố giao Ban chỉ đạo hèhuyện Nhà Bè tổ chức khai mạc hè điểm cấp thành phố vào đầu tháng 6 năm2014.

- Căn cứ kế hoạchnày, y ban nhân dân quận –huyệnxây dựng kế hoạch sinh hoạt hè đa phương, chỉ đạo thành lập Banchỉ đạo sinh hoạt hè phường,xã, thị trấn với cơ cu các ngành phù hợp với điều kiện nội dunghoạt động, Đoàn Thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh các cp là bộ phận thường trực chịu trách nhiệmtham mưu, theo dõi, phốihợp tổ chc hotđộng báo cáo đúng quy định,gửi kế hoch về quan Thường trực Ban chỉ đohè thành phố chm nhất là ngày 25 tháng5 năm 2014.

- Chế độ giao ban thông tin báo cáo về tình hình tổ chc hoạt động hè: mỗi tuần/lần báo cáo chuyên sâu sau những tuần lễ cao điểm, gửibáo cáo sơ kết vào ngày 30tháng 6 năm 2014 báo cáo tổng kết vào ngày 05 tháng 8 năm 2014 về cơ quan thường trực ban chỉ đạo cp thành phố để tổng hp

2. Kinh phí hoạtđộng Hè:

- Dự toán kinh phí sinh hoạt Hè là 37. 000 đồng/em thiếunhi x tổng số thiếu nhi (bao gồm học sinh tiểu học, trung học cơ sở, trung họcphổ thông, học sinh lớp phổ cập tình thương, trường vừa học vừa làm, thiếu nhitại câu lạc bộ, mái ấm, nhà mở). Giao trách nhiệm cho Ủy ban nhân dân quận -huyện tự cân đối, phân bổ ngân sách cho phường, xã, thị trấn tổ chức hoạt động,tập trung hoạt động tại địa bàn dân cư.

Kinh phí hoạt động Hè của các ngành, đoàn thể thànhphố và quận - huyện chi trong chỉ tiêu ngân sách giao năm 2014 và vận động các nguồnlực xã hội bổ sung.

- Quận - huyện Đoàn phối hợp với Ủy ban nhân dân phường,xã, thị trấn và Phòng Giáo dục và Đào tạo quận, huyện tổng hợp số lượng thiếunhi trong đối tượng tham gia sinh hoạt Hè báo cáo Ban Chỉ đạo Hè quận – huyện,đồng thời xây dựng chương trình hoạt động, lập dự trù kinh phí hoạt động Hè(theo Quyết định số 56/2013/QĐ-UBND ngày 10 tháng 12 năm 2013 về giao chỉ tiêuthu – chi ngân sách Nhà nước năm 2014).

Riêng kinh phí hoạt động Hè của các Trung tâm thuộcSở Lao động – Thương binh và Xã hội đã được bố trí trong dự toán đầu năm của cácTrường, Trung tâm (kinh phí sinh hoạt, vui chơi, giải trí cho các đối tượng vớimức bình quân 50. 000 đồng/người/năm.

- Kinh phí sinh hoạt Hè đối với học sinh Trung học phổthông do Sở Giáo dục - Đào tạo chi trong dự toán sự nghiệp giáo dục năm 2014.

- Giao cho các đơn vị thành viên Ban Chỉ đạo HèThành phố khen thưởng cho các đơn vị thực hiện tốt công tác Hè năm 2014 và đềxuất Ủy ban nhân dân Thành phố khen thưởng cho các đơn vị cá nhân, tập thểngoài nhà nước tích cực tham gia các hoạt động và có nhiều hỗ trợ trong hoạtđộng Hè.

3. Tiến độ thực hiện:

- Từ 01 tháng 6 - 03 tháng 6 năm 2014: Tổ chức Khaimạc Hè ở các quận – huyện, phường, xã, thị trấn.

- Từ 01 tháng 6 - 30 tháng 6 năm 2014: Tổ chứctháng Hành động Vì trẻ em chủ đề”Hành động vì một xã hội không bạo lực, khôngxâm hại trẻ em”..

- Từ 01 tháng 6 - 10 tháng 8 năm 2014: Tổ chức các hoạtđộng Hè.

- Từ 10 tháng 8 - 15 tháng 8 năm 2014: Cấp quận - huyện,phường, xã, thị trấn tổ chức hội nghị tổng kết Hè và gửi báo cáo về cấp thành.

- Từ 15 tháng 8 – 30 tháng 8 năm 2014: Tổ chức tổngkết đánh giá hoạt động Hè cấp Thành phố năm 2014.

Thủ trưởng các Sở, ngành, Ủy ban Mặt trận Tổ quốcvà các đoàn thể Thành phố, Ủy ban nhân dân các quận - huyện phối hợp thực hiệnkế hoạch này nhằm tổ chức tốt các hoạt động Hè năm 2014 cho thanh thiếu nhi,sinh viên, học sinh trên địa bàn Thành phố./.

Nơi nhận:
- Thường trực Thành ủy;
- Thường trực HĐND. TP;
- TTUB: CT, các PCT;
- Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam TP;
- Văn phòng Thành ủy;
- Các Ban Thành ủy;
- Ban Văn hóa Xã hội HĐND. TP;
- Các đoàn thể Thành phố;
- Các Sở ngành Thành phố;
- Các thành viên BCĐ hè TP;
- Ủy ban nhân dân các quận - huyện;
- VPUB: CPVP; Phòng VX, THKH;
- Lưu: VT, (VX-Ng.
T) MH

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TCH

Ha Ngọc Thuận

DANH SÁCH

PHÂNCÔNG BAN CHỈ ĐẠO HÈ CÁC QUẬN HỖ TRỢ CÁC XÃ XÂY DỰNG NÔNG THÔN MỚI TỔ CHỨC CÁCHOẠT ĐỘNG HÈ CHO THIẾU NHI
(Ban hành kèm theo Kế hoạch số 2111/KH-UBND ngày 19 tháng 5 năm 2014 của Ủyban nhân dân Thành phố)

Huyện

Phân công các quận hỗ trợ, phối hp

Cn Giờ (6 xã)

Qun 1, Qun 4, quận Gò Vp, quận Phú Nhuận

Nhà (6 xã)

Qun 7, Qun 9, Qun 10

Bình Chánh (14 xã)

Qun 8, Qun 11, qun Bình Tân, quận Bình Thạnh

Hóc Môn (10 xã)

Qun 5, Qun 6, Qun 12, quận Tân Phú

Củ Chi (20 xã)

Qun 2, Qun 3, quận Tân Bình, quận Thủ Đức

ỦY BAN NHÂN DÂNTHÀNH PHỐ