UỶ BAN NHÂN DÂN
TỈNH BẾN TRE
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2532/KH-UBND

Bến Tre, ngày 04 tháng 6 năm 2014

KẾ HOẠCH

TRIỂNKHAI THỰC HIỆN ĐỀ ÁN PHÁT TRIỂN THỊ TRƯỜNG TRONG NƯỚC GẮN VỚI CUỘC VẬN ĐỘNG“NGƯỜI VIỆT NAM ƯU TIÊN DÙNG HÀNG VIỆT NAM” GIAI ĐOẠN 2014-2020

Căn cứ Quyết định số 634/QĐ-TTg ngày 29 tháng 4 năm 2014 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án phát triển thịtrường trong nước gắn với Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”giai đoạn 2014-2020; Ủy ban nhân dân (UBND) tỉnh ban hành Kế hoạch tổ chức triểnkhai thực hiện Đề án phát triển thị trường trong nước gắn với Cuộc vận động“Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam” giai đoạn 2014-2020 trên địa bàntỉnh với các nội dung cụ thể như sau:

I. MỤC ĐÍCH

- Giúp người tiêu dùng trên địabàn tỉnh nhận thức đúng khả năng sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp ViệtNam, chất lượng của sản phẩm, hàng hoá, dịch vụ Việt Nam; xây dựng văn hoá tiêudùng dựa trên tinh thần yêu nước, ý chí tự lực, tự cường, tự tôn dân tộc.

- Đáp ứng nhu cầu sản xuất vàtiêu dùng; đẩy mạnh phát triển hệ thống phân phối, tạo điều kiện đưa các hànghoá thiết yếu và hàng Việt Nam đến tận tay người tiêu dùng nhằm nâng cao sứcmua, bình ổn thị trường và cải thiện đời sống người dân.

- Bảo vệ người tiêu dùng và bảovệ nền sản xuất, môi trường kinh doanh hàng Việt Nam phát triển lành mạnh.

II. MỤC TIÊU

1. Mục tiêu tổng quát: Tronggiai đoạn đến năm 2020, để thực hiện chủ trương tại Thông báo số 264-TB/TW ngày31 tháng 7 năm 2009 của Ban Chấp hành Trung ương về Kết luận của Bộ Chính trịvề tổ chức Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam” và Chỉ thịsố 24/CT-TTg ngày 17 tháng 9 năm 2012 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăngcường Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”; góp phần thúcđẩy sản xuất, kinh doanh và tiêu dùng hàng Việt Nam phát triển; các sở, ban,ngành tỉnh và UBND các huyện, thành phố xây dựng kế hoạch, tích cực hưởng ứngcác hoạt động phát triển thị trường thông qua Chương trình “Tự hào hàng ViệtNam” do Bộ Công Thương phát động.

2. Mục tiêu cụ thể:

- Đến năm 2015, 90% người tiêudùng và 98% doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh biết đến cuộc vận động, trên 80%biết đến các hoạt động phát triển thị trường với tên gọi “Tự hào hàng ViệtNam”, trên 85% người tiêu dùng trung thành với hàng Việt; xây dựng và duy trìđược kênh truyền thông có chuyên mục “Tự hào hàng Việt Nam” thông qua báo giấy,báo điện tử, Đài Phát thanh Truyền hình… để tuyên truyền, quảng bá Cuộc vậnđộng.

- Đến năm 2015, tăng thị phầnhàng Việt Nam có thế mạnh tại các kênh phân phối truyền thống ở khu vực nôngthôn trên 80%; phấn đấu đến năm 2020 tăng thị phần hàng Việt Nam có thế mạnhtại các kênh phân phối lên trên 85% và triển khai xây dựng thí điểm các điểmbán hàng với tên gọi “Tự hào hàng Việt Nam” tại các trung tâm thành phố, thịtrấn trong tỉnh.

- Từ nay đến năm 2020, thườngxuyên tổ chức các dịch vụ hỗ trợ kết nối cung cầu cho các đối tượng sản xuất,kinh doanh hàng Việt Nam trong tỉnh.

III. NỘI DUNG, GIẢI PHÁPTHỰC HIỆN

1. Công tác thông tin, tuyêntruyền:

- Tiếp tục đẩy mạnh công tácthông tin, tuyên truyền, để phát huy tinh thần yêu nước, lòng tự hào, tự tôndân tộc của người tiêu dùng. Qua đó, giúp người tiêu dùng hiểu, biết, đánh giáđúng về chất lượng sản phẩm, hàng hoá, dịch vụ và khả năng sản xuất, kinh doanhcủa doanh nghiệp Việt Nam; đồng thời, phát huy tinh thần năng động, sáng tạocủa đội ngũ doanh nhân, trí thức, cùng toàn thể người lao động trong đổi mới tưduy và công nghệ phục vụ sản xuất, kinh doanh; ứng dụng thành tựu khoa học côngnghệ, kinh nghiệm quản lý tiên tiến.

- Xây dựng các chuyên mục,chuyên trang trên Đài Phát thanh và Truyền hình, Báo Đồng Khởi, các loại đặcsan để quảng bá về sản phẩm, hàng hoá Việt Nam; phản ánh, cung cấp thông tinkịp thời, chính xác, khách quan về tình hình thực hiện Cuộc vận động của cáccấp, các ngành, các địa phương.

- Vinh danh các doanh nhân,doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân có thành tích xuất sắc trong việc thực hiện Cuộcvận động.

2. Phát triển hệ thống phânphối đối với hàng Việt Nam:

- Trên cơ sở quy hoạch thươngmại, hỗ trợ tạo điều kiện để các doanh nghiệp đầu tư phát triển hạ tầng thươngmại để mở rộng kênh phân phối hàng Việt tại các khu vực tập trung đông dân cư,khu công nghiệp, vùng nông thôn.

- Xây dựng chương trình kết nốigiữa nhà sản xuất, kinh doanh với nhà phân phối, đại lý để mở rộng độ bao phủcủa hàng hoá, tăng hiện diện của hàng Việt Nam trên thị trường, thiết lập hệthống các điểm bán hàng Việt bền vững.

- Triển khai thực hiện chươngtrình bình ổn thị trường một cách phù hợp, ưu tiên đưa hàng Việt vào hệ thốngcác điểm bán hàng bình ổn.

- Tiếp tục hỗ trợ doanh nghiệptrong các hoạt động xúc tiến thương mại, tổ chức các hoạt động đưa hàng Việt vềnông thôn, các chương trình khuyến mại hàng Việt trên địa bàn tỉnh.

- Tổ chức giới thiệu, quảng bácác tuyến điểm du lịch gắn với quảng bá các đặc sản của địa phương.

3. Nâng cao năng lực cạnh tranhcủa doanh nghiệp Việt Nam:

- Chi nhánh Ngân hàng nhà nướctỉnh hướng dẫn các ngân hàng thương mại trong tỉnh tạo điều kiện cho doanhnghiệp Việt Nam, đặc biệt là doanh nghiệp nhỏ và vừa tiếp cận nguồn vốn để đổimới công nghệ, nâng cao chất lượng và hạ giá thành sản phẩm, khai thác lợi thếcạnh tranh của doanh nghiệp.

- Nâng cao nhận thức của doanh nghiệpvề tác động của công nghệ thông tin đối với hoạt động sản xuất, kinh doanh củadoanh nghiệp, nhằm hướng tới đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin và khai thácviệc kinh doanh trên môi trường mạng.

- Liên kết với các tỉnh, thànhphố để đưa các mặt hàng có thế mạnh tại địa phương, các sản phẩm của làng nghềtiếp cận với người tiêu dùng của nhiều vùng miền trên cả nước.

4. Kiểm tra, kiểm soát thịtrường và bảo vệ người tiêu dùng:

- Triển khai thực hiện có hiệuquả Nghị định số 185/2013/NĐ-CP ngày 15 tháng 11 năm 2013 của Chính phủ quyđịnh xử phạt vi phạm hành chính trong hoạt động thương mại, sản xuất, buôn bánhàng giả, hàng cấm và bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng.

- Thực hiện giám sát các sựkiện xúc tiến thương mại hàng Việt Nam, các chương trình đưa hàng Việt về nôngthôn trên địa bàn tỉnh để bảo đảm mục đích của Cuộc vận động và tạo lòng tincho người tiêu dùng.

- Các cơ quan chức năng tổ chứctuyên truyền, phổ biến và thực thi pháp luật về bảo vệ quyền lợi người tiêudùng lồng ghép với quảng bá, giới thiệu hàng Việt Nam đến người tiêu dùng.

5. Nâng cao chất lượng, hiệuquả hoạt động các phiên chợ đưa hàng Việt về nông thôn: Tổ chức, vận động, hỗtrợ, thu hút các mặt hàng Việt Nam chất lượng cao, hàng mới đưa vào thị trườnghoặc hàng có thương hiệu để tạo uy tín cho các phiên chợ. Bổ sung thêm cácchương trình để nhằm thu hút lượng người đến tham quan, mua sắm.

IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Sở Công Thương:

- Phối hợp với UBND các huyện,thành phố hằng năm tổ chức các phiên chợ hàng Việt về nông thôn và là cơ quanđầu mối kêu gọi các doanh nghiệp tham gia.

- Tham mưu Ban Chỉ đạo tỉnh tổchức sơ kết 05 năm Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”trên địa bàn tỉnh. Qua đó, tổ chức khen thưởng cho các doanh nhân, doanhnghiệp, tổ chức, cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện Cuộc vận động.

- Tổ chức điều tra, khảo sátthị trường, thị phần, mạng lưới phân phối và nhận thức của người tiêu dùng vềhàng Việt trên địa bàn tỉnh.

- Phối hợp với các doanhnghiệp, các huyện, thành phố xây dựng các mô hình thí điểm về điểm bán hàngViệt với tên gọi “Tự hào hàng Việt Nam” tại các chợ, siêu thị.

- Phối hợp với các ngành liênquan tổ chức các hoạt động kết nối giữa doanh nghiệp sản xuất, phân phối vàtiêu dùng.

- Tổ chức các lớp đào tạo, tưvấn cho các doanh nghiệp, hợp tác xã, Ban Quản lý chợ, các hộ sản xuất kinhdoanh trên địa bàn về kỹ năng bán hàng, nghiệp vụ quản lý chợ.

- Tổ chức phổ biến pháp luật vềbảo vệ quyền lợi người tiêu dùng; hướng dẫn, tạo điều kiện cho các doanh nghiệpthực hiện các chương trình khuyến mại hàng Việt.

- Thực hiện triển khai cácchương trình xúc tiến thương mại nhằm nâng cao khả năng cạnh tranh của hàngViệt Nam, doanh nghiệp Việt Nam.

- Phối hợp với Sở Công Thươngcác tỉnh, thành phố tổ chức các chương trình liên kết tiêu thụ sản phẩm của địaphương.

- Chỉ đạo Chi cục Quản lý thịtrường tiếp tục tăng cường công tác kiểm tra, kiểm soát thị trường, gia tăngcác biện pháp chống các hành vi sản xuất kinh doanh hàng giả, hàng kém chấtlượng, hàng lậu, gian lận thương mại nhằm bảo vệ người tiêu dùng và các doanhnghiệp sản xuất kinh doanh chân chính.

2. Sở Tài Chính: Hằng năm thammưu UBND tỉnh bố trí kinh phí cho Sở Công Thương để triển khai thực hiện tốtcác nhiệm vụ được giao.

3. Sở Thông tin và Truyềnthông: Chỉ đạo, định hướng cho các cơ quan báo chí, Đài truyền thanh các huyện,thành phố tuyên truyền vận động doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh nhận thức rõ vaitrò, trách nhiệm trong nâng cao chất lượng sản phẩm, hàng hoá, dịch vụ, sứccạnh tranh và xây dựng thương hiệu Việt cho sản phẩm hàng hoá, để người tiêudùng biết đến nhiều hơn các lợi thế của hàng Việt và tham gia mua sắm các sảnphẩm hàng Việt.

4. Các sở, ban, ngành, đoàn thểtỉnh: Xây dựng kế hoạch tuyên truyền, hưởng ứng Cuộc vận động trong nội bộ cơ quan,đơn vị bằng những việc làm thiết thực, cụ thể; chủ động ưu tiên lựa chọn hàngViệt trong mua sắm, trang bị.

5. Uỷ ban nhân dân các huyện,thành phố: Tạo điều kiện về thủ tục, cơ chế, chính sách, phối hợp với các cấp,các ngành để giúp cho doanh nghiệp Việt Nam, đặc biệt là doanh nghiệp nhỏ vàvừa để đổi mới công nghệ, nâng cao chất lượng và hạ giá thành sản phẩm, khaithác lợi thế cạnh tranh của doanh nghiệp, khuyến khích các doanh nghiệp đẩymạnh sản xuất kinh doanh, đầu tư, phát triển hạ tầng thương mại, mở rộng mạnglưới bán hàng, nhất là ở địa bàn nông thôn, đặc biệt là vùng khó khăn.

Trên đây là nội dung Kế hoạchtổ chức triển khai thực hiện Đề án phát triển thị trường trong nước gắn vớiCuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam” giai đoạn 2014-2020theo Quyết định số 634/QĐ-TTg ngày 29 tháng 4 năm 2014 của Thủ tướng Chính phủ;UBND tỉnh yêu cầu các sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh, UBND các huyện, thành phốphối hợp chặt chẽ, đảm bảo triển khai thực hiện có hiệu quả./.

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Trần Anh Tuấn