Y BAN NHÂN DÂN
TỈNH CAO BẰNG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2631/KH-UBND

Cao Bằng, ngày 15 tháng 09 năm 2014

KẾ HOẠCH

THỰC HIỆN “CHƯƠNGTRÌNH HÀNH ĐỘNG QUỐC GIA VỀ PHÒNG, CHỐNG BẠO LỰC GIA ĐÌNH ĐẾN NĂM 2020” TRÊNĐỊA BÀN TỈNH CAO BẰNG

Thực hiện Quyết định số 215/QĐ-TTg ngày 06 tháng 02năm 2014 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Chương trình hành động Quốcgia về phòng, chống bạo lực gia đình (PCBLGĐ) đến năm 2020; Hướng dẫn số 2301/HD-BVHTTDL ngày 14 tháng 7 năm 2014 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch vềtriển khai Chương trình hành động Quốc gia về PCBLGĐ đến năm 2020; Ủy ban nhândân tỉnh xây dựng Kế hoạch triển khai thực hiện Chương trình hành động Quốc giavề PCBLGĐ đến năm 2020 trên địa bàn tỉnh Cao Bằng, như sau:

I. THỰC TRẠNG VỀ PCBLGĐ TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH TRONGTHỜI GIAN QUA

1. Thực trạng

Trong những năm qua, các cấp ủy Đảng, chính quyền,các cơ quan, ban ngành, mặt trận và các đoàn thể chính trị - xã hội đã có nhiềucố gắng trong việc thực hiện Luật PCBLGĐ, Ủy ban nhân dân tỉnh Cao Bằng đã banhành Chỉ thị số 13/2008/CT-UBND ngày 23 tháng 10 năm 2008 về việc tổ chức triểnkhai thi hành Luật PCBLGĐ, vì vậy, vấn đề PCBLGĐ đã được các cấp, các ngành,các địa phương trong tỉnh triển khai thực hiện. Cùng với công tác PCBLGĐ, phongtrào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” ngày càng được chú trọng vàphát triển, kết quả cho thấy ngày càng có nhiều gia đình đạt chuẩn danh hiệugia đình văn hóa, thôn, khu phố văn hóa liên tục tăng, đến nay có 77,9% giađình đạt chuẩn gia đình văn hóa; 47% xóm, tổ dân phố đạt chuẩn xóm, tổ dân phốvăn hóa; công tác giải quyết việc làm, xóa đói giảm nghèo đạt kết quả đáng kể,tỷ lệ hộ nghèo liên tục giảm.

Hoạt động tuyên truyền, phổ biến, giáo dục phápluật (trong đó có Luật PCBLGĐ) được đẩy mạnh: Hội nghị cấp tỉnh với 170 họcviên là Lãnh đạo các sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh và 13 huyện thành phố thamgia; hội nghị tổ chức tại các xã với trên 350 học viên là cán bộ cấp xã, xómtham gia. Năm 2008, đã tập huấn cho 88 cán bộ cấp huyện và 20 cán bộ thuộc cácsở, ban, ngành thành viên Ban chỉ đạo phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựngđời sống văn hóa” cấp tỉnh và 16 cán bộ các phòng, đơn vị trực thuộc Sở Vănhóa, Thể thao và Du lịch. Năm 2009, triển khai tập huấn tại 13 huyện, thành phốcho 1.099 cán bộ 13 huyện, thành phố và 199 xã phường, thị trấn; 134 cán bộ làbí thư chi bộ và trưởng xóm.

Đã có trên 100 tin bài được phát trên sóng Đài Phátthanh - Truyền hình Cao Bằng và đăng trên Báo Cao Bằng, Bản tin Văn hóa, Thểthao và Du lịch Cao Bằng, Cổng thông tin điện tử Cao Bằng,... mô hình PCBLGĐđược triển khai thực hiện tại 6 xã, phường: Bình Long (huyện Hòa An), Lăng Hiếu(huyện Trùng Khánh), Duyệt Trung và Đề Thám (thành phố Cao Bằng), Quang Hán(Trà Lĩnh), Đào Ngạn (Hà Quảng) đã có 150 cán bộ làm công tác hòa giải được tậphuấn, với 30 tổ hòa giải được củng cố năng lực hòa giải bạo lực gia đình (BLGĐ).

Tuy nhiên, đến nay chưa có cuộc điều tra tổng thểtrên phạm vi toàn tỉnh, nhưng theo báo cáo kết quả thống kê của các huyện,thành phố đã cho thấy tình hình về BLGĐ trên địa bàn toàn tỉnh là một vấn đềđáng báo động: Số hộ có BLGĐ năm 2009 là 177 hộ, năm 2010 là 315 hộ, năm 2011là 395 hộ, năm 2012 là 296 hộ; năm 2013 là 193 hộ; trong đó nạn nhân chủ yếu làphụ nữ chiếm 52%, người già chiếm 31% và trẻ em chiếm 17%; hình thức bạo lựcchủ yếu là đánh đập thể xác chiếm trên 65%. Đặc biệt, năm 2010 có 01 vụ nạnnhân là người già tại xã Ngọc Côn (Trùng Khánh) bị các con hắt hủi và đuổi rakhỏi nhà, chính quyền xã đã tiến hành hòa giải, xử lý nhiều lần nhưng khôngthành công, buộc chính quyền huyện phối hợp Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịchphải vào cuộc mới giải quyết dứt điểm, nạn nhân phải tạm lãnh tại Trung tâm bảotrợ xã hội tỉnh hơn 01 năm chờ các cấp, các ngành giải quyết.

Công tác hòa giải bước đầu được phát huy, tuy nhiênchỉ những vụ có tính chất tương đối nghiêm trọng mới được đưa ra góp ý phê bìnhtại cộng đồng dân cư. Các gia đình có bạo lực, các nạn nhân BLGĐ còn tâm lý engại, cam chịu, chưa chủ động báo cho chính quyền địa phương để tìm biện phápxử lý. Việc áp dụng các biện pháp xử lý chủ yếu là tư vấn, hòa giải, góp ý phêbình trong cộng đồng dân cư.

Từ thực trạng nêu trên, có thể xác định tình trạngBLGĐ tồn tại dưới nhiều hình thức khác nhau, đối tượng bị bạo lực phần lớn làphụ nữ. Người gây ra bạo lực chủ yếu là nam giới; nguyên nhân gốc rễ của nạnbạo lực là sự bất bình đẳng giới, thiếu hiểu biết về Luật PCBLGĐ; thiếu các kỹnăng ứng xử, cách giải quyết không phù hợp khi trong gia đình có sự mâu thuẫn,xung đột. Ngoài ra là tình trạng cờ bạc, rượu chè, nghèo đói, thiếu việc làm,kết hôn sớm, ép kết hôn, ngoại tình; cộng đồng còn thờ ơ với hành vi BLGĐ;tuyên truyền, giáo dục chưa hiệu quả; chính quyền xử lý BLGĐ chưa triệt để, sựvào cuộc của các cấp ủy, chính quyền còn hạn chế.

2. Nguyên nhân

a) Cán bộ làm công tác PCBLGĐ ở cấp huyện và cấp xãcòn thiếu, chủ yếu là kiêm nhiệm nhiều công việc, thường xuyên thay đổi, do đóviệc triển khai thi hành Luật PCBLGĐ còn gặp nhiều lúng túng;

b) Công tác tổ chức tuyên truyền nâng cao ý thức,trách nhiệm của cộng đồng, gia đình và xã hội đối với việc ngăn chặn giải quyếttình trạng bạo lực chưa được thường xuyên, liên tục. Sự phối hợp giữa cácngành, các cấp chưa được đồng bộ, nhất là trong việc phân rõ chức năng, nhiệmvụ của các ngành liên quan;

c) Nguyên nhân sâu xa dẫn đến BLGĐ là do bất bìnhđẳng giới, thiếu hiểu biết về Luật PCBLGĐ, trong đó, rượu chè, cờ bạc, tệ nạnxã hội, ngoại tình ... được xem là nguyên nhân trực tiếp dẫn đến bạo lực. Điềuđáng nói là hầu hết khi xảy ra BLGĐ, các nạn nhân không chủ động báo cáo vớicác cơ quan chức năng... Do đó, gây khó khăn trong việc phát hiện, xử lý, ngănchặn kịp thời tình trạng BLGĐ;

d) Nguồn kinh phí đầu tư cho công tác gia đình cònở mức thấp, thậm chí ở cấp huyện, cấp xã chưa được bố trí kinh phí.

II. MỤC TIÊU

1. Mục tiêu chung

Tạo sự chuyển biến mạnh mẽ về nhận thức và nâng caotrách nhiệm của các cấp, các ngành, gia đình, cộng đồng và toàn xã hội trongcông tác PCBLGĐ; từng bước ngăn chặn và giảm dần số vụ BLGĐ trên địa bàn tỉnh.

2. Các mục tiêu cụ thể

a) Đến năm 2015 đạt trên 85% và đến năm 2020 đạttrên 95% số hộ gia đình được tiếp cận thông tin về PCBLGĐ.

b) Đến năm 2015 đạt trên 50% và đến năm 2020 đạttrên 90% số cán bộ tham gia PCBLGĐ các cấp được tập huấn về PCBLGĐ.

c) Đến năm 2015 đạt trên 60% và đến năm 2020 đạttrên 90% số cán bộ lãnh đạo chính quyền, đoàn thể cấp xã được tập huấn nâng caonăng lực PCBLGĐ.

d) Đến năm 2015 đạt trên 30% và đến năm 2020 đạt100% cơ quan cấp tỉnh có liên quan đến hoạt động PCBLGĐ có báo cáo viên cấptỉnh về PCBLGĐ.

đ) Đến năm 2015 đạt trên 70% và đến năm 2020 đạttrên 95% số nạn nhân BLGĐ được tiếp cận các hoạt động hỗ trợ về phòng ngừaBLGĐ, tư vấn pháp lý, chăm sóc y tế, bảo vệ sự an toàn cho nạn nhân.

e) Đến năm 2015 đạt trên 90% và đến năm 2020 đạttrên 95% số người có hành vi BLGĐ được tiếp cận các hoạt động hỗ trợ về phòngngừa, giáo dục chuyển đổi hành vi.

g) Đến năm 2015 đạt trên 40% và đến năm 2020 đạttrên 70% số xã, phường, thị trấn nhân rộng mô hình PCBLGĐ.

3. Đối tượng, phạm vi thực hiện Kế hoạch

a) Đối tượng: Cơ quan, tổ chức, cá nhân có liênquan đến PCBLGĐ.

b) Phạm vi: Thực hiện trên phạm vi toàn tỉnh.

III. CÁC HOẠT ĐỘNG CHỦ YẾU

1. Lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức và quản lý

a) Tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo, kiểm tra củacác cấp ủy Đảng, chính quyền đối với công tác PCBLGĐ. Đưa mục tiêu về PCBLGĐvào Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội hằng năm ở địa phương;

b) Nâng cao năng lực quản lý nhà nước; củng cố hệthống tổ chức bộ máy, kiện toàn và đào tạo bồi dưỡng nâng cao năng lực cho độingũ cán bộ làm công tác PCBLGĐ các cấp;

c) Thực hiện hiệu quả cơ chế phối hợp liên ngànhtrong công tác PCBLGĐ. Nghiên cứu việc hình thành mạng lưới cộng tác viên, tìnhnguyện viên PCBLGĐ ở cơ sở. Đánh giá các mô hình PCBLGĐ; nghiên cứu chuyển cácmô hình hoạt động có hiệu quả thành nhiệm vụ thường xuyên. Biểu dương, khenthưởng cá nhân, tập thể có thành tích xuất sắc trong công tác PCBLGĐ;

d) Xây dựng và đưa vào sử dụng cơ sở dữ liệu về giađình và PCBLGĐ.

đ) Thường xuyên kiểm tra, đánh giá tình hình thựchiện pháp luật, chính sách về PCBLGĐ; xử lý kịp thời các hành vi BLGĐ theo quyđịnh của pháp luật; tổ chức các đoàn kiểm tra liên ngành, kiểm tra theo chuyênđề về PCBLGĐ;

e) Thực hiện sơ kết tình hình thực hiện Kế hoạch vàonăm 2015 và tổng kết vào năm 2020.

2. Tuyên truyền,giáo dục, vận động nâng cao nhận thức về PCBLGĐ

a) Tuyên truyền thông qua các lóp tập huấn; tàiliệu, tờ rơi, băng rôn, khẩu hiệu tuyên truyền; sân khấu hóa; tuyên truyền trêncác phương tiện thông tin đại chúng địa phương;

b) Truyền thông, giáo dục, vận động về đạo đức, lốisống văn hóa trong gia đình, trách nhiệm của các thành viên gia đình trong thựchiện bình đẳng giới, PCBLGĐ.

3. Phòng ngừa BLGĐ,hỗ trợ nạn nhân BLGĐ

a) Nghiên cứu, xây dựng mạng lưới cộng tác viên,tình nguyện viên PCBLGĐ ở cộng đồng. Xây dựng, duy trì, phát triển số điệnthoại tiếp nhận thông tin về BLGĐ, địa chỉ tin cậy ở cộng đồng;

b) Cung cấp dịch vụ tư vấn, trợ giúp pháp lý chămsóc sức khỏe cho nạn nhân BLGĐ. Trạm y tế xã, phường, thị trấn thực hiện việcchăm sóc y tế ban đầu, tư vấn về sức khỏe cho nạn nhân BLGĐ;

c) Nhân rộng các mô hình đạt hiệu quả trong côngtác PCBLGĐ ở cộng đồng. Nghiên cứu, xây dựng các mô hình dịch vụ hỗ trợ nạnnhân BLGĐ, người có nguy cơ cao gây BLGĐ. Đẩy mạnh hoạt động đào tạo nghề, giớithiệu việc làm cho người là nạn nhân BLGĐ, người có nguy cơ cao gây BLGĐ nhưngchưa có việc làm.

4. Can thiệp, xử lý vi phạm

a) Can thiệp, xử lý kịp thời cácvụ BLGĐ;

b) Tổ chức góp ý, phê bình tạicộng đồng dân cư đối với người gây BLGĐ; áp dụng biện pháp giáo dục tại xã,phường, thị trấn đối với người gây BLGĐ.

c) Thực hiện thí điểm xét xử lưuđộng các vụ án về BLGĐ tại địa bàn xảy ra vụ việc.

5. Đẩy mạnh xã hội hóa

a) Khuyến khích các tổ chức chínhtrị - xã hội, tổ chức xã hội, cộng đồng, gia đình, người dân tham gia công tácPCBLGĐ; cung cấp dịch vụ hỗ trợ nạn nhân BLGĐ;

b) Tăng cường vận động các nguồnlực cho công tác PCBLGĐ.

IV. KINH PHÍ THỰC HIỆN

1. Các sở, ngành, đoàn thể, cơquan có liên quan và các huyện, thành phố chủ động bố trí trong dự toán ngânsách hằng năm đã được cấp có thẩm quyền quyết định.

2. Ngoài nguồn ngân sách Nhà nướccác đơn vị chủ động vận động sự tài trợ của các tổ chức, cá nhân trong và ngoàinước theo quy định của pháp luật để thực hiện Kế hoạch.

V. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Sở Văn hóa, Thể thao và Dulịch

- Hằng năm, chủ trì phối hợp vớicác sỏ; ngành liên quan và Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố triển khai cáchoạt động thực hiện Kế hoạch, bảo đảm gắn kết chặt chẽ với các chương trình, kếhoạch liên quan; đôn đốc, kiểm tra, giám sát và tổng hợp tình hình thực hiệnbáo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh. Tham mưu tổ chức sơ kết đánh giá tình hình thựchiện Kế hoạch vào năm 2015 và tổng kết vào năm 2020;

- Tiếp tục tổ chức thực hiện cóhiệu quả Chỉ thị số 13/2008/CT-UBND ngày 23 tháng 10 năm 2008 của Ủy ban nhândân tỉnh Cao Bằng về việc tổ chức triển khai thi hành Luật PCBLGĐ; Quyết địnhsố 1113/QĐ-UBND ngày 16 tháng 8 năm 2012 của Ủy ban nhân dân tỉnh Cao Bằng vềPhê duyệt Kế hoạch thực hiện Chiến lược phát triển gia đình tỉnh Cao Bằng đến2020, tầm nhìn 2030; Quyết định số 1214/QĐ-UBND ngày 15 tháng 8 năm 2013 của Ủyban nhân dân tỉnh Cao Bằng ban hành Kế hoạch thực hiện Nghị quyết số 81/NQ-CP ngày04 tháng 12 năm 2012 của Chính phủ; Kế hoạch số 1340/KH-UBND ngày 07 tháng 6năm 2012 của Ủy ban nhân dân tỉnh Cao Bằng, thực hiện Quy định thu thập, xử lýthông tin về gia đình và PCBLGĐ;

- Bồi dưỡng, tập huấn, nâng caonăng lực cho đội ngũ cán bộ làm công tác PCBLGĐ đặc biệt là cấp cơ sở. Xây dựngvà sử dụng có hiệu quả cơ sở dữ liệu về gia đình và PCBLGĐ. Nghiên cứu việc xâydựng và duy trì đội ngũ cộng tác viên, tình nguyện viên tham gia PCBLGĐ ở cơ sở;

- Tiếp tục duy trì hoạt động, nhânrộng Mô hình PCBLGĐ và Đề án Tuyên truyền, giáo dục các giá trị đạo đức, lốisống trong gia đình Việt Nam giai đoạn 2010 - 2020;

- Thực hiện lồng ghép các nội dungcông tác gia đình và PCBLGĐ với thực hiện phong trào “Toàn dân đoàn kết xâydựng đời sống văn hóa” và thực hiện Đề án phát triển văn hóa nông thôn tỉnh CaoBằng đến năm 2015, định hướng đến năm 2020 ban hành kèm theo Quyết định số 2588/QĐ-UBND ngày 30 tháng 11 năm 2011 của Ủy ban nhân dân tỉnh;

- Hướng dẫn, theo dõi, đôn đốc,kiểm tra, giám sát, tổng hợp tình hình thực hiện và định kỳ báo cáo Ủy ban nhândân tỉnh và Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch theo quy định.

2. Sở Y tế

Chủ trì, phối hợp với các sở,ngành liên quan hướng dẫn các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh trong việc thực hiệnchăm sóc y tế, tư vấn về sức khỏe cho nạn nhân BLGĐ; thực hiện thống kê, báocáo các trường hợp bệnh nhân là nạn nhân BLGĐ. Ban hành, hướng dẫn chẩn đoán,quy trình chữa trị nghiện rượu và một số rối loạn tâm thần do rượu.

3. Công an tỉnh

- Chỉ đạo, hướng dẫn công an cácđơn vị, địa phương thực hiện các biện pháp phòng ngừa, ngăn chặn, điều tra, xửlý các hành vi vi phạm pháp luật về PCBLGĐ;

- Chủ trì, phối hợp các cơ quan,đơn vị có liên quan thực hiện việc bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của nạn nhânBLGĐ;

- Phối hợp, tạo điều kiện cho SởVăn hóa, Thể thao và Du lịch thực hiện nhiệm vụ thống kê các vụ việc BLGĐ xảyra trong từng quý, 6 tháng, hằng năm.

4. Sở Thông tin và Truyền thông

Chỉ đạo, hướng dẫn các cơ quanthông tin đại chúng đa dạng hóa các hình thức tuyên truyền trên các phương tiệntruyền thông, nhằm phổ biến Luật PCBLGĐ và các văn bản hướng dẫn thi hành Luật;tăng diện tích, thời lượng các chuyên trang, chuyên mục về PCBLGĐ.

5. Sở Lao động- Thương binh vàXã hội

- Chủ trì, phối hợp với Sở Văn hóa,Thể thao và Du lịch lồng ghép nội dung PCBLGĐ trong công tác triển khai thihành Luật Bình đẳng giới; các chương trình xóa đói, giảm nghèo, đào tạo nghề,giải quyết việc làm, bảo vệ, chăm sóc, giáo dục trẻ em và phòng, chống tệ nạnxã hội...

- Hướng dẫn các cơ sở bảo trợ xãhội thực hiện việc trợ giúp nạn nhân BLGĐ theo quy định.

6. Sở Giáo dục và Đào tạo

Chủ trì, phối hợp với Sở Văn hóa,Thể thao và Du lịch lồng ghép các nội dung về PCBLGĐ vào chương trình giảng dạyvà các buổi sinh hoạt ngoại khóa phù hợp với chương trình hiện hành của từngcấp học và trình độ đào tạo.

7. Sở Tư pháp

- Chủ trì, phối hợp với các cơquan, đơn vị có liên quan hướng dẫn, kiểm tra và đánh giá hoạt động hòa giải ởcơ sở; nâng cao nghiệp vụ cho người làm công tác hòa giải ở cơ sở để đáp ứngnhiệm vụ hòa giải mâu thuẫn, tranh chấp giữa các thành viên gia đình.

- Phối hợp với các cơ quan, đơn vịcó liên quan tiến hành rà soát các văn bản quy phạm pháp luật do tỉnh ban hànhđể tham mưu sửa đổi, bổ sung, hủy bỏ, bãi bỏ và ban hành mới các văn bản quyphạm pháp luật phù hợp với Luật PCBLGĐ.

8. Sở Tài chính

- Chủ trì, phối hợp với Sở Vănhóa, Thể thao và Du lịch và các sở, ban, ngành có liên quan xây dựng kế hoạch,bố trí ngân sách và đảm bảo nguồn chi thường xuyên cho việc triển khai thi hànhLuật PCBLGĐ theo hướng dẫn tại Thông tư liên tịch số 143/2011/TTLT /BTC-BVHTTDLngày 21 tháng 10 năm 2011 của Bộ Tài chính và Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịchquy định chế độ quản lý và sử dụng kinh phí ngân sách nhà nước chi cho công tácPCBLGĐ; kinh phí ngân sách nhà nước hỗ trợ các cơ sở hỗ trợ nạn nhân BLGĐ; cơsở tư vấn về PCBLGĐ ngoài công lập.

- Hướng dẫn các cơ quan, đơn vịtrong việc sử dụng kinh phí đúng theo quy định của pháp luật; đồng thời hướngdẫn ngành Tài chính - Kế hoạch các huyện, thành phố phân bổ kinh phí chi cáchoạt động PCBLGĐ theo quy định.

9. Sở Kế hoạch và Đầu tư: Hướng dẫn đưa các mục tiêu của Kế hoạch vào Kế hoạch phát triểnkinh tế - xã hội hằng năm, 5 năm của tỉnh.

10. Đài Phát thanh và Truyền hình, Báo Cao Bằng

- Tăng cường thời lượng phát sóngtuyên truyền chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nướcvề công tác gia đình và công tác PCBLGĐ trên phương tiện truyền thông đạichúng; nêu gương những mô hình, câu lạc bộ, tập thể, cá nhân, gia đình văn hóa,dòng họ thực hiện tốt Luật PCBLGĐ; phản ánh, lên án những vụ việc BLGĐ xảy ratrên địa bàn tỉnh;

- Phối hợp với Sở Văn hóa, Thểthao và Du lịch xây dựng chuyên trang - chuyên mục PCBLGĐ, giáo dục đạo đức,lối sống trong gia đình Việt Nam.

11. Các sở, ban, ngành căn cứ vào chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn được giaocó trách nhiệm đưa các mục tiêu, nội dung liên quan của Kế hoạch vào chươngtrình công tác hằng năm, 5 năm của cơ quan, đơn vị.

12. Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố

- Căn cứ Kế hoạch của Ủy ban nhândân tỉnh xây dựng và tổ chức thực hiện Kế hoạch PCBLGĐ của địa phương; đưa cácmục tiêu, nội dung của Chương trình vào Kế hoạch phát triển kinh tế- xã hội củađịa phương; bố trí kinh phí và chỉ đạo các cơ quan chức năng triển khai thựchiện Chương trình, Kế hoạch PCBLGĐ của địa phương.

- Chỉ đạo Ủy ban nhân dân xã,phường, thị trấn:

+ Phối hợp với Mặt trận Tổ quốccùng cấp và các tổ chức thành viên hướng dẫn, giúp đỡ, tạo điều kiện cho các tổchức hòa giải ở cơ sở thực hiện có hiệu quả việc hòa giải mâu thuẫn, tranh chấpgiữa các thành viên gia đình.

+ Tổ chức các hoạt động PCBLGĐtrên địa bàn xã, phường, thị trấn, phát hiện và ngăn chặn các hành vi BLGĐ ngaytừ tổ, xóm; tổ chức tốt việc góp ý, phê bình trong cộng đồng dân cư đối vớingười có hành vi BLGĐ theo quy định của pháp luật.

- Chỉ đạo và tổ chức việc thu thậpthông tin và thực hiện báo cáo thống kê về BLGĐ theo quy định. Khi phát hiệnhoặc nhận được tin báo về BLGĐ, kịp thời xử lý hoặc kiến nghị cơ quan, người cóthẩm quyền xử lý.

- Hằng năm tổ chức kiểm tra, đánhgiá và định kỳ sơ kết, tổng kết việc thực hiện chương trình trên địa bàn gửi SởVăn hóa, Thể thao và Du lịch tổng hợp báo cáo theo quy định.

13. Đề nghị Ban Tuyên giáo tỉnh

Định hướng nội dung tư tưởng chocông tác PCBLGĐ; chỉ đạo định hướng đối với Đài Phát thanh và Truyền hình CaoBằng, Báo Cao Bằng và các phương tiện thông tin đại chúng của tỉnh tổ chứctuyên truyền phản ánh về công tác PCBLGĐ rộng rãi đến cán bộ, đảng viên, côngnhân viên chức, người lao động và nhân dân trong tỉnh.

14. Đề nghị Viện kiểm sát nhândân tỉnh; Tòa án nhân dân tỉnh

- Phối hợp với chính quyền các cơquan, đơn vị liên quan tại địa phương trong công tác phòng, chống, ngăn ngừaBLGĐ.

- Chủ trì, phối hợp với các cơquan, đơn vị chức năng chủ động phòng ngừa, kịp thời phát hiện, ngăn chặn cáchành vi vi phạm pháp luật về PCBLGĐ; thực hiện việc bảo vệ quyền, lợi ích hợppháp của nạn nhân BLGĐ.

- Chỉ đạo các đơn vị trực thuộctrong ngành tổ chức thực hiện các hoạt động phối hợp với các cơ quan, đơn vị vềPCBLGĐ.

- Phối hợp, tạo điều kiện cho SởVăn hóa, Thể thao và Du lịch thực hiện nhiệm vụ thống kê các vụ việc BLGĐ xảyra trong từng quý, 6 tháng, hằng năm.

15. Đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổquốc tỉnh và các tổ chức thành viên

Tham gia thực hiện Kế hoạch của Ủyban nhân dân tỉnh trong phạm vi hoạt động của mình; phối hợp cùng các cơ quanliên quan tuyên truyền giáo dục hội viên thực hiện PCBLGĐ; vận động hội viênđăng ký làm địa chỉ tin cậy ở cộng đồng; đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổbiến chính sách pháp luật về PCBLGĐ; xây dựng và nhân rộng các mô hình hỗ trợnạn nhân BLGĐ.

Trên đây là Kế hoạch thực hiệnChương trình hành động Quốc gia về PCBLGĐ đến năm 2020 của tỉnh Cao Bằng; Ủyban nhân dân tỉnh yêu cầu các sở, ban, ngành, Ủy ban nhân dân các huyện, thànhphố triển khai thực hiện. Giao Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch theo dõi, tổnghợp việc thực hiện của các cấp, các ngành, định kỳ báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh./.

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Trần Hùng