BAN CHỈ ĐẠO 127TW
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 55/KH-BCĐ

Hà Nội, ngày 02 tháng 12 năm 2013

KẾ HOẠCH

KIỂMTRA CÔNG TÁC CHỐNG BUÔN LẬU, HÀNG GIẢ, GIAN LẬN THƯƠNG MẠI CUỐI NĂM 2013 VÀ TẾTNGUYÊN ĐÁN GIÁP NGỌ 2014

Thực hiện kết luận của Thủ tướngChính phủ tại thông báo số 395/TB-VPCP ngày 04 tháng 11 năm 2013 về tăng cườngcông tác đấu tranh chống buôn lậu, hàng giả và gian lận thương mại; Triển khaithực hiện công văn số 49/BCĐ-QLTT ngày 08 tháng 11 năm 2012 của Ban Chỉ đạo 127/TW về việc tăng cường chống buôn lậu, hàng giả, gian lận thương mại cuốinăm 2013 và Tết Nguyên đán Giáp Ngọ 2014, Ban Chỉ đạo 127/TW xây dựng kế hoạchkiểm tra như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Mục đích

- Kiểm tra, đôn đốc các địa phươngtrong việc thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ nhằm nâng cao hiệu quảphát hiện, ngăn chặn tình trạng nhập lậu, buôn bán, vận chuyển, hàng cấm, hàngnhập lậu, sản xuất, kinh doanh hàng giả, xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ, vi phạman toàn thực phẩm và gian lận thương mại; không để hình thành đường dây, tụđiểm nhập lậu, vận chuyển, chứa chấp hành cấm, hàng nhập lậu trên địa bàn.

- Nắm bắt kịp thời diễn biến giácả, cung cầu hàng hóa, dự báo tình hình thị trường nhất là đối với những mặthàng thiết yếu, phục vụ nhu cầu tiêu dùng trong dịp Tết Nguyên đán; phát hiệnnhững vấn đề phát sinh, gây bất ổn thị trường để có các giải pháp xử lý.

2. Yêu cầu

- Đoàn công tác liên ngành tậptrung kiểm tra, đánh giá theo các nội dung tại các văn bản số 395/TB-VPCP số49/BCĐ-QLTT nêu trên đúng thời gian quy định.

- Qua kiểm tra, tổng hợp các khókhăn, vướng mắc, làm rõ nguyên nhân cần khắc phục; đề xuất, kiến nghị các giảipháp nâng cao hiệu quả đấu tranh chống buôn lậu, hàng giả và gian lận thươngmại.

II. NỘI DUNG

1. Kiểm tra việc phối hợp của cáclực lượng trong công tác kiểm tra, kiểm soát phòng, chống buôn lậu hàng giả vàgian lận thương mại theo Quyết định số 65/2010/QĐ-TTg ngày 25 tháng 10 năm 2010của Thủ tướng Chính phủ về Quy chế trách nhiệm và quan hệ phối hợp hoạt độnggiữa các cơ quan quản lý nhà nước; kiểm tra, đánh giá việc phân công cụ thểtrách nhiệm của người đứng đầu cơ quan, đơn vị có chức năng, nhiệm vụ kiểm tra,ngăn chặn buôn lậu; các biện pháp hoặc kiến nghị xử lý cụ thể đối với, cá nhânnếu để xảy ra tình trạng buôn lậu, gian lận thương mại trên địa bàn, hoặc lĩnhvực phụ trách.

2. Kiểm tra việc thực hiện công tácquản lý nhà nước về giá (đăng ký giá, niêm yết giá, bán theo giá niêm yết), tậptrung vào các mặt hàng thiết yếu như gạo, lương thực thực phẩm, thuốc chữa bệnhcho người, thuốc thú y, thuốc bảo vệ thực vật, phân bón; vấn đề ghi nhãn hànghóa; an toàn thực phẩm.

3. Kiểm tra việc thực hiện công tácphòng, chống gian lận thương mại, gian lận trong hoàn thuế giá trị gia tăng, gianlận giá nhập khẩu và buôn lậu qua biên giới; kiểm tra, đánh giá công tác quảnlý đối với hoạt động kinh doanh tạm nhập tái xuất và gửi kho ngoại quan.

4. Kiểm tra công tác xây dựng kếhoạch, phương án chống buôn lậu, hàng cấm, hàng giả, gian lận thương mại nhữngtháng cuối năm 2013. Chú trọng kiểm tra đối với công tác chỉ đạo, đấu tranh đốivới các hành vi vi phạm pháp luật trong hoạt động nhập lậu, vận chuyển, chứachấp, mua bán các mặt hàng cấm như pháo các loại, đồ chơi trẻ em mang tính bạolực; các mặt hàng xuất lậu như xăng dầu, than, khoáng sản, động vật hoang dã,gỗ và các lâm sản quý hiếm; các mặt hàng tiêu thụ nhiều vào dịp cuối năm nhưrượu bia, thuốc lá, gia súc, gia cầm, hoa quả, quần áo may sẵn, bánh mức kẹo,nước giải khát…

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

Các Đoàn công tác kiểm tra theo nộidung nêu tại mục II của Kế hoạch này và tùy tình hình cụ thể Đoàn tập trung sâuvào những lĩnh vực, mặt hàng nổi cộm trên các tuyến, địa bàn trọng điểm đượcphân công kiểm tra.

1. Đơn vị chủ trì, thành viêntham gia các Đoàn và địa bàn Kiểm tra

TT

ĐƠN VỊ CHỦ TRÌ

THÀNH VIÊN ĐOÀN

ĐỊA BÀN

Đoàn 1

Cục Điều tra chống buôn lậu, Tổng cục Hải quan, Bộ Tài chính

- Văn phòng Chính phủ

- Cục Quản lý thị trường

- Cục Cảnh sát kinh tế (C46)

- Thanh tra Bộ Quốc phòng

- Cục Kiểm lâm

Cao Bằng

Hà Giang

Lào Cai

Quảng Ninh

Lạng Sơn

Đoàn 2

Cục Quản lý thị trường, Bộ Công Thương

- Văn phòng Chính phủ

- Cục PCTP ma túy, Biên phòng

- Cục cảnh sát kinh tế (C46)

- Bộ Tư lệnh Cảnh sát Biển

- Cục Quản lý dược

Thanh Hóa

Nghệ An

Hà Tĩnh

Quảng Bình

Quảng Trị

Đoàn 3

Cục An toàn thực phẩm, Bộ Y tế

- Thanh tra Bộ Thông tin truyền thông

- Cục Quản lý thị trường

- Cục cảnh sát môi trường (C49)

- Thanh tra Tổng cục Thuế

Hà Nội

Vĩnh Phúc

Hải Dương

Hải Phòng

Nam Định

Đoàn 4

Cục Quản lý chất lượng hàng hóa, Bộ Khoa học Công nghệ

- Cục cảnh sát môi trường (C49)

- Cục Quản lý thị trường

- Thanh tra Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch

- Cục Kiểm Lâm

Đà Nẵng
Bình Định

Khánh Hóa

Gia Lai

Đắk Lắk

Đoàn 5

Cục Cảnh sát kinh tế, Bộ Công an

- Văn phòng Chính phủ

- Cục Quản lý thị trường

- Cục Điều tra CBL - Tổng cục Hải quan

- Cục An toàn thực phẩm

Tp. Hồ Chí Minh

Đồng Nai

Bình Dương

Bà Rịa - Vũng Tàu

Bình Phước

Cần Thơ

Đoàn 6

Cục PCTP Ma túy - Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng

- Văn phòng Chính phủ

- Cục Điều tra CBL - Tổng cục Hải quan

- Cục quản lý thị trường

- Cục cảnh sát môi trường (C49)

Tây Ninh

Long An

An Giang

Đồng Tháp

Kiên Giang

Cà Mau

2. Tham gia Đoàn kiểm tra củacác cơ quan địa phương

Tham gia Đoàn kiểm tra có đại diệncác cơ quan sau:

- Ban Chỉ đạo 127/ĐP và Cơ quanthường trực Ban Chỉ đạo 127/ĐP .

- Lãnh đạo các Trạm Kiểm soát liênhợp, Đồn Biên phòng, Hải quan các cửa khẩu, Ban Quản lý các khu kinh tế cửakhẩu.

- Đại diện các Sở, ngành địa phươngcó liên quan.

3. Thời gian kiểm tra:

Các Đoàn công tác liên ngành củaBan Chỉ đạo 127/TW làm việc tại các địa phương trong thời gian từ ngày 10 tháng12 năm 2013 đến 10 tháng 01 năm 2014. Lịch làm việc cụ thể ở từng tỉnh, thànhphố do Trưởng đoàn công tác thông báo.

4. Kinh phí, phương tiện đi lại:

Kinh phí: Tiền xăng xe, tiền vé máybay/tàu hỏa, nơi ở và công tác phí cho các thành viên Đoàn công tác do Ban Chỉđạo 127/TW chi trả theo quy định hiện hành của Nhà nước.

Phương tiện đi lại: Trưởng đoànthuộc cơ quan nào thì sử dụng ô tô của cơ quan đó để đảm bảo phương tiện đi lạicho Đoàn công tác.

Các đơn vị được phân công làmTrưởng đoàn tạm ứng kinh phí, sau đó quyết toán với Cơ quan thường trực Ban Chỉđạo 127/TW trước ngày 15 tháng 01 năm 2014.

5. Thời gian báo cáo

Chậm nhất ngày 15 tháng 01 năm2014, các Đoàn công tác liên ngành gửi báo cáo về Cơ quan Thường trực Ban Chỉđạo 127/TW .

Chậm nhất ngày 20 tháng 01 năm 2014,Cơ quan Thường trực tổng hợp xong báo cáo Ban chỉ đạo 127/TW để trình Thủ tướngChính phủ xem xét, cho ý kiến./.

Nơi nhận:
- Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc (để b/c);
- Bộ trưởng - Trưởng ban (để b/c);
- Thứ trưởng Nguyễn Cẩm Tú - Phó Trưởng Ban thường trực;
- Ban Chỉ đạo 127 các tỉnh, thành phố liên quan;
- Văn phòng Chính phủ;
- Bộ Tư lệnh Cảnh sát biển;
- Cục Phòng chống tội phạm Ma túy - Bộ TL Bộ đội Biên phòng;
- Cục Cảnh sát kinh tế - Tổng cục CSPCTP Bộ Công an;
- Cục cảnh sát PCTP về môi trường - Tổng cục CSPCTP - Bộ Công an;
- Cục Điều tra chống buôn lậu - Tổng cục Hải quan - Bộ Tài chính;
- Cục Kiểm lâm - Tổng cục Lâm Nghiệp;
- Cục An toàn thực phẩm - Bộ Y tế;
- Cục Quản lý dược - Bộ Y tế;
- Thanh tra Tổng cục Thuế;
- Thanh tra Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch;
- Thanh tra Bộ Thông tin Truyền thông;
- Chi cục QLTT các tỉnh, thành phố liên quan;
- Lưu: VT, CQTT.

KT. TRƯỞNG BAN
PHÓ TRƯỞNG BAN THƯỜNG TRỰC
THỨ TRƯỞNG BỘ CÔNG THƯƠNG
Nguyễn Cẩm Tú