ỦY BAN NHÂN DÂNTỈNH ĐẮK LẮK
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 8392/KH-UBND

Đắk Lắk, ngày 11 tháng 11 năm 2015

KẾ HOẠCH

THỰC HIỆN CHƯƠNG TRÌNH CỘNG ĐỒNG CHUNG TAY PHÒNG CHỐNG DỊCH BỆNH GIAI ĐOẠN2015-2020, TỈNH ĐẮK LẮK

Phần A

SỰ CẦN THIẾT XÂY DỰNG KẾ HOẠCH

I. TÌNH HÌNH BỆNH TRUYỀNNHIỄM HIỆN NAY

1. Trên thế giới

Trong những năm gần đây tình hìnhdịch bệnh trên thế giới ngày càng diễn biến phức tạp. Ngoài một số bệnh truyềnnhiễm gây dịch tiếp tục xảy ra như: Cúm A(H5N1), Cúm A(H7N9), vi rút bạiliệt..., trong năm 2014 và đầu 2015, thế giới còn ghi nhận một số bệnh truyềnnhiễm nguy hiểm tái nổi với tỷ lệ tử vong cao như: bệnh do vi rút Ebola, dịchhạch, bệnh viêm đường hô hấp cấp tính do MERS-CoV và ghi nhận chủng vi rút mớitrên gia cầm như cúm A(H5N8), cúm A(H5N6) gây ảnh hưởng không nhỏ tới kinh tếxã hội, du lịch và sức khoẻ cộng đồng.

2. Tại Việt Nam

Theo thông tin từ Bộ Y tế, tính đếnngày 17/12/2014, một số bệnh truyền nhiễm được ghi nhận trên cả nước như cúmA(H5N1) với 2 trường hp mắc và tử vong; sốt phát ban nghisởi ghi nhận tại 63/63 tỉnh, thành phố với 36.425 trường hợp, trong đó 5.817trường hợp mắc sởi xác định, 147 trường hợp tử vong có liên quan đến sởi, bệnhsốt xuất huyết với 33.561 trường hợp mắc tại 49 tỉnh, thành phố, 20 trường hợptvong; bệnh viêm não vi rút với 94 trường hợp mc, không có trường hợp tử vong; bệnh tay chân miệng với 76.253 trường hp mắc, có 09 trường hợp tử vong. Nhiều nguy cơ dịch bệnh nguy hiểm lâylan từ nước ngoài đến Việt Nam qua giao thương, du lịch, học tập, lao động,...

3. Tại tỉnh Đắk Lắk

Ngoài một số thành quả đã đạt đượcnhư không phát hiện bệnh dịch hạch trong hơn 10 năm qua, một số bệnh có vắc xinphòng đã giảm rõ rệt. Tuy nhiên tại tỉnh, nhiều bệnh truyền nhiễm vẫn đang cónguy cơ gây dịch như:

a) Nhóm các bệnhtruyền nhiễm lây truyền qua đường tiêu hóa

Bệnh tay chân miệng: Từ năm 2006 đến năm 2009 với sốca mắc bệnh rải rác, từ năm 2011 đến năm 2013 bệnh diễn biến bất thường (năm 2011 mắc 3.425 có 2 trường hợp tử vong, năm 2012 mắc 5.191 có 1trường hợp tử vong, năm 2013 mắc 1.937 trường hợp mắc không có trường hợp tửvong). Trong năm 2014, bệnh nhân vẫn tiếp tục được ghi nhận tại 15/15 huyện/thịxã/ thành phố với 1.573 trường hợp mắc không có trường hợp tử vong.

b) Nhóm các bệnh truyền nhiễmlây truyền qua đường hô hấp

- Bệnh cúmA(H5N1): Trong năm 2014, mặc dù không ghi nhận trườnghợp mắc bệnh trên người nhưng đã phát hiện ổ dịch cúm A(H5N1) trên gia cầm tại7 huyện/thành phtrên địa bàn tnh.

- Bệnh sởi: Trong các năm 2012, 2013 không ghi nhận bệnh nhân sởi trên toàn tỉnh.Trong năm 2014, bệnh sởi tăng cao, với 102 trường hợp mắc tại 13/15 huyện/thịxã/thành phố.

c) Nhóm các bệnhtruyền nhiễm lây truyền qua đường máu

- Bệnh sốt xuấthuyết Dengue:

+ Là bệnh lưu hành hàng năm của tỉnh,những năm có số bệnh nhân tăng cao như năm 2004 (2.501 trường hợp, 1 tử vong),năm 2010 (6,443 trường hợp mắc, 3 tử vong). Các năm khác,số mắc thấp, từ 120 đến dưới 900 trường hợp. Đến năm 2013, toàn tỉnh ghi nhận 4.940 trường hợp mắc không có trường hợptử vong.

+ Trong năm 2014, bệnh vẫn tiếp tụcghi nhận tại 12/15 huyện/thị xã/thành phố với 366 trường hợp mắc bệnh giảm92,6% so với năm 2013, số mắc tập trung tại thành phố Buôn Ma Thuột, huyệnKrông Ana, thị xã Buôn Hồ. Trong 9 tháng đầu năm 2015, tình hình bệnh sốt xuấthuyết có diễn biến phức tạp, số mắc tăng cao, tập trung chủ yếu ở thành phốBuôn Ma Thuột, huyện Cư M’gar, các chỉ số giám sát véc tơ có chiều hướng giatăng.

- Bệnh sốt rét:Số bệnh nhân sốt rét tăng 9,58% (1.430/1.305),trong đó bệnh nhân st rét trong tỉnh tăng 7,39%(1.308/1.218) và bệnh nhân sốt rét ngoại tỉnh tăng 40,23% (122/87), chủ yếu từtỉnh Đắk Nông.

- Bệnh viêm nãoNhật Bản B: Từ tháng 5 năm 2015 đến nay, đã xuấthiện 12 trường hợp mắc bệnh với 03 trường hợp tử vong.

d) Nhóm các bệnhtruyền nhiễm lây truyền qua đường da, niêm mạc:

- Bệnh uốn ván sơsinh: Là bệnh có số tử vong do bệnh truyền nhiễmcao nht của tỉnh, ghi nhận tại các địa bàn có tập quánsinh đẻ tại nhà, mụ vườn đỡ đẻ, mẹ không đi tiêm phòng vắc xin uốn ván. Trongnăm 2014 đã ghi nhận 2 trường hợp un ván sơ sinh tử vongtại các huyện Krông Ana và Krông Bông. Năm 2015 vẫn còn ca uốn ván sơ sinh đượcghi nhận trên địa bàn tỉnh.

II. CÁC KẾT QUẢ ĐÃ ĐẠT ĐƯỢC:

- Xây dựng kế hoạch và chủ động triểnkhai công tác y tế dự phòng, không để dịch lớn xảy ra trên địa bàn, thực hiệntốt các chương trình mục tiêu quốc gia về y tế, kim soát tốt các bệnh truyền nhiễm nguy hiểm. Giảm số mắc, số chết dodịch bệnh, khống chế tốt các bệnh dịch lưu hành tại địa phương và các dịch bệnhmới xuất hiện, không để phát triển thành dịch lớn.

- Chuẩn bị đầy đủ các phương tiện,thiết bị y tế, thuốc, vật tư, hóa chất sẵn sàng để kịp thời ứng phó khi có dịchxảy ra.

III. NHỮNG KHÓ KHĂN, TỒN TẠITRONG CÔNG TÁC PHÒNG CHỐNG DỊCH BỆNH

Tình hình dịch bệnh trên thế giới,khu vực và trong nước diễn biến phức tạp, Một số bệnh truyền nhiễm lưu hành tạiViệt Nam mặc dù có số mắc và tử vong giảm so với thời gian trước, song vẫn ởmức cao, có sự gia tăng cục bộ tại một số tỉnh, thành phố, nguy cơ bùng phátnếu không có biện pháp ngăn chặn kịp thời.

Đắk Lắk là tỉnh miền núi có diện tíchlớn với 47 dân tộc khác nhau cùng sinh sống, đời sống kinh tế còn khó khăn, người dân ở vùng sâu, vùng xa khó tiếp cận với truyền thông, tuyêntruyền về phòng chống dịch bệnh.

Nhận thức và thực hành vệ sinh cánhân, vệ sinh môi trường, an toàn thực phẩm, chủ động phòng chống dịch bệnh củangười dân chưa được cao.

Tập quán chăn nuôi gia súc, gia cầmnhỏ lẻ, giết mổ, mua bán và sử dụng thực phm không đảmbảo vệ sinh làm tăng nguy cơ mắc bệnh lây truyền từ động vật sang người và cóthể bùng phát thành dịch lớn.

Ô nhiễm môi trường do quá trình đôthị hóa nhanh, tập trung dân số đông ở khu vực đô thị, giao lưu đi lại củangười dân ngày càng gia tăng, đặc biệt hậu quả của thiên tai, lụt bão có thểlàm phát sinh, phát triển dịch bệnh.

Nhận thức của một bộ phận người dânvề tiêm chủng phòng bệnh chưa cao, không tiêm chủng đầy đủvà đúng lịch cho trẻ, dẫn đến các bệnh đã có vắc xin phòng bệnh vẫn còn để xảyra dịch và có nguy cơ bùng phát trở lại nếu không duy trì và tăng tỷ lệ tiêmchủng.

Chính quyền ở một số địa phương cònchưa quyết liệt trong công tác phòng, chng dịch bệnh, sựphi hp giữa các ban, ngành đoàn thểcủa địa phương vẫn thiếu chặt chẽ nên hiệu quả chưa cao.

Ngân sách nhà nước dành cho công tácphòng chống dịch bệnh còn nhiều hạn chế, ít có sự tham giavà đóng góp của cộng đồng và người dân. Các hoạt động phòng, chống dịch chủ yếudựa vào nguồn của Chương trình Mục tiêu quốc gia và phụ thuộc vào ngân sách nhànước, khi bị cắt giảm sẽ bị ảnh hưởng rất lớn, nguy cơ dịch bệnh có thể bùngphát trở lại.

Phần B

NỘI DUNG KẾ HOẠCH

I. MỤC TIÊU

1. Mục tiêu chung

Huy động các cấp chính quyền, đoànthể, tổ chức chính trị-xã hội, từng gia đình và toàn xã hội chủ động tham giađầy đủ, có hiệu quả các hoạt động phòng chống dịch bệnh góp phần nâng cao sứckhỏe nhân dân.

2. Mc tiêu cthể

Mục tiêu 1: Tăng cường sự tham gia của chính quyền các cấp, các ngành, đoàn thể,tổ chức chính trị, chính trị-xã hội, các doanh nghiệp, tưnhân, cộng đng dân cư trong các hoạt động chủ động phòng,chng dịch bệnh.

Mục tiêu 2: Nâng cao nhận thức, thay đổi hành vi và trách nhiệm của người dân,cộng đồng để chủ động phòng chống dịch bệnh theo khuyến cáo, hướng dẫn củaNgành Y tế.

Mục tiêu 3: Huy động sự đầu tư, đóng góp nguồn lực của toàn xã hội và các tổ chứcquốc tế cho các hoạt động phòng chống dịch.

II. CHỈ TIÊU

1. Thc hin Mc tiêu1:

- 100% các xã, phường, khu dân cư cókế hoạch và triển khai thực hiện Kế hoạch “Cộng đồng chung tay phòng chống dịchbệnh”.

- 95% các ban, ngành, Mặt trận Tổquốc Việt Nam tỉnh và các tổ chức thành viên các cấp hưởng ứng, xây dựng kếhoạch và triển khai Kế hoạch “Cộng đồng chung tay phòng chống dịch bệnh”; lồngghép các nội dung chương trình vào các hoạt động, nội dung sinh hoạt của hội,đoàn thể tại cộng đồng, trường học, nơi làm việc, địa đimcông cộng.

- Trên 80% cáchộ gia đình chủ động tham gia thực hiện tốt các khuyến cáo về phòng chống dịchbệnh cho gia đình và cộng đồng.

- Trên 95% trường học thực hiện tốtQuy chuẩn kỹ thuật quốc gia về phòng chống bệnh truyền nhiễm trong các cơ sởgiáo dục ban hành kèm theo Thông tư số 46/2010/TT-BYT ngày 29/12/2010 của Bộtrưởng Bộ Y tế.

- Trên 90% doanh nghiệp, cơ sở sảnxuất, cơ quan, tổ chức trên địa bàn có kế hoạch, chủ động triển khai các hoạtđộng thuộc Chương trình Cộng đồng chung tay phòng chống dịch bệnh.

2. Thc hin Mc tiêu2:

- Trên 90% học sinh và người trưởngthành nhận thức được việc chủ động tham gia phòng chống dịch bệnh là tráchnhiệm của mỗi cá nhân, gia đình, cơ quan và tchức.

- Trên 90% học sinh và người trưởngthành hưởng ứng tham gia các chiến dịch, chương trình, phong trào có liên quanđến phòng chống dịch bệnh tại địa phương và thường xuyên thực hiện các biệnpháp phòng chống dịch bệnh theo khuyến cáo của Ngành Y tế.

- Nâng cao nhận thức, thay đổi hànhvi và trách nhiệm của người dân, cộng đồng đchủ độngphòng chng dịch bệnh theo khuyến cáo, hướng dẫn của NgànhY tế;

3. Thực hiện Mục tiêu 3:

- Trên 90% các cấp chính quyền, cácngành, đoàn thể, các tổ chức chính trị, tổ chức chính trị xã hội, các doanhnghiệp có bố trí nguồn lực cho hoạt động phòng chống dịch tại địa phương, đơnvị.

- Huy động tối đa các nguồn tài trợvề kinh phí, kỹ thuật cho công tác phòng chống dịch bệnh tại địa phương.

III. CÁC NỘI DUNGVÀ GIẢI PHÁP THỰC HIỆN CHƯƠNG TRÌNH

1. Tăng cường sự tham gia củachính quyền các cấp, các ngành, đoàn thể, tổ chức chính trị - xã hội, các doanhnghip, tư nhân, cngđồng dân trong các hoạt động phòng chống dịchbệnh.

Các cấp ủy Đảng, chính quyền, ban,ngành, đoàn thể, tổ chức chính trị - xã hội căn cứ diễn biến tình hình dịchbệnh xây dựng kế hoạch và chỉ đạo quyết liệt thực hiện Chương trình “Cộng đng chung tay phòng chống dịch bệnh”, kiểm soát các yếu tố nguy cơ,không để xảy ra dịch bệnh lớn tại địa phương.

Tổ chức hội thảo liên ngành y tế vớicác, ban, ngành, Mặt trận tổ quốc Việt Nam tỉnh và các tchứcthành viên, các doanh nghiệp; tổ chức tọa đàm, trực tuyến, trên phương tiệnthông tin đại chúng, truyền thông cơ sở nhằm cung cấp thông tin tình hình dịchbệnh và nêu cao vai trò, trách nhiệm phối hp liên ngànhtrong công tác phòng chng dịch bệnh.

Lồng ghép có hiệu quả việc thực hiệnChương trình “Cộng đồng chung tay phòng chng dịch bệnh”trong phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sng văn hóa ở khu dân cư” của thôn, buôn, tổ dân phố, nhằm khơi dậy những nét đẹp văn hóa, giữgìn nếp sng văn minh, thực hiệnnhững hành vi có lợi cho sức khỏe, phòng chống dịch bệnh, nâng cao sức khỏetrong cộng đồng.

Tổ chức ngày vệ sinh môi trường phòngchống dịch bệnh cố định hàng tuần để huy động toàn thnhândân tham gia lấp hố nước đọng và loại bỏ các vật dụng phế thải chứa nước; lậtúp các dụng cụ chứa nước không cần thiết; diệt muỗi phòng bệnh, không đcó lăng quăng/bọ gậy, vệ sinh đường làng, ngõ xóm, cơ quan,trường học, công sở. Phát huy vai trò, sức mạnh của Đoàn viên thanh niên cộngsản Hồ Chí Minh thực hiện “Thứ bảy tình nguyện”, “Chủ nhật xanh” về vệsinh môi trường, vận động nhân dân sử dụng nguồn nước sạch, sinh hoạt hợp vệsinh, hướng đến xây dựng thôn, buôn, phường, xã xanh -sạch - đẹp, hưởng ứng Chương trình “Cộng đồng chung tay phòng chống dịch bệnh”.

Tăng cường công tác phòng chống dịchbệnh gắn với thực hiện Cuộc vận động “Xây dựng gia đình 5 không, 3 sạch”, duytrì sinh hoạt câu lạc bộ “Bà mẹ nuôi dạy con tốt” và hoạt động của các câu lạcbộ tại cơ sở do các cấp Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam phát động ở từng thôn,buôn. Đẩy mạnh tuyên truyền nâng cao nhận thức của hội viên phụ nữ về xây dựngmôi trường xanh, sạch, về sử dụng nước sạch và nhà tiêu hpvệ sinh, rửa tay với xà phòng để phòng chống dịch bệnh.

Huy động các đoàn thể xã hội nhất làHội phụ nữ, chính quyền thôn, buôn tham gia vận động và tổ chức tốt những đợttiêm chủng hàng tháng và các chiến dịch tiêm chủng vắc xin phòng bệnh cho trẻem tại các khu dân cư, thôn bản, đảm bảo trẻ được tiêm chủng đầy đủ và đúnglịch, xóa các thôn bản trng v tiêmchng.

Đẩy mạnh công tác phòng chống dịchbệnh trong phong trào “Sạch ruộng, sạch đường, sạch làng”, “Ba không: Khôngsản xut rau không an toàn; không giết mổ gia súc, gia cầm không an toàn;không kinh doanh phụ gia thực phẩm không có trongdanh mục”, xây dựng mô hình chăn nuôi an toàn, phòngchống dịch bệnh lây từ động vật sang người do Hội nông dân, Hội Liên hiệp phụnữ phát động và huy động gia đình hội viên tham gia ký camkết và thực hiện.

Vận động các cơ sở kinh doanh, các hộgia đình ký cam kết không vận chuyển buôn bán gia súc, gia cầm bị bệnh hoặckhông rõ nguồn gốc với chính quyền địa phương; xây dựng các mô hình Chợ an toàn ở những cơ sở kinh doanh buôn bán tập trung.

Xây dựng và tiếp tục nhân rộng môhình vệ sinh tổng thể do cộng đồng làm chủ (CLTS), vận động các hộ gia đình chủ động xây dựng và sử dụng nhà tiêu hợp vệ sinh sử dụngnguồn nước sạch, tiến tới việc xóa bỏ phóng uế ra môi trường, không dùng phân tươi tưới cây vàlồng ghép các hoạt động thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia nước sạch, vệ sinhmôi trường nông thôn, xây dựng “Nông thônmới”... đặc biệt ở các vùng sâu, vùng xa, vùng cónhiều đồng bào dân tộc thiu s.

Vận động các cơ quan, nhà máy, xínghiệp, khu công nghiệp, công trường xây dựng... ký cam kết với chính quyềnthôn, buôn, khu dân cư và thực hiện gia đình, cơ s không có bọ gậy (lăng quăng),thông qua hoạt động tầm soát và diệt bọ gậy hàng tuần, không vứt rác bừa bãi,giữ vệ sinh môi trường, xử lý cht thi và thực hiện đy đủ cácbiện pháp phòng chống dịch bệnh theo khuyến cáo của ngànhy tế.

Thực hiện triệt để các hoạt độngphòng chống dịch bệnh, đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm, vệ sinh nguồn nước,vệ sinh môi trường, sử dụng nhà tiêu hợp vệ sinh, thực hiện tiêm vắc xin phòngbệnh truyền nhiễm nguy hiểm cho người lao động, giám sát các yếu tố nguy cơ dịch bệnh truyền nhiễmtại nơi làm việc trong phong trào xây dựng “Nơi làm việc lành mạnh”, khôngdịch bệnh.

Các cơ sở giáo dục tại địa phươngtriển khai thực hiện tốt công tác phòng chống dch bệnhtheo Thông tư 46/2010/TT-BYT ngày 29/12/2010 ban hành Quy chuẩn kthuật quốc gia về phòng chống bệnh truyền nhiễm trong các cơ sở giáodục trong phong trào xây dựng “Trường học nâng cao sức khỏe”.

Thực hiện tốt quy định về thông tin,khai báo các trường hợp mắc bệnh truyền nhiễm tại hộ gia đình, khu dân cư,trường học, cơ quan, công trường, cơ sở khám chữa bệnh... và thực hiện triệt đểcác biện pháp ngăn ngừa lây lan dịch bệnh ngay từ khi phát hiện các ca bệnh đầutiên.

2. Nâng cao nhận thức, thayđổi hành vi và trách nhiệm của người dân, cộng đồngđể chủ đng phòng chống dịch bệnh theo khuyến cáo, hướngdn của ngành y tế.

Tổ chức Phát động Chương trình “Cộngđồng chung tay phòng chống dịch bệnh” các cấp từ tỉnh đến cơ sở hàng năm theocác chủ đề ưu tiên đgiải quyết cácvn đề cấp thiết về phòng chống dịch bệnh với sự chủ trìcủa ngành y tế và sự phối hợp của cáccơ quan truyền thông, ban, ngành, đoàn thể, các tổ chức trong xã hội.

Tổ chức các hoạt động, các buổi phátđộng hưởng ứng phong trào vệ sinh yêu nước, vệ sinh môi trường, diệt bọ gậyphòng chống sốt xuất huyết, rửa tay bằng xà phòng và các phong trào phòng chốngdịch bệnh khác tại địa phương.

Tăng cường tuyên truyền trên cácphương tiện thông tin đại chúng, mạng internet, truyền thông cơ sở, trong cácbuổi sinh hoạt nhà trường, cộng đồng dân cư, lồng ghép các mô hình hoạt độngcủa Mặt trận tổ quốc Việt Nam các cấp và các tổ chức thành viên nhằm khơi dậy ýthức, trách nhiệm, vai trò chủ thể và huy động toàn thể người dân, hộ gia đìnhtham gia các hoạt động phòng chống dịch bệnh nâng cao sức khỏe cộng đồng: Tăngcường vệ sinh cá nhân, vệ sinh môi trường, đảm bảo an toàn thực phẩm, rửa taybằng xà phòng, diệt bọ gậy, lăng quăng, sử dụng nhà tiêu hợp vệ sinh, đưa trẻđi tiêm chủng vắc xin đầy đủ và đúng lịch... Thường xuyên phổ biến các chủtrương, chính sách và các văn bản quy phạm pháp luật vềphòng, chống dịch bệnh; Luật phòng chống bệnh truyền nhiễm; khai báo các bệnhtruyền nhiễm. Đẩy mạnh truyền thông vào các thời điểm trước mùa dịch và nhữngđợt chiến dịch phòng chống dịch bệnh cao điểm.

Xây dựng các mô hình điểm về truyềnthông phòng chống dịch bệnh phù hợp với học sinh và cộng đồng.

Tổ chức các cuộc thi tìm hiểu, viếtbài về phòng chống dịch bệnh cho học sinh và cộng đồng. Tổ chức các lp tập huấn nâng cao năng lực truyền thông cho cán bộ truyn thông, các ban ngành, đoàn thể các cấp, cộng tác viên, truyền thôngcơ sở.

Xây dựng chuyên mục trên website củaNgành Y tế về Chương trình “Cộng đồng chung tay phòng chống dịch bệnh”.

Nêu cao những tấm gương tập thể, cánhân tích cực tham gia các hoạt động phòng chống dịch bệnh.

3. Tăng cường đầu tư, đóng gópcác nguồn lực của toàn xã hi, cho công tác phòng chống dịch bệnh.

Tăng cường, bố trí và lồng ghép cácnguồn lực của địa phương, chương trình mục tiêu quốc gia như Chương trình “Xâydựng nông thôn mới”, “Giảm nghèo bền vững”, Chương trình phát triển của các Sở,ban, ngành, phong trào phát động của các tổ chức xã hội trong cộng đng, dân cư, trường học, cơ sở nơi làm việc trong việc thực hiện cácbiện pháp phòng chống dịch, bệnh...

Thực hiện đa dạng hóa các nguồn vốnđể đảm bảo kinh phí cho các hoạt động của đề án xây dựng chương trình “Cộngđồng chung tay phòng chống dịch bệnh”: từ nguồn ngân sách nhà nước, kinh phíphòng chống dịch các cấp trung ương và địa phương, kinh phí huy động cộng đồng,các tổ chức xã hội, cá nhân, đơn vị tham gia các hoạt động hưởng ứng Chươngtrình “Cộng đồng chung tay phòng chống dịch, bệnh”, huy động các nguồn kinh phíxã hội hóa và các nguồn kinh phí hợp pháp khác.

Xây dựng các đề án hợp tác, huy độngnguồn lực, thực hiện xã hội hóa các tổ chức xã hội, doanh nghiệp, tổ chức phiChính phủ thực hiện các hoạt động, xây dựng các mô hình phối hợp liên ngànhtrong phòng chng dịch bệnh lây từ động vt sang người, mô hình vệ sinh nước sạch phòng bệnh lây qua đường tiêu hóa, mô hình nhà tiêu hp vệ sinh,rửa tay với xà phòng, mô hình truyền thông trên truyền hình,phát thanh và các phương tiện thông tin đại chúng, thông tin cơ sở khác hưởngứng Chương trình “Cộng đồng chung tay phòng chng dịch bệnh.

4. Hoạt động kiểm tra, sơkết, tổng kết và biểu dương, khen thưởng

Xây dựng quy chế khen, thưởng đối vớicá nhân, tập thể tham gia tích cực các hoạt động phòng, chng dịch bệnh tại khu dân cư; tổ chức, cá nhân và nhóm nòng cốt làm tt công tác tuyên truyền, vận động nhân dântham gia phòng, chống dch bệnh.

Thông tin, tuyên truyền trên cácphương tiện thông tin đại chúng, truyền thông cơ sở v cáctm gương đin hình trong phòng,chống dịch bệnh.

Định kỳ hàng năm các đơn vị tổ chứcsơ kết, đánh giá các hoạt động phong trào “Cộng đng chung tay phòng chống dịch bệnh”

IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Các đơn vị tuyến tỉnh

a) BCĐ Phòngchống dịch của tnh

- Đưa nội dung chương trình hành độngcộng đồng tham gia công tác phòng chống dịch bnh vào chương trình hoạt động phòng chống dịch bệnh hàng năm của tỉnh.

- Kiểm tra, đánh giá kết quả việctriển khai thực hiện công tác phòng chống dịch định kỳ, đột xuất.

b) Sở Y tế

- Đu mi phi hp với các đơn vị liên quan hàng năm xây dựng kế hoạch trinkhai thực hiện Chương trình “Cộng đồng chung tay phòng chống dịch bệnh” thựchiện việc giám sát, theo dõi và tổng hợp báo cáo kết quả thực hiện Chương trình.

- Chủ trì, phối hợp vi các Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, SởGiáo dục và Đào tạo, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, Công an tỉnh, BCH Quân sự tỉnh, Mặt trận t quc Việt Nam tỉnh và các tổ chức xã hội khác xâydựng kế hoạch chương trình phi hp và triển khai các hoạt động phòng chống dịch, bệnh truyền nhim nguy him mới ni, bệnh lây truyn từ động vật sang người, truyềnthông vtiêm chủng phòng bệnh, phòng chống dịch bnh trong trường học hàng năm,gn kết cácphong trào, mô hình hoạt động của các Sở, ban, ngành, tổ chức.

- Phối hợp các cơ quan thông tấn báochí, Đài truyền hình tỉnh, Đài tiếng nói Việt Nam, các đơn vị thuộc Sở Thôngtin và Truyền thông phát huy các loại hình truyền thông qua h thng thông tin đạichúng, truyn thông cơ sở, xây dựng trang mạng thông tin xã hội về phòng chống dịch, bnh.

- Chủ trì xây dựng kế hoạch, hướngdẫn và phối hp các đơn vị liên quan triển khai các hoạtđộng vệ sinh yêu nước, thực hiện Chỉ thị s 29/CT-TTg ngày26/11/2012 của Thủ tướng Chính phủ về triển khai Phong trào Vệ sinh yêu nướcnâng cao sức khỏe nhân dân; phối hợp các đơn vị liên quan tchức các chiến dịch truyền thông hưởng ứng Ngày Vệsinh yêu nước hàng năm.

- Chủ trì, phối hợp với các đơn vịliên quan xây dựng kế hoạch chương trình phối hợp và triển khai lồng ghép cáchoạt động phòng chống dịch bệnh thông qua các hoạt động vệ sinh nước sạch, vệsinh môi trường, sử dụng nhà tiêu hợp vệ sinh. Hướng dẫn thực hiện các hoạtđộng liên quan đến vệ sinh nước ăn uống, nước sinh hoạt, vệ sinh môi trường vàsử dụng nhà tiêu hợp vệ sinh.

- Báo cáo kịp thời và tham mưu choUBND tỉnh để chỉ đạo triển khai việc thực hiện công tác huy động cộng đồngtrong phòng chống dịch đạt được mục tiêu, chỉ tiêu. Chỉ đạo cho Ban chỉ đạochống dịch Ngành Y tế và cng cố các tiu ban tuyên truyền, truyền thông để phát huy tối đa công tác tuyên truyn, vận động, hướng dẫn chuyên môn kỹ thuật.

- Cập nhật thông tin qua trang website của Ngành để cung cấp kịp thời về diễn biến bệnh truyềnnhiễm gây dịch của tỉnh; thông tin các thông điệp tuyên truyền....

c) Sở Nông nghiệpvà Phát triển nông thôn

- Phối hợp với ngành Y tế trong traođổi thông tin dịch bệnh trên gia súc, gia cầm, triển khai các hoạt động phòngchống dịch, giám sát, tiêu hủy gia súc, gia cầm mắc bệnh, tiêm vắc xin phòngbệnh cho vật nuôi. Thực hiện các kênh thông tin phù hợp để đưa thông tin đếnđược với cộng đồng.

- Tăng cường quản lý các cơ sở sản xuất,chế biến, giết mổ gia súc, gia cầm đảm bảo các yêu cu về antoàn vệ sinh thực phẩm, vệ sinh môi trường. Tổ chức các chốt kiểm dịch động vật,quản lý lưu thông gia súc gia cm chngsự xâm nhập, vận chuyển gia súc gia cầm mắc bệnh hoặc không rõ nguồn gốc vàođịa bàn tỉnh.

- Kiểm soát chặt chẽ các dịch bệnhlây từ động vật qua người như cúm A(H5N1), cúm A(H7N9), bệnh liên cầu lợn,dại,...

- Có kế hoạch đảm bảo an toàn, sứckhoẻ cho con người trong quá trình làm việc, không để lây lan dịch bệnh từ độngvật sang người.

- Tổ chức các chiến dịch vệ sinh môitrường, tiêu độc khử trùng chuồng trại gia súc, gia cầm.

- Có kế hoạch quản lý đàn chó nuôi,chó thả rông nhằm hạn chế tối đa xảy ra bệnh dại trên người.

- Đảm bảo cung cấp nguồn nước sạchcho nhân dân.

- Phối hợp chặt chẽ với ngành Y tế vàcác cơ quan liên quan khác trong công tác huy động cộng đồng chung tay phòngchống dịch bệnh.

d) Sở Giáo dục vàĐào tạo

- Truyền thông, phổ biến kiến thứcphòng chống dịch bệnh đến các thy cô giáo, các em học sinh, các bậc phụ huynh đchủ động thực hiện các biện pháp phòng bệnhbảo vệ sức khoẻ trong trường học.

- Triển khai thực hiện phong trào vệsinh phòng bệnh, an toàn vệ sinh thực phẩm, vệ sinh cá nhân, vệ sinh môitrường, sử dụng nước sạch, nhà tiêu hợp vệ sinh tại trường học.

- Kiểm tra chặt chẽ việc thực hiệncông tác phòng chống bệnh truyn nhimtrong trường học.

- Khuyến khích các bậc phụ huynhhưởng ứng và đưa con em đi tiêm chng các loại vắc xinphòng bệnh theo chương trình Tiêm chng mở rộng Quc gia và tiêm chủng các loại vắc xin phòng bệnh khác.

- Phát hiện và báo cáo các trường hợpnghi ngờ bệnh truyn nhim cho ngành Y tế để có biện pháp phòng chống, hạn chế lây lan.

- Phối hợp chặt chẽ với ngành Y tếtrong triển khai các biện pháp huy động lực lượng học sinh, sinh viên tham giatuyên truyền, vận động cộng đng phòng chống dịch bệnh tạicác trường học và tại cộng đng dân cư.

e) Sở Tài chính

- Tham mưu đề xuất, cấp kinh phí đảmbảo cho các hoạt động phòng chống dịch.

- Bố trí ngân sách để thực hiện đượcđầy đủ các chế độ cho cán bộ làm công tác tuyên truyền,vận động và tổ chức các hoạt động phòng chống dịch.

f) Sở Kế hoạch vàĐầu tư

Phối hợp với Sở Tài chính tham mưu đềxuất, cấp kinh phí đảm bảo cho công tác phòng chống thường xuyên, đột xuất củatỉnh.

g) Các đơn vị Bộđội biên phòng, Bộ Chỉ huy Quân sự, Công an,Hải quan tnh

- Phối hợp chặt chẽ với chính quyềncác cấp, ngành Y tế, các cơ quan liên quan trong thực hiệnnhiệm vụ huy động cộng đồng tham gia phòng chống dịch.

- Triển khai công tác phòng chốngdịch tại đơn vị, truyn thông vệ sinh phòng bệnh, vệ sinhmôi trường cho cán bộ, chiến sỹ.

- Giám sát, phát hiện báo cáo cáctrường hợp bệnh dịch được phát hiện đặc biệt là các bệnh từ nước ngoài xâm nhậpvào tỉnh.

- Phối hợp Quân - Dân y trong cáchoạt động huy động cộng đồng tham gia phòng chống dịch.

h) Sở Thông tinvà Truyền thông

- Chỉ đạo các cơ quan thông tấn báochí xây dựng chương trình, btrí thời lượng đẩy mạnh côngtác thông tin tuyên truyền về công tác phòng chống dịch bệnh.

- Phối hợp với Sở Y tế và các Banngành liên quan tổ chức họp báo nhằm cung cấp thông tin cho các cơ quan thôngtấn báo chí vtình hình dịch bệnh trên địa bàn khi cầnthiết.

- Xây dựng các chương trình truyềnthông để phát sóng đến các vùng sâu, vùng xa, vùng có nhiều nguy cơ xảy ra dịchbệnh.

i) Các cơ quanthông tin đại chúng (Đài Phát thanh truyền hình tỉnh, báo Đắk Lắk)

- Chủ trì, phối hợp các đơn vị liênquan chuẩn bị, tổ chức các buổi họp báo và cung cấp thông tin vtình hình và các hoạt động liên quan đến công tácphòng chống dịch, bệnh nhằm chủ động cung cấp các thông tin cho cơ quan thôngtấn, báo chí, phát thanh và truyền hình.

- Phối hợp với các đơn vị liên quanmời chuyên gia y tế tham gia các buổi tọa đàm, giao lưu trực tuyến về các biệnpháp huy động cộng đồng phòng chống dịch bệnh và tiêm chủng vắc xin phòng bệnhtrên các phương tiện thông tin đại chúng.

- Bố trí thời lượng để truyền thôngcho người dân về các biện pháp phòng chống dịch bệnh, hưởng ứng các hoạt độngphòng chống dịch bệnh được phát động.

- Xây dựng các chương trình và nộidung truyền thông đa dạng, phong phú, phủ rộng tới các đối tượng người dân đặcbiệt quan tâm tới vùng sâu vùng xa, vùng đồng bào dân tộc, vùng nguy cơ xảy radịch bệnh.

j) Ủy ban Mặt trận Tổ quốc,Đoàn thanh niên, Hội Liên hiệp phụ nữ

Chỉ đạo phối hợp với ngành chuyên môntuyên truyền, vận động nhân dân thực hiện tốt công tác vệ sinh môi trường, vệsinh phòng bệnh, xây dựng các công trình vệ sinh,... phòng chống dịch bệnh.

k) Các cơ quan liên quan khác:y theo chức năng nhiệm vụ của từng đơn vị đểphối hp với Ngành Y tế tổ chức và triển khai các hoạtđộng phòng chống dịch và huy động cộng đồng tham gia phòng chống dịch trên địabàn tỉnh.

2. Các đơn vị tuyến huyện

- UBND huyện/thị xã/thành phố chỉ đạoBan chỉ đạo chống dịch huyện chỉ đạo các cơ quan, ban ngành đoàn thể trên địabàn lập kế hoạch và triển khai các hoạt động huy động cộng đồng tham gia vàophòng chng dịch tại địa phương. Có kế hoạch họp đánh giákết quả việc thực hiện và rút kinh nghiệm.

- Phối hợp với Sở Y tế chỉ đạo cácPhòng y tế, các Trung tâm Y tế, các bệnh viện xây dựng kế hoạch và phối hợp với các phòng, ban, ngành, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chứcthành viên tại địa phương phát huy sức mạnh tổng hợp nhằm huy động toàn thểngười dân tham gia thực hiện Chương trình. Tăng cường đầu tư, huy động cácnguồn lực, thực hiện xã hội hóa từ các tổ chức, doanh nghiệp, tập thể, cá nhânvà các hộ gia đình triển khai Chương trình “Cộng đồng chung tay phòng chốngdịch bệnh”. Giao ngành Y tế là cơ quan đầu mối để tham mưucho Ủy ban nhân dân các cấp trong việc chỉ đạo triển khai thực hiện Chươngtrình.

V. Nguồn kinh phí thực hiệnChương trình

Nguồn ngân sách Nhà nước tại Trungương và địa phương;

Nguồn kinh phí phòng chống dịch hàngnăm có bổ sung hoạt động xây dựng cộng đồng chung tay phòng chống dịch bệnh.

Huy động cộng đồng, các tổ chức xãhội, doanh nghiệp, cá nhân, đơn vị tham gia Chương trình.

Các nguồn kinh phí hợp pháp khác.

Trên đây là Kế hoạch thực hiện Chươngtrình “Cộng đồng chung tay phòng chống dịch bệnh” giai đoạn 2015-2020 của tỉnh,yêu cầu các Sở ngành, đơn vị, địa phương của tỉnh nghiêm túc triển khai thực hiện, kịp thời báo cáo những vướng mc, khó khăn cho y ban nhândân tỉnh đđược chỉ đạo giải quyết./

Nơi nhận:
- Bộ Y tế;
- TT Tỉnh ủy, TT HĐND (b/cáo);
-
CT, PCT UBND tỉnh (đ/c Mhoan);
- UBMTTQ tỉnh;
- Viện VSDT Tây nguyên;
- Các Sở: Y tế, NN&PTNT, TC, KH&ĐT, GD&ĐT; STT&TT;
- BCH QS tỉnh, Bộ đội biên phòng;
- Công an tnh, hải quan tnh;
- Các Ban ngành, đoàn thể của tỉnh;
- UBND các huyện/thị xã/TP;
- VP UBND tỉnh;
+ PCVP (đ/c Nguyên)
- Lưu: VT, VHXH (Th 60b)

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCHMai Hoan Niê Kdăm