BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 9954/KH-BGTVT

Hà Nội, ngày 13 tháng 8 năm 2014

KẾ HOẠCH

PHÒNG CHỐNG DỊCHBỆNH SỐT XUẤT HUYẾT DO VI RÚT EBOLA

Bệnh do vi rút Ê-bô-la (bệnh sốt xuất huyết do virút Ê-bô-la) là một bệnh truyền nhiễm cấp tính nguy hiểm (bệnh truyền nhiễmnhóm A) có khả năng lây lan nhanh và tỷ lệ tử vong cao (có thể tới 90%). Ngườibệnh có triệu chứng sốt cao kéo dài, đau đầu, đau cơ vùng bụng và ngực, viêmhọng, nôn hoặc buồn nôn, tiêu chảy cấp, xuất huyết da niêm mạc (dấu hiệu dâythắt, ban xuất huyết hoặc dát sần, chảy máu cam) và xuất huyết phủ tạng (nôn,ỉa ra máu...). Thể nặng điển hình thường có tổn thương gan, suy thận, viêm tổchức não; có thể biến chứng suy đa phủ tạng, tràn dịch màng phổi và sốc. Bệnhlây từ người sang người qua tiếp xúc trực tiếp với máu, dịch tiết, bộ phận cơthể của người mắc bệnh, động vật bị bệnh hoặc tiếp xúc với dụng cụ bị ô nhiễmbởi dịch tiết của người, động vật mắc bệnh. Các loài tinh tinh, vượn người, khỉrừng, linh dương và nhím châu Phi có thể là ổ chứa vi rút và có khả năng lâysang người hoặc người bệnh và người mang vi rút tiềm ẩn cũng có vai trò nguồntruyền nhiễm trong chu trình lây người - người.

Thực hiện Công điện số 1392/CĐ-TTg của Thủ tướngChính phủ ngày 09 tháng 8 năm 2014 về việc phòng, chống dịch bệnh sốt xuấthuyết do vi rút Ebola; Quyết định số 2941/QĐ-BYT của Bộ Y tế về việc ban hànhKế hoạch hành động phòng chống bệnh do vi rút Ebola tại Việt Nam, Bộ Giao thôngvận tải xây dựng Kế hoạch phòng, chống bệnh sốt xuất huyết do vi rút Ebolatrong ngành GTVT như sau:

I. MỤC TIÊU

1. Mục tiêu chung:

Phát hiện sớm trường hợp nhiễm bệnh do vi rútÊ-bô-la trong ngành Giao thông vận tải, xử lý kịp thời không để dịch lây lan,hạn chế đến mức thấp nhất tử vong.

2. Mục tiêu cụ thể (theo tình huống dịch bệnh)

2.1. Tình huống 1: Chưa ghi nhậnca bệnh nào trong Ngành Giao thông vận tải.

Phát hiện sớm ca bệnh để xử lý triệt để, tránh lâylan cho cộng đồng.

2.2. Tình huống 2: Xuất hiện cácca bệnh xâm nhập vào các đơn vị trong Ngành Giao thông vận tải.

Khoanh vùng, xử lý kịp thời triệt để ổ dịch, điềutrị tích cực nhằm hạn chế thấp nhất tử vong và lây lan ra cộng đồng.

2.3. Tình huống 3: Dịch lây lan trong cộng đồng.

Đáp ứng nhanh, khoanh vùng, xử lýkịp thời triệt để ổ dịch, điều trị tích cực nhằm hạn chế thấp nhất tử vong vàgiảm lây lan ra cộng đồng.

II. CÁC HOẠT ĐỘNG CHÍNH

1. Tình huống 1: Chưa ghi nhận ca bệnh nào trong ngành Giao thông vận tải.

a) Công tác chỉ đạo, kiểm tra

- Tăng cường hoạt động của Ban chỉđạo phòng, chống dịch bệnh nguy hiểm và mới nổi tại các đơn vị.

- Xây dựng kế hoạch phòng chốngdịch, lập phương án sẵn sàng thu dung, điều trị, xử lý ổ dịch tại các đơn vị.

b) Công tác giám sát, dựphòng

- Tăng cường giám sát phát hiệntại cửa khẩu, thực hiện việc kiểm tra sàng lọc nhằm phát hiện sớm các trường hợpnghi ngờ mắc bệnh do vi rút Ê-bô-la tại khu vực cửa khẩu để cách ly kịp thời,hạn chế lây lan vào Việt Nam, áp dụng khai báo y tế tại cửa khẩu quốc tế đối vớihành khách nhập cảnh từ vùng dịch bệnh.

- Giám sát chặt chẽ tại các đơn vịvà cơ sở y tế để phát hiện sớm các trường hợp nghi ngờ mắc bệnh do vi rútÊ-bô-la và có yếu tố dịch tễ liên quan các trường hợp nghi ngờ tại các cơ sởkhám chữa bệnh, tại cộng đồng.

- Kiện toàn đội chống dịch cơđộng, sẵn sàng hỗ trợ các đơn vị y tế trong ngành Giao thông vận tải trong điềutra, xử lý ổ dịch.

- Giao Cục y tế: Xây dựng, hướngdẫn phòng chống bệnh, điều trị tại các cơ sở y tế trong ngành Giao thông vậntải; Chuẩn bị các trang thiết bị, hóa chất, sinh phẩm y tế, vật tư để xétnghiệm chẩn đoán xác định vi rút Ê-bô-la; Chuẩn bị trang thiết bị xét nghiệm vàphòng hộ cá nhân cho cán bộ y tế; Tổ chức tập huấn các phương pháp lấy mẫu, bảoquản, vận chuyển mẫu; Rà soát, cập nhật các hướng dẫn kỹ thuật về giám sát, dựphòng xử lý ổ dịch theo tình hình dịch; Tổ chức tập huấn cho các cán bộ thamgia công tác phòng chống dịch cập nhật về các hướng dẫn chuyên môn kỹ thuậttrong giám sát, phòng chống dịch.

c) Công tác điều trị

- Các cơ sở khám, chữa bệnh chuẩnbị sẵn sàng cơ số thuốc, trang thiết bị phòng hộ cho cán bộ y tế, khu vực cáchly, giường bệnh; sẵn sàng tổ chức tốt việc thu dung, cách ly, điều trị bệnh nhân.

- Đẩy mạnh công tác kiểm soátnhiễm khuẩn, phòng chống lây nhiễm chéo tại các bệnh viện.

- Thiết lập mạng lưới các đơn vịthu dung điều trị bệnh nhân. Thiết lập khu vực cách ly riêng để khám và điềutrị các trường hợp nghi ngờ nhiễm vi rút E-bô-la không được để lây nhiễm trong bệnhviện.

- Rà soát, cập nhật các hướng dẫnkỹ thuật hướng dẫn chẩn đoán điều trị, nghiên cứu sử dụng các thuốc kháng virút phù hợp, hiệu quả.

- Tổ chức tập huấn nâng cao nănglực cán bộ trong chẩn đoán, điều trị, chăm sóc bệnh nhân.

- Kiện toàn các đội cấp cứu lưuđộng, sẵn sàng hỗ trợ địa phương cấp cứu, điều trị bệnh nhân khi có yêu cầu.

2. Tình huống 2: Xuất hiện các ca bệnh xâm nhập vào các đơn vị trong ngành Giao thôngvận tải.

a) Công tác chỉ đạo, kiểm tra

- Báo cáo tình hình diễn biến củadịch thường xuyên cho Bộ Y tế để kịp thời nhận được các chỉ đạo về phòng chốngdịch.

- Ban chỉ đạo phòng chống dịchbệnh nguy hiểm và mới nổi tổ chức họp hàng tuần và đột xuất để thống nhất chỉ đạo.

- Tổ chức các đoàn kiểm tra giámsát, hướng dẫn tại các đơn vị cơ sở trong ngành và đánh giá việc triển khaicông tác phòng chống dịch của các đơn vị.

b) Công tác giám sát, dựphòng

- Tăng cường giám sát các trường hợpnghi ngờ mắc vi rút Ê-bô-la có yếu tố dịch tễ liên quan; giám sát, theo dõitình trạng sức khỏe của những người có tiếp xúc gần với người bệnh trong vòng21 ngày kể từ khi tiếp xúc lần cuối. Áp dụng việc báo cáo hàng ngày và chia sẻ thôngtin kịp thời.

- Thực hiện giám sát chặt chẽ hànhkhách tại cửa khẩu; tiếp tục duy trì kiểm tra sàng lọc nhằm phát hiện cáctrường hợp nghi ngờ tại cửa khẩu thông qua sử dụng máy đo thân nhiệt từ xa. Tiếptục triển khai việc khai báo y tế đối với hành khách nhập cảnh tại các cửa khẩuphù hợp với tình hình dịch và thông lệ quốc tế.

- Cục Y tế: Tăng cường giám sáttrọng điểm và giám sát, lấy mẫu bệnh phẩm các trường hợp nghi ngờ mắc vi rútÊ-bô-la tại các bệnh viện để xét nghiệm, để xác định sự lưu hành, biến đổi, mứcđộ lây lan bệnh do vi rút Ê-bô-la; Tổ chức tập huấn các phương pháp lấy mẫu,bảo quản, vận chuyển mẫu theo đúng địa điểm quy định; Tổ chức thường trựcphòng, chống dịch tại các đơn vị y tế; các đội chống dịch cơ động hỗ trợ y tế địaphương xử lý ổ dịch; Thường xuyên cập nhật, đánh giá rút kinh nghiệm và cậpnhật các tài liệu chuyên môn trong công tác giám sát, xử lý ổ dịch để kịp thời điềuchỉnh các hướng dẫn, chỉ đạo phù hợp với đặc điểm dịch bệnh.

c) Công tác điều trị

- Thực hiện tiếp nhận bệnh nhântheo phân tuyến điều trị, hạn chế thấp nhất nguy cơ tử vong.

- Thực hiện nghiêm ngặt việc tổchức cách ly đối với bệnh nhóm A, kiểm soát nhiễm khuẩn, phòng chống lây nhiễmchéo tại các bệnh viện theo quy định; các vật dụng bị ô nhiễm, đồ thải bỏ vàchất thải của bệnh nhân cần phải khử trùng và xử lý theo quy định.

- Thực hiện đầy đủ các biện phápphòng hộ cho các cán bộ y tế trực tiếp tham gia khám, điều trị, chăm sóc bệnhnhân, không để xảy ra hiện tượng lây nhiễm sang cán bộ y tế.

- Tổ chức thường trực cấp cứu, thudung, điều trị tại các đơn vị khám, chữa bệnh; các đội cấp cứu lưu động, sẵn sànghỗ trợ địa phương cấp cứu, điều trị bệnh nhân khi có yêu cầu.

- Thường xuyên cập nhật, đánh giárút kinh nghiệm trong công tác chẩn đoán điều trị, chăm sóc để kịp thời điềuchỉnh các hướng dẫn, chỉ đạo phù hợp với đặc điểm dịch bệnh.

3. Tình huống 3: Dịch lây lan trong cộng đồng.

a) Công tác chỉ đạo, kiểmtra

- Báo cáo hàng ngày tình hình diễnbiến của dịch thường xuyên.

- Ban hành các văn bản chỉ đạo triểnkhai các hoạt động tại các đơn vị y tế ngành Giao thông vận tải theo hướng dẫncủa Bộ Y tế.

- Tổ chức các đoàn kiểm tra giámsát, hướng dẫn tại các đơn vị trong ngành và đánh giá việc triển khai công tácphòng chống dịch của các đơn vị.

b) Công tác giám sát, dựphòng

- Tổ chức khoanh vùng ổ dịch,triển khai các biện pháp hạn chế đi lại khi cần thiết, áp dụng các biện phápphòng bệnh rộng rãi, bắt buộc đối với toàn bộ CBCNVC-LĐ trong khu vực ổ dịch.

- Thực hiện giám sát chặt chẽ hànhkhách tại cửa khẩu và khu vực biên giới; tiếp tục duy trì kiểm tra sàng lọc nhằmphát hiện các trường hợp nghi ngờ tại cửa khẩu.

- Tổ chức thường trực phòng, chốngdịch tại các đơn vị y tế.

- Thường xuyên cập nhật, đánh giárút kinh nghiệm và cập nhật các tài liệu chuyên môn trong công tác giám sát, xửlý ổ dịch để kịp thời điều chỉnh các hướng dẫn, chỉ đạo phù hợp với đặc điểmdịch bệnh.

c) Công tác điều trị

- Các Bệnh viện trong ngành Giaothông vận tải chủ động triển khai kế hoạch mở rộng việc thu dung, điều trị bệnhnhân.

- Các cơ sở khám, chữa bệnh thựchiện nghiêm ngặt việc tổ chức cách ly đối với bệnh nhóm A, kiểm soát nhiễmkhuẩn, phòng chống lây nhiễm chéo tại các bệnh viện theo quy định; làm thôngthoáng buồng bệnh để giảm nồng độ vi rút. Tập trung tối đa nguồn lực và chuyênmôn kỹ thuật để điều trị bệnh nhân để hạn chế tối đa trường hợp tử vong.

- Thực hiện đầy đủ các biện phápphòng hộ cho các cán bộ y tế trực tiếp tham gia khám, điều trị, chăm sóc bệnhnhân, không để xảy ra hiện tượng lây nhiễm sang cán bộ y tế.

- Tổ chức thường trực cấp cứu, thudung, điều trị tại các đơn vị khám, chữa bệnh trong ngành Giao thông vận tải;các đội cấp cứu lưu động, sẵn sàng hỗ trợ địa phương cấp cứu, điều trị bệnh nhânkhi có yêu cầu.

- Thường xuyên cập nhật, đánh giárút kinh nghiệm trong công tác chẩn đoán điều trị, chăm sóc để kịp thời điều chỉnh,các hướng dẫn, chỉ đạo phù hợp với đặc điểm dịch bệnh.

IV. CÁC GIẢI PHÁP

1. Chuyên môn kỹ thuật

1.1. Các giải pháp giảm mắc

- Tăng cường năng lực giám sátbệnh do vi rút Ê-bô-la đảm bảo đủ khả năng xét nghiệm chẩn đoán xác định, pháthiện sớm các trường hợp mắc bệnh đầu tiên để có biện pháp cách ly, thu dung, điềutrị kịp thời.

- Nắm chắc thông tin tình hìnhdịch bệnh trên thế giới và trong nước, đẩy mạnh việc kiểm soát dịch bệnh tạicác cửa khẩu, các bệnh viện và cộng đồng.

- Thường xuyên cập nhật hướng dẫngiám sát, phòng chống dịch bệnh do vi rút E-bô-la; thực hiện điều tra dịch tễ cabệnh, điều tra người tiếp xúc và nguồn lây truyền để có kế hoạch, biện phápphòng, chống thích hợp.

- Thực hiện nghiêm các biện phápphòng hộ cá nhân cho các cán bộ y tế trong việc khám, điều trị, chăm sóc bệnhnhân để tránh lây nhiễm từ các bệnh nhân.

- Thành lập các đoàn công tác kiểmtra việc sẵn sàng phòng chống dịch bệnh tại các địa phương trước, trong và sauthời gian xảy ra dịch.

1.2. Các giải pháp giảm tửvong

- Thiết lập mạng lưới các bệnhviện sẵn sàng thu dung, điều trị bệnh nhân do vi rút Ê-bô-la; có kế hoạch mởrộng các cơ sở thu dung điều trị bệnh nhân theo từng tình huống dịch để tránhhiện tượng quá tải.

- Thực hiện nghiêm ngặt việc phânluồng khám bệnh, cách ly điều trị, thực hiện triệt để công tác phòng hộ cánhân, chống nhiễm khuẩn, lây nhiễm chéo tại các bệnh viện.

- Rà soát, cập nhật và bổ sunghướng dẫn chẩn đoán, điều trị bệnh do vi rút Ê-bô-la.

- Hướng dẫn, kiểm tra, giám sátcác bệnh viện trong công tác chuẩn bị phòng chống dịch.

- Tập huấn cho cán bộ điều trị vàđiều dưỡng tại các bệnh viện về chẩn đoán và điều trị bệnh do vi rút Ê-bô-la vàsử dụng các trang thiết bị hồi sức cấp cứu.

- Trang bị phương tiện chẩn đoán,điều trị, cấp cứu bệnh nhân để đạt mục tiêu giảm tử vong.

2. Phối hợp liên ngành

- Phối hợp chặt chẽ với Bộ Y tế,các Bộ, ngành liên quan trong việc triển khai các biện pháp phòng chống dịch.

- Huy động sự tham gia của các đơnvị trong ngành trong việc vận động cán bộ, công nhân, viên chức triển khai cácbiện pháp phòng, chống dịch bệnh do vi rút Ê-bô-la.

IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

a) Cục hàng không VN, Tổng CụcĐường bộ VN, Cục đường thủy nội địa VN, Cục Hàng hải VN: Cần chủ động, phối hợpchặt chẽ với các Bộ, ngành có liên quan triển khai tốt việc giám sát hành kháchnhập cảnh tại các cửa khẩu sân bay nhằm phát hiện sớm những trường hợp nghi ngờmắc bệnh do vi rút Ebola để có phương án và biện pháp cách ly y tế kịp thời,tránh lây lan dịch bệnh.

b) Cục Y tế Giao thông vận tải

- Tham mưu trong việc chỉ đạo cácđơn vị y tế trong ngành triển khai công tác phòng, chống dịch bệnh do vi rútÊ-bô-la theo từng tình huống dịch.

- Thường xuyên cập nhật, tổng hợptình hình dịch trong nước và quốc tế, thường xuyên báo cáo Lãnh đạo Bộ Giaothông vận tải.

- Phối hợp với các đơn vị liênquan thuộc các Bộ, ngành triển khai các hoạt động phòng, chống dịch bệnh do virút Ê-bô-la.

- Đầu mối thành lập các đoàn côngtác trực tiếp chỉ đạo, giám sát công tác phòng, chống dịch tại các đơn vị.

c) Các bệnh viện, phòng khám đakhoa giao thông vận tải:

- Thực hiện nghiêm việc cách ly,kiểm soát nhiễm khuẩn, phòng lây nhiễm chéo và thực hiện các biện pháp phòng hộcho cán bộ y tế.

- Phối hợp với các bệnh viện tuyếntrên; thực hiện nghiêm việc phân luồng, phân tuyến điều trị bệnh nhân.

- Xây dựng kế hoạch tổ chức thudung, cấp cứu và điều trị dịch bệnh, duy trì hoạt động thường xuyên của bệnhviện khi có dịch.

- Chuẩn bị đầy đủ thuốc, trangthiết bị hồi sức cấp cứu và các phương tiện cần thiết để sẵn sàng tiếp nhận,cấp cứu và điều trị bệnh nhân

- Thực hiện kiểm soát nhiễm khuẩnbệnh viện, phòng, chống lây nhiễm chéo trong bệnh viện, xử lý các vật dụng bị ônhiễm, đồ thải bỏ và chất thải của bệnh nhân theo quy định.

- Chủ động thông báo cho các đơn vịy tế dự phòng trong công tác thông tin, báo cáo ca bệnh truyền nhiễm đầy đủ, chínhxác, kịp thời theo quy định.


Nơi nhận:
- Các cơ quan, đơn vị trực thuộc Bộ;
-
Bộ trưởng (để b/c);
- Bộ Y tế (để b/c);
- Trung tâm CNTT, Báo GTVT;

- Lưu: VT;
CYT.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Nguyễn Văn Thể