KẾ HOẠCH

HỢP TÁC GIÁO DỤC GIỮA BỘ GIÁO DỤC VÀĐÀO TẠO NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM VÀ BỘ GIÁO DỤC CỘNG HÒAHUNG-GA-RI TRONG NĂM HỌC 2004-2005 VÀ 2005 - 2006

Bộ Giáo dục và Đào tạo nước Cộng hòaxã hội chủ nghĩa Việt Nam và Bộ Giáo dục Cộng hòa Hung-ga-ri, dưới đây gọi tắtlà "hai Bên",

Phù hợp với các nguyên tắc của Hiệpđịnh hợp tác Văn hóa, Giáo dục và Khoa học giữa Chính phủ nước Cộng hòa xã hộichủ nghĩa Việt Nam và Chính phủ Cộng hòa Hung-ga-ri ký ngày 11 tháng 02 năm1995,

Với mong muốn phát triển sự hợp tácvốn có trên lĩnh vực giáo dục, nhằm củng cố các mối quan hệ giữa hai nước, tăngcường tình hữu nghị và sự hiểu biết hơn nữa giữa hai dân tộc,

Đã thỏa thuận như sau:

I. GIÁO DỤC

Điều 1. Hai Bên ủng hộ sự hợp tác trực tiếpgiữa các trường đại học và cao đẳng của hai nước, các công trình nghiên cứuchung, trao đổi thông tin và tài liệu, sinh viên và cán bộ giảng dạy.

Điều 2. Hai Bên đặc biệt ủng hộ việc tìmhiểu, giảng dạy ngôn ngữ, văn học, lịch sử và văn hóa của hai nước.

Để thực hiện mục đích này, hai Bênsẽ xem xét khả năng bố trí nơi làm việc cho các cán bộ giảng dạy tại các trườngđại học do hai Bên quy định.

Điều 3. Phía Hung-ga-ri ủng hộ việc bố trímột giáo viên dạy tiếng Hung sang Việt Nam 6 tháng trong thời gian có hiệu lựccủa Kế hoạch này để bồi dưỡng cho các giáo viên dạy tiếng Hung ở Việt Nam. Chi phí ăn, ở cho giáo viên này ở Việt Nam do phía Việt Nam đài thọ.

Điều 4. Hai Bên đặc biệt quan tâm đến côngtác nghiên cứu về Việt Nam tại Khoa Đông Á thuộc Trường Đại học Tổng hợp Uết-vuếtLô-ran-đơ Bu-đa-pest và về Hung-ga-ri tại tổ bộ môn tiếng Hung của Trường Đạihọc Ngoại ngữ, Hà Nội.

Hai Bên hỗ trợ công tác nghiên cứu,giảng dạy về Việt Nam học và Hung-ga-ri học bằng việc cung cấp sách, tạp chí vàtài liệu giảng dạy.

Điều 5. Hàng năm, phía Hung-ga-ri nhận 5sinh viên học bổng đào tạo đại học toàn khóa, trong đó 2 sinh viên do phíaHung-ga-ri và 3 sinh viên do phía Việt Nam cấp học bổng. Các sinh viên Việt Nam sang đào tạo toàn khóa này, trước khi vào học đại học sẽ học một khóa dự bị một năm họctại Viện Ba-las-si Ba-lint.

Điều 6. Từ năm học 2004/2005, phíaHung-ga-ri nhận thêm 2 sinh viên học bổng đào tạo toàn khóa chuyên ngành Kinhtế (Quan hệ Quốc tế), Ngữ văn hoặc Luật. Trước khi vào học đại học các sinhviên này sẽ học một khóa dự bị một năm học tại Viện Ba-las-si Ba-lint (kinh phído Vụ Hợp tác phát triển quốc tế Bộ Ngoại giao cấp).

Điều 7. Hàng năm, phía Hung-ga-ri đảm bảohọc bổng cho tối đa là 3 sinh viên Việt Nam tốt nghiệp tại các trường đại họccủa Hung-ga-ri để đào tạo tiến sỹ (Ph.D.). Các điều kiện nhập học trong chươngtrình này do trường đại học tiếp nhận quy định.

Điều 8. Phía Hung-ga-ri khuyến khích và ủnghộ việc đào tạo đại học toàn khóa cho sinh viên Việt Nam tại các trường đạihọc, cao đẳng Hung-ga-ri theo con đường tự túc.

Từ mục đích này, Trường Đại học Kinhtế và Hành chính Quốc gia Bu-đa-pest đảm nhận việc hàng năm cấp học bổng trong2 năm cho 1 ứng cử viên đã tốt nghiệp đại học dự khóa đào tạo cơ bản để lấybằng thạc sỹ trong khuôn khổ chương trình đào tạo thạc sỹ Quản trị kinh doanh("Business Administration"), hoặc Kinh tế ("Economics")bằng tiếng Anh của Trung tâm Đào tạo Quốc tế. Về các điều kiện cấp học bổng doquy chế của trường đại học quy định.

Điều 9. Hàng năm, phía Việt Nam nhận 2 sinh viên Hung-ga-ri sang đào tạo về ngôn ngữ (tiếng Việt và Văn hóa Việt Nam) trong thời gian 10 tháng.

Điều 10. Phía Hung-ga-ri rất quan tâm đếnviệc bồi dưỡng chuyên môn cho các chuyên gia Việt Nam trước đây đã tốt nghiệptại các trường đại học của Hung-ga-ri. Theo đó, hàng năm sẽ tiếp nhận 2 thựctập sinh để nâng cao trình độ, thời gian đối với mỗi người là 6 tháng.

Điều 11. Hàng năm, phía Việt Nam đảm bảo họcbổng cho 2 thực tập sinh Hung-ga-ri để nâng cao trình độ, thời gian đối với mỗingười là 6 tháng. Những thực tập sinh này phải biết tiếng Việt hoặc tiếng Anh.

Điều 12. Hai Bên khuyến khích việc cử cácđoàn chuyên gia tham dự và trao đổi chuyên môn tại các hội nghị liên quan đếnlĩnh vực giáo dục.

Điều 13. Trong thời gian có hiệu lực của Kếhoạch này, phía Việt Nam sẽ tổ chức và mời đại diện của Bộ Giáo dục của cáctrường đại học Hung-ga-ri có liên quan đến hợp tác giữa hai Bên dự hội thảo về"Hình thức và nội dung hợp tác giáo dục giữa hai nước".

Bên cử chịu kinh phí đi, về. Bênnhận chịu kinh phí ăn, ở cho đoàn từ 8 đến 10 người. Các chuyên gia khác cũngcó thể tham dự hội thảo bằng kinh phí tự túc.

Điều 14. Phía Việt Nam sẽ hỗ trợ để chậm nhấtlà đến ngày tổ chức hội thảo nói tại điều 13, thành lập được Câu lạc bộ nhữngngười đã tốt nghiệp ở Hung-ga-ri trong khuôn khổ Hội Hữu nghị Việt Nam –Hung-ga-ri.

II. HỢP TÁC TRÊN CÁC LĨNH VỰC KHÁC

Điều 15. Hai Bên ủng hộ sự hợp tác trực tiếpgiữa Hội Hữu nghị Việt Nam – Hung-ga-ri đang hoạt động tại Việt Nam và Hội Hữu nghị Hung-ga-ri – Việt Nam đang hoạt động tại Hung-ga-ri.

III. CÁC ĐIỀU KHOẢN KHÁC

Điều 16. Phụ lục A bao gồm các điều khoảnchung và tài chính. Phụ lục B tổng hợp các điều khoản về dự tuyển, học tập vàtài chính của các sinh viên học bổng đã được tiếp nhận trên cơ sở Điều 5 đếnĐiều 7, cũng như Phụ lục C bao gồm các điều khoản về dự tuyển của sinh viênđược tiếp nhận trên cơ sở Điều 8 là những bộ phận hữu cơ, không thể tách rờicủa Kế hoạch hợp tác này.

Điều 17. Hai Bên tiếp nhận con của những đạidiện nhà nước được cử sang công tác dài hạn vào học tại các cơ sở giáo dục theođiều kiện trả học phí như đối với các công dân nước mình. Trong trường hợp tiếptục học đại học sau khi bố mẹ hết nhiệm kỳ công tác, trên cơ sở đề nghị của cáccơ quan hữu quan của Bên gửi, Bên nhận sẽ đảm bảo học bổng để hoàn thành việchọc tập tính vào chỉ tiêu học bổng hàng năm đã nêu trong Điều 5.

Điều 18. Các trường hợp khác với những điềughi trong Kế hoạch này, cũng như khi nảy sinh những vấn đề về cách hiểu khácnhau, hai Bên sẽ trao đổi giải quyết qua đường ngoại giao.

Điều 19. Kế hoạch này có hiệu lực kể từ ngàyký đến ngày 31 tháng 7 năm 2006.

Kế hoạch này được ký tại thành phốHà Nội, ngày 25 tháng 10 năm 2004 thành hai bản gốc bằng tiếng Việt và tiếngHung. Cả hai văn bản đều có giá trị như nhau./.

THAY MẶT BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Trần Văn Nhung

THAY MẶT BỘ GIÁO DỤC CỘNG HÒA HUNG-GA-RI


Medgyes Per

PHỤ LỤC A

CÁC ĐIỀU KHOẢN CHUNG VỀ TÀI CHÍNH

1. Trên nguyên tắc có đi có lại,những người được tiếp nhận trên cơ sở của Kế hoạch hợp tác này được miễn cácloại phí xin thị thực, xin cấp và gia hạn giấy phép cư trú theo quy định củanước tiếp nhận.

2. Hai Bên đảm bảo kinh phí đào tạocho các sinh viên học bổng được tiếp nhận trên cơ sở các chi tiêu đã được ấnđịnh trong các điều của Kế hoạch hợp tác này.

3. Bên gửi chịu các chi phí đi lạitới nơi đến và ngược lại.

4. Bên nhận phải chịu trách nhiệm vềbảo hiểm y tế cho những người được tiếp nhận trên cơ sở của Kế hoạch này.

5. Trên nguyên tắc có đi có lại,theo các quy định hiện hành phù hợp với những quy định của nước mình mà hai Bênxác định và chi trả tiền học bổng.

6. Các điều kiện được quy định tạiPhụ lục C chỉ áp dụng đối với các sinh viên được tiếp nhận trên cơ sở Điều 8của Kế hoạch này.

7. Phía Hung-ga-ri không chịu tráchnhiệm đảm bảo việc cư trú tại nước Hung-ga-ri cho thân nhân của sinh viên họcbổng trong thời gian học tập, kể cả với mục đích thăm thân.

CÁC ĐIỀU KHOẢN VỀ TỔ CHỨC VÀ TÀI CHÍNH

Đào tạo một phần của các sinh viêntại Điều 9 (Thời gian 10 tháng)

1. Đến ngày 15 tháng 5 hàng năm, Bêngửi tổng hợp và gửi hồ sơ của các ứng cử viên (tên, trình độ ngoại ngữ), lýlịch, chương trình thực tập, bản sao hộ chiếu, giấy chứng nhận nhân thân củasinh viên cùng với các thư bảo đảm.

2. Trong vòng hai tháng kể từ ngàynhận được đề nghị, Bên nhận thông báo cho bên gửi ý kiến của mình về việc tiếpnhận người được đề nghị, điều kiện của nơi định tiếp nhận (tên cơ quan tiếpnhận, chỗ ở, cách nhận học bổng, v.v…).

3. Sau khi nhận được thông báo đồngý tiếp nhận, nhưng ít nhất là 15 ngày trước khi đến, Bên gửi thông báo chínhxác thời gian và địa điểm đến của người được cử sang.

Trao đổi thực tập sinh theo Điều 10và Điều 11 (Thời gian 6 tháng)

1. Đến ngày 15 tháng 3 hàng năm, Bêngửi tổng hợp và gửi hồ sơ của các ứng cử viên (tên, chức vụ, trình độ ngoạingữ), lý lịch chuyên môn, chương trình thực tập và bản sao thư tiếp nhận sơ bộcủa cơ quan nhận.

2. Trong vòng hai tháng kể từ ngàynhận được đề nghị, Bên nhận thông báo cho Bên gửi ý kiến của mình về việc tiếpnhận người được đề nghị, điều kiện của nơi định tiếp nhận (tên cơ quan tiếpnhận, chỗ ở, cách nhận học bổng, tên người phiên dịch hướng dẫn, v.v…).

3. Sau khi nhận được thông báo đồngý tiếp nhận, nhưng ít nhất là 15 ngày trước khi đến, Bên gửi thông báo chínhxác thời gian và địa điểm đến của người được cử sang.

4. Theo các quy định hiện hành, phíaHung-ga-ri đảm bảo các khoản tiền dưới đây:

a) Đối với các chuyên gia chưa cóhọc vị khoa học:

- Học bổng 79.200 Forint/tháng.

- Hỗ trợ tiền thuê nhà ở 70.000Forint/tháng.

b) Đối với các chuyên gia có học vịkhoa học:

- Học bổng 118.800 Forint/tháng.

- Hỗ trợ tiền thuê nhà ở 80.000Forint/tháng.

5. Phía Việt Nam đảm bảo các khoản tiền dưới đây:

a) Học bổng cho thực tập sinh khôngcó bằng cấp khoa học: 820.000 đồng (VNĐ)/tháng, tương đương với 54 USD.

b) Học bổng cho sinh viên đại học là750.000 đồng (VNĐ)/tháng, tương đương với 49 USD.

PHỤ LỤC B

CÁC ĐIỀU KIỆN DỰ TUYỂN, HỌC TẬP VÀTÀI CHÍNH DO CỘNG HÒA HUNG-GA-RI ĐƯA RA ĐỐI VỚI CÁC SINH VIÊN VIỆT NAM ĐỂ ĐƯỢCNHẬN HỌC BỔNG GẮN VỚI ĐIỀU 5, ĐIỀU 6 VÀ ĐIỀU 7 CỦA KẾ HOẠCH HỢP TÁC GIÁO DỤC KÝGIỮA BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM VÀ BỘ GIÁODỤC CỘNG HÒA HUNG-GA-RI CHO CÁC NĂM HỌC 2004-2005 VÀ 2005-2006

ĐÀO TẠO TOÀN KHÓA

Các điều kiện dự tuyển

Hàng năm, phía Việt Nam sẽ công bố tại tất cả các trường đại học các khả năng hưởng học bổng nêu trong Điều 5và Điều 6 của Kế hoạch này.

Trong các cuộc lựa chọn sơ bộ (sơtuyển) của phía Việt Nam, đại diện Đại sứ quán của Cộng hòa Hung-ga-ri cũng sẽtham dự.

Phía Việt Nam chuyển hồ sơ của ítnhất 10 thí sinh đối với Điều 5 và hồ sơ của ít nhất 4 thí sinh đối với Điều 6cho Văn phòng Ủy ban học bổng Hung-ga-ri. Trên cơ sở các hồ sơ dự tuyển đượcgửi tới, Ủy ban học bổng Hung-ga-ri sẽ ra quyết định cuối cùng.

Các điều kiện để được nhận học bổng

1. Tốt nghiệp trung học phổ thôngphải đạt ít nhất 75% tổng số điểm tối đa và tại các trường đại học phù hợp vớihướng chuyên môn đã chọn cũng phải đạt kết quả ít nhất 75% tổng điểm trong haikỳ học.

2. Tuổi đời dưới 25, chưa có vợ hoặcchưa có chồng.

3. Những người đã tốt nghiệp đại họcthì không được hưởng học bổng để đào tạo toàn khóa hệ ban ngày.

Điều kiện học tập

1. Những học sinh được học bổngtrước khi vào trường đại học sẽ học một khóa (10 tháng) tại Viện dự bịBa-las-si Ba-lint. Tại đây họ sẽ học tiếng Hung và dự bị các môn chuyên môn phùhợp với các ngành học sau này.

2. Cuối năm học, học sinh sẽ thi kếtthúc. Phần đầu của thi kết thúc là thi tiếng Hung, nếu không đạt kết quả thì sẽkhông được thi lại, trong trường hợp đó, học sinh cũng không được thi các mônkhác và do vậy sẽ bị Viện thải hồi. Sau khi thi tiếng Hung đạt kết quả, sẽ thihai hoặc ba môn chuyên môn. Kỳ thi kết thúc sẽ được đánh giá là kết quả nếu họcsinh đạt được ít nhất 51% tổng số điểm tối đa. Đạt dưới mức điểm trên sẽ bịthải hồi. Đối với một số ngành (thí dụ ngành y, luật và một số ngành kỹ thuật),điều kiện để được nhận vào học thì kết quả thi kết thúc phải đạt 75% số điểmtối đa.

3. Sau khi kết thúc thành công tạicơ sở học bằng tiếng Hung được chỉ định, học sinh bắt đầu học tại trường đạihọc (thời gian đào tạo 5 năm), hoặc cao đẳng (thời gian đào tạo 3 – 4 năm).Trong quá trình học tập học sinh chỉ có thể được hưởng ưu đãi một lần (lưu banhoặc bỏ năm học). Nếu trong thời gian đào tạo học sinh không hoàn thành nhiệmvụ học tập của mình thì có thể tự túc trả chi phí để hoàn thành học tập hoặc bỏdở học tập về nước.

ĐÀO TẠO TIẾN SĨ (PH.D.) HỆ BAN NGÀY 36THÁNG

Điều kiện dự tuyển

1. Tốt nghiệp đại học (M.Sc., M.A.).

2. Biết tiếng Hung.

3. Người dự tuyển phải nộp đăng kýđào tạo tiến sĩ cho trường đại học đã chọn đúng thời hạn và phải đáp ứng đượcyêu cầu của trường đề ra. Hàng năm, các trường đại học sẽ thông tin giải đápnhững vấn đề thuộc nội dung đào tạo tiến sĩ.

Thời hạn dự tuyển đối với cả cáchình thức đào tạo toàn khóa và đào tạo tiến sĩ

1. Các hồ sơ dự tuyển phải được gửiđến Văn phòng Ủy ban học bổng Hung-ga-ri trước ngày 05 tháng 7.

2. Phía Hung-ga-ri thông báo chophía Việt Nam quyết định của mình qua fax.

3. Người được tuyển phải đếnHung-ga-ri chậm nhất là ngày 01 tháng 9, nếu đến muộn sẽ không thể bắt đầu vàohọc tập được.

Các chế độ đối với học sinh học bổng

1. Phía Hung-ga-ri đảm bảo bố tríchỗ ở ký túc xá cho học sinh học bổng. Ở các trường đại học tiền ký túc xá bằngtiền các học sinh Hung-ga-ri ở các trường đó phải đóng. Tại các trường đại học,học sinh dùng học bổng để trả tiền ký túc xá.

2. Phía Hung-ga-ri đảm bảo cung cấpcho các học sinh học bổng chế độ tài chính như sau:

a) Trường hợp đối với những ngườitham gia đào tạo cơ bản:

- Mỗi năm được học bổng 12 tháng,mỗi tháng 39.600 Forint.

- Tại các trường đại học trong nhữnghọc kỳ có đăng ký, mỗi năm học sinh được phụ cấp định mức 10 tháng, mỗi tháng9.100 Forint.

b) Những người dự đào tạo tiến sĩmỗi năm được hưởng học bổng 12 tháng, mỗi tháng 79.200 Forint.

3. Trong năm học dự bị ở ViệnBa-las-si Ba-lint mức học bổng học sinh được hưởng và cách thức bố trí ký túcxá được quy định riêng.

PHỤ LỤC C

MỨC HỌC BỔNG MASTER ĐỐI VỚI SINHVIÊN VIỆT NAM DO TRUNG TÂM ĐÀO TẠO QUỐC TẾ (INTERNATIONAL STUDIES CENTER-ISC)THUỘC TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ VÀ HÀNH CHÍNH QUỐC GIA BU-ĐA-PEST ĐỀ NGHỊ ÁP DỤNGCHO ĐIỀU 8 CỦA KẾ HOẠCH HỢP TÁC GIÁO DỤC GIỮA BỘ GIÁO DỤC NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘICHỦ NGHĨA VIỆT NAM VÀ BỘ GIÁO DỤC CỘNG HÒA HUNG-GA-RI CHO CÁC NĂM HỌC 2004-2005VÀ 2005-2006

Điều kiện thi tuyển, các hồ sơ tuyểndùng cho đào tạo thạc sỹ (Master)

1. Tốt nghiệp chuyên ngành bậc đạihọc (Bachelor). Kèm bằng tốt nghiệp đại học dịch ra tiếng Anh có công chứng.

2. Có hai thư giới thiệu.

3. Tiểu sử bằng tiếng Anh.

4. Đơn xin học bằng tiếng Anh.

5. Thư giải thích lý do bằng tiếngAnh.

6. Kết quả thi TOEFL không quá hainăm tính đến lúc dự tuyển và phải đạt ít nhất 213 điểm.

7. 04 ảnh hộ chiếu.

8. Bản sao hộ chiếu.

9. Bảng đăng ký.

10. Bản kiến nghị ghi theo mẫu(form) in sẵn có thể lấy từ trang chủ của ISC (http://isc.bke.hu). Các hồ sơgửi đến phải bao gồm những thông tin cần thiết, cả thông tin ngoài việc xin thituyển vào ISC thuộc Trường Đại học Kinh tế và Hành chính Quốc gia, thí sinh cóxin dự tuyển vào trường đại học nào khác không, nếu có thì xin vào trường nào?

Thời gian dự tuyển

1. Trong các hồ sơ dự tuyển trựctiếp đến Bộ Giáo dục và Đào tạo Việt Nam, cần chọn 5 hồ sơ của thí sinh tốtnhất và gửi cho ISC của Trường Đại học Kinh tế và Hành chính Quốc gia chậm nhấtlà ngày 31/5 (Địa chỉ: 1093 Budapest, Fovám, té 8, Hungary – Varjas Hânngraduális programkoordinátor rézére).

2. ISC của Trường Đại học Kinh tế vàHành chính Quốc gia sẽ thông báo về quyết định của mình trước ngày 15 tháng 6.

3. Người được tuyển vào học chậmnhất ngày 23 tháng 8 phải có mặt tại Hung-ga-ri, nếu chậm thì không thể bắt đầuhọc tập được. Học bổng không thể chuyển qua học kỳ sau được. Người được tuyểnphải bắt đầu học tập ở Hung-ga-ri trong học kỳ đã được thông báo, nếu không sẽmất học bổng.

Điều kiện học tập

1. Người được nhận vào học tại Trungtâm Đào tạo Quốc tế thuộc Trường Đại học Kinh tế và Hành chính Quốc giaBu-da-pest (BKÁE/ISC) sẽ học hai năm (4 học kỳ).

2. Trong quá trình học tập, nếu cólý do chính đáng (thí dụ ốm đau, hoặc vì lý do gia đình) có thể nghỉ học 1 họckỳ. Trong thời gian nghỉ học, Trung tâm Đào tạo quốc tế thuộc Trường Đại họcKinh tế và Hành cính Quốc gia Bu-da-pest (BKÁE/ISC) không đảm bảo bố trí chỗ ởký túc xá cho học sinh và các khoản tiền khác mà học sinh học bổng được hưởng.

3. Những quy định về học tập và hànhchính đối với học sinh được ghi trong danh mục của Trung tâm Đào tạo Quốc tếthuộc Trường Đại học Kinh tế và Hành chính Quốc gia Bu-da-pest (BKÁE/ISC). Nếukhông tôn trọng những quy định đó sẽ bị phạt theo các quy định đề ra.

Các điều kiện chung

1. Học phí của học sinh do Quỹ Trungtâm Đào tạo Quốc tế (ISC) trả.

2. Trung tâm Đào tạo Quốc tế thuộcTrường Đại học Kinh tế và Hành chính Quốc gia Bu-da-pest (BKÁE/ISC) sẽ trảnhững chi phí sau cho học sinh vào Quỹ Trung tâm Đào tạo Quốc tế (ISC):

a) Nhận chi trả tiền bảo hiểm y tếcho học sinh mỗi tháng 4.300 Forint.

b) Trung tâm Đào tạo Quốc tế thuộcTrường Đại học Kinh tế và Hành chính Quốc gia Bu-da-pest (BKÁE/ISC) bảo đảm chỗở ký túc xá cho học sinh và cấp mỗi tháng 6.000 Forint (trong suốt 12 tháng).

c) Học bổng cơ bản suốt 12 tháng,mỗi tháng 39.600 Forint.

d) Hỗ trợ tiền mua sách giáo khoahoặc giáo trình, mỗi học kỳ 30.000 Forint.

e) Đảm bảo vé máy bay khứ hồi 1 lần,tuyến Hà Nội – Bu-da-pest – Hà Nội.

Các chi phí nói trong điểm 2 doTrung tâm Đào tạo Quốc tế thuộc Trường Đại học Kinh tế và Hành chính Quốc giaBu-da-pest (BKÁE/ISC) đảm bảo cho học sinh suốt cả khóa học (2 năm).

3. Trung tâm Đào tạo Quốc tế thuộcTrường Đại học Kinh tế và Hành chính Quốc gia Bu-da-pest (BKÁE/ISC) không bảođảm việc bố trí lưu trú tại Hung-ga-ri cho thân nhân học sinh trong thời gianhọc tập kể cả với mục đích sang thăm thân./.