BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO – BỘ CÔNG AN – BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI – TW ĐOÀN TNCS HỒ CHÍ MINH – ĐÀI TRUYỀN HÌNH VIỆT NAM
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
--------------

Số: 9337/KHLT /BGDĐT-BCA-BGTVT-TWĐTN-ĐTHVN

Hà Nội, ngày 04 tháng 09 năm 2007

KẾ HOẠCH LIÊN TỊCH

VỀTĂNG CƯỜNG CÔNG TÁC TUYÊN TRUYỀN, GIÁO DỤC, XỬ LÝ CÁC VI PHẠM PHÁP LUẬT VỀ TRẬTTỰ AN TOÀN GIAO THÔNG TRONG HỌC SINH, SINH VIÊN

Tai nạn giaothông, đặc biệt là tai nạn giao thông đường bộ, đường sắt đã gây ra nhiều thiệthại to lớn về người và tài sản. Đây là vấn đề hết sức bức xúc, nghiêm trọng củatoàn xã hội, đòi hỏi các ngành, các cấp chính quyền cùng nỗ lực giải quyết.

Thực hiện Chỉthị số 22/CT-TW của Ban Bí thư Trung ương Đảng về tăng cường sự lãnh đạo củaĐảng đối với công tác bảo đảm trật tự an toàn giao thông; Nghị quyết số 13/2002/NQ-CP và Nghị quyết số 32/2007/NQ-CP ngày 29/6/2007 của Chính phủ vềmột số giải pháp cấp bách nhằm kiềm chế tai nạn giao thông và ùn tắc giaothông; nhằm tăng cường sự chỉ đạo, phối hợp đồng bộ từ trung ương đến địaphương, các nhà trường trong công tác giáo dục an toàn giao thông cho học sinh,sinh viên, Liên ngành: Giáo dục và Đào tạo, Công an, Giao thông Vận tải, TWĐoàn TNCS Hồ Chí Minh, Đài Truyền hình Việt Nam thống nhất ban hành kế hoạchliên tịch về tăng cường công tác tuyên truyền, giáo dục, xử lý các vi phạm phápluật về trật tự, an toàn giao thông trong học sinh, sinh viên với các nội dungcơ bản sau đây:

I. MỤC ĐÍCH –YÊU CẦU

1. Tăng cườnggiáo dục, tuyên truyền, nâng cao ý thức chấp hành pháp luật về trật tự an toàngiao thông; hạn chế, đẩy lùi tình trạng vi phạm pháp luật về trật tự an toàngiao thông, đặc biệt là việc vi phạm các quy định về độ tuổi lái xe mô tô, xegắn máy và giấy phép lái xe trong học sinh, sinh viên.

2. Nâng cao ýthức trách nhiệm của mỗi học sinh, sinh viên trong việc tuyên truyền, vận độnggia đình, bè bạn nghiêm túc chấp hành pháp luật về trật tự an toàn giao thông.

3. Việc tuyêntruyền, giáo dục phải đảm bảo sâu, rộng, thường xuyên, hiệu quả theo chươngtrình, kế hoạch cụ thể; đảm bảo sự phối hợp chặt chẽ, thống nhất, kiên quyếttrong việc xử lý các vi phạm về trật tự an toàn giao thông có liên quan đến họcsinh, sinh viên.

II. NỘI DUNG,BIỆN PHÁP

1. Đối vớingành giáo dục

a) Chủ trì,phối hợp với ngành Công an, Giao thông vận tải, Đoàn TNCS Hồ Chí Minh và Truyềnhình Việt Nam triển khai cuộc vận động: “Học sinh, sinh viên giương mẫu thựchiện và vận động gia đình chấp hành nghiêm túc luật giao thông” trong toàn thểhọc sinh, sinh viên:

- Thời gian: bắtđầu từ năm 2007 – 2008; Lễ phát động được tổ chức vào đầu tháng 9/2007.

- Nội dung cuộcvận động nhằm nâng cao ý thức tự giác, gương mẫu thực hiện của học sinh, sinhviên đồng thời còn là những tuyên truyền viên tích cực trong việc vận động giađình và bè bạn nghiêm chỉnh chấp hành pháp luật về trật tự an toàn giao thông.

- Cuộc vận độngđược thực hiện sâu rộng trong học sinh, sinh viên từ bậc tiểu học đến cao đẳng,đại học. Bộ Giáo dục và Đào tạo chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan chỉđạo, hướng dẫn các nhà trường trong việc triển khai cuộc vận động.

b) Thực hiệngiáo dục an toàn giao thông trong chương trình chính khóa theo quy định của BộGiáo dục và Đào tạo

- Đối với cáctrường phổ thông: Ngoài các tiết dạy về luật giao thông, các trường cần chủđộng lồng ghép nội dung giáo dục trật tự an toàn giao thông trong chương trìnhkhóa với các môn học khác, đảm bảo về nội dung, thời lượng, giáo viên và phươngpháp giảng dạy phù hợp với từng cấp học.

- Đối với cáctrường đại học, cao đẳng và trung cấp chuyên nghiệp: Trong “Tuần sinh hoạt côngdân - HSSV” đầu khóa, cuối khóa và đầu năm học, dành ít nhất một buổi chuyên đềvề giáo dục trật tự an toàn giao thông để học sinh, sinh viên hiểu và thực hiệnnghiêm túc luật giao thông. Cuối khóa học có hình thức kiểm tra, đánh giá mứcđộ tiếp thu của người học.

c) Tăng cườnggiáo dục, tuyên truyền về an toàn giao thông thông qua các hoạt động ngoài giờlên lớp

- Tiếp tục tổchức các cuộc thi tìm hiểu quy định về trật tự an toàn giao thông, đặc biệt làLuật Giao thông đường bộ và lái xe an toàn từ cấp trường, sở, khu vực đến cấptoàn quốc; tổ chức các buổi nói chuyện chuyên đề, hướng dẫn kỹ năng tham giagiao thông an toàn phù hợp với lứa tuổi, cấp học của học sinh, sinh viên.

- Thường xuyênnhắc nhở, đưa thông tin liên quan đến trật tự an toàn giao thông vào nội dungcác buổi sinh hoạt lớp, Lễ chào cờ, trên hệ thống thông tin của nhà trường.

- Mở đợt caođiểm về giáo dục trật tự an toàn giao thông cho học sinh, sinh viên nhân ThángAn toàn giao thông quốc gia (tháng 9 hàng năm).

- Tổ chức tuyêntruyền, phổ biến sâu, rộng trong học sinh, sinh viên quy định của Chính phủ vềviệc bắt buộc đội mũ bảo hiểm đối với người điều khiển phương tiện mô tô, xegắn máy.

d) Rà soát,sửa đổi, bổ sung nguồn tài liệu giáo dục an toàn giao thông trong học sinh,sinh viên.

- Rà soát, sửađổi và tiếp tục in, cấp phát đến các trường “Tài liệu giáo dục an toàn giaothông cho học sinh, sinh viên các trường đại học, cao đẳng và trung cấp chuyênnghiệp”.

- Rà soát chươngtrình giáo dục an toàn giao thông trong các môn học chính khóa ở bậc phổ thông;nghiên cứu, sửa đổi nội dung, chương trình phù hợp với các quy định của phápluật về trật tự an toàn giao thông.

- Biên soạn, intài liệu phục vụ công tác giáo dục an toàn giao thông dưới dạng đĩa VCD.

đ) Xử lýnghiêm các trường hợp học sinh, sinh viên vi phạm các quy định về trật tự, antoàn giao thông

- Căn cứ nội quycủa nhà trường, quy chế, quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo, các trường kiênquyết xử lý nghiêm các trường hợp học sinh, sinh viên vi phạm quy định về trậttự an toàn giao thông, gửi kết quả xử lý về cơ quan công an ra thông báo viphạm, gia đình học sinh, sinh viên và cơ quan quản lý trực tiếp.

- Xử lý dứt điểmtrường hợp học sinh, sinh viên chưa đủ tuổi quy định, không có giấy phép lái xeđiều khiển xe mô tô, xe gắn máy. Các trường phổ thông phối hợp với Hội Cha mẹhọc sinh tổ chức cho học sinh ký cam kết không vi phạm, có sự chứng kiến của chamẹ học sinh. Trường hợp cố tình vi phạm, tùy theo mức độ, nhà trường xử lý kỷluật học sinh từ mức độ trừ bậc hạnh kiểm, ghi vào sổ học bạ đến buộc thôi học.

e) Các cơquan quản lý giáo dục, các nhà trường tổ chức đánh giá việc giáo dục trật tự antoàn giao thông cho học sinh, sinh viên trong thời gian qua và báo cáo, đềxuất các giải pháp thiết thực với cơ quan quản lý cấp trên; rà soát lại chươngtrình, nội dung, thời lượng giảng dạy về an toàn giao thông đang thực hiện vàđề xuất kiến nghị sửa đổi.

2. Đối vớingành công an

a) Kiên quyếtxử lý các vi phạm về trật tự an toàn giao thông có liên quan đến học sinh, sinhviên:

Lực lượng cảnhsát giao thông và các lực lượng chức năng khác thông qua công tác tuần tra,kiểm soát, xử lý nghiêm khắc các đối tượng là học sinh, sinh viên vi phạm phápluật về trật tự an toàn giao thông, đặc biệt là các trường hợp học sinh, sinhviên chưa đủ tuổi, không có giấy phép lái xe điều khiển mô tô, xe gắn máy. Tạmgiữ mô tô, xe gắn máy 30 ngày trở lên nếu người điều khiển vi phạm một trongcác quy định sau: chở quá số người quy định, đi vào đường cấm, đường ngượcchiều, lạng lách, đánh võng, vượt đèn đỏ, không chấp hành hiệu lệnh của cảnhsát giao thông.

- Lực lượng Cảnhsát giao thông, Cảnh sát trật tự tăng cường công tác bảo đảm trật tự an toàngiao thông tại khu vực trường học, đặc biệt là các giờ học sinh tan học, tránhùn tắc giao thông.

b) Thông báodanh sách học sinh, sinh viên vi phạm pháp luật về trật tự an toàn giao thông

Theo định kỳ, cơquan công an gửi thông báo danh sách học sinh, sinh viên vi phạm pháp luật vềtrật tự an toàn giao thông đến các nhà trường nơi học sinh, sinh viên đang họcvà cơ quan quản lý giáo dục để phối hợp xử lý.

c) Tham mưu,giúp các nhà trường trong công tác giáo dục an toàn giao thông cho học sinh,sinh viên

Lực lượng Cảnhsát giao thông tham mưu cho các nhà trường đóng trên địa bàn quản lý các biệnpháp để giáo dục, ngăn chặn, kiềm chế vi phạm pháp luật về trật tự an toàn giaothông trong học sinh, sinh viên. Tham gia giảng dạy, hướng dẫn thực hiện cácquy định về trật tự an toàn giao thông cho học sinh, sinh viên.

3. Đối vớingành giao thông vận tải

a) Chủ trì, phốihợp với Bộ Giáo dục và Đào tạo hướng dẫn các địa phương tổ chức kiểm tra cáctrường học dọc hai bên quốc lộ mở cổng đấu nối trực tiếp ra quốc lộ gây mất antoàn giao thông để có kế hoạch đề nghị các địa phương có phương án cụ thể đểgiải quyết các vi phạm này.

b) Chỉ đạo tăngcường các biện pháp bảo đảm trật tự an toàn giao thông, chống ùn tắc tại cáckhu vực cổng trường học hiện đang tồn tại trên hệ thống quốc lộ để hạn chế tainạn giao thông; phối hợp với Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trungương để quy hoạch đường gom cho các trường học đang có cổng đấu nối trực tiếpvào quốc lộ.

c) Chỉ đạo lựclượng thanh tra giao thông tăng cường kiểm tra và xử lý các vi phạm trật tự antoàn giao thông tại khu vực trường học theo thẩm quyền.

d) Chỉ đạo cáccơ quan quản lý đường thủy nội địa phối hợp chặt chẽ với chính quyền địa phươngthường xuyên kiểm tra các điều kiện an toàn giao thông của các bến đò ngang,phương tiện thủy đưa đón học sinh, sinh viên qua sông; xử lý nghiêm, đình chỉhoạt động các bến đò không có giấy phép hoạt động, các phương tiện không trangbị phao, áo phao hoặc không an toàn; tiếp tục cuộc vận động học sinh, sinh viênchủ động mặc áo phao khi đi đò qua sông.

đ) Chỉ đạo ngànhđường sắt phối hợp với chính quyền địa phương nơi có đường sắt đi qua có biệnpháp kiên quyết để phòng chống và xử lý các hành vi ném đất đá lên tàu của họcsinh, sinh viên; thông báo về gia đình, nhà trường để phối hợp xử lý các trườnghợp học sinh, sinh viên ném đất đá lên tàu.

e) Các Sở giaothông vận tải (Giao thông công chính) tham gia báo cáo các chuyên đề về an toàngiao thông đường bộ, đường sắt, đường thủy cho học sinh, sinh viên các trườngđóng trên địa bàn và phối hợp với các trường tổ chức dạy luật giao thông, láixe an toàn, tổ chức thi và cấp giấy phép lái xe cho học sinh, sinh viên có đủđiều kiện.

4. Đối với tổchức Đoàn TNCS Hồ Chí Minh

a) Chỉ đạo tổchức Đoàn trong các nhà trường thường xuyên đưa nội dung tuyên truyền, phổ biếngiáo dục pháp luật về trật tự an toàn giao thông trong các buổi sinh hoạtthường kỳ, biểu dương người tốt, việc tốt, phê phán các cá nhân vi phạm.

b) Nâng cao vaitrò của Đoàn viên – Học sinh, sinh viên trong công tác bảo đảm trật tự an toàngiao thông. Tổ chức các Đội tự quản, Đội cờ đỏ, Thanh niên, sinh viên tìnhnguyện tham gia bảo đảm trật tự an toàn giao thông tại các khu vực trọng điểm,vào các giờ cao điểm để nâng cao ý thức trách nhiệm, tính tự giác của học sinh,sinh viên.

c) Tiếp tục chỉđạo tổ chức thực hiện các phong trào: “Thiếu nhi bảo vệ đường sắt”, “Em yêuđường sắt quê em” và phối hợp chỉ đạo thực hiện cuộc vận động Học sinh,sinh viên gương mẫu thực hiện và vận động gia đình chấp hành nghiêm túc luậtgiao thông trong toàn thể đội viên, đoàn viên, thanh niên – học sinh,sinh viên.

5. Đối vớiĐài Truyền hình Việt Nam

a) Xây dựng vàphát sóng các chương trình tuyên truyền về an toàn giao thông phù hợp với lứatuổi học sinh, sinh viên, gắn với các chương trình giải trí cho lứa tuổi thanh,thiếu niên, học sinh, sinh viên.

b) Chú trọng nêugương người tốt, việc tốt, điển hình tiên tiến trong chấp hành các quy định vềan toàn giao thông của học sinh, sinh viên, các cơ sở giáo dục, đào tạo.

III. TỔ CHỨCTHỰC HIỆN

1. Cơ sở giáodục và đào tạo, các đại học, học viện, trường đại học, cao đẳng và trung cấpchuyên nghiệp chủ trì phối hợp với công an, ngành giao thông vận tải (giaothông công chính), tổ chức Đoàn TNCS Hồ Chí Minh và Đài Truyền hình ở địaphương lập kế hoạch cụ thể để triển khai các nội dung của Kế hoạch liên tịchnày bắt đầu từ năm hoạc 2007 – 2008. Hàng quý, tổ chức họp giao ban liên ngànhđể trao đổi thông tin, rút kinh nghiệm trong công tác tổ chức thực hiện và báocáo lãnh đạo Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Công an, Bộ Giao thông Vận tải, ĐàiTruyền hình Việt Nam và Ban Bí thư TW Đoàn TNCS Hồ Chí Minh.

2. Đề nghị Chủtịch Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, Thủ trưởng cácbộ, ngành, cơ quan chủ quản các trường phối hợp chỉ đạo, kiểm tra, giám sátviệc thực hiện Kế hoạch này.

3. Giao cho VụCông tác học sinh, sinh viên (Bộ Giáo dục và Đào tạo); Cục Cảnh sát Giao thôngđường bộ, đường sắt (C26, Bộ Công an), Vụ Vận tải (Bộ Giao thông Vận tải), BanThanh niên trường học (TW Đoàn TNCS Hồ Chí Minh), Ban Thời sự (Đài Truyền hìnhViệt Nam) làm đầu mối thường trực, giúp lãnh đạo liên ngành đôn đốc, kiểm traviệc thực hiện Kế hoạch, định kỳ 6 tháng tổ chức họp giao ban, tổng hợp tìnhhình, báo cáo lãnh đạo liên ngành.

4. Kế hoạch liêntịch này được áp dụng thống nhất trong toàn ngành Giáo dục, ngành Công an,ngành Giao thông vận tải, các tổ chức Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, ngành Truyền hìnhvà có hiệu lực kể từ ngày ký./.

KT. BỘ TRƯỞNG
BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI
THỨ TRƯỞNG
Nguyễn Hồng Trường

KT. BỘ TRƯỞNG
BỘ CÔNG AN
THỨ TRƯỞNG
Trần Đại Quang

KT. BỘ TRƯỞNG
BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
THỨ TRƯỞNG
Phạm Vũ Luận

KT. TỔNG GIÁM ĐỐC
ĐÀI TRUYỀN HÌNH VIỆT NAM
PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC
Trần Bình Minh

KT. BAN BÍ THƯ
TW ĐOÀN TNCS HỒ CHÍ MINH
BÍ THƯ
Lâm Phương Thanh

Nơi nhận:
- Thủ tướng Chính phủ; Các PTTg: Nguyễn Sinh Hùng, Nguyễn Thiện Nhân (để báo cáo);
- UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc TW; các bộ, ngành, cơ quan quản lý trường (để phối hợp);
- Các Sở GD&ĐT, đại học, học viện trường ĐH, CĐ và TCCN; Sở Công an, Sở GTGT (GTCC) các tỉnh, thành phố; Các tỉnh Đoàn, thành Đoàn (để thực hiện);
- Lưu VT, Vụ CT HSSV, C26, Vụ VT, Ban TNTH, ĐTHVN.