Kế hoạch 88/KH-UBND đăng ký nuôi con nuôi thực tế Thừa Thiên Huế

Kế hoạch 88/KH-UBND đăng ký nuôi con nuôi thực tế Thừa Thiên Huế

Cho và nhận con nuôi là một trong những mục đích nhân văn, nhân đạo phù hợp với quy chuẩn của Quốc tế và một số hiệp định mà Việt Nam đã tham gia từ khá sớm. Luật Minh Khuê giới thiệu một số văn bản chỉ đạo của các tỉnh/Thành phố về vấn đề này:

Bài viết mới nhất

Kế hoạch 278/KH-UBND năm 2013 triển khai Luật Giám định tư pháp và tiếp tục thực hiện Đề án “Đổi mới và nâng cao hiệu quả hoạt động giám định tư pháp” thành phố Hải Phòng

Kế hoạch năm 2013 triển khai Luật Giám định tư pháp và tiếp tục thực hiện Đề án “Đổi mới và nâng cao hiệu quả hoạt động giám định tư pháp” thành phố Hải ...