Qua công tác kiểm tra tại bàn chi cục thuế yêu cầu chúng tôi khai bổ sung và tự tính tiền chậm nộp đối với doanh thu của hoạt động xây dựng cơ bản năm 2013 (quý IV). Hiện tại chúng tôi đang áp dụng tính thuế theo phương pháp trực tiếp và sử dụng hóa đơn bán hàng, nếu khai bổ sung quý IV năm 2014 thì phải lập tờ khai GTGT khấu trừ, xuất hóa đơn GTGT, vậy trường hợp này chúng tôi phải khai bổ sung như thế nào? Cơ sở pháp lý?

Tôi xin chân thành cảm ơn!

Người gửi: L.M

Câu hỏi được biên tập từ chuyên mục Tư vấn pháp luật thuế của công ty Luật Minh Khuê

Luật sư tư vấn pháp luật thuế gọi: 1900.6162

Trả lời: 

Chào anh, cảm ơn anh đã gửi thắc mắc của mình đến công ty Luật Minh Khuê, căn cứ vào những thông tin anh cung cấp xin được tư vấn cho anh như sau:

Cơ sở pháp lý

-Thông tư 156/2013/TT-BTC hướng dẫn thi hành luật quản lý thuế; luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật quản lý thuế và nghị định số 83/2013/NĐ-CP

-Luật số 71/2014/QH13

>> Xem thêm:  Khai bổ sung hồ sơ khai thuế và xử phạt về hành vi khai sai tờ khai ?

Nội dung phân tích

Về trường hợp này, công ty khai thiếu doanh thu nên dẫn đến tăng số tiền thuế phải nộp. Do vậy, theo hướng dẫn của Bộ tài chính, công ty thực hiện như sau:

Khai bổ sung thuế đầu ra theo mẫu số 01/KHBS kèm theo bản sao tờ khai cũ của tháng có sai sót nay phát hiện ra; tờ khai mới với số liệu mới (bao gồm cả số thuế đầu ra đã khai cộng thêm số thuế đầu ra khai thiếu)

Về số tiền thuế thiếu, do không công ty không cung cấp cụ thể nên công ty tự tính số tiền thuế thiếu, sau đó tính số ngày chậm nộp và số tiền chậm nộp.

Theo quy định tại khoản 4 Điều 5 Luật số 71/2014/QH13 thì số tiền phạt chậm nộp được tính như sau:

“1. Người nộp thuế chậm nộp tiền thuế so với thời hạn quy định, thời hạn gia hạn nộp thuế, thời hạn ghi trong thông báo của cơ quan quản lý thuế, thời hạn trong quyết định xử lý của cơ quan quản lý thuế thì phải nộp đủ tiền thuế và tiền chậm nộp theo mức 0,05%/ngày tính trên số tiền thuế chậm nộp.”

Theo đó,

Số tiền chậm nộp = 0,05% x số tiền thuế thiếu x số ngày chậm nộp

Trên đây là những tư vấn của chung tôi về thắc mắc của anh, cảm ơn anh đã tin tưởng công ty Luật Minh Khuê

Trân trọng./.

>> Xem thêm:  Quy định về mức phạt khi chậm nộp hồ sơ khai thuế cho thuê tài sản

BỘ PHẬN TƯ VẤN PHÁP LUẬT - CÔNG TY LUẬT MINH KHUÊ