1. Khái niệm

Năng lực pháp luật dân sự của cá nhân làkhả năng của cá nhâncó quyền dân sự và nghĩa vụ dân sự.

Mọi cá nhânđều cónăng lực pháp luật dân sự như nhau.

Năng lực pháp luật dân sự của cá nhâncó từ khi người đó sinh rachấm dứt khi người đó chết.

2. Nội dung năng lực pháp luật dân sự của cá nhân

Năng lực pháp luật dân sự của cá nhân có thể hiểu là các quyền, nghĩa vụ dân sự . Theo quy định tại điều 15 Bộ luật dân sự 2005 , cá nhân có các quyền và nghĩa vụ sau đây:

– Quyền nhân thân không gắn với tài sản và quyền nhân thân gắn với tài sản;

– Quyền sở hữu, quyền thừa kế và các quyền khác đối với tài sản;

– Quyền tham gia quan hệ dân sự và có nghĩa vụ phát sinh từ quan hệ đó.

Lưu ý: Năng lực pháp luật dân sự của cá nhân không bị hạn chế, trừ trường hợp do pháp luật quy định.

Mọi vướng mắc, chưa rõ hoặc cần hỗ trợ pháp lý khác bạn vui lòng liên hệ bộ phận luật sư tư vấn pháp luật trực tuyến qua tổng đài điện thoại số:1900.6162 để được giải đáp.

Rất mong nhận được sự hợp tác!

Trân trọng./.

Bộ phận tư vấn pháp luật dân sự- Luật Minh Khuê biên tập