Tuy nhiên, ngay hôm sau tôi đã mang trả cho cơ quan. Sau đó, cơ quan đã sa thải tôi vào ngày hôm sau. Tôi không phản đối, nhưng cơ quan không chịu trả cho tôi tiền lương trong những ngày tôi làm việc. Vậy, tôi xin hỏi luật sư, việc cơ quan không trả lương cho tôi như thế có đúng không, căn cứ ở đâu? Tôi xin chân thành cảm ơn!

Tên khách hàng: Tran Nguyen.

Câu hỏi được biên tập từ chuyên mục tư vấn pháp luật lao động của Công ty Luật Minh Khuê.

Luật sư tư vấn pháp luật lao động, gọi: 1900.6162

Trả lời:

Chào bạn, cảm ơn bạn đã tin tưởng Luật Minh Khuê, thắc mắc của bạn chúng tôi xin tư vấn như sau:

Cơ sở pháp lý:

Bộ luật Lao động năm 2012.

Nghị định số 05/2015/NĐ-CP của Chính phủ Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Bộ luật Lao động.

Nội dung tư vấn:

Thứ nhất, về việc cơ quan sa thải bạn vì có hành vi trộm cắp tài sản. Đây là một căn cứ luật định tại Điều 126 Bộ luật Lao động 2012 quy định về áp dụng hình thức xử lý kỷ luật sa thải đối với người lao động.

"Hình thức xử lý kỷ luật sa thải được người sử dụng lao động áp dụng trong những trường hợp sau đây:

1. Người lao động có hành vi trộm cắp, tham ô, đánh bạc, cố ý gây thương tích, sử dụng ma tuý trong phạm vi nơi làm việc, tiết lộ bí mật kinh doanh, bí mật công nghệ, xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ của người sử dụng lao động, có hành vi gây thiệt hại nghiêm trọng hoặc đe doạ gây thiệt hại đặc biệt nghiêm trọng về tài sản, lợi ích của người sử dụng lao động".

Như vậy, với hành vi trộm cắp tài sản, cơ quan áp dụng hình thức xử lý kỷ luật sa thải đối với bạn là hoàn toàn có căn cứ pháp lý.

Tuy nhiên, bạn có cung cấp rằng, ngay hôm sau cơ quan đã sa thải bạn. Điều đó cho thấy, cơ quan đã vi phạm về trình tự, thủ tục xử lý kỷ luật lao động theo quy định của Bộ luật Lao động.

Khoản 1 Điều 123 BLLĐ 2012 quy định về trình tự xử lý kỷ luật lao động như sau:

"1. Việc xử lý kỷ luật lao động được quy định như sau:

a) Người sử dụng lao động phải chứng minh được lỗi của người lao động;

b) Phải có sự tham gia của tổ chức đại diện tập thể lao động tại cơ sở;

c) Người lao động phải có mặt và có quyền tự bào chữa, nhờ luật sư hoặc người khác bào chữa; trường hợp là người dưới 18 tuổi thì phải có sự tham gia của cha, mẹ hoặc người đại diện theo pháp luật;

d) Việc xử lý kỷ luật lao động phải được lập thành biên bản".

Điều này được quy định cụ thể tại Điều 30 Nghị định số 05/2015/NĐ-CP như sau:

"1. Người sử dụng lao động gửi thông báo bằng văn bản về việc tham dự cuộc họp xử lý kỷ luật lao động cho Ban chấp hành công đoàn cơ sở hoặc Ban chấp hành công đoàn cấp trên cơ sở nơi chưa thành lập công đoàn cơ sở, người lao động, cha, mẹ hoặc người đại diện theo pháp luật của người lao động dưới 18 tuổi ít nhất 5 ngày làm việc trước khi tiến hành cuộc họp.

2. Cuộc họp xử lý kỷ luật lao động được tiến hành khi có mặt đầy đủ các thành phần tham dự được thông báo theo quy định tại Khoản 1 Điều này. Trường hợp người sử dụng lao động đã 03 lần thông báo bằng văn bản, mà một trong các thành phần tham dự không có mặt thì người sử dụng lao động tiến hành cuộc họp xử lý kỷ luật lao động, trừ trường hợp người lao động đang trong thời gian không được xử lý kỷ luật quy định tại Khoản 4 Điều 123 của Bộ luật Lao động.

3. Cuộc họp xử lý kỷ luật lao động phải được lập thành biên bản và được thông qua các thành viên tham dự trước khi kết thúc cuộc họp. Biên bản phải có đầy đủ chữ ký của các thành phần tham dự cuộc họp quy định tại Khoản 1 Điều này và người lập biên bản. Trường hợp một trong các thành phần đã tham dự cuộc họp mà không ký vào biên bản thì phải ghi rõ lý do.

4. Người giao kết hợp đồng lao động theo quy định tại các Điểm a, b, c và d Khoản 1 Điều 3 Nghị định này là người có thẩm quyền ra quyết định xử lý kỷ luật lao động đối với người lao động. Người được ủy quyền giao kết hợp đồng lao động chỉ có thẩm quyền xử lý kỷ luật lao động theo hình thức khiển trách.

5. Quyết định xử lý kỷ luật lao động phải được ban hành trong thời hạn của thời hiệu xử lý kỷ luật lao động hoặc thời hạn kéo dài thời hiệu xử lý kỷ luật lao động theo Điều 124 của Bộ luật Lao động, Quyết định xử lý kỷ luật lao động phải được gửi đến các thành phần tham dự phiên họp xử lý kỷ luật lao động".

Theo đó, khi xử lý kỷ luật lao động, người sử dụng lao động phải mở phiên họp xử lý kỷ luật lao động, có sự tham gia của người lao động, đại diện người sử dụng lao động, ban chấp hành công đoàn cơ sở hoặc ban chấp hành công đoàn cấp trên trực tiếp. Trong trường hợp của bạn, mặc dù bạn là người sai, người lao động có hành vi vi phạm pháp luật, nhưng bạn vẫn có những quyền và lợi ích chính đáng, do đó, người sử dụng lao động phải mở phiên họp xử lý kỷ luật lao động, vừa để xử lý hành vi vi phạm của người lao động, nhưng đồng thời vừa bảo vệ những quyền và lợi ích chính đáng của người lao động.

Cơ quan của bạn đã vi phạm quy định của pháp luật lao động về trình tự, thủ tục xử lý kỷ luật lao động.

Thứ hai, về tiền lương của bạn.

Mặc dù bạn có hành vi vi phạm và bị áp dụng hình thức xử lý kỷ luật sa thải, nhưng điều đó không đồng nghĩa với việc bạn không được trả lương cho những ngày bạn đã làm việc. Việc cơ quan sa thải bạn và không trả tiền lương trong những ngày làm việc của bạn là hoàn toàn trái với quy định của pháp luật lao động. 

Cơ quan cũng không thể lấy lý do buộc bạn phải bồi thường thiệt hại do hành vi vi phạm của bạn, bởi BLLĐ 2012 quy định về trách nhiệm vật chất khi:

"1. Người lao động làm hư hỏng dụng cụ, thiết bị hoặc có hành vi khác gây thiệt hại tài sản của người sử dụng lao động thì phải bồi thường theo quy định của pháp luật.

Trường hợp người lao động gây thiệt hại không nghiêm trọng do sơ suất với giá trị không quá 10 tháng lương tối thiểu vùng do Chính phủ công bố được áp dụng tại nơi người lao động làm việc, thì người lao động phải bồi thường nhiều nhất là 03 tháng tiền lương và bị khấu trừ hằng tháng vào lương theo quy định tại khoản 3 Điều 101 của Bộ luật này.

2. Người lao động làm mất dụng cụ, thiết bị, tài sản của người sử dụng lao động hoặc tài sản khác do người sử dụng lao động giao hoặc tiêu hao vật tư quá định mức cho phép thì phải bồi thường thiệt hại một phần hoặc toàn bộ theo thời giá thị trường; trường hợp có hợp đồng trách nhiệm thì phải bồi thường theo hợp đồng trách nhiệm; trường hợp do thiên tai, hoả hoạn, địch họa, dịch bệnh, thảm họa, sự kiện xảy ra khách quan không thể lường trước được và không thể khắc phục được mặc dù đã áp dụng mọi biện pháp cần thiết và khả năng cho phép thì không phải bồi thường".

Do đó, việc cơ quan không trả lương trong những ngày bạn làm việc hoàn toàn trái với quy định của pháp luật lao động.

Để bảo vệ quyền lợi của mình, chúng tôi cho rằng bạn có thể thực hiện theo một trong những phương thức sau:

- Làm đơn khiếu nại gửi ban lãnh đạo (Giám đốc/Phó giám đốc...)

- Làm đơn đề nghị bảo vệ quyền lợi người lao dộng gửi công đoàn cơ sở hoặc công đoàn cấp trên trực tiếp.

- Làm đơn khiếu nại gửi Thanh tra lao động thuộc Sở lao động, thương binh và xã hội nơi cơ quan đang hoạt động.

Trên đây là ý kiến tư vấn của chúng tôi, rất mong có thể giải đáp được thắc mắc của bạn.

Trân trọng./.

Bộ phận tư vấn pháp luật lao động