1. Khi nào được hưởng chế độ thai sản theo Bảo hiểm xã hội ?

Xin chào Công ty Luật Minh Khuê. Em có một việc nhờ luật sư tư vấn giúp em một việc như sau: Công ty em nộp hồ sơ tham gia BHXH từ tháng 4/2015. Do hồ sơ bị sai nên đến ngày 03/8/2015 BHXH mới cấp giấy "danh sách lao động được cấp mới sổ BHXH, thẻ BHYT". Ngày 30/6/2015 Công ty em nộp tiền đóng bảo hiểm của tháng 4.5.6/2015. Ngày 23/10/2015 chị Quỳnh - nhân viên của công ty sinh bằng phẫu thuật và đã nộp đủ giấy tờ để hưởng chế độ thai sản.
Vậy luật sư cho em hỏi: Trường hợp này chị Quỳnh có được hưởng chế độ thai sản của BHXH không ạ ? Và nếu không được hưởng thì có được nhận chế độ gì khác không ?

Em xin chân thành cảm ơn !

Câu hỏi được biên tập từ chuyên mục tư vấn pháp luật lao động của Công ty Luật Minh Khuê.

Khi nào được hưởng chế độ thai sản theo Bảo hiểm xã hội ?

Luật sư tư vấn pháp luật lao động qua điện thoại (24/7) gọi: 1900.6162

Trả lời:

1. Cơ sở pháp lý

Luật bảo hiểm xã hội số 58/2014/QH13 của Quốc hội

2. Nội dung tư vấn:

- Theo quy định tại Điều 31, 34, 39, 41 Luật bảo hiểm xã hội:

"Điều 31. Điều kiện hưởng chế độ thai sản

1. Người lao động được hưởng chế độ thai sản khi thuộc một trong các trường hợp sau đây:

a) Lao động nữ mang thai;

b) Lao động nữ sinh con;

c) Lao động nữ mang thai hộ và người mẹ nhờ mang thai hộ;

d) Người lao động nhận nuôi con nuôi dưới 06 tháng tuổi;

đ) Lao động nữ đặt vòng tránh thai, người lao động thực hiện biện pháp triệt sản;

e) Lao động nam đang đóng bảo hiểm xã hội có vợ sinh con.

2. Người lao động quy định tại các điểm b, c và d khoản 1 Điều này phải đóng bảo hiểm xã hội từ đủ 06 tháng trở lên trong thời gian 12 tháng trước khi sinh con hoặc nhận nuôi con nuôi.

3. Người lao động quy định tại điểm b khoản 1 Điều này đã đóng bảo hiểm xã hội từ đủ 12 tháng trở lên mà khi mang thai phải nghỉ việc để dưỡng thai theo chỉ định của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh có thẩm quyền thì phải đóng bảo hiểm xã hội từ đủ 03 tháng trở lên trong thời gian 12 tháng trước khi sinh con.

4. Người lao động đủ điều kiện quy định tại khoản 2 và khoản 3 Điều này mà chấm dứt hợp đồng lao động, hợp đồng làm việc hoặc thôi việc trước thời điểm sinh con hoặc nhận con nuôi dưới 06 tháng tuổi thì vẫn được hưởng chế độ thai sản theo quy định tại các điều 34, 36, 38 và khoản 1 Điều 39 của Luật này."

Theo thông tin bạn cung cấp, thì chị Quỳnh là lao động nữ sinh con do đó sẽ có điều kiện được hưởng chế độ thai sản theo quy định của Luật bảo hiểm xã hội.

Lưu ý: Để được hưởng chế độ thai sản trong trường hợp sinh con, thì chị Quỳnh phải đóng bảo hiểm xã hội từ 06 tháng trở lên trong thời gian 12 tháng trước khi sinh con. Công ty nộp hồ sơ tham gia bảo hiểm tháng 4 tuy nhiên do hồ sơ sai nên đến tháng 8 mới có danh sách lao động tham gia bảo hiểm. Vậy bạn cần xem xét về việc thời điểm nào là thời điểm có thông tin trên sổ về việc chị Quỳnh bắt đầu đóng bảo hiểm. Nếu đủ 06 tháng thì chị Quỳnh được hưởng chế độ thai sản. Nếu chị Quỳnh mang thai mà phải nghỉ dưỡng thai thì được quy định cụ thể tại khoản 3 Điều 31 ở trên.

"Điều 34. Thời gian hưởng chế độ khi sinh con

1. Lao động nữ sinh con được nghỉ việc hưởng chế độ thai sản trước và sau khi sinh con là 06 tháng. Trường hợp lao động nữ sinh đôi trở lên thì tính từ con thứ hai trở đi, cứ mỗi con, người mẹ được nghỉ thêm 01 tháng.

Thời gian nghỉ hưởng chế độ thai sản trước khi sinh tối đa không quá 02 tháng.

2. Lao động nam đang đóng bảo hiểm xã hội khi vợ sinh con được nghỉ việc hưởng chế độ thai sản như sau:

a) 05 ngày làm việc;

b) 07 ngày làm việc khi vợ sinh con phải phẫu thuật, sinh con dưới 32 tuần tuổi;

c) Trường hợp vợ sinh đôi thì được nghỉ 10 ngày làm việc, từ sinh ba trở lên thì cứ thêm mỗi con được nghỉ thêm 03 ngày làm việc;

d) Trường hợp vợ sinh đôi trở lên mà phải phẫu thuật thì được nghỉ 14 ngày làm việc.

Thời gian nghỉ việc hưởng chế độ thai sản quy định tại khoản này được tính trong khoảng thời gian 30 ngày đầu kể từ ngày vợ sinh con.

3. Trường hợp sau khi sinh con, nếu con dưới 02 tháng tuổi bị chết thì mẹ được nghỉ việc 04 tháng tính từ ngày sinh con; nếu con từ 02 tháng tuổi trở lên bị chết thì mẹ được nghỉ việc 02 tháng tính từ ngày con chết, nhưng thời gian nghỉ việc hưởng chế độ thai sản không vượt quá thời gian quy định tại khoản 1 Điều này; thời gian này không tính vào thời gian nghỉ việc riêng theo quy định của pháp luật về lao động.

4. Trường hợp chỉ có mẹ tham gia bảo hiểm xã hội hoặc cả cha và mẹ đều tham gia bảo hiểm xã hội mà mẹ chết sau khi sinh con thì cha hoặc người trực tiếp nuôi dưỡng được nghỉ việc hưởng chế độ thai sản đối với thời gian còn lại của người mẹ theo quy định tại khoản 1 Điều này. Trường hợp mẹ tham gia bảo hiểm xã hội nhưng không đủ điều kiện quy định tại khoản 2 hoặc khoản 3 Điều 31 của Luật này mà chết thì cha hoặc người trực tiếp nuôi dưỡng được nghỉ việc hưởng chế độ thai sản cho đến khi con đủ 06 tháng tuổi.

5. Trường hợp cha hoặc người trực tiếp nuôi dưỡng tham gia bảo hiểm xã hội mà không nghỉ việc theo quy định tại khoản 4 Điều này thì ngoài tiền lương còn được hưởng chế độ thai sản đối với thời gian còn lại của mẹ theo quy định tại khoản 1 Điều này.

6. Trường hợp chỉ có cha tham gia bảo hiểm xã hội mà mẹ chết sau khi sinh con hoặc gặp rủi ro sau khi sinh mà không còn đủ sức khỏe để chăm sóc con theo xác nhận của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh có thẩm quyền thì cha được nghỉ việc hưởng chế độ thai sản cho đến khi con đủ 06 tháng tuổi.

7. Thời gian hưởng chế độ thai sản quy định tại các khoản 1, 3, 4, 5 và 6 Điều này tính cả ngày nghỉ lễ, nghỉ Tết, ngày nghỉ hằng tuần."

"Điều 39. Mức hưởng chế độ thai sản

1. Người lao động hưởng chế độ thai sản theo quy định tại các điều 32, 33, 34, 35, 36 và 37 của Luật này thì mức hưởng chế độ thai sản được tính như sau:

a) Mức hưởng một tháng bằng 100% mức bình quân tiền lương tháng đóng bảo hiểm xã hội của 06 tháng trước khi nghỉ việc hưởng chế độ thai sản. Trường hợp người lao động đóng bảo hiểm xã hội chưa đủ 06 tháng thì mức hưởng chế độ thai sản theo quy định tại Điều 32, Điều 33, các khoản 2, 4, 5 và 6 Điều 34, Điều 37 của Luật này là mức bình quân tiền lương tháng của các tháng đã đóng bảo hiểm xã hội;

b) Mức hưởng một ngày đối với trường hợp quy định tại Điều 32 và khoản 2 Điều 34 của Luật này được tính bằng mức hưởng chế độ thai sản theo tháng chia cho 24 ngày;

c) Mức hưởng chế độ khi sinh con hoặc nhận nuôi con nuôi được tính theo mức trợ cấp tháng quy định tại điểm a khoản 1 Điều này, trường hợp có ngày lẻ hoặc trường hợp quy định tại Điều 33 và Điều 37 của Luật này thì mức hưởng một ngày được tính bằng mức trợ cấp theo tháng chia cho 30 ngày.

2. Thời gian nghỉ việc hưởng chế độ thai sản từ 14 ngày làm việc trở lên trong tháng được tính là thời gian đóng bảo hiểm xã hội, người lao động và người sử dụng lao động không phải đóng bảo hiểm xã hội."

"Điều 41. Dưỡng sức, phục hồi sức khoẻ sau thai sản

1. Lao động nữ ngay sau thời gian hưởng chế độ thai sản quy định tại Điều 33, khoản 1 hoặc khoản 3 Điều 34 của Luật này, trong khoảng thời gian 30 ngày đầu làm việc mà sức khoẻ chưa phục hồi thì được nghỉ dưỡng sức, phục hồi sức khoẻ từ 05 ngày đến 10 ngày.

Thời gian nghỉ dưỡng sức, phục hồi sức khoẻ bao gồm cả ngày nghỉ lễ, nghỉ Tết, ngày nghỉ hằng tuần. Trường hợp có thời gian nghỉ dưỡng sức, phục hồi sức khỏe từ cuối năm trước chuyển tiếp sang đầu năm sau thì thời gian nghỉ đó được tính cho năm trước.

2. Số ngày nghỉ dưỡng sức, phục hồi sức khỏe quy định tại khoản 1 Điều này do người sử dụng lao động và Ban Chấp hành công đoàn cơ sở quyết định, trường hợp đơn vị sử dụng lao động chưa thành lập công đoàn cơ sở thì do người sử dụng lao động quyết định. Thời gian nghỉ dưỡng sức, phục hồi sức khỏe được quy định như sau:

a) Tối đa 10 ngày đối với lao động nữ sinh một lần từ hai con trở lên;

b) Tối đa 07 ngày đối với lao động nữ sinh con phải phẫu thuật;

c) Tối đa 05 ngày đối với các trường hợp khác.

3. Mức hưởng chế độ dưỡng sức, phục hồi sức khoẻ sau thai sản một ngày bằng 30% mức lương cơ sở.

3. Bộ trưởng Bộ Lao động -Thương binh và Xã hội quy định chi tiết về điều kiện, thời gian, mức hưởng của các đối tượng quy định tại Điều 24 và khoản 1 Điều 31 của Luật này."

2. Đã chốt sổ bảo hiểm có được hưởng trợ cấp thai sản ?

Xin chào công ty tư vấn Luật Minh Khuê. Thưa quý công ty tư vấn, tôi có một vấn đề thắc mắc về trợ cấp thai sản hiện đang muốn nhờ công ty tư vấn giúp. Tôi hiện đang sinh sống tại thành phố Đà Nẵng , năm 2010 tôi ra trường và đi làm, sau 1 năm thử việc và làm việc tại công ty tôi đã tham gia bảo hiểm xã hội và bảo hiểm thất nghiệp từ tháng 1/2011 đến tháng 3/2014 thì hưởng chế độ thai sản 6 tháng.

Sau khi kết thúc chế độ thai sản tôi đi làm lại và đến tháng 4/2015 thì tôi ngưng đóng BHXH vì chuyển đơn vị công tác và được hưởng chế độ thất nghiệp 3 tháng. Đến tháng 8/2015 tôi tham gia lại BHXH và BHTN ở công ty mới thì biết mình có thai được 1 tháng. Theo đơn vị mới thông tin là do tôi đã hưởng chế độ thất nghiệp ở đơn vị cũ thì khi tôi tham gia đóng BHXH ở đơn vị mới chưa đủ điều kiện đóng BHXH từ 6-12 tháng trước khi sinh nên tôi không được hưởng trợ cấp thai sản. Theo như một số bài viết của công ty về những trường hợp đang hưởng chế độ thất nghiệp vẫn được hưởng chế độ thai sản...nhưng tôi không rõ trường hợp tôi có được không ?.

Xin nhờ quý công ty tư vấn giúp tôi ở trường hợp này để tôi được rõ hơn về chế độ thai sản. Tôi xin chân thành cám ơn !

Đã chốt sổ bảo hiểm có được hưởng trợ cấp thai sản ?

Luật sư tư vấn điều kiện hưởng thai sản theo luật lao động gọi: 1900.6162

Trả lời:

Luật việc làm 2013 quy định về vấn đề tạm dừng, tiếp tục, chấm dứt hưởng trợ cấp thất nghiệp như sau:

"3. Người đang hưởng trợ cấp thất nghiệp bị chấm dứt hưởng trợ cấp thất nghiệp trong các trường hợp sau đây:

a) Hết thời hạn hưởng trợ cấp thất nghiệp;

b) Tìm được việc làm;

c) Thực hiện nghĩa vụ quân sự, nghĩa vụ công an;

d) Hưởng lương hưu hằng tháng;

đ) Sau 02 lần từ chối nhận việc làm do trung tâm dịch vụ việc làm nơi đang hưởng trợ cấp thất nghiệp giới thiệu mà không có lý do chính đáng;

e) Không thực hiện thông báo tìm kiếm việc làm hằng tháng theo quy định tại Điều 52 của Luật này trong 03 tháng liên tục;

g) Ra nước ngoài để định cư, đi lao động ở nước ngoài theo hợp đồng;

h) Đi học tập có thời hạn từ đủ 12 tháng trở lên;

i) Bị xử phạt vi phạm hành chính về hành vi vi phạm pháp luật bảo hiểm thất nghiệp;

k) Chết;

l) Chấp hành quyết định áp dụng biện pháp đưa vào trường giáo dưỡng, cơ sở giáo dục bắt buộc, cơ sở cai nghiện bắt buộc;

m) Bị tòa án tuyên bố mất tích;

n) Bị tạm giam; chấp hành hình phạt tù.

4. Người lao động bị chấm dứt hưởng trợ cấp thất nghiệp thuộc các trường hợp quy định tại các điểm b, c, h, l, m và n khoản 3 Điều này được bảo lưu thời gian đóng bảo hiểm thất nghiệp làm căn cứ để tính thời gian hưởng trợ cấp thất nghiệp cho lần tiếp theo khi đủ điều kiện quy định tại Điều 49 của Luật này.

Thời gian bảo lưu được tính bằng tổng thời gian đóng bảo hiểm thất nghiệp trừ đi thời gian đóng đã hưởng trợ cấp thất nghiệp, theo nguyên tắc mỗi tháng đã hưởng trợ cấp thất nghiệp tương ứng 12 tháng đã đóng bảo hiểm thất nghiệp."

Theo như thông tin bạn cung cấp thì bạn đóng bảo hiểm xã hội từ tháng 1/2011 đến tháng 3/2014 thì hưởng chế độ thai sản 6 tháng, sau khi kết thúc chế độ thai sản bạn đi làm lại và đến tháng 4/2015 thì bạn ngưng đóng BHXH, vậy thời gian đóng bảo hiểm xã hội của bạn là 46 tháng. Mà theo quy định thì khi bạn nghỉ việc ở công ty cũ thì họ có trách nhiệm chốt sổ bảo hiểm và trả lại sổ bảo hiểm cho bạn, và khi bạn đi làm việc ở công ty mới thì bạn sẽ nộp sổ bảo hiểm đó cho người sử dụng lao động tiếp tục đóng bảo hiểm cho bạn theo sổ đó. Bạn đã hưởng trợ cấp thất nghiệp được 3 tháng theo quy định trên thì sẽ tương ứng với 36 tháng đóng bảo hiểm thất nghiệp. Vậy thời gian đóng bảo hiểm thất nghiệp còn lại được bảo lưu của bạn là 10 tháng.

Theo quy định của Luật bảo hiểm xã hội 2014 về điều kiện hưởng trợ cấp thai sản như sau:

"Điều 31. Điều kiện hưởng chế độ thai sản

1. Người lao động được hưởng chế độ thai sản khi thuộc một trong các trường hợp sau đây:

a) Lao động nữ mang thai;

b) Lao động nữ sinh con;

c) Lao động nữ mang thai hộ và người mẹ nhờ mang thai hộ;

d) Người lao động nhận nuôi con nuôi dưới 06 tháng tuổi;

đ) Lao động nữ đặt vòng tránh thai, người lao động thực hiện biện pháp triệt sản;

e) Lao động nam đang đóng bảo hiểm xã hội có vợ sinh con.

2. Người lao động quy định tại các điểm b, c và d khoản 1 Điều này phải đóng bảo hiểm xã hội từ đủ 06 tháng trở lên trong thời gian 12 tháng trước khi sinh con hoặc nhận nuôi con nuôi.

3. Người lao động quy định tại điểm b khoản 1 Điều này đã đóng bảo hiểm xã hội từ đủ 12 tháng trở lên mà khi mang thai phải nghỉ việc để dưỡng thai theo chỉ định của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh có thẩm quyền thì phải đóng bảo hiểm xã hội từ đủ 03 tháng trở lên trong thời gian 12 tháng trước khi sinh con.

4. Người lao động đủ điều kiện quy định tại khoản 2 và khoản 3 Điều này mà chấm dứt hợp đồng lao động, hợp đồng làm việc hoặc thôi việc trước thời điểm sinh con hoặc nhận con nuôi dưới 06 tháng tuổi thì vẫn được hưởng chế độ thai sản theo quy định tại các điều 34, 36, 38 và khoản 1 Điều 39 của Luật này."

Theo đó khi mang thai bạn sẽ được hưởng chế độ thai sản khi khám thai theo quy định tại Điều 32 Luật bảo hiểm xã hội 2016:

" Điều 32. Thời gian hưởng chế độ khi khám thai

1. Trong thời gian mang thai, lao động nữ được nghỉ việc để đi khám thai 05 lần, mỗi lần 01 ngày; trường hợp ở xa cơ sở khám bệnh, chữa bệnh hoặc người mang thai có bệnh lý hoặc thai không bình thường thì được nghỉ 02 ngày cho mỗi lần khám thai.

2. Thời gian nghỉ việc hưởng chế độ thai sản quy định tại Điều này tính theo ngày làm việc không kể ngày nghỉ lễ, nghỉ Tết, ngày nghỉ hằng tuần."

Đối với chế độ thai sản khi sinh con điều kiện hưởng được quy định Khoản 2 Điều 31 trên thì bạn phải đóng bảo hiểm xã hội từ đủ 06 tháng trở lên trong thời gian 12 tháng trước khi sinh. Theo thông tin bạn cung cấp thì đến tháng 8/2015 bạn đã có thai được 1 tháng, vậy thời gian dự kiến sinh của bạn là đến tháng 3/2016, như vậy thời gian 12 tháng trước khi sinh con của bạn sẽ được tính từ tháng 4/2015 đến tháng 3/2016 cho nên trong khoảng thời gian này mà bạn đóng đủ 6 tháng đóng bảo hiểm xã hội trở lên thì bạn sẽ được hưởng trợ cấp thai sản khi sinh con theo quy định. ( nếu từ tháng 8/2015 đến khi sinh bạn đóng bảo hiểm được 6 tháng thì bạn sẽ được hưởng).

Như vậy đối với trường hợp của bạn sẽ được hưởng chế độ thai sản khi sinh con theo quy định của pháp luật.

>> Xem thêm: Hưởng chế độ thai sản khi thai bị chết lưu mới nhất 2020 ?

3. Đã chốt sổ bảo hiểm có được hưởng chế độ thai sản không?

Thưa luật sư, Tôi có một vấn đề mong luật sư giải đáp: Em đóng bảo hiểm xã hội từ tháng 8/2011 đến tháng 7/2012 và chốt bảo hiểm, sau đó em đi làm ở công ty khác và không tham gia bảo hiểm nữa, em dự kiến sinh vào tháng 5/2014 và dóng bảo hiểm lại vào tháng 3/2014, vậy em có đủ điều kiện hưởng chế độ thai sản không ạ ?

Tôi xin chân thành cảm ơn và rất mong sự phản hồi từ các Quý Luật sư Công ty tư vấn Luật Minh Khuê.

Tôi rất mong nhận được lời tư vấn vào địa chỉ email này.

Kính thư

Người thư: Hoàng Thương

Đã chốt sổ bảo hiểm có được hưởng chế độ thai sản không?

Luật sư tư vấn pháp luật trực tuyến qua điện thoại gọi: 1900.6162

Trả lời:

Căn cứ vào quy định tại các điều 31 Luật Bảo hiểm xã hội năm 2014, những lao động nữ đóng bảo hiểm xã hội từ đủ sáu tháng trở lên trong thời gian 12 tháng trước khi sinh con thì được hưởng chế độ thai sản khi sinh con.

Theo thông tin bạn đưa ra thì thời gian đóng bảo hiểm xã hội của bạn chưa đủ 6 tháng trong vòng 12 tháng trước khi sinh nên bạn không đủ điều kiện hưởng chế độ thai sản.

>> Xem thêm: Thời gian thực hiện nghĩa vụ công an có được cộng dồn bảo hiểm xã hội khi làm việc không?

4. Xin hỏi về việc chốt sổ bảo hiểm xã hội (BHXH) và chi trả tiền thai sản ?

Kính gửi quý cơ quan ! Tôi xin trình bày trường hợp của mình như sau: - Tôi nghỉ việc cho công ty cũ từ tháng 6 năm 2015. Tôi làm cho công ty cũ từ tháng 11 năm 2013 đến hết tháng 5 năm 2015. Công ty cũ có đóng bảo hiểm đầy đủ cho tôi trong thời gian này. Nhưng cho đến hiện tại khi đã đi làm cho công ty mới, công ty cũ vẫn chưa chốt sổ BHXH cho tôi (mà chỉ trả sổ). Lý do kế toán cũ đưa ra là: công ty chỉ đóng BH cho duy nhất 1 nhân viên là tôi, giờ muốn chốt sổ của tôi, cần phải làm xong hồ sơ giải thể công ty. Vậy xin cho hỏi tôi phải làm gì để chốt được sổ bảo hiểm? và làm hồ sơ thai sản? Tôi dự sinh đến tháng 7 năm 2016 và hiện giờ đang rất lo lắng trường hợp của mình sẽ giải quyết như thế nào ? Nếu vướng mắc ở công ty cũ là khâu giải thể công ty chưa xong, thì tôi có tự đi chốt sổ để làm hồ sơ sinh được không ?
Rất mong sớm nhận được hồi âm của quý cơ quan ! Xin cám ơn vì đã quan tâm !

Luật sư tư vấn:

Theo quy định thì đơn vị sử dụng lao động có trách nhiệm: “Phối hợp với cơ quan BHXH xác nhận, chốt sổ BHXH cho người lao động khi người lao động chấm dứt HĐLĐ, HĐLV hoặc thôi việc theo quy định của pháp luật”.

Vì vậy, đề nghị bạn liên hệ với đơn vị sử dụng lao động nơi Bạn làm việc thực hiện lập hồ sơ đề nghị chốt sổ BHXH nộp cơ quan BHXH để được xem xét, giải quyết.

Thưa luật sư, xin luật sư cho em hỏi: Em hiện đang mang thai 2 tháng. em muốn tham gia bảo hiểm xã hội để được hưởng chế độ thai sản. trước em có đóng đc 1 năm 6 tháng thì cắt giờ em muốn đóng lại thì có được ko.nếu em đóng từ ngày 25/6/2016- 25/1/2017 thì e có đc hưởng chế độ thai sản ko ạ ? quá trình em cắt bhxh từ năm 2014 đến nay là 2016 thì em có đc cầm sổ bhxh để tiếp tục đóng bhxh ko ? em cảm ơn luật sư !

Theo Luật BHXH, bảo hiểm xã hội tự nguyện là loại hình bảo hiểm xã hội do Nhà nước tổ chức mà người tham gia được lựa chọn mức đóng, phương thức đóng phù hợp với thu nhập của mình và Nhà nước có chính sách hỗ trợ tiền đóng bảo hiểm xã hội để người tham gia hưởng chế độ hưu trí và tử tuất.

Như vậy, bạn đóng bảo hiểm xã hội tự nguyện thì bạn sẽ chỉ được hưởng chế độ hưu trí và tử tuất, chứ không thể đóng bảo hiểm xã hội tự nguyện để hưởng chế độ thai sản.

>> Xem thêm: Một người có hai sổ bảo hiểm xã hội thì giải quyết thế nào ?

5. Chốt sổ bảo hiểm có làm được chế độ thai sản không ?

Luật Minh Khuê tư vấn quy định của pháp luật hiện hành về chế độ thai sản đối với lao động nữ:

Luật sư tư vấn:

Căn cứ Điều 31, Luật bảo hiểm xã hội năm 2014 quy định điều kiện hưởng chế độ thai sản như sau:

Điều 31. Điều kiện hưởng chế độ thai sản

1. Người lao động được hưởng chế độ thai sản khi thuộc một trong các trường hợp sau đây:

a) Lao động nữ mang thai;

b) Lao động nữ sinh con;

c) Lao động nữ mang thai hộ và người mẹ nhờ mang thai hộ;

d) Người lao động nhận nuôi con nuôi dưới 06 tháng tuổi;

đ) Lao động nữ đặt vòng tránh thai, người lao động thực hiện biện pháp triệt sản;

e) Lao động nam đang đóng bảo hiểm xã hội có vợ sinh con.

2. Người lao động quy định tại các điểm b, c và d khoản 1 Điều này phải đóng bảo hiểm xã hội từ đủ 06 tháng trở lên trong thời gian 12 tháng trước khi sinh con hoặc nhận nuôi con nuôi.

3. Người lao động quy định tại điểm b khoản 1 Điều này đã đóng bảo hiểm xã hội từ đủ 12 tháng trở lên mà khi mang thai phải nghỉ việc để dưỡng thai theo chỉ định của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh có thẩm quyền thì phải đóng bảo hiểm xã hội từ đủ 03 tháng trở lên trong thời gian 12 tháng trước khi sinh con.

4. Người lao động đủ điều kiện quy định tại khoản 2 và khoản 3 Điều này mà chấm dứt hợp đồng lao động, hợp đồng làm việc hoặc thôi việc trước thời điểm sinh con hoặc nhận con nuôi dưới 06 tháng tuổi thì vẫn được hưởng chế độ thai sản theo quy định tại các điều 34, 36, 38 và khoản 1 Điều 39 của Luật này.

Như vậy, Kết thúc hợp đồng vào ngày 13/4/2016 trong quá trình làm việc đóng bảo hiểm đầy đủ vợ em có thai và dự sinh vào ngày 6/9/2016. Theo đó, tính đến thời điểm vợ bạn sinh trong vòng 12 tháng trước khi sinh, vợ bạn đã đóng đủ 6 tháng trở lên. Xét cụ thể: Tính tròn 1 năm ( 12 tháng ) từ 6/9/2015 - 6/9/2016, và từ tháng 9/2015- tháng 3/2016 ( đã đủ 6 tháng trở lên ). Do đó, vợ bạn đủ điều kiện hưởng chế độ thai sản.

Điều 101. Hồ sơ hưởng chế độ thai sản ( Luật bảo hiểm xã hội năm 2014 )

1. Hồ sơ hưởng chế độ thai sản đối với lao động nữ sinh con bao gồm:

a) Bản sao giấy khai sinh hoặc bản sao giấy chứng sinh của con;

b) Bản sao giấy chứng tử của con trong trường hợp con chết, bản sao giấy chứng tử của mẹ trong trường hợp sau khi sinh con mà mẹ chết;

c) Giấy xác nhận của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh có thẩm quyền về tình trạng người mẹ sau khi sinh con mà không còn đủ sức khỏe để chăm sóc con;

d) Trích sao hồ sơ bệnh án hoặc giấy ra viện của người mẹ trong trường hợp con chết sau khi sinh mà chưa được cấp giấy chứng sinh;

đ) Giấy xác nhận của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh có thẩm quyền về việc lao động nữ phải nghỉ việc để dưỡng thai đối với trường hợp quy định tại khoản 3 Điều 31 của Luật này.

2. Trường hợp lao động nữ đi khám thai, sẩy thai, nạo, hút thai, thai chết lưu hoặc phá thai bệnh lý, người lao động thực hiện biện pháp tránh thai theo quy định tại khoản 1 Điều 37 của Luật này phải có giấy chứng nhận nghỉ việc hưởng bảo hiểm xã hội đối với trường hợp điều trị ngoại trú, bản chính hoặc bản sao giấy ra viện đối với trường hợp điều trị nội trú.

3. Trường hợp người lao động nhận nuôi con nuôi dưới 06 tháng tuổi phải có giấy chứng nhận nuôi con nuôi.

4. Trường hợp lao động nam nghỉ việc khi vợ sinh con phải có bản sao giấy chứng sinh hoặc bản sao giấy khai sinh của con và giấy xác nhận của cơ sở y tế đối với trường hợp sinh con phải phẫu thuật, sinh con dưới 32 tuần tuổi.

5. Danh sách người lao động nghỉ việc hưởng chế độ thai sản do người sử dụng lao động lập.

Mức hưởng: Mức hưởng một tháng bằng 100% mức bình quân tiền lương tháng đóng bảo hiểm xã hội của 06 tháng trước khi nghỉ việc hưởng chế độ thai sản. Trường hợp người lao động đóng bảo hiểm xã hội chưa đủ 06 tháng thì mức hưởng chế độ thai sản theo quy định tại Điều 32, Điều 33, các khoản 2, 4, 5 và 6 Điều 34, Điều 37 của Luật này là mức bình quân tiền lương tháng của các tháng đã đóng bảo hiểm xã hội; ( Điểm a Khoản 1 Điều 39 Luật BHXH năm 2014).

Trình tự giải quyết hưởng chế độ

- Trong hạn 45 ngày kể từ ngày trở lại làm việc, người lao động có trách nhiệm nộp hồ sơ theo quy định cho người sử dụng lao động.

Trường hợp người lao động thôi việc trước thời điểm sinh con, nhận nuôi con nuôi thì nộp hồ sơ quy định và xuất trình sổ BHXH cho cơ quan BHXH.

- Trong hạn 10 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ, người sử dụng lao động có trách nhiệm nộp cho cơ quan BHXH.

- Trong thời hạn 10 ngàykể từ ngày nhận đủ hồ sơ theo quy định từ người sử dụng lao động, cơ quan BHXH phải giải quyết và tổ chức chi trả cho người lao động.

Trường hợp người lao động thôi việc trước thời điểm sinh con, nhận nuôi con nuôi, cơ quan BHXH phải giải quyết và tổ chức chi trả cho người lao động trong hạn 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ.

Chế độ thai sản của chồng khi vợ sinh con

Khoản 4 Điều 101 Luật BHXH năm 2014 quy định:" Trường hợp lao động nam nghỉ việc khi vợ sinh con phải có bản sao giấy chứng sinh hoặc bản sao giấy khai sinh của con và giấy xác nhận của cơ sở y tế đối với trường hợp sinh con phải phẫu thuật, sinh con dưới 32 tuần tuổi."

Bên cạnh đó, theo Điều 38 Luật Bảo hiểm xã hội quy định về việc trợ cấp một lần khi sinh con: “Lao động nữ sinh con hoặc người lao động nhận nuôi con nuôi dưới 6 tháng tuổi thì được trợ cấp một lần cho mỗi con bằng 2 lần mức lương cơ sở tại tháng lao động nữ sinh con hoặc tháng người lao động nhận nuôi con nuôi.

Trường hợp sinh con nhưng chỉ có cha tham gia bảo hiểm xã hội thì cha được trợ cấp một lần bằng 2 lần mức lương cơ sở tại tháng sinh con cho mỗi con”.

Điều 34. Thời gian hưởng chế độ khi sinh con

2. Lao động nam đang đóng bảo hiểm xã hội khi vợ sinh con được nghỉ việc hưởng chế độ thai sản như sau:

a) 05 ngày làm việc; ( áp dụng đối với trường hợp sinh thường )

b) 07 ngày làm việc khi vợ sinh con phải phẫu thuật, sinh con dưới 32 tuần tuổi;

c) Trường hợp vợ sinh đôi thì được nghỉ 10 ngày làm việc, từ sinh ba trở lên thì cứ thêm mỗi con được nghỉ thêm 03 ngày làm việc;

d) Trường hợp vợ sinh đôi trở lên mà phải phẫu thuật thì được nghỉ 14 ngày làm việc.

Thời gian nghỉ việc hưởng chế độ thai sản quy định tại khoản này được tính trong khoảng thời gian 30 ngày đầu kể từ ngày vợ sinh con."

Theo điểm b khoản 1 Điều 39 Luật Bảo hiểm xã hội năm 2014, mức hưởng chế độ thai sản một ngày của lao động nam (đối tượng được đề cập tại khoản 2 Điều 34 vừa trích dẫn ở trên) được tính bằng mức hưởng chế độ thai sản theo tháng chia cho 24 ngày.

Trân trọng./.

Bộ phận Tư vấn Pháp luật lao động - Công ty luật Minh Khuê