Luật sư tư vấn:

Cảm ơn bạn đã gửi câu hỏi tới công ty  Luật Minh Khuê vấn đề bạn quan tâm Luật Minh Khuê xin trao đổi cụ thể như sau:

Căn cứ Điều 38 Luật bảo hiểm xã hội năm 2014 :

“Điều 38. Trợ cấp một lần khi sinh con hoặc nhận nuôi con nuôi

Lao động nữ sinh con hoặc người lao động nhận nuôi con nuôi dưới 06 tháng tuổi thì được trợ cấp một lần cho mỗi con bằng 02 lần mức lương cơ sở tại tháng lao động nữ sinh con hoặc tháng người lao động nhận nuôi con nuôi.

Trường hợp sinh con nhưng chỉ có cha tham gia bảo hiểm xã hội thì cha được trợ cấp một lần bằng 02 lần mức lương cơ sở tại tháng sinh con cho mỗi con.”

Bên cạnh đó,căn cứ quy định tại Điều 9 Thông tư 59/2015/TT-BLĐTBXH :

“Điều 9. Điều kiện hưởng chế độ thai sản

2. Điều kiện hưởng trợ cấp một lần khi sinh con được hướng dẫn cụ thể như sau:

a) Đối với trường hợp chỉ có cha tham gia bảo hiểm xã hội thì cha phải đóng bảo hiểm xã hội từ đủ 06 tháng trở lên trong thời gian 12 tháng trước khi sinh con;”

Như vậy, theo quy định pháp luật, người chồng cần đáp ứng đủ điều kiện sau sẽ được nhận trợ cấp một lần khi vợ sinh con:

+ Chỉ có bạn tham gia bảo hiểm xã hội mà vợ bạn không tham gia bảo hiểm xã hội 

+ Bạn phải có thời gian đóng bảo hiểm xã hội từ đủ 06 tháng trở lên trong thời gian 12 tháng trước khi sinh con.

Nếu đáp ứng đủ điều kiện trên lao động nam sẽ được nhận trợ cấp 1 lần khi vợ sinh con với mức là 02 lần lương cơ sở ( mức lương cơ sở hiện tại là 1.210.000 đồng, do đó bạn sẽ được 2 x 1.210.000 đồng=2.420.000 đồng/con).

Bên cạnh đó, căn cứ Khoản 2 Điều 34 Luật bảo hiểm xã hội: 

“Điều 34. Thời gian hưởng chế độ khi sinh con

2. Lao động nam đang đóng bảo hiểm xã hội khi vợ sinh con được nghỉ việc hưởng chế độ thai sản như sau:

a) 05 ngày làm việc;

b) 07 ngày làm việc khi vợ sinh con phải phẫu thuật, sinh con dưới 32 tuần tuổi;

c) Trường hợp vợ sinh đôi thì được nghỉ 10 ngày làm việc, từ sinh ba trở lên thì cứ thêm mỗi con được nghỉ thêm 03 ngày làm việc;

d) Trường hợp vợ sinh đôi trở lên mà phải phẫu thuật thì được nghỉ 14 ngày làm việc.

Thời gian nghỉ việc hưởng chế độ thai sản quy định tại khoản này được tính trong khoảng thời gian 30 ngày đầu kể từ ngày vợ sinh con.”

>> Xem thêm:  Mở công ty riêng khi đang xin trợ cấp thất nghiệp, trợ cấp thai sản ?

Như vậy, bạn đóng bảo hiểm xã hội khi vợ sinh con thì được nghỉ việc hưởng chế độ thai sản từ 5 ngày đến 14 ngày làm việc tùy từng trường hợp.

Thời hạn nộp hồ sơ hưởng chế độ thai sản cho lao động nam

Mọi thắc mắc liên quan đến Bảo hiểm y tế, xin vui lòng liên hệt trực tiếp với luật sư của Công ty luật Minh Khuê để được trực tiếp tư vấn, giải đáp.

Trân trọng./.

Bộ phận tư vấn pháp luật BHXH - Luật Minh Khuê biên tập

>> Xem thêm:  Nghỉ việc rồi có thể tự đi làm chế độ thai sản được không?