Luật sư trả lời:

1. Căn cứ pháp lý:

Bộ luật lao động năm 2012  

Luật việc làm năm 2013

2. Nội dung tư vấn:

1. Thời điểm công ty trả sổ bảo hiểm xã hội cũng cần căn cứ vào thời điểm bạn chấm dứt hợp đồng, theo như bạn nói: bạn nghỉ việc không hưởng lương đến ngày 3/5/2018 mới viết đơn xin thôi việc, vì thế ngày 3/5/2018 không phải là ngày mà bạn chấm dứt hợp đồng. Theo quy định của Bộ luật lao động thì khi người lao động đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động thì phải thực hiện thông báo trước với thời hạn như sau:

Điều 37. Quyền đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động của người lao động

2. Khi đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động theo quy định tại khoản 1 Điều này, người lao động phải báo cho người sử dụng lao động biết trước:

a) Ít nhất 3 ngày làm việc đối với các trường hợp quy định tại các điểm a, b, c và g khoản 1 Điều này;

b) Ít nhất 30 ngày nếu là hợp đồng lao động xác định thời hạn; ít nhất 03 ngày làm việc nếu là hợp đồng lao động theo mùa vụ hoặc theo một công việc nhất định có thời hạn dưới 12 tháng đối với các trường hợp quy định tại điểm d và điểm đ khoản 1 Điều này;

c) Đối với trường hợp quy định tại điểm e khoản 1 Điều này thời hạn báo trước cho người sử dụng lao động được thực hiện theo thời hạn quy định tại Điều 156 của Bộ luật này.

3. Người lao động làm việc theo hợp đồng lao động không xác định thời hạn có quyền đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động, nhưng phải báo cho người sử dụng lao động biết trước ít nhất 45 ngày, trừ trường hợp quy định tại Điều 156 của Bộ luật này.

Việc giải quyết chế độ thôi việc sẽ được thực hiện sau khi hết thời hạn thông báo; ví dụ: hợp đồng lao động của bạn làn hợp đồng xác định thời hạn 1 năm, ngày 3/5/2018 bạn viết đơn xin thôi việc thì sẽ phải đến 3/6/2018 công ty mới bắt đầu giải quyết chế độ thôi việc; và việc trả sổ sẽ thực hiện trong 7 ngày hoặc tối đa 1 tháng kể từ ngày 3/6/2018.

Thời hạn nộp hồ sơ hưởng trợ cấp thất nghiệp là 3 tháng kể từ ngày chấm dứt hợp đồng lao động. Vì thế thời điểm tính thời hạn 3 tháng để nộp hồ sơ hưởng trợ cấp thất nghiệp là thời điểm chấm dứt hợp đồng ghi trên quyết định thôi việc (vẫn như ví dụ trên thì thời hạn nộp hồ sơ hưởng trợ cấp thất nghiệp là 3 tháng tính từ ngày 3/6/2018)

2. Nếu bạn không nộp hồ sơ hưởng trợ cấp thất nghiệp thì thời gian đóng bảo hiểm thất nghiệp ở công ty này sẽ được bảo lưu thành quỹ bảo hiểm thất nghiệp và nếu bạn tiếp tục có hợp đồng lao động mới mà khi nghỉ việc đủ điều kiện hưởng trợ cấp thất nghiệp sẽ được cộng dồn với thời gian chưa hưởng, theo quy định sau:

Thời gian đóng bảo hiểm thất nghiệp để xét hưởng bảo hiểm thất nghiệp là tổng các khoảng thời gian đã đóng bảo hiểm thất nghiệp liên tục hoặc không liên tục được cộng dồn từ khi bắt đầu đóng bảo hiểm thất nghiệp cho đến khi người lao động chấm dứt hợp đồng lao động hoặc hợp đồng làm việc theo quy định của pháp luật mà chưa hưởng trợ cấp thất nghiệp.

Việc bảo lưu trợ cấp thất nghiệp bạn sẽ không cần nộp hồ sơ bảo lưu.

>> Xem thêm:  10 điểm mới về hợp đồng lao động có hiệu lực từ 01/01/2021

Nếu còn vướng mắc, chưa rõ hoặc cần hỗ trợ pháp lý khác bạn vui lòng liên hệ Luật sư tư vấn pháp luật bảo hiểm xã hội trực tuyến qua tổng đài điện thoại, gọi số: 1900.6162 để được giải đáp.

Trân trọng./.

Bộ phận tư vấn pháp luật Bảo hiểm xã hội - Công ty luật Minh Khuê

>> Xem thêm:  Sổ lao động là gì ? Phân tích đặc điểm của sổ lao động