1. Cơ sở pháp lý 

Bộ Luật lao động năm 2012

2. Luật sư tư vấn 

Căn cứ theo Điều 22 Bộ Luật lao động năm 2012, có các loại hợp đồng lao động sau: 

Điều 22. Loại hợp đồng lao động

1. Hợp đồng lao động phải được giao kết theo một trong các loại sau đây:

a) Hợp đồng lao động không xác định thời hạn;

Hợp đồng lao động không xác định thời hạn là hợp đồng mà trong đó hai bên không xác định thời hạn, thời điểm chấm dứt hiệu lực của hợp đồng.

b) Hợp đồng lao động xác định thời hạn;

Hợp đồng lao động xác định thời hạn là hợp đồng mà trong đó hai bên xác định thời hạn, thời điểm chấm dứt hiệu lực của hợp đồng trong khoảng thời gian từ đủ 12 tháng đến 36 tháng.

c) Hợp đồng lao động theo mùa vụ hoặc theo một công việc nhất định có thời hạn dưới 12 tháng.

2. Khi hợp đồng lao động quy định tại điểm b và điểm c khoản 1 Điều này hết hạn mà người lao động vẫn tiếp tục làm việc thì trong thời hạn 30 ngày, kể từ ngày hợp đồng lao động hết hạn, hai bên phải ký kết hợp đồng lao động mới; nếu không ký kết hợp đồng lao động mới thì hợp đồng đã giao kết theo quy định tại điểm b khoản 1 Điều này trở thành hợp đồng lao động không xác định thời hạn và hợp đồng đã giao kết theo quy định tại điểm c khoản 1 Điều này trở thành hợp đồng lao động xác định thời hạn với thời hạn là 24 tháng.

Trường hợp hai bên ký kết hợp đồng lao động mới là hợp đồng xác định thời hạn thì cũng chỉ được ký thêm 01 lần, sau đó nếu người lao động vẫn tiếp tục làm việc thì phải ký kết hợp đồng lao động không xác định thời hạn.

3. Không được giao kết hợp đồng lao động theo mùa vụ hoặc theo một công việc nhất định có thời hạn dưới 12 tháng để làm những công việc có tính chất thường xuyên từ 12 tháng trở lên, trừ trường hợp phải tạm thời thay thế người lao động đi làm nghĩa vụ quân sự, nghỉ theo chế độ thai sản, ốm đau, tai nạn lao động hoặc nghỉ việc có tính chất tạm thời khác. 

Theo đó, người sử dụng lao động có thể sử dụng các loại hợp đồng : Hợp đồng lao động không xác  định thời hạn; Hợp đồng lao động xác định thời hạn; Hợp đồng lao động theo mùa vụ khi kí kết với người lao động. Các trường hợp người sử dụng lao động bât buộc phải kí kết hợp đồng lao động không xác định thời hạn đó là : 

Trường hợp 1: Hợp đồng lao động xác định thời hạn đã đến hạn

Khi hai bên kí kết hợp đồng xác định thời hạn theo một thời hạn nhất định.Thời hạn được quy định trong hợp đồng không xác định thời hạn tối đa 36 tháng và tối thiểu 12 tháng. Nếu trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày hết hạn hợp đồng mà hai bên không tiến hành giao kết hợp đồng mới, thì hợp đồng này tự động trở thành hợp đồng lao động không xác định thời hạn. 

Trường hợp các bên trong hợp đồng tiếp tục kí kết hợp đồng xác định thời hạn thì cũng chỉ được kí kết thêm một lần, sau khi hợp đồng kí kết lần 2 này hết hạn thì người sử dụng lao động bắt buộc phải kí kết hợp đồng lao động không xác định thời hạn. 

Trường hợp 2 ; Hợp đồng lao động là hợp đồng mùa vụ đã đến hạn

Khi hai bên kí kết hợp đồng mùa vụ, thời hạn của hợp đồng mùa vụ theo quy định của pháp luật không được quá 12 tháng. Hết hạn hợp đồng hai bên trong hợp đồng phải tiến hành kí kết hợp đồng lao động mới trong thời hạn 30 ngày. Nếu sau thời hạn 30 ngày mà các bên trong hợp đồng không tiến hành kí kết hợp đồng lao động mới thì hợp đồng mùa vụ tự động chuyển thành hợp đồng lao động xác định thời hạn với thời hạn tối đa được phép là 24 tháng. Khi đó quyền và nghĩa vụ của các bên tương tự như đối với hợp đồng lao động xác định thời hạn. 

>> Xem thêm:  Hậu quả pháp lý khi đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động ? Mức bồi thường

Trường hợp 3 : Hai bên trong hợp đồng tự thỏa thuận về việc giao kết hợp đồng không xác định thời hạn. 

Hợp đồng là sự thỏa thuận giữa các bên và hai bên có quyền tự do thỏa thuận các điều khoản trong hợp đồng, không trái với quy định của pháp luật và không trái với đạo đức xã hội. Do đó, nếu các bên đã có thỏa thuận bằng văn bản hoặc các hình thức pháp lý tương đương về việc người sử dụng lao động và người lao động phải kí kết hợp đồng lao động không xác định thời hạn thì hai bên có nghĩa vụ phải tuân thủ theo nội dung đã thỏa thuận đó. 

Trên đây là tư vấn của chúng tôi. Nếu còn vướng mắc, chưa rõ hoặc cần hỗ trợ pháp lý khác bạn vui lòng liên hệ bộ phận tư vấn pháp luật trực tuyến qua tổng đài điện thoại số: 1900.6162 để được giải đáp.

Rất mong nhận được sự hợp tác!

Trân trọng./.

>> Xem thêm:  Trường hợp nào thì được ký kết hợp đồng lao động mùa vụ ? Ký sai có bị xử phạt không ? Quy định ở đâu ?