Năm 2013 khi giải phóng mặt bằng quốc lộ 1A thì kiểm tra giấy chứng nhận quyền sử duạng đất thì phát hiện ra trên giấy chứng nhận sai số thửa so với thực tế, có 24 m2 đất ở nằm trong hành lang an toàn giao thông. Do trước đây nhà nước cấp sai chứ chúng tôi là dân làm sao chúng tôi biết được số lô số thửa. Hiện tại nhà chúng tôi ở rất nguy hiểm không đảm bảo an toàn, chúng tôi đã có đơn gửi lên huyện đề nghị cho chúng tôi tái định cư nhưng ủy ban nhân dân huyện trả lời hiện tại không có kinh phí giải phóng mặt bằng. Nên ủy ban nhân dân huyện sẽ cấp lại giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho hộ gia đình. Với 26 m2 đất ở và 24 m2 đất ở nằm trong hành lang an toàn giao thông. Vậy cho tôi hỏi ủy ban nhân dân huyện địa chính cấp lại như thế có đúng không?

Tôi xin chân thành cảm ơn!

Câu hỏi được biên tập bởi chuyên mục tư vấn luật đất đai công ty luật Minh Khuê.

Khi Nhà nước ghi sai thông tin trên sổ đỏ ?

>> Luật sư tư vấn xử lý trường hợp sai thông tin trên sổ đỏ, gọi: 1900.6162

Trả lời:

1. Cơ sở pháp lý:

Luật đất đai năm 2013

Nghị định 43/2014/NĐ-CP nghị định hướng dẫn thi hành luật đất đai

2. Nội dung trả lời:

2.1 Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất quyèn sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất là cơ sở chứng minh quyền sở hữu hợp pháp?

Theo Luật đất đai 2013 thì Nhà nước công nhận quyền sử dụng đất là việc Nhà nước trao quyền sử dụng đất cho người đang sử dụng đất ổn định mà không có nguồn gốc được Nhà nước giao đất, cho thuê đất thông qua việc cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất lần đầu đối với thửa đất xác định.Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất là chứng thư pháp lý để Nhà nước xác nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở, tài sản khác gắn liền với đất hợp pháp của người có quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và quyền sở hữu tài sản khác gắn liền với đất.

Quyền chung của người sử dụng đất
- Được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất.

>> Xem thêm:  Phần di sản không đề cập trong di chúc chia như thế nào ? Ai được hưởng di sản thừa kế ?

- Hưởng thành quả lao động, kết quả đầu tư trên đất.
- Hưởng các lợi ích do công trình của Nhà nước phục vụ việc bảo vệ, cải tạo đất nông nghiệp.
- Được Nhà nước hướng dẫn và giúp đỡ trong việc cải tạo, bồi bổ đất nông nghiệp.
- Được Nhà nước bảo hộ khi người khác xâm phạm quyền, lợi ích hợp pháp về đất đai của mình.
- Được bồi thường khi Nhà nước thu hồi đất theo quy định của Luật này.
- Khiếu nại, tố cáo, khởi kiện về những hành vi vi phạm quyền sử dụng đất hợp pháp của mình và những hành vi khác vi phạm pháp luật về đất đai.

2.1 Nội dung thông tin trên sổ đỏ cấp không chính xác so với thực tế?

Về vấn đề thông tin trên sổ đỏ không chính xác, thì việc cấp lại Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất là đúng. Khoản 1 Điều 106 Luật đất đai 2013 thì cơ quan có thẩm quyền cấp Giấy chứng nhận có trách nhiệm đính chính Giấy chứng nhận đã cấp có sai sót trong các trường hợp sau đây:

- Có sai sót thông tin về tên gọi, giấy tờ pháp nhân hoặc nhân thân, địa chỉ của người sử dụng đất, chủ sở hữu tài sản gắn liền với đất so với giấy tờ pháp nhân hoặc nhân thân tại thời điểm cấp Giấy chứng nhận của người đó;

- Có sai sót thông tin về thửa đất, tài sản gắn liền với đất so với hồ sơ kê khai đăng ký đất đai, tài sản gắn liền với đất đã được cơ quan đăng ký đất đai kiểm tra xác nhận.

>> Xem thêm:  Tư vấn giải quyết tranh chấp đất đai trực tuyến qua tổng đài điện thoại

=> Vì vậy, do có sai sót thông tin về thửa đất nên UBND có trách nhiệm đính chính thông tin trên sổ đỏ cho gia đình bạn.

2.2 Vấn đề giải phóng mặt bằng

Về việc giải toả mặt bằng, Khoản 1 Điều 75 Luật đất đai 2013 quy định điều kiện được bồi thường về đất khi Nhà nước thu hồi đất vì mục đích quốc phòng, an ninh; phát triển kinh tế - xã hội vì lợi ích quốc gia, công cộng: Hộ gia đình, cá nhân đang sử dụng đất không phải là đất thuê trả tiền thuê đất hàng năm, có Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, Giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở và quyền sử dụng đất ở, Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất (sau đây gọi chung là Giấy chứng nhận) hoặc có đủ điều kiện để được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất theo quy định của Luật đất đai 2013 mà chưa được cấp, trừ trường hợp quy định tại khoản 2 Điều 77 của Luật đất đai 2013; người Việt Nam định cư ở nước ngoài thuộc đối tượng được sở hữu nhà ở gắn liền với quyền sử dụng đất ở tại Việt Nam mà có Giấy chứng nhận hoặc có đủ điều kiện được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất theo quy định của Luật đất đai 2013 mà chưa được cấp.

Nhà nước thu hồi đất không bồi thường về đất trong các trường hợp sau đây:
- Các trường hợp quy định tại khoản 1 Điều 76 của Luật này;
- Đất được Nhà nước giao để quản lý;
- Đất thu hồi trong các trường hợp quy định tại Điều 64 và các điểm a, b, c và d khoản 1 Điều 65 của Luật này;
- Trường hợp không đủ điều kiện cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất theo quy định của Luật này, trừ trường hợp quy định tại khoản 2 Điều 77 của Luật này.

Đồng thời, theo Khoản 2 Điều 83 Luật đất đai 2013 quy định về tái định cư: hỗ trợ tái định cư đối với trường hợp thu hồi đất ở của hộ gia đình, cá nhân, người Việt Nam định cư ở nước ngoài mà phải di chuyển chỗ ở

=> Tóm lại, như vậy, gia đình bạn hoàn toàn có quyền được bồi thường phần đất thuộc hành lang giao thông. Còn về vấn đề hỗ trợ tái định cư thì nếu việc thu hồi đất ở của gia đình bạn mà phải di chuyển chỗ ở thì gia đình bạn sẽ được hỗ trợ tái định cư nếu như tỉnh bạn còn quỹ đất. Trường hợp gia đình bạn tự lo chỗ ở hoặc không còn quỹ đất thì gia đình bạn sẽ được nhận tiền bồi thường.

>> Xem thêm:  Mẫu đơn đề nghị cấp giấy phép xây dựng mới nhất năm 2020

Mọi vướng mắc bạn vui lòng trao đổi trực tiếp với bộ phận luật sư tư vấn pháp luật đất đai trực tuyến qua tổng đài 24/7 gọi số: 1900.6162 hoặc gửi qua email để nhận được sự tư vấn, hỗ trợ từ Luật Minh Khuê.

Rất mong nhận được sự hợp tác!

Trân trọng./.

Bộ phận Tư vấn luật đất đai - Công ty luật Minh Khuê

>> Xem thêm:  Cán bộ địa chính đo đất sai dẫn đến tranh chấp thì nên làm gì ?