Nhưng cứ đến hẹn họ lại bảo chưa có đi về và hẹn ngày khác đến nay đã 43 ngày và tôi đã đến 6 lần theo hẹn mà họ bảo chưa có đợi, tôi rất bức xúc vì xe của tôi không có đăng ký để lưu thông và giấy hẹn có giá trị đã hết hiệu lực hơn 30 ngày tôi muốn khiếu nại nhưng người trả hồ sơ thách thức, tôi không biết làm gì để đảm bảo quỳên lợi cho mình?

Tôi xin cảm ơn!

Người gửi: P.T.H

Câu hỏi được biên tập tư chuyên mục tư vấn luật dân sự của công ty luật Minh Khuê.

Tổng đài luật sư trực tuyến gọi: 1900.1975.

Luật sư tư vấn luật dân sự gọi: 1900.1975

Trả lời:

 

Chào bạn! Cảm ơn bạn đã tin tưởng và lựa chọn công ty Luật Minh Khuê. Về vấn đề của bạn, chúng tôi xin được giải đáp như sau:

Căn cứ pháp lý:

- Luật khiếu nại 2011.  

- Thông tư 15/2014/TT-BCA:  Quy định về đăng ký xe do bộ trưởng bộ công an ban hành.

Nội dung phân tích: 

- Về thời hạn cấp đăng ký xe, thông tư 15/2014/TT-BCA: Quy định về đăng ký xe do bộ trưởng bộ công an ban hành, quy định về thời đăng ký xe như sau:

" Điều 4. Thời hạn cấp đăng ký, biển số xe
1. Cấp biển số xe ngay sau khi tiếp nhận hồ sơ đăng ký xe hợp lệ.
2. Cấp mới, đổi lại giấy chứng nhận đăng ký xe; cấp hồ sơ sang tên, di chuyển xe; cấp giấy chứng nhận thu hồi đăng ký, biển số xe thì thời gian hoàn thành thủ tục không quá 2 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.
Trường hợp cấp lại giấy chứng nhận đăng ký xe bị mất thì thời gian xác minh và hoàn thành thủ tục không quá 30 ngày, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.
3. Cấp lại, đổi lại biển số xe ngay sau khi tiếp nhận đủ hồ sơ hợp lệ; trường hợp phải chờ sản xuất biển số thì thời gian cấp, đổi lại không quá 7 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.
4. Trường hợp đăng ký tạm thời thì cấp giấy đăng ký xe và biển số xe tạm thời ngay trong ngày."

-> Như vậy việc cấp mới, đổi lại giấy chứng nhận đăng ký xe  thì thời gian hoàn thành thủ tục không quá 2 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ. Trường hợp cấp lại giấy chứng nhận đăng ký xe bị mất thì thời gian xác minh và hoàn thành thủ tục không quá 30 ngày, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ. Như vậy việc cán bộ cảnh sát gây khó dễ và chậm tiến hành thủ tục cấp giấy chứng nhận đăng ký xe cho bạn là vi phạm quy định của luật. Bạn hoàn toàn có thể làm đơn khiếu nại về hành vi hành chính của người cán bộ này.

- Thẩm quyền đăng ký xe: Thông tư này có quy định tại 

"Điều 3. Cơ quan đăng ký xe

3. Công an huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh (sau đây viết gọn là Công an cấp huyện) đăng ký, cấp biển số xe mô tô, xe gắn máy, xe máy điện và các loại xe có kết cấu tương tự xe nêu trên của cơ quan, tổ chức, cá nhân trong nước có trụ sở hoặc cư trú tại địa phương mình thuộc phòng cảnh "

- Căn cứ luật khiếu nại quy định :

"Điều 17. Thẩm quyền của Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn và Thủ trưởng cơ quan thuộc Ủy ban nhân dân huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh

Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn (sau đây gọi chung là cấp xã); Thủ trưởng cơ quan thuộc Ủy ban nhân dân huyện, quận, thị xã, thành phố trực thuộc tỉnh (sau đây gọi chung là cấp huyện) có thẩm quyền giải quyết khiếu nại lần đầu đối với quyết định hành chính, hành vi hành chính của mình, của người có trách nhiệm do mình quản lý trực tiếp."

"Điều 18. Thẩm quyền của Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện

1. Giải quyết khiếu nại lần đầu đối với quyết định hành chính, hành vi hành chính của mình.

2. Giải quyết khiếu nại lần hai đối với quyết định hành chính, hành vi hành chính của Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã, Thủ trưởng cơ quan thuộc Ủy ban nhân dân cấp huyện đã giải quyết lần đầu nhưng còn khiếu nại hoặc khiếu nại lần đầu đã hết thời hạn nhưng chưa được giải quyết."

- > Theo đó bạn có thể gửi đơn khiếu nại của mình cho Thủ trưởng cơ quan cấp trên, người có trách nhiệm trực tiếp quản lý người cán bộ có hành vi vi phạm đó. Nếu như việc khiếu nại đã được giải quyết và không thỏa đáng, bạn có thể gửi đơn lên chủ tịch ủy ban nhân dân cấp huyện để được giải quyết.

 

Trên đây là ý kiến tư vấn của chúng tôi về câu hỏi của quý khách hàng. Việc đưa ra ý kiến tư vấn nêu trên căn cứ vào các quy định của pháp luật về dân sự và thông tin do quý khách hàng cung cấp. Mục đích đưa ra nội dung tư vấn này là để các cá nhân, tổ chức tham khảo.

Trường hợp trong nội dung tư vấn có điều gì gây nhầm lẫn, chưa rõ ràng hoặc thông tin nêu trong nội dung tư vấn khiến quý khách chưa hiểu hết vấn đề hoặc/ và có sự vướng ngại, thắc mắc, chúng tôi rất mong nhận được ý kiến phản hồi của quý khách hàng.

Trân trọng./.

Bộ phận tư vấn pháp luật dân sự.