Văn bản lúc đó chỉ lập bằng giấy viết tay, có chữ ký hai bên là chủ đất (mẹ) và người thừa kế( con), người chứng kiến và đại diện ban nhân dân ấp. Đồng thời lập hai biên nhận tiền thực hiện hoạt động sang nhượng có chữ ký hai bên. Từ năm 1997 đến nay nhà tôi canh tác đất nông nghiệp và chuyển sang trồng cây ăn trái và hiện tại là đất trồng cây lâu năm. Đến nay khi người chủ đất mất (mẹ) và con là người thừa kế đồng thời là người trực tiếp nhận tiền ngày trước gửi đơn khởi kiện cho rằng giấy tờ sang nhượng không hợp lệ, chữ ký là giả, và đòi lại đất.

Xin cho hỏi việc khởi kiện của người đó với gia đình là đúng hay không? Gia đình tôi phải làm gì khi chỉ còn giữ giấy tờ viết tay mà tòa án yêu cầu nộp để giám định chữ ký?

 

Câu hỏi được biên tập tư chuyên mục tư vấn luật đất đai của công ty luật Minh Khuê.

Khởi kiện đòi lại đất?

Luật sư tư vấn luật đất đai gọi: 1900.6162

Trả lời:

Chào bạn, cảm ơn bạn đã gửi thắc mắc đến Công ty Luật Minh Khuê, căn cứ vào những thông tin bạn cung cấp xin được tư vấn cho bạn như sau:

Cơ sở pháp lý:

Luật Đất đai năm 2013

>> Xem thêm:  Luật Giám định tư pháp năm 2012 số 13/2012/QH13 của Quốc hội

Nội dung phân tích:

Chuyển nhượng bất động sản là giao dịch dân sự nên pháp luật tôn trọng sự thỏa thuận của các bên trong giao dịch đó. Việc chuyển nhượng phải tuân thủ quy định của pháp luật có liên quan như: Người tham gia giao dịch có năng lực hành vi dân sự; Mục đích và nội dung của giao dịch không vi phạm điều cấm của pháp luật, không trái đạo đức xã hội; Người tham gia giao dịch hoàn toàn tự nguyện. Hình thức giao dịch dân sự là điều kiện có hiệu lực của giao dịch trong trường hợp pháp luật có quy định.

Vấn đề đáng chú ý nhất trong giao dịch sang nhượng đất ruộng ở đây là: việc chuyển nhượng được viết tay, có xác nhận của ban nhân dân ấp. Lưu ý, ban nhân dân ấp không phải là một cấp hành chính do vậy có thể khẳng định ngay giao dịch này không có xác nhận của cơ quan có thẩm quyền.

Liên quan đến vấn đề này, Nghị định số 84/2007/NĐ-CP ngày 25/5/2007 của Chính phủ quy định bổ sung về việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất thu hồi đất, thực hiện quyền sử dụng đất, trình tự, thủ tục bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất và giải quyết khiếu nại về đất đai có quy định tại Điều 11 như sau:

“Trường hợp người đang sử dụng đất do nhận chuyển nhượng, nhận thừa kế, nhận tặng cho quyền sử dụng đất hoặc nhà ở gắn liền với quyền sử dụng đất ở trước ngày 01 tháng 7 năm 2004 mà chưa được cấp Giấy chứng nhận nhưng có giấy tờ về việc chuyển quyền sử dụng đất có chữ ký của bên chuyển quyền (không có xác nhận của cơ quan có thẩm quyền về việc chuyển quyền) thì không phải thực hiện thủ tục chuyển quyền sử dụng đất, người nhận chuyển quyền nộp hồ sơ xin cấp Giấy chứng nhận theo quy định tại khoản 1 Điều 135 hoặc khoản 1 Điều 136 Nghị định số 181/2004/ NĐ-CP”.

Ngoài ra, Điều 101 Luật Đất đai 2013 cũng quy định:

"Điều 101. Cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cho hộ gia đình, cá nhân đang sử dụng đất mà không có giấy tờ về quyền sử dụng đất

...

2. Hộ gia đình, cá nhân đang sử dụng đất không có các giấy tờ quy định tại Điều 100 của Luật này nhưng đất đã được sử dụng ổn định từ trước ngày 01 tháng 7 năm 2004 và không vi phạm pháp luật về đất đai, nay được Ủy ban nhân dân cấp xã xác nhận là đất không có tranh chấp, phù hợp với quy hoạch sử dụng đất, quy hoạch chi tiết xây dựng đô thị, quy hoạch xây dựng điểm dân cư nông thôn đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt đối với nơi đã có quy hoạch thì được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất..."

Giao dịch sang nhượng trong trường hợp của bạn được thực hiện trước ngày 01/7/2004 thì đến nay, gia đình bạn đương nhiên có quyền làm thủ tục đăng ký sang tên nhà đất theo quy định của pháp luật mà không phải làm lại thủ tục chuyển quyền sử dụng đất nữa. Việc kết luận gia đình kia có sai hay không còn phụ thuộc vào chứng cứ mà bên đó cung cấp có đúng hay không.

>> Xem thêm:  Đất được tặng cho mới chỉ công chứng hợp đồng mà chưa sang tên thì có đòi lại được không ?

Để đảm bảo quyền lợi, bạn nên yêu cầu cơ quan có thẩm quyền giải quyết vấn đề giúp mình.

Trên đây là ý kiến tư vấn của chúng tôi về câu hỏi của quý khách hàng. Việc đưa ra ý kiến tư vấn nêu trên căn cứ vào các quy định của pháp luật và thông tin do quý khách hàng cung cấp. Mục đích đưa ra nội dung tư vấn này là để các cá nhân, tổ chức tham khảo.

Trường hợp trong nội dung tư vấn có điều gì gây nhầm lẫn, chưa rõ ràng hoặc thông tin nêu trong nội dung tư vấn khiến quý khách chưa hiểu hết vấn đề hoặc/ và có sự vướng ngại, thắc mắc, chúng tôi rất mong nhận được ý kiến phản hồi của quý khách hàng.

Trân trọng./.
Bộ phận tư vấn pháp luật đất đai.

>> Xem thêm:  Không sử dụng đất lâu năm có xin cấp lại được không ?