1. Em làm khai sinh em bé ở quê, em bé theo hộ khẩu gia đình em, sau đó cắt hộ khẩu em bé và xin nhập theo cha. Lúc này có cần chủ hộ lên phường xác nhận cho nhập hộ khẩu em bé vào hay không?

2. Em làm khai sinh ở quê và em bé nhập trực tiếp theo cha, lúc này có cần chủ lên hộ phường xác nhận cho nhập hộ khẩu em bé vào không?

3. Em bé có thể làm khai sinh theo cha và nhập hộ khẩu tại T.P.Hồ Chí Minh không?

Em cảm ơn!

Câu hỏi được biên tập từ chuyên mục Tư vấn pháp luật dân sự của Công ty luật Minh Khuê.

 

Trả lời: