Ngôi nhà có tên sổ đỏ của mẹ tôi, bây giờ bố tôi khởi kiện đòi chia tài sản thừa kế ngôi nhà đó. Vậy tôi nhờ Công ty Luật tư vấn giúp tôi là nếu chia theo pháp luật thì ngôi nhà đó sẽ chia như thế nào ạ? Tôi được biết là hàng thừa kế đầu tiên sẽ chia đều như nhau có đúng không ạ? ( tức là theo tôi hiểu thì nhà có 6 người trong đó chồng và 5 người con thì sẽ chia ra làm 6 phần bằng nhau đúng không ạ?). Xin chân thành cảm ơn luật sư!

Câu hỏi được biên tập từ chuyên mụctư vấn luật dân sự của công ty luật Minh Khuê.

Không có tên trong di chúc có được kiện đòi tài sản thừa kế ?

 

Luật sư tư vấn luật dân sự gọi: 1900.6162

Trả lời:

 

Chào bạn, cảm ơn bạn đã tin tưởng và gửi câu hỏi đề nghị tư vấn luật đến Bộ phận luật sư tư vấn pháp luật của Công ty Luật Minh Khuê. Nội dung câu hỏi của bạn đã được đội ngũ luật sư của Chúng tôi nghiên cứu và tư vấn cụ thể như sau:

1.Cơ sở pháp lý:

Bộ luật Dân sự số 33/2005/QH11 

>> Xem thêm:  Biên bản họp gia đình về chia thừa kế đất đai có hiệu lực pháp luật không ? Thời hạn chia thừa kế

2. Luật sư tư vấn

 Điều 652- Bộ luật Dân sự 2005 quy định: 

"1. Di chúc được coi là hợp pháp phải có đủ các điều kiện sau đây:

a) Người lập di chúc minh mẫn, sáng suốt trong khi lập di chúc; không bị lừa dối, đe doạ hoặc cưỡng ép;

b) Nội dung di chúc không trái pháp luật, đạo đức xã hội; hình thức di chúc không trái quy định của pháp luật.

2. Di chúc của người từ đủ mười lăm tuổi đến chưa đủ mười tám tuổi phải được lập thành văn bản và phải được cha, mẹ hoặc người giám hộ đồng ý.

3. Di chúc của người bị hạn chế về thể chất hoặc của người không biết chữ phải được người làm chứng lập thành văn bản và có công chứng hoặc chứng thực.

4. Di chúc bằng văn bản không có công chứng, chứng thực chỉ được coi là hợp pháp, nếu có đủ các điều kiện được quy định tại khoản 1 Điều này.

5. Di chúc miệng được coi là hợp pháp, nếu người di chúc miệng thể hiện ý chí cuối cùng của mình trước mặt ít nhất hai người làm chứng và ngay sau đó những người làm chứng ghi chép lại, cùng ký tên hoặc điểm chỉ. Trong thời hạn năm ngày, kể từ ngày người di chúc miệng thể hiện ý chí cuối cùng thì di chúc phải được công chứng hoặc chứng thực."

Theo đó, di chúc của mẹ bạn là hợp pháp, di sản thừa kế sẽ được chia theo di chúc đó. Tuy nhiên, theo Điều 669- BLDS 2005 :

>> Xem thêm:  Di sản dùng vào việc thờ cúng có được phân chia thừa kế hay không ? Thủ tục chia thừa kế

" Điều 669. Người thừa kế không phụ thuộc vào nội dung của di chúc

Những người sau đây vẫn được hưởng phần di sản bằng hai phần ba suất của một người thừa kế theo pháp luật, nếu di sản được chia theo pháp luật, trong trường hợp họ không được người lập di chúc cho hưởng di sản hoặc chỉ cho hưởng phần di sản ít hơn hai phần ba suất đó, trừ khi họ là những người từ chối nhận di sản theo quy định tại Điều 642 hoặc họ là những người không có quyền hưởng di sản theo quy định tài khoản 1 Điều 643 của Bộ luật này:

1. Con chưa thành niên, cha, mẹ, vợ, chồng;

2. Con đã thành niên mà không có khả năng lao động."

Theo quy định nêu trên, dù bố bạn không có tên trong danh sách hưởng di sản thừa kế trong di chúc, nhưng nếu bố bạn không từ chối nhận di sản theo Điều 642 và không thuộc trường hợp không có quyền hưởng di sản theo quy định tại khoản 1 Điều 643 BLDS 2005 thì bố bạn sẽ được hưởng di sản, nhưng phần tài sản mà bố bạn được hưởng chỉ bằng hai phần ba suất của một người thừa kế theo pháp luật, tức là bằng 2/3 suất của mỗi anh em bạn. Như vậy mặc dù bố bạn và các bạn đều thuộc hàng thừa kế thứ nhất, nhưng di sản thừa kế sẽ không chia thành 6 phần bằng nhau.

Tài sản thừa kế là ngôi nhà mẹ bạn đứng tên sổ đỏ, tức mẹ bạn là người đứng tên trên Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất nơi có ngôi nhà là tài sản gắn liền với đất. Di chúc không nói rõ phần tài sản mỗi người được nhận, nên các bạn có thể tự thỏa thuận với nhau. Về bố bạn, phần mà ông được hưởng sẽ tương ứng với 2/3 suất của mỗi bạn nếu chia theo Pháp luật. Để xác định phần tài sản đó, bạn cần xác định giá trị thực tế của ngôi nhà, sau đó chia đều cho số người thừa kế theo pháp luật, trong trường hợp của bạn là 6, rồi lấy kết quả đó nhân 2/3 là ra phần tài sản mà bố bạn được nhận.

Trên đây là ý kiến tư vấn của chúng tôi về câu hỏi của quý khách hàng. Việc đưa ra ý kiến tư vấn nêu trên căn cứ vào các quy định của Pháp luật và thông tin do quý khách hàng cung cấp. Mục đích đưa ra nội dung tư vấn này là để các cá nhân, tổ chức tham khảo.

Trân trọng./.

BỘ PHẬN TƯ VẤN LUẬT DÂN SỰ.

>> Xem thêm:  Kỹ năng của luật sư trong việc bảo vệ quyền và lợi ích của thân chủ trong vụ việc tranh chấp thừa kế