Trong năm học 2014-2015: Tôi có hỏi nhiều lần về hợp đồng lao động nhưng thầy Hiệu trưởng bảo tôi xuống gặp kế toán, khi gặp kế toán thì lại bảo tôi là Hiệu trưởng bảo chưa làm được. Cuối cùng tôi đi làm mà vẫn không được kí hợp đồng. Đến 20/8/2015 (năm học mới) thầy Hiệu trưởng thông báo chấm dứt hợp đồng của tôi ngay trên cuộc họp hội đồng sư phạm nhà trường và tôi phải nghỉ việc ngày hôm sau đó. Trong khi đó môn dạy của tôi có một giáo viên đến tháng 11/2016 nghỉ hưu. Trong cuộc họp đó cô giáo này cũng đã đứng dạy xin nghi hưu sớm để tạo điều kiện cho tôi được tiếp tục công tác ở trường nhưng không được thầy Hiệu trưởng đồng ý. Vậy tôi hỏi: Năm học 2014 - 2015 tôi đi làm mà thầy Hiệu trưởng không kí hợp đồng lao động với tôi như thế là đúng hay sai? Tôi rất mong muốn được tiếp tục ở lại trường để làm việc vì kinh tế gia đình và bản thân tôi nuôi con nhỏ tuổi.

Tôi chân thành cảm ơn.

Câu hỏi được biên tập từ chuyên mục Tư vấn luật laođộngcủa Công ty Luật Minh Khuê.

Không kí hợp đồng với người lao động và sa thải mà không báo trước

Luật sư tư vấn luật lao động trực tuyến, gọi1900.6162

Trả lời:

 

Công ty Luật TNHH MINH KHUÊ xin gửi tới bạn lời chào trân trọng và cảm ơn bạn đã tin tưởng vào dịch vụ do chúng tôi cung cấp. Vấn đề bạn đang vướng mắc chúng tôi xin được tư vấn như sau:

Căn cứ pháp lý:

Bộ luật lao động năm 2012

Luật bảo hiểm xã hội năm 2006

Nội dung tư vấn:

- Theo Điều 18 Bộ luật Lao động 2012 quy định về nghĩa vụ giao kết hợp đồng lao động như sau:

“1. Trước khi nhận người lao động vào làm việc, người sử dụng lao động và người lao động phải trực tiếp giao kết hợp đồng lao động.

Trong trường hợp ngừoi lao động từ đủ 15 tuổi đến dưới 18 tuổi, thì việc giao kết hợp đồng lao động phải được sự đồng ý của người đại diện theo pháp luật của người lao động.

2. Đối với công việc theo mùa vụ, công việc nhất định có thời hạn dưới 12 tháng thì nhóm người lao động có thể ủy quyền cho một người lao động trong nhóm để giao kết hợp đồng lao động bằng văn bản; trường hợp này hợp đồng lao động có hiệu lực như giao kết với từng người”.

Đồng thời tại Điều 2 Luật Bảo hiểm xã hội 2006 quy định như sau:

"1. Người lao động tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc là công dân Việt Nam, bao gồm:

a) Người làm việc theo hợp đồng lao động không xác định thời hạn, hợp đồng lao động có thời hạn từ đủ ba tháng trở lên;

b) Cán bộ, công chức, viên chức;

c) Công nhân quốc phòng, công nhân công an;

d) Sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp quân đội nhân dân; sĩ quan, hạ sĩ quan nghiệp vụ, sĩ quan, hạ sĩ quan chuyên môn kỹ thuật công an nhân dân; người làm công tác cơ yếu hưởng lương như đối với quân đội nhân dân, công an nhân dân;

đ) Hạ sĩ quan, binh sĩ quân đội nhân dân và hạ sĩ quan, chiến sĩ công an nhân dân phục vụ có thời hạn;

e) Người làm việc có thời hạn ở nước ngoài mà trước đó đã đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc.

2. Người sử dụng lao động tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc bao gồm cơ quan nhà nước, đơn vị sự nghiệp, đơn vị vũ trang nhân dân; tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức chính trị xã hội - nghề nghiệp, tổ chức xã hội - nghề nghiệp, tổ chức xã hội khác; cơ quan, tổ chức nước ngoài, tổ chức quốc tế hoạt động trên lãnh thổ Việt Nam; doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ kinh doanh cá thể, tổ hợp tác, tổ chức khác và cá nhân có thuê mướn, sử dụng và trả công cho người lao động.

3. Người lao động tham gia bảo hiểm thất nghiệp là công dân Việt Nam làm việc theo hợp đồng lao động hoặc hợp đồng làm việc mà các hợp đồng này không xác định thời hạn hoặc xác định thời hạn từ đủ mười hai tháng đến ba mươi sáu tháng với người sử dụng lao động quy định tại khoản 4 Điều này.

4. Người sử dụng lao động tham gia bảo hiểm thất nghiệp là người sử dụng lao động quy định tại khoản 2 Điều này có sử dụng từ mười lao động trở lên”.

Trong trường hợp của bạn, thầy hiệu trưởng trường bạn đã vi phạm pháp luật về lao động và bảo hiểm xã hội. Bạn có thể yêu cầu với ban lãnh đạo trường thực hiện các thủ tục ký kết hợp đồng lao động và đóng bảo hiểm xã hội cho mình. Trong trường hợp nhà trường này từ chối, bạn có quyền làm đơn khiếu nại đến Phòng Lao động - thương binh và xã hội cấp quận/huyện nơi trường đóng trụ sở để nhờ can thiệp hoặc khởi kiện ra tòa án nhân dân có thẩm quyền để được giải quyết. 

- Ngoài ra việc hiệu trưởng sa thải bạn mà không báo trước là vi phạm pháp luật của ngừoi sử dụng lao động được quy định tại bộ luật lao động như sau:

Điều 38.Quyền đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động của ngừơi sử dụng lao động.

2. Khi đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động người sử dụng lao động phải báo cho người lao động biết trước:

a) Ít nhất 45 ngày đối với hợp đồng lao động không xác định thời hạn;

b) Ít nhất 30 ngày đối với hợp đồng lao động xác định thời hạn;

c) Ít nhất 03 ngày làm việc đối với trường hợp quy định tại điểm b khoản 1 Điều này và đối với hợp đồng lao động theo mùa vụ hoặc theo một công việc nhất định có thời hạn dưới 12 tháng

Điều 42.Nghĩa vụ của người sử dụng lao động khi đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động trái pháp luật.

1. Phải nhận người lao động trở lại làm việc theo hợp đồng lao động đã giao kết và phải trả tiền lương, bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế trong những ngày người lao động không được làm việc cộng với ít nhất 02 tháng tiền lương theo hợp đồng lao động.

2. Trường hợp người lao động không muốn tiếp tục làm việc, thì ngoài khoản tiền bồi thường quy định tại khoản 1 Điều này người sử dụng lao động phải trả trợ cấp thôi việc theo quy định tại Điều 48 của Bộ luật này.

3. Trường hợp người sử dụng lao động không muốn nhận lại người lao động và người lao động đồng ý, thì ngoài khoản tiền bồi thường quy định tại khoản 1 Điều này và trợ cấp thôi việc theo quy định tại Điều 48 của Bộ luật này, hai bên thỏa thuận khoản tiền bồi thường thêm nhưng ít nhất phải bằng 02 tháng tiền lương theo hợp đồng lao động để chấm dứt hợp đồng lao động.

4. Trường hợp không còn vị trí, công việc đã giao kết trong hợp đồng lao động mà người lao động vẫn muốn làm việc thì ngoài khoản tiền bồi thường quy định tại khoản 1 Điều này, hai bên thương lượng để sửa đổi, bổ sung hợp đồng lao động.

5. Trường hợp vi phạm quy định về thời hạn báo trước thì phải bồi thường cho người lao động một khoản tiền tương ứng với tiền lương của người lao động trong những ngày không báo trước

Căn cứ vào hai điều luật trên thì khi nhà trường muấn chấm dứt hợp đồng làm việc với bạn thì nhà trường phải báo trước cho bạn ít nhất là 30 ngày vì hợp đồng làm việc giữa bạn và nhà trường là hợp đồng có thời hạn do đó thầy hiệu trưởng ra quyết định chấm dứt hợp đồng làm việc với bạn mà không báo trước là vi phạm về quyền đơn phương chấm dứt hợp đông lao động của ngừoi sử dụng lao động nên thầy hiệu trưởng phải thực hiện nghĩa vụ theo quy định tại điều 42 quy định như trên. Nếu ban lãnh đạo nhà trường không thực hiện bạn cũng có quyền khiếu nại để bảo vệ quyền lợi của mình.

Trên đây là ý kiến tư vấn của chúng tôi về câu hỏi của bạn. Việc đưa ra ý kiến tư vấn nêu trên căn cứ vào các quy định của pháp luật và thông tin do bạn cung cấp. Mục đích đưa ra nội dung tư vấn này là để các cá nhân, tổ chức tham khảo. Trường hợp trong nội dung tư vấn có điều gì gây nhầm lẫn, chưa rõ ràng hoặc thông tin nêu trong nội dung tư vấn khiến bạn chưa hiểu hết vấn đề hoặc và có sự vướng ngại, thắc mắc, chúng tôi rất mong nhận được ý kiến phản hồi của bạn.

Trân trọng./.

Bộ phận tư vấn luật lao động.