Tôi không bắt chồng tôi phải chu cấp gì hết, và chồng tôi được quyền thăm con bình thường (vì 2 con tôi ở với tôi), nhưng đến ngày tôi đi lấy quyết định thì cha ruột của tôi xuống toà lấy trước tôi rồi (vì có sự quen biết và thân thiết nên toà đã đưa quyết định cho cha tôi). Trong hoàn cảnh này tôi phải làm sao và bằng cách nào để xin quý toà cho tôi nhận được quyết định từ toà án? thủ tục pháp lý ra sao? Xin trân trọng cảm ơn.

Người gửi: H.V

Câu hỏi được biên tập từ chuyên mục Tư vấn luật hôn nhân của công ty luật Minh Khuê.

>> Luật sư tư vấn luật hôn nhân gia đình gọi: 1900.6162

 

Trả lời:

Cảm ơn bạn đã gửi câu hỏi đến công ty luật Minh Khuê. Thắc mắc của bạn chúng tôi xin được giải đáp như sau:

Căn cứ Điều 315 và Điều 241 Bộ luật Tố tụng dân sự 2005:

“Điều 241 Cấp trích lục bản án

1. Trong thời hạn ba ngày làm việc kể từ ngày kết thúc phiên toà, các đương sự, cơ quan, tổ chức khởi kiện được Toà án cấp trích lục bản án.

2. Trong thời hạn mười ngày kể từ ngày tuyên án, Toà án phải giao hoặc gửi bản án cho các đương sự, cơ quan, tổ chức khởi kiện và Viện kiểm sát cùng cấp”.

“Điều 315. Quyết định giải quyết việc dân sự

1. Quyết định giải quyết việc dân sự phải có các nội dung sau đây:

a) Ngày, tháng, năm ra quyết định;

b) Tên Toà án ra quyết định;

c) Họ, tên của Thẩm phán, Kiểm sát viên, Thư ký Toà án;

d) Tên, địa chỉ của người yêu cầu giải quyết việc dân sự;

đ) Những vấn đề cụ thể yêu cầu Toà án giải quyết;

e) Tên, địa chỉ của người có liên quan;

g) Nhận định của Toà án và những căn cứ để chấp nhận hoặc không chấp nhận đơn yêu cầu;

h) Căn cứ pháp luật để giải quyết việc dân sự;

i) Quyết định của Toà án;

k) Lệ phí phải nộp.

2. Quyết định giải quyết việc dân sự phải được gửi cho Viện kiểm sát cùng cấp, cơ quan thi hành án có thẩm quyền, người yêu cầu giải quyết việc dân sự và cá nhân, cơ quan, tổ chức có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan đến quyết định đó trong thời hạn năm ngày làm việc, kể từ ngày ra quyết định.”

Trong trường hợp này, bạn là đương sự trong vụ việc ly hôn nên sẽ được Tòa án cấp trích lục bản án, quyết định giải quyết việc dân sự. Cha ruột của bạn không phải là người thuộc diện được nhận trích lục bản án và quyết định giải quyết việc ly hôn và cũng không được bạn ủy quyền nên hoàn toàn không thể đến nhận thay bạn. Do đó, bạn vẫn có thể đến xin tòa cấp quyết định trên cho bạn. Nếu tòa án không cấp quyết định giải quyết việc ly hôn cho bạn thì bạn có quyền khiếu nại hành vi này đến chánh án tòa án nơi giải quyết việc ly hôn của bạn.

Trân trọng./.

Bộ phận tư vấn luật hôn nhân - Công ty luật Minh Khuê