Trừ những trường hợp cần thiết, cơ quan nhà nước cơ thẩm quyền sẽ xem xét, đề xuất cơ chế đặc thù riêng cho từng dự án. Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải và đại diện các Bộ: Kế hoạch và Đầu tư, Giao thông vận tải, Tài chính, Tư pháp, Xây dựng, Ngân hàng nhà nước, Tài nguyên và Môi trường đã họp bàn về dự thảo Qui chế thí điểm đầu tư theo hình thức PPP. Sau cuộc họp này, Văn phòng Chính phủ đã truyền đạt thông báo sôố158 (11/6), kết luận những nội dung cơ bản để ban hành qui chế thí điểm về PPP.

>> Luật sư tư vấn luật đầu tư nước ngoài trực tuyến gọi: 1900.6162

 

Theo đó, việc ban hành qui chế này là rất cần thiết, đặc biệt trong giai đoạn phát triển kinh tế - xã hội hiện nay của nước ta, nhu cầu vốn cho đầu tư phát triển hạ tầng càng ngày càng lớn. Việc xây dựng chính sách nhằm khuyến khích đầu tư theo các hình thức mới để huy động tối đa các nguồn vốn từ xã hội cho phát triển hạ tầng là rất cần thiết. Chính phủ đã có nghị định về đầu tư theo hình thức hợp đồng BOT, BTO và BT. Nhiều dự án đã được triển khai, tuy nhiên một số qui định trong các hình thức này vẫn chưa thực sự mở rộng để thu hút được nhiều nhà đầu tư tham gia. Trong khi đó, mô hình hợp tác PPP là hình thức đầu tư được nhiều quốc gia trên thế giới áp dụng thành công. Do đó, việc sớm ban hành khung chính sách đầu tư theo hình thức này ở Việt Nam cần được triển khai.
 
    Chính phủ yêu cầu trong tháng 6, Bộ Kế hoạch và Đầu tư phải hoàn thiện bản dự thảo, trong đó có qui dịnh rõ về cơ chế chung cho các dự án PPP, phần bảo lãnh của Chính phủ và phần tham gia của Nhà nước trong việc hợp tác dự án. Việc bảo lãnh và tham gia của Nhà nước sẽ được xem xét, quyết dịnh trên từng dự án cụ thể, đảm bảo tính khả thi về tài chính của dự án và khả năng cân đối vĩ mô của Nhà nước.
 
   Việc lựa chọn nhà đầu tư cho các dự án PPP cũng phải thực hiện theo qui định hiện hành về đấu thầu. Kết quả phân cấp trong thẩm định, phê duyệt báo cáo nghiên cứu khả thi và kết quả lựa chọn nhà đầu tư thực hiện theo các qui định về đầu tư xây dựng hiện hành. Như vậy, văn bản 158 của Văn phòng Chính phủ qui định rõ : “ Không qui định về cơ chế đặc thù của dự án PPP”. Trường hợp cần thiết, cơ quan nhà nước có thẩm quyền sẽ xem xét, đề xuất cơ chế đặc thù cho từng dự án.
 
   Chính phủ cũng chỉ cho phép thí điểm hạn chế một số lĩnh vực được hợp tác PPP như đầu tư kết cấu hạ tầng, y tế và môi trường. Các qui định khác về đàm phán hợp đồng dự án, các ưu đãi chung về thuế, các quyền và nghĩa vụ khác trong mô hình hợp tác thí điểm PPP được thực hiện như nội dung trong Nghị định số 108/2009/NĐ-CP của Chính phủ về đầu tư theo hình thức BOT, BTO và BT.
 

>> Xem thêm:  Dịch vụ luật sư tư vấn luật đầu tư nước ngoài Uy tín, Chuyên nghiệp

  Sau một thời gian thực hiện thí điểm, Chính phủ sẽ tổng kết, nghiên cứu hoàn thiện chính sách để ban hành nghị định chính thức của Chính phủ về mô hình hợp tác này./.

Nguồn: Báo Kinh tế Sài gòn

>> Xem thêm:  Cơ chế phối hợp giải quyết thủ tục đăng ký đầu tư và đăng ký doanh nghiệp đối với nhà đầu tư nước ngoài