Huyện trả lời lần 1 vẫn không áp giá đền bù. Tôi có đơn gởi đến UBND tỉnh Ninh Thuận nhưng chưa nhận được trả lời. Tôi tiếp tục làm đơn gởi đến Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh . Ngày 05/8/2015, tôi có nhận Quyết định của huyện vẫn không giải quyết theo yêu cầu, trong điều 3 của Quyết định này có nêu nếu tôi không đồng ý với Quyết định của huyện thì gửi đơn đến tỉnh. Vào ngày 06/8/2015, là ngày hẹn gặp của Đại biểu quốc hội đại biểu đọc quyết định của huyện, họ hướng dẫn tôi làm đơn gửi đoàn đại biểu Quốc hội và UBND tỉnh. Ngày 07/8/2015, tôi chuẩn bị nộp đơn thì UBND thị trấn Phước Dân thừa lệnh của UBND huyện Ninh Phước Tống đạt Quyết định cưỡng chế và lập biên bản. Xin hỏi quý Luật sư :
1/ Như vậy Quyết định thông báo có 02 ngày, tôi chưa kịp làm đơn mà huyện lại ra quyết định cưỡng chế vậy có đúng luật không
2/ Nếu tôi không chấp hành Quyết định cưỡng chế thì tôi có vi phạm pháp luật không?

Người gửi :N.T.H

 

Luật sư tư vấn pháp luật đất đai, nhà ở ?

Luật sư tư vấn luật Đất đai qua điện thoại gọi số:  1900.6162

 

Trả lời:

Chào bạn, cảm ơn bạn đã tin tưởng và gửi câu hỏi đề nghị tư vấn luật đến Bộ phận luật sư tư vấn pháp luật của Công ty Luật Minh Khuê. Nội dung câu hỏi của bạn đã được đội ngũ luật sư của Chúng tôi nghiên cứu và tư vấn cụ thể như sau:

 Cơ sở pháp lý:

Luật đất đai 2013

Nội dung phân tích:

>> Xem thêm:  Mức hỗ trợ khi thu hồi đất được xác định dựa trên căn cứ nào ?

- Người dân có quyền khiếu nại hay khởi kiện các quyết định liên quan đến việc thu hồi đất nhưng song song đó vẫn phải chấp hành việc giao đất cho chính quyền.

Khoản 6 Điều 17 Nghị định 43/2014 của Chính phủ nêu rõ: Người có đất thu hồi, tổ chức, cá nhân có liên quan có quyền khiếu nại về việc thu hồi đất theo quy định của pháp luật về khiếu nại. Trong khi chưa có quyết định giải quyết khiếu nại thì vẫn phải tiếp tục thực hiện quyết định thu hồi đất, quyết định cưỡng chế thu hồi đất. Trường hợp cơ quan nhà nước có thẩm quyền giải quyết khiếu nại có kết luận việc thu hồi đất là trái pháp luật thì phải dừng cưỡng chế nếu việc cưỡng chế chưa hoàn thành; hủy bỏ quyết định thu hồi đất đã ban hành và bồi thường thiệt hại do quyết định thu hồi đất gây ra (nếu có).

Khoản 2. Điều 71.Luật đất đai 2013

2. Cưỡng chế thực hiện quyết định thu hồi đất được thực hiện khi có đủ các điều kiện sau đây:
a) Người có đất thu hồi không chấp hành quyết định thu hồi đất sau khi Ủy ban nhân dân cấp xã, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cấp xã nơi có đất thu hồi và tổ chức làm nhiệm vụ bồi thường, giải phóng mặt bằng đã vận động, thuyết phục;
b) Quyết định cưỡng chế thực hiện quyết định thu hồi đất đã được niêm yết công khai tại trụ sở Ủy ban nhân dân cấp xã, địa điểm sinh hoạt chung của khu dân cư nơi có đất thu hồi;
c) Quyết định cưỡng chế  thực hiện quyết định thu hồi đất đã có hiệu lực thi hành;

d) Người bị cưỡng chế đã nhận được quyết định cưỡng chế thực hiện quyết định thu hồi đất có hiệu lực thi hành.
Trường hợp người bị cưỡng chế từ chối không nhận quyết định cưỡng chế hoặc vắng mặt khi giao quyết định cưỡng chế thì Ủy ban nhân dân cấp xã lập biên bản.

Đủ các điều kiện trên quyết định cưỡng chế sẽ có hiệu lực và thời gian 2 ngày bạn nói tới không ảnh hưởng đến quyết định này vì đó là thời gian liên quan đến việc bạn đang khiếu nại.

4. Trình tự, thủ tục thực hiện cưỡng chế thu hồi đất:
a) Trước khi tiến hành cưỡng chế, Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện quyết định thành lập Ban thực hiện cưỡng chế;
b) Ban thực hiện cưỡng chế vận động, thuyết phục, đối thoại với người bị cưỡng chế; nếu người bị cưỡng chế chấp hành thì Ban thực hiện cưỡng chế lập biên bản ghi nhận sự chấp hành. Việc bàn giao đất được thực hiện chậm nhất sau 30 ngày kể từ ngày lập biên bản.
Trường hợp người bị cưỡng chế không chấp hành quyết định cưỡng chế thì Ban thực hiện cưỡng chế tổ chức thực hiện cưỡng chế;
c) Ban thực hiện cưỡng chế có quyền buộc người bị cưỡng chế và những người có liên quan phải ra khỏi khu đất cưỡng chế, tự chuyển tài sản ra khỏi khu đất cưỡng chế; nếu không thực hiện thì Ban thực hiện cưỡng chế có trách nhiệm di chuyển người bị cưỡng chế và người có liên quan cùng tài sản ra khỏi khu đất cưỡng chế.

- Trong trường hợp này nếu việc thu hồi đất là hợp pháp thì việc thực hiện quyết định thu hồi đất là nghĩa vụ và việc bạn không thực hiện là vi phạm pháp luật.

Mọi vướng mắc bạn vui lòng trao đổi trực tiếp với bộ phận luật sư tư vấn pháp luật trực tuyến qua tổng đài 24/7 gọi số: 1900.6162

Trân trọng!

>> Xem thêm:  Điều kiện để được hỗ trợ tái định cư như thế nào ?

BỘ PHẬN TƯ VẤN LUẬT ĐẤT ĐAI. 

 

 

 

 

>> Xem thêm:  Điều kiện để được hỗ trợ diện tích, thời gian và mức hỗ trợ ổn định đời sống khi Nhà nước thu hồi đất ? Hỗ trợ ổn định sản xuất như thế nào ?