1. Không trúng đấu giá quyền sử dụng đất có được trả lại tiền đặt cọc không ?

Thưa luật sư cho tôi hỏi vấn đề như sau : Luật sư cho tôi hỏi tôi muốn đấu thầu lô đất huyện tổ chức đấu giá làm nhà ở khi hoàn tất hồ sơ phải đặt cọc số tiền là 15 triệu nếu trong khi đấu thầu giá tăng cao tôi không thể theo bỏ giữa trừng thì số tiền đặt cọc có được hoàn trả không ?
Xin cảm ơn Luật Minh Khuê.

>> Luật sư tư vấn pháp luật trực tuyến qua điện thoại gọi: 1900.6162

Trả lời:

Chào bạn, cảm ơn bạn đã tin tưởng và gửi câu hỏi đề nghị tư vấn luật đến Bộ phận luật sư tư vấn pháp luật của Công ty Luật Minh Khuê. Nội dung câu hỏi của bạn đã được đội ngũ luật sư của chúng tôi nghiên cứu và tư vấn cụ thể như sau:

Căn cứ theo điểm khoản 2 Điều 9 Quyết định số 216/2005/QĐ-TTG của Thủ tướng Chính phủ : Qđ ban hành Quy chế đấu giá quyền sử dụng đất để giao đất có thu tiền sử dụng đất hoặc cho thuê đất :

Điều 9. Đăng ký tham gia đấu giá

2. Tổ chức, cá nhân đăng ký và nộp hồ sơ tham gia đấu giá phải nộp các khoản tiền sau đây:

a) Tiền đặt cọc (tiền bảo lãnh - tiền đặt trước) do Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh quyết định cho từng cuộc đấu giá nhưng tối đa không quá 5% giá khởi điểm của thửa đất đấu giá. Người trúng đấu giá được trừ tiền đặt cọc vào tiền sử dụng đất hoặc tiền thuê đất phải nộp.

Được lấy lại khoản tiền đặt cọc trong các trường hợp sau:

- Người không trúng đấu giá, được trả lại ngay sau khi cuộc đấu giá kết thúc.

- Người đã đăng ký tham gia đấu giá nhưng rút lại đăng ký trong thời hạn hoàn tất thủ tục đăng ký tham gia đấu giá quy định tại khoản 1 Điều này.

- Người trúng giá bổ sung từ chối không nhận quyền sử dụng đất quy định tại điểm d khoản 3 Điều 11 của Quy chế này.

Không được lấy lại khoản tiền đặt cọc và phải nộp toàn bộ vào ngân sách nhà nước trong các trường hợp sau:

- Người đã đăng ký tham gia đấu giá nhưng không tham gia đấu giá.

- Người tham gia đấu giá từ vòng thứ hai trở đi nhưng trả giá vòng sau thấp hơn giá cao nhất của vòng đấu trước trực tiếp.

- Người trúng đấu giá nhưng từ chối nhận quyền sử dụng đất hoặc rút lại giá đã trả.

- Người vi phạm quy chế đấu giá của cuộc đấu giá đó.

Theo đó người đấu giá quyền sử dụng đất làm nhà ở nếu không trúng đấu giá quyền sử dụng đất sẽ được lấy lại khoản tiền đặt cọc, trường hợp của bạn nếu giá lên cao quá bạn không theo được tức là không trúng đấu giá quyền sử dụng đất sẽ được lấy lại số tiền 15 triệu này.

Trường hợp trong bản tư vấn có điều gì gây nhầm lẫn, chưa rõ ràng hoặc thông tin nêu trong bản tư vấn khiến quý khách chưa hiểu hết vấn đề, rất mong nhận được phản ánh của quý khách tới địa chỉ Tư vấn pháp luật miễn phí qua Email hoặc tổng đài tư vấn trực tuyến 1900.6162 . Chúng tôi sẵn sàng giải đáp. Trân trọng!

2. Nhận thầu sử dụng đất có phải bồi thường giá trị công trình xây dựng không ?

Thưa Luật sư, tôi xin hỏi một vấn đề như sau: UBND xã tôi đang sống đang cho thuê đất sử dụng với mục đích làm VAC. Hiện nay, việc cho thuê đã hết hạn và UBND xã đang tổ chức đấu thầu lại. Sau khi mua và nộp hồ sơ dự thầu, tôi có nghe nói là người nào trúng thầu sẽ phải trả tiền đền bù về cây trồng và chuồng trại cho người trúng thầu cũ. Xin hỏi Luật sư việc phải đền bù như vậy có đúng không? Nếu phải đền bù cơ quan nào thẩm định giá đền bù?
Kính mong Luật sư tư vấn giúp. Tôi xin trân trọng cảm ơn!

Hỏi về việc chuyển đất giao thầu nông nghiệp sang đất nhà ở?

Luật sư tư vấn luật đất đai gọi:1900.6162

Trả lời:

Mặt khác, Luật Đất đai năm 2013 có quy định như sau:

Điều 65 Luật Đất đai năm 2013 quy định về thu hồi đất do chấm dứt việc sử dụng đất theo pháp luật, tự nguyện trả lại đất, có nguy cơ đe dọa tính mạng con người như sau:

“1. Các trường hợp thu hồi đất do chấm dứt việc sử dụng đất theo pháp luật, tự nguyện trả lại đất, có nguy cơ đe dọa tính mạng con người bao gồm:

a) Tổ chức được Nhà nước giao đất không thu tiền sử dụng đất, được Nhà nước giao đất có thu tiền sử dụng đất mà tiền sử dụng đất có nguồn gốc từ ngân sách nhà nước bị giải thể, phá sản, chuyển đi nơi khác, giảm hoặc không còn nhu cầu sử dụng đất; người sử dụng đất thuê của Nhà nước trả tiền thuê đất hàng năm bị giải thể, phá sản, chuyển đi nơi khác, giảm hoặc không còn nhu cầu sử dụng đất;

b) Cá nhân sử dụng đất chết mà không có người thừa kế;

c) Người sử dụng đất tự nguyện trả lại đất;

d) Đất được Nhà nước giao, cho thuê có thời hạn nhưng không được gia hạn;

đ) Đất ở trong khu vực bị ô nhiễm môi trường có nguy cơ đe dọa tính mạng con người;

e) Đất ở có nguy cơ sạt lở, sụt lún, bị ảnh hưởng bởi hiện tượng thiên tai khác đe dọa tính mạng con người.

2. Việc thu hồi đất theo quy định tại khoản 1 Điều này phải dựa trên các căn cứ sau đây:

a) Văn bản của cơ quan có thẩm quyền giải quyết đã có hiệu lực pháp luật đối với trường hợp thu hồi đất quy định tại điểm a khoản 1 Điều này;

b) Giấy chứng tử hoặc quyết định tuyên bố một người là đã chết theo quy định của pháp luật và văn bản xác nhận không có người thừa kế của Ủy ban nhân dân cấp xã nơi thường trú của người để thừa kế đã chết đó đối với trường hợp thu hồi đất quy định tại điểm b khoản 1 Điều này;

c) Văn bản trả lại đất của người sử dụng đất đối với trường hợp quy định tại điểm c khoản 1 Điều này;

d) Quyết định giao đất, quyết định cho thuê đất đối với trường hợp quy định tại điểm d khoản 1 Điều này;

đ) Văn bản của cơ quan có thẩm quyền xác định mức độ ô nhiễm môi trường, sạt lở, sụt lún, bị ảnh hưởng bởi hiện tượng thiên tai khác đe dọa tính mạng con người đối với trường hợp quy định tại điểm đ và điểm e khoản 1 Điều này…”

Trường hợp của người trúng thầu cũ thuộc đối tượng quy định tại Điểm d Khoản 1 Điều 65.

Theo quy định tại Điều 92, Luật này, trường hợp Nhà nước thu hồi đất không được bồi thường tài sản gắn liền với đất gồm: Tài sản gắn liền với đất thuộc một trong các trường hợp thu hồi đất quy định tại các điểm a, b, d, đ, e, i khoản 1 Điều 64 và điểm b, d khoản 1 Điều 65 của Luật này; Tài sản gắn liền với đất được tạo lập trái quy định của pháp luật hoặc tạo lập từ sau khi có thông báo thu hồi đất của cơ quan nhà nước có thẩm quyền; Công trình hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội và công trình xây dựng khác không còn sử dụng”.

Theo đó, những tài sản gắn liền với đất của người chủ thầu cũ sẽ không được bồi thường khi nhà nước thu hồi đất và UBND cũng không có căn cứ yêu cầu người trúng thầu sau đó đền bù tài sản gắn liền với đất đó.

Trường hợp trong bản tư vấn có điều gì gây nhầm lẫn, chưa rõ ràng hoặc thông tin nêu trong bản tư vấn khiến quý khách chưa hiểu hết vấn đề, rất mong nhận được phản ánh của quý khách tới tổng đài tư vấn trực tuyến1900.6162. Chúng tôi sẵn sàng giải đáp.

3. Hỏi về việc chuyển đất giao thầu nông nghiệp sang đất nhà ở ?

Thưa luật sư, Nhà em ở Đường LTK, Thị xã DA, Tỉnh BD. Nhà mua chung và Dì ruột là người đứng tên trên giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. Bây giờ em muốn tách sổ thì cần những thủ tục gì, mức thuế và phí chuyển sang đất thổ cư là bao nhiêu ạ ? Luật sư cho em biết thêm là nếu đất không đủ diện tích để tách sổ thì em cần làm thủ tục và giấy tờ gì để chứng minh phần diện tích đó là tài sản của mình ?

Cảm ơn!

Trả lời:

Luật Minh Khuê tư vấn các quy định của pháp luật về đấu thầu đất nông nghiệp, chuyển đổi mục đích đất nông nghiệp sang đất ở và các vấn đề pháp lý khác liên quan:

Điều 75 Nghị định số 43/2014/NĐ-CP của Chính phủ : Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đất đai quy định:

"Điều 75. Trình tự, thủ tục thực hiện tách thửa hoặc hợp thửa đất

1. Người sử dụng đất nộp 01 bộ hồ sơ đề nghị tách thửa hoặc hợp thửa.

2. Văn phòng đăng ký đất đai có trách nhiệm thực hiện các công việc sau:
a) Đo đạc địa chính để chia tách thửa đất;
b) Lập hồ sơ trình cơ quan có thẩm quyền cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cho người sử dụng đất đối với thửa đất mới tách, hợp thửa;
c) Chỉnh lý, cập nhật biến động vào hồ sơ địa chính, cơ sở dữ liệu đất đai; trao Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cho người được cấp hoặc gửi Ủy ban nhân dân cấp xã để trao đối với trường hợp nộp hồ sơ tại cấp xã.

3. Trường hợp tách thửa do chuyển quyền sử dụng một phần thửa đất hoặc do giải quyết tranh chấp, khiếu nại, tố cáo, đấu giá đất hoặc do chia tách hộ gia đình, nhóm người sử dụng đất; do xử lý hợp đồng thế chấp, góp vốn, kê biên bán đấu giá quyền sử dụng đất để thi hành án (sau đây gọi là chuyển quyền) thì Văn phòng đăng ký đất đai thực hiện các công việc sau:
a) Đo đạc địa chính để chia tách thửa đất;
b) Thực hiện thủ tục đăng ký biến động theo quy định tại Nghị định này đối với phần diện tích chuyển quyền; đồng thời xác nhận thay đổi vào Giấy chứng nhận đã cấp hoặc trình cơ quan có thẩm quyền cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất đối với phần diện tích còn lại của thửa đất không chuyển quyền; chỉnh lý, cập nhật biến động vào hồ sơ địa chính, cơ sở dữ liệu đất đai; trao cho người sử dụng đất hoặc gửi Ủy ban nhân dân cấp xã để trao đối với trường hợp nộp hồ sơ tại cấp xã.

4. Trường hợp tách thửa do Nhà nước thu hồi một phần thửa đất thì cơ quan tài nguyên và môi trường có trách nhiệm chỉ đạo Văn phòng đăng ký đất đai căn cứ quyết định thu hồi của cơ quan nhà nước có thẩm quyền thực hiện các công việc sau:
a) Đo đạc chỉnh lý bản đồ địa chính, hồ sơ địa chính và cơ sở dữ liệu đất đai;
b) Xác nhận thay đổi vào Giấy chứng nhận đã cấp và trao cho người sử dụng đất hoặc gửi Ủy ban nhân dân cấp xã để trao đối với trường hợp nộp hồ sơ tại cấp xã."

Thuế, lệ phí có thể: Thuế thu nhập cá nhân 2% giá trị tài sản, lệ phí trước bạ 0,5% giá trị tài sản, lệ phí thẩm định khoảng 0,15% giá trị tài sản.

Thưa luật sư, Hiện tại gia đình cháu đang muốn chuyển đất nông nghiệp sang đất làm trang trại chăn nuôi tập trung sau khi đã đổi đất cho các hô gia đình khác. Gia đình cháu có trao đổi với chủ tịch uỷ ban xã thì đuơc giải đáp là đất đó không được quy hoạch và không được phép chuyển đổi mục đích sử dụng do luật đất đai của tỉnh NA quy định. Vây trong trường hợp như vậy cháu cần làm gì để được chuyển đổi muc đích sử dụng và cơ quan thẩm quyền nào để đuơc giúp đỡ?

=> Để có thể xây nhà trên đất nông nghiệp thì phải xin chuyển mục đích sử dụng đất. Trường hợp đất nằm trong quy hoạch của địa phương không cho phép chuyển đổi thì không thể chuyển đổi được. Điều 69 Nghị định 43/2014/NĐ-CP quy định:

"Điều 69. Trình tự, thủ tục cho phép chuyển mục đích sử dụng đất
1. Người sử dụng đất nộp đơn xin phép chuyển mục đích sử dụng đất kèm theo Giấy chứng nhận đến cơ quan tài nguyên và môi trường.
2. Cơ quan tài nguyên và môi trường có trách nhiệm thẩm tra hồ sơ; xác minh thực địa, thẩm định nhu cầu chuyển mục đích sử dụng đất; hướng dẫn người sử dụng đất thực hiện nghĩa vụ tài chính theo quy định của pháp luật; trình Ủy ban nhân dân cấp có thẩm quyền quyết định cho phép chuyển mục đích sử dụng đất; chỉ đạo cập nhật, chỉnh lý cơ sở dữ liệu đất đai, hồ sơ địa chính.
Đối với trường hợp nhà đầu tư nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất của người đang sử dụng đất để thực hiện dự án đầu tư thì thực hiện thủ tục chuyển nhượng quyền sử dụng đất đồng thời với thủ tục cho phép chuyển mục đích sử dụng đất.
3. Người sử dụng đất thực hiện nghĩa vụ tài chính theo quy định."

Thưa luật sư, Năm 1992 mẹ em nhờ em gái tên L mua 1 lô đất 2 mặt tiền hết 15 cây vàng giấy tờ viết tay và chồng em gái mẹ em là D đứng tên mua dùm và có ông chú ký tên làm chứng. Bà L nói với mẹ em là giấy tờ đã chuyển qua thổ cư (2 mặt tiền). Năm 2011 ông D qua đời và bà L đang nắm quyền sử dụng đất. Năm 2015 mẹ em yêu cầu sang tên và được biết: đất mới chỉ làm thổ cư 1 mặt tiền, còn mặt còn lại vẫn là đất nông nghiệp, bây giờ có quyết định thu hồi đất để chuyển sang đất thổ cư. Xin hỏi? Gia đình em muốn mua lại đất mà người ta thu hồi để chuyển sang đất thổ cư có được không? và chi phí như thế nào ạ? Năm 1992 bà L có lừa gia đình em là đã làm giấy tờ thổ cư 2 mặt tiền rồi giờ nhà em muốn kiện có được không ạ? Có ông chú làm chứng nữa ạ.

=> Đất nằm trong diện thu hồi để chuyển từ đất nông nghiệp sang đất thổ cư, nếu bạn có như cầu sử dụng và sẽ chuyển sang đất thổ cư thì bạn phải liên hệ với UBND xã xem có được phép không. Về vấn đề bà L lừa dối gia đình bạn thì bạn có thể khởi kiện về hành vi lừa dối.

Xin luật sư cho em hỏi, em sử dụng đất nông nghiệp chưa được cấp sổ đỏ đất nông nghiệp trên đất đã có nhà xây sau 1/7/2004 và trước 1/7/2014, không tranh chấp, phù hợp với quy hoạch, kế hoạch là đất ở, vây bây giờ em làm thủ tục cấp sổ đỏ đất ở được không? nếu được cấp thì phải làm như thế nào?

=> Bạn làm đồng thời thủ tục xin cấp GCNQSDĐ và chuyển mục đích sử dụng đất nông nghiẹp sang đất ở.

Tôi đang canh tác 1000m2 đất nông nghiệp, hiện nay có chủ đầu triển khai dự án cống thoát lũ khu công nghiệp, vậy thưa luật sư đất của tôi được tinh như thế nào ?

=> Bạn yêu cầu bên chủ đầu tư bồi thường theo giá đất nông nghiệp tại địa phương.

Mọi vướng mắc bạn vui lòng trao đổi trực tiếp với bộ phận luật sư tư vấn pháp luật trực tuyến qua tổng đài 24/7 gọi số: 1900.6162 hoặc liên hệ văn phòng để nhận được sự tư vấn, hỗ trợ từ Luật Minh Khuê. Rất mong nhận được sự hợp tác!

4. Quy định pháp luật về vấn đề đấu thầu đất ?

Thưa Luật sư! Gia đình tôi ở quê, có nhà, vườn trên, ao dưới. Cái ao là gia đình đấu thầu và sử dụng được 20 năm, tới năm nay là hết thời thầu, để tiếp tục sử dụng thì gia hạn thầu tiếp. Tuy nhiên khi ra cơ quan xã nộp tiền thì tôi có được thông báo rằng cái ao gia đình chúng tôi thầu giờ có 2 người khác đơn xin thầu cái ao đó nên phải đấu thầu.
Tôi xin hỏi câu trả lời của xã như vậy là có chính xác theo luật không? Khi mà trong địa phương tôi, các gia đình khác có ao như vậy đều được tiếp tục thầu. Gia đình tôi vẫn có nguyện vọng tiếp tục thầu cái ao đó, vì gia đình tôi đã thầu và sử dụng lâu năm rồi. Giờ người khác vào đòi thầu thì sẽ giải quyết như thế nào, tôi cần làm gì để có thể tiếp tục được thầu cái ao đó, và nếu không được thầu tiếp thì tôi có được đền bù gì không? Vì cái ao đó trong thời gian 20 năm, chúng tôi sử dụng có cải tạo cái ao đó, giờ chính quyền lại không cho gia đình tôi tiếp tục thầu cái ao đó mà lại đem ra đấu thầu và nói rằng bên nào trả thầu cao hơn sẽ thắng.
Tôi xin chân thành cảm ơn!

Vấn đề đấu thầu đất?

Luật sư tư vấn pháp luật đất đai gọi:1900.6162

Trả lời:

Vì thời hạn thuê đất của gia đình bạn đã hết nên nếu bạn có nhu cầu tiếp tục sử dụng thì bạn phải làm đơn xin cơ quan có thẩm quyền xem xét gia hạn sử dụng đất cho gia đình bạn theo Điều 126 Luật đất đai 2013.

Điều 126 quy định về đất sử dụng có thời hạn

"1. Thời hạn giao đất, công nhận quyền sử dụng đất nông nghiệp đối với hộ gia đình, cá nhân trực tiếp sản xuất nông nghiệp theo quy định tại khoản 1, khoản 2, điểm b khoản 3, khoản 4 và khoản 5 Điều 129 của Luật này là 50 năm. Khi hết thời hạn, hộ gia đình, cá nhân trực tiếp sản xuất nông nghiệp nếu có nhu cầu thì được tiếp tục sử dụng đất theo thời hạn quy định tại khoản này.

2. Thời hạn cho thuê đất nông nghiệp đối với hộ gia đình, cá nhân không quá 50 năm. Khi hết thời hạn thuê đất, hộ gia đình, cá nhân nếu có nhu cầu thì được Nhà nước xem xét tiếp tục cho thuê đất.

3. Thời hạn giao đất, cho thuê đất đối với tổ chức để sử dụng vào mục đích sản xuất nông nghiệp, lâm nghiệp, nuôi trồng thủy sản, làm muối; tổ chức, hộ gia đình, cá nhân để sử dụng vào mục đích thương mại, dịch vụ, làm cơ sở sản xuất phi nông nghiệp; tổ chức để thực hiện các dự án đầu tư; người Việt Nam định cư ở nước ngoài, doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài để thực hiện các dự án đầu tư tại Việt Nam được xem xét, quyết định trên cơ sở dự án đầu tư hoặc đơn xin giao đất, thuê đất nhưng không quá 50 năm.

Đối với dự án có vốn đầu tư lớn nhưng thu hồi vốn chậm, dự án đầu tư vào địa bàn có điều kiện kinh tế - xã hội khó khăn, địa bàn có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn mà cần thời hạn dài hơn thì thời hạn giao đất, cho thuê đất không quá 70 năm.

Đối với dự án kinh doanh nhà ở để bán hoặc để bán kết hợp với cho thuê hoặc để cho thuê mua thì thời hạn giao đất cho chủ đầu tư được xác định theo thời hạn của dự án; người mua nhà ở gắn liền với quyền sử dụng đất được sử dụng đất ổn định lâu dài.

Khi hết thời hạn, người sử dụng đất nếu có nhu cầu tiếp tục sử dụng thì được Nhà nước xem xét gia hạn sử dụng đất nhưng không quá thời hạn quy định tại khoản này.

4. Thời hạn cho thuê đất để xây dựng trụ sở làm việc của tổ chức nước ngoài có chức năng ngoại giao không quá 99 năm. Khi hết thời hạn, tổ chức nước ngoài có chức năng ngoại giao nếu có nhu cầu sử dụng đất thì được Nhà nước xem xét gia hạn hoặc cho thuê đất khác, mỗi lần gia hạn không quá thời hạn quy định tại khoản này.

5. Thời hạn cho thuê đất thuộc quỹ đất nông nghiệp sử dụng vào mục đích công ích của xã, phường, thị trấn là không quá 05 năm.

6. Đất xây dựng công trình sự nghiệp của tổ chức sự nghiệp công lập tự chủ tài chính quy định tại khoản 2 Điều 147 của Luật này và các công trình công cộng có mục đích kinh doanh là không quá 70 năm.

Khi hết thời hạn, người sử dụng đất nếu có nhu cầu tiếp tục sử dụng thì được Nhà nước xem xét gia hạn sử dụng đất nhưng không quá thời hạn quy định tại khoản này.

7. Đối với thửa đất sử dụng cho nhiều mục đích thì thời hạn sử dụng đất được xác định theo thời hạn của loại đất sử dụng vào mục đích chính.

8. Thời hạn giao đất, cho thuê đất quy định tại Điều này được tính từ ngày có quyết định giao đất, cho thuê đất của cơ quan nhà nước có thẩm quyền."

Trình tự, thủ tục gia hạn sử dụng đất; xác nhận tiếp tục sử dụng đất nông nghiệp của hộ gia đình, cá nhân khi hết hạn sử dụng đất quy định tại điều 74 Nghị định 43/2014/NĐ-CP hướng dẫn thi hành Luật đất đai.

Trong trường hợp bạn không được Nhà nước gia hạn thời gian sử dụng đất thì cơ quan nhà nước có thẩm quyền sẽ ra quyết định thu hồi đất theo khoản d Điều 65 Luật đất đai 2013 và theo đó bạn sẽ không được bồi thường trong trường hợp này căn cứ vào Điều 92 Luật đất đai 2013.

"Điều 92. Trường hợp Nhà nước thu hồi đất không được bồi thường tài sản gắn liền với đất
1. Tài sản gắn liền với đất thuộc một trong các trường hợp thu hồi đất quy định tại các điểm a, b, d, đ, e, i khoản 1 Điều 64 và điểm b, d khoản 1 Điều 65 của Luật này.
2. Tài sản gắn liền với đất được tạo lập trái quy định của pháp luật hoặc tạo lập từ sau khi có thông báo thu hồi đất của cơ quan nhà nước có thẩm quyền.
3. Công trình hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội và công trình xây dựng khác không còn sử dụng."

Trên đây là những tư vấn của chúng tôi về vấn đề của bạn. Rất cảm ơn bạn đã tin tưởng và lựa chọn công ty chúng tôi. Mọi vướng mắc bạn vui lòng trao đổi trực tiếp với bộ phận luật sư tư vấn pháp luật trực tuyến qua tổng đài 24/7 gọi số: 1900.6162 hoặc gửi qua email: Tư vấn pháp luật đất đai qua Emailđể nhận được sự tư vấn, hỗ trợ từ Luật Minh Khuê.

5. Quyền sử dụng đất khi đấu thầu đất như thế nào ?

Xin hỏi Luật sư: Năm 2007 ở địa phương tôi ở (NĐ) có tổ chức đấu thầu công khai 1 số lô đất ở. Vì gia đình tôi không có tên đấu thầu nên đã nhờ ông chú ruột người địa phương xin được 1 giấy tham gia đấu thầu, lấy tên ông chú, tôi đã trực tiếp đi bỏ thầu với giá cao nhất trong số nhiều người đầu thầu do đó trúng thầu 1 lô đất ở.
Sau đó tôi trực tiếp đi nộp khoản tiền đã đấu thầu cho UBND Xã, có biên lai biên nhận do tôi ký tên người nộp tiền. Sau đó Sở TNMT huyện căn cứ vào giấy , tên người trúng thầu (tên chú tôi) đã cấp giấy sử dụng đất đứng tên chú tôi nhưng sổ đỏ sau khi lấy về tôi đã giữ. Nay vì muốn bán mảnh đất này đi vì có việc cần tiền thì gia đình tôi và ông chú phát sinh vấn đề mâu thẫu cá nhân trong việc họ hàng nên ông chú nói mảnh đất này là của ông, ông không giúp sang tên tôi để tôi có thể thế chấp ngân hàng hoặc bán. Như vậy trường hợp này tôi phải làm thế nào để được công nhận quyền sử dụng đất mà mình đã bỏ tiền ra đấu thầu nhiều năm trước (Tất cả giấy báo tham gia đấu thầu, biên lai nộp tiền tôi vẫn còn giữ) Tôi đã nhiều lần nói chuyện tình cảm với chú tôi mong chú sang tên cho tôi nhưng vì mâu thẫu GĐ mà chú nhất định không chịu. Trường hợp chú tôi báo mất sổ đề nghị cấp lại hoặc âm thầm viết giấy bán tay cho người khác thì tôi phải làm thế nào?
Mong quý công ty tư vấn sớm, xin chân thành cảm ơn.

Quyền sử dụng đất khi đấu thầu đất ?

Luật sư tư vấn luật đất đai trực tuyến, gọi: 1900.6162

Trả lời:

Theo quy định tại Điều 170 Bộ luật dân sự năm 2005 thì căn cứ xác lập quyền sở hữu tài sản như sau:

"Điều 170. Căn cứ xác lập quyền sở hữu

Quyền sở hữu được xác lập đối với tài sản trong các trường hợp sau đây:

1. Do lao động, do hoạt động sản xuất, kinh doanh hợp pháp;

2. Được chuyển quyền sở hữu theo thoả thuận hoặc theo quyết định của cơ quan nhà nước có thẩm quyền;

3. Thu hoa lợi, lợi tức;

4. Tạo thành vật mới do sáp nhập, trộn lẫn, chế biến;

5. Được thừa kế tài sản;

6. Chiếm hữu trong các điều kiện do pháp luật quy định đối với vật vô chủ, vật bị đánh rơi, bị bỏ quên, bị chôn giấu, gia súc, gia cầm bị thất lạc, vật nuôi dưới nước di chuyển tự nhiên;

7. Chiếm hữu tài sản không có căn cứ pháp luật nhưng ngay tình, liên tục, công khai phù hợp với thời hiệu quy định tại khoản 1 Điều 247 của Bộ luật này;

8. Các trường hợp khác do pháp luật quy định."

Ngoài ra, Điều 167 Bộ luật Dân sự năm 2005 và Bộ luật tố tụng dân sự 2015 quy định:

"Điều 167. Đăng ký quyền sở hữu tài sản

Quyền sở hữu đối với bất động sản được đăng ký theo quy định của Bộ luật này và pháp luật về đăng ký bất động sản. Quyền sở hữu đối với động sản không phải đăng ký, trừ trường hợp pháp luật có quy định khác."

Và Khoản 16 Điều 3 Luật đất đai năm 2013 số 45/2013/QH13 quy định:

"16.Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất là chứng thư pháp lý để Nhà nước xác nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở, tài sản khác gắn liền với đất hợp pháp của người có quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và quyền sở hữu tài sản khác gắn liền với đất."

Theo dữ liệu bạn đưa ra thì bạn đã nhờ ông chú ruột xin một tờ giấy tham gia đấu thầu, tờ giấy này mang tên ông chú ruột. Do đó, có thể thấy rằng, ông chú của bạn sẽ tham gia đấu thầu mảnh đất và sẽ được cơ quan nhà nước cấp giấy chứng nhận. Việc bạn nộp tiền cho UBND xã và biên lai nhận tiền do bạn ký tên không phải là căn cứ chứng minh mảnh đất thuộc quyền sử dụng của bạn mà chỉ có thể hiểu được rằng, ông chú bạn đã nhờ bạn nộp tiền hộ (có thể là ông chú đưa tiền cho bạn hoặc bạn cho ông chú vay tiền để nộp tiền sử dụng đất).

Việc sang tên quyền sử dụng đất cho bạn phụ thuộc vào sự thỏa thuận giữa bạn với ông chú. Nếu ông chú không sang tên cho bạn thì bạn có quyền yêu cầu cơ quan nhà nước xem xét buộc ông chú trả lại tiền cho bạn.

Mọi vướng mắc bạn vui lòng trao đổi trực tiếp với bộ phận luật sư tư vấn pháp luật trực tuyến qua tổng đài 24/7 gọi số: 1900.6162 hoặc gửi qua email:Tư vấn pháp luật đất đai qua Email để nhận được sự tư vấn, hỗ trợ từ Luật Minh Khuê.

Rất mong nhận được sự hợp tác.

Trân trọng./.

Bộ phận Tư vấn Pháp luật Đất đai - Luật Minh Khuê