Kí cược là biện pháp bảo đảm thực hiện nghĩa vụ dân sự theo đó, bên thuê tài sản là động sản giao cho bên cho thuê khoản tiền, kim khí quý, đá quý hoặc vật có giá trị khác trong thời hạn xác định để đảm bảo việc trả lại tài sản thuê.

Trong trường hợp tài sản thuê được trả lại thì bên thuê được nhận lại tài sản sau khi trừ tiền thuê; nếu bên thuê không trả lại tài sản thuê thì bên cho thuê có quyền đòi lại tài sản thuê; nếu tài sản thuê không còn để trả lại thì tài sản kí cược thuộc về bên cho thuê.