Luat Minh Khue

Kiến thức luật hành chính

Giải quyết khiếu nại hành chính: Cơ chế tài phán hành chính có ưu việt?

Giải quyết khiếu nại hành chính: Cơ chế tài phán hành chính có ưu việt?
Ở nước ta hiện nay, hoạt động giải quyết các khiếu nại và khiếu kiện hành chính đang được thực hiện bởi 2 cơ chế là hành chính và tư pháp. Nhằm nâng cao hơn nữa hiệu quả của hoạt động này, vài năm gần ...

Tài phán hành chính trong nền hành chính quốc gia – Sự phân biệt giữa hành chính tài phán và hành chính quản lý

Tài phán hành chính trong nền hành chính quốc gia – Sự phân biệt giữa hành chính tài phán và hành chính quản lý
Công dân được pháp luật bảo vệ, đây cũng chính là một trong những quyền cơ bản của con người mà Hiến pháp của nhiều nước hiện nay trên thế giới đều công nhận. Đó cũng là một trong những nét đặc trưng ...

Con 1 trong gia đình có phải đi nghĩa vụ quân sự ?

Con 1 trong gia đình có phải đi nghĩa vụ quân sự ?

Rất nhiều bậc phụ huynh hiện nay gia đình chỉ có duy nhất một người con trai và cũng là con một nên có nguyện vọng không muốn cho con đi nghĩa vụ quân sự. Hiện nay con một có phải đi nghĩa vụ quân sự ...