Luat Minh Khue

Kiến thức Pháp luật Sở hữu trí tuệ

Chuyên mục Kiến thức Pháp luật Sở hữu trí tuệ nhằm cung cấp các kiến thức pháp lý trong lĩnh vực sở hữu trí tuệ được các chuyên gia pháp lý, luật sư tư vấn nhằm tuyên truyền, phổ biến và nâng cao kiến thức pháp luật co mọi tổ chức, cá nhân. Hotline 24/7: 1900 6162.