Luat Minh Khue

Kiến thức Pháp luật Sở hữu trí tuệ

Chuyên mục Kiến thức Pháp luật Sở hữu trí tuệ nhằm cung cấp các kiến thức pháp lý trong lĩnh vực sở hữu trí tuệ được các chuyên gia pháp lý, luật sư tư vấn nhằm tuyên truyền, phổ biến và nâng cao kiến thức pháp luật co mọi tổ chức, cá nhân. Hotline 24/7: 1900 6162.

Thương hiệu quốc gia, phân loại hình thái thương hiệu và giải pháp

Thương hiệu quốc gia, phân loại hình thái thương hiệu và giải pháp
Thương hiệu quốc gia vì vậy là một tập hợp rộng các dạng thức thương hiệu nói trên. Mỗi dạng thức có một vai trò và sứ mệnh riêng đồng thời tác động tương hỗ với nhau rất mật thiết. Một chiến lược ...

Kinh nghiệm thế giới và một số giải pháp thương hiệu quốc gia

Kinh nghiệm thế giới và một số giải pháp thương hiệu quốc gia
Thương hiệu quốc gia là một tập hợp rộng các dạng thức thương hiệu khác nhau. Trong những tham luận trước đây, tôi có đề cập những hình thức thể hiện của thương hiệu quốc gia với nhận thức "thương ...

Nhượng quyền thương hiệu là một tiến trình hai chiều

Nhượng quyền thương hiệu là một tiến trình hai chiều
Một trong những hấp dẫn lớn nhất của nhượng quyền thương hiệu dành cho những ai xem nó như là một quá trình tự thuê mướn là sự cam đoan có được một đội ngũ hỗ trợ từ phía nhượng quyền và một thương ...

Dịch vụ nổi bật