Rà soát hộ nghèo, cận nghèo hằng năm được quy định như thế nào?

Rà soát hộ nghèo, cận nghèo là công việc bắt buộc hằng năm của Ủy ban nhân dân cấp xã báo cáo Ủy ban nhân dân cấp huyện sau khi Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp ...

Tìm hiểu về các học thuyết kinh tế theo trường phái Áo

Trường phái kinh tế học Áo là một trường phái tư tưởng nghiên cứu các hiện tượng kinh tế học dựa trên giải thích và phân tích những hành động có mục đích ...

Tìm hiểu một số nhà kinh tế học theo trường phái tư tưởng kinh tế Mỹ

Trước chiến tranh thế giới thứ hai, các nhà kinh tế Mỹ đóng vai trò không đáng kể. Trong thời gian này, các nhà kinh tế học định chế chủ yếu tập trung sự ...

Tìm hiểu các học thuyết về kinh tế của Adam Smith

A.Smith (1723 - 1790) là người mở ra giai đoạn mới trong sự phát triển của kinh tế chính trị tư sản, ông là bậc tiền bối lớn nhất của Mác. Tác phẩm nổi ...

Tìm hiểu về các trường phái tư tưởng kinh tế trong lịch sử

Lịch sử tư tưởng kinh tế là lịch sử của các nhà tư tưởng và học thuyết kinh tế chính trị và kinh tế học từ thời cổ đại đến ngày nay. Lịch sử tư tưởng kinh ...

Tìm hiểu về học thuyết giá trị của trường phái cổ điển

Những nhà kinh tế cổ điển được nhắc tới như một tập hợp lần đầu tiên bởi Karl Marx. Điểm chung trong các học thuyết của họ là học thuyết giá trị lao động, ...

Chỉ số giá tiêu dùng là gì? Mối liên hệ giữa CPI và lạm phát?

Chỉ số giá tiêu dùng là chỉ số tính theo phần trăm để phản ánh mức thay đổi tương đối của giá hàng tiêu dùng theo thời gian. Sở dĩ chỉ là thay đổi tương đối ...

Tìm hiểu về các dạng độc quyền trên thị trường

Độc quyền là thuật ngữ trong kinh tế học chỉ về trạng thái thị trường chỉ có duy nhất một người bán và sản xuất ra sản phẩm đó cho người mua mà không có bất ...

Kích cầu là gì? Biện pháp kích cầu là gì? Chính sách kích cầu là gì?

Biện pháp kích cầu cụ thể có thể là giảm thuế hoặc tăng chi tiêu hoặc cả hai. Kích cầu thường chỉ được dùng khi nền kinh tế lâm vào trì trệ hay suy thoái, ...