Các khoản vay thương mại và công nghiệp (C&l) thường được định giá theo giá chuẩn hay giá cơ bản cộng với phí chênh lệch. Lãi suất cơ bản ngày nay kém quan trọng trong việc định giá khoản vay ngân hàng, cho người vay doanh nghiệp tiếp cận các thị trường vốn. Khởi đầu vào những năm 1970, các ngân hàng bắt đầu định giá khoản vay thương mại theo lãi suất dưới lãi suất cơ bản của ngân hàng, dành cho các công ty tín nhiệm nhất.

Tuy nhiên, nhiều ngân hàng vẫn định giá các khoản vay kinh doanh dưới 1 triệu và khoản vay cho người vay nhỏ với mức chênh lệch trên mức lãi suất cơ bản. Các hình thức thay thế cho lãi suất cơ bản của ngân hàng là chi phí các quỹ của chính bên cho vay và lãi suất theo chỉ số, như Lãi suất liên Ngân hàng Luân Đôn (LIBOR). Mặc dù lãi suất cơ bản là lãi suất tốt nhất dành cho những người vay chất lượng hàng đầu, nhưng nhiều ngân hàng vẫn duy trì hệ thống định giá hai cấp, trong đó các công ty lớn và cả các công ty cỡ trung có thể vay theo lãi suất thấp hơn.

Lãi suất cơ bản (PRIME RATE) là gì ?

Lãi suất cơ bản (PRIME RATE) là mức lãi tối thiểu của vốn vay ngân hàng do các ngân hàng thương mại đặt ra và chỉ cấp cho các người vay kinh doanh mức độ cao. Lãi suất cơ bản chịu ảnh hưởng bởi các điều kiện kinh doanh tổng quát, khả năng trữ kim, mức lãi suất tiền tệ tổng quát và có thể khác biệt về mặt địa lý. Mức cho vay còn bị ảnh hưởng rất nhiều do quy mô của vốn vay: các Vốn vay lớn nhất thường đòi các mức lãi suất thấp nhất.

(The minimum rate on bank loans set by commercial banks and granted only to top business bor­rowers. It is affected by overall business conditions, the availabili­ty of reserves, the general level of money rates, and it may vary geo­graphically. Lending rates are also greatly influenced by the size of the loan: the largest loans naturally command the lowest rates).

Như vậy, Lãi suất cơ bản (prime rate) là lãi suất mà các ngân hàng thương mại áp dụng đối với các khoản tín dụng ngắn hạn cấp cho những khách hàng đáng tin cậy nhất của họ. Lãi suất cơ bản hơi thấp hơn các loại lãi suất cho vay khác và thường chỉ áp dụng đối với các công ty lớn, được xếp hạng tín dụng cao.

Luật Minh Khuê (tổng hợp & phân tích)