Như vậy thì mức lương đó có đúng theo quy định pháp luật về lương của bảo vệ chúng em không?

Cảm ơn luật sư!

Câu hỏi được biên tập từ chuyên mục tư vấn luật Lao động của Công ty luật Minh Khuê

>> Luật sư tư vấn pháp luật Lao động về tăng ca, gọi:  1900.6162

 

Luật sư trả lời:

Cảm ơn bạn đã tin tưởng và gửi câu hỏi về cho bộ phận tư vấn pháp luật Lao động của Công ty Luật Minh Khuê. Với nội dung câu hỏi này chúng tôi đã nghiên cứu và đưa ra câu trả lời như sau:

Theo quy định của Bộ luật lao động năm 2012 về thời giờ làm việc bình thường là không quá 08 giờ trong một ngày và 48 giờ trong một tuần và thời giờ làm việc không quá 06 giờ trong 01 ngày đối với những người làm các công việc đặc biệt nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm. Tại Điều 105 Bộ luật lao động năm 2012thì giờ làm việc ban đêm và làm thêm giờ như sau:

"Điều 105. Giờ làm việc ban đêm

Giờ làm việc ban đêm được tính từ 22 giờ đến 6 giờ sáng ngày hôm sau.

Điều 106. Làm thêm giờ

1. Làm thêm giờ là khoảng thời gian làm việc ngoài thời giờ làm việc bình thường được quy định trong pháp luật, thỏa ước lao động tập thể hoặc theo nội quy lao động.

2. Người sử dụng lao động được sử dụng người lao động làm thêm giờ khi đáp ứng đủ các điều kiện sau đây:

a) Được sự đồng ý của người lao động;

b) Bảo đảm số giờ làm thêm của người lao động không quá 50% số giờ làm việc bình thường trong 01 ngày, trường hợp áp dụng quy định làm việc theo tuần thì tổng số giờ làm việc bình thường và số giờ làm thêm không quá 12 giờ trong 01 ngày; không quá 30 giờ trong 01 tháng và tổng số không quá 200 giờ trong 01 năm, trừ một số trường hợp đặc biệt do Chính phủ quy định thì được làm thêm giờ không quá 300 giờ trong 01 năm;

c) Sau mỗi đợt làm thêm giờ nhiều ngày liên tục trong tháng, người sử dụng lao động phải bố trí để người lao động được nghỉ bù cho số thời gian đã không được nghỉ."

Tại Điều 97 Bộ luật lao động năm 2012 hướng dẫn về tiền lương làm làm thêm giờ và làm việc vào ban đêm như sau:

"Điều 97. Tiền lương làm thêm giờ, làm việc vào ban đêm

1. Người lao động làm thêm giờ được trả lương tính theo đơn giá tiền lương hoặc tiền lương theo công việc đang làm như sau:

a) Vào ngày thường, ít nhất bằng 150%;

b) Vào ngày nghỉ hằng tuần, ít nhất bằng 200%;

c) Vào ngày nghỉ lễ, ngày nghỉ có hưởng lương, ít nhất bằng 300% chưa kể tiền lương ngày lễ, ngày nghỉ có hưởng lương đối với người lao động hưởng lương ngày.

2. Người lao động làm việc vào ban đêm, thì được trả thêm ít nhất bằng 30% tiền lương tính theo đơn giá tiền lương hoặc tiền lương theo công việc của ngày làm việc bình thường.

3. Người lao động làm thêm giờ vào ban đêm thì ngoài việc trả lương theo quy định tại khoản 1 và khoản 2 Điều này, người lao động còn được trả thêm 20% tiền lương tính theo đơn giá tiền lương hoặc tiền lương theo công việc làm vào ban ngày."

Từ tất cả các quy định trên thì bạn làm việc 12 tiếng mỗi ngày thì ngoài 8 tiếng là giờ làm việc bình thường thì 4 tiếng còn lại là bạn đang làm thêm giờ và công ty yêu cầu bạn đi làm vào ngày nghỉ hàng tuần và ngày lễ tức là thời gian đó được cho là làm thêm giờ. Theo thông tin bạn cung cấp thì vào ngày bình thường bạn làm từ 18h đến 06h sáng hôm sau thì tính từ 18h đến 02h là 8 tiếng trong thời giờ làm việc bình thường còn từ 02h trở đi thì đến 06h sáng là làm thêm giờ. 

>> Xem thêm:  Thủ tục đăng ký nội quy, thang bảng lương lao động mới nhất năm 2020 ?

- Tiền lương của bạn trong ngày bình thường như sau:

+ Từ 18h đến 22h : Lương bình thường;

+ Từ 22h đến 02h : Lương bình thường + ít nhất 30% lương bình thương;

+ Từ 02h đến 06h : 150% lương bình thường + ít nhất 30% lương bình thương + 20% lương bình thường vào ban ngày.

- Tiền lương làm vào ngày nghỉ hàng tuần:

+Từ 18h đến 22h : 200% lương bình thường;

+ Từ 22h đến 6h : 200% lương bình thường + ít nhất 30% lương bình thương + 20% lương bình thường vào ban ngày.

- Tiền lương làm vào ngày nghỉ lễ: Vì là ngày nghỉ có hưởng lương nên ngày này bạn sẽ được hưởng nguyên lương bình thường và tiền làm thêm được tính như sau:

+ Từ 18h đến 22h: 300% lương bình thường;

+ Từ 22h đến 6h : 300% lương bình thường + ít nhất 30% lương bình thương + 20% lương bình thường vào ban ngày.

>> Xem thêm:  Tư vấn về mức lương áp dụng sau khi thi đậu biên chế ?

Vậy, tổng hợp lại là nếu lương trên hợp đồng là 4,400,000 đồng mà cuối tháng nhận 4,400,000 đồng mà chưa có tiền lương làm thêm giờ là công ty không áp dụng đúng theo quy định của pháp luật về lao động. 

Trên đây là tư vấn của Luật Minh Khuê về Làm bảo vệ trực ca đêm 12h/ngày thì tiền lương được tính như thế nào mới đúng luật lao động?. Nếu còn vướng mắc, chưa rõ hoặc cần hỗ trợ pháp lý khác bạn vui lòng liên hệ Luật sư tư vấn pháp luật trực tuyến qua tổng đài điện thoại gọi số: 1900.6162 để được giải đáp. 

Rất mong nhận được sự hợp tác!

Trân trọng./.

Bộ phận tư vấn pháp luật Lao động - Công ty luật Minh Khuê

>> Xem thêm:  Tư vấn về việc thành lập văn phòng tuyển dụng ?