Câu hỏi được biên tập từ chuyên mục tư vấn pháp luật lao động của Công ty Luật Minh Khuê

Tư vấn pháp luật lao động

Luật sư tư vấn pháp luật lao động 1900.6162

Trả lời

Chào bạn! Cảm ơn bạn đã gửi câu hỏi tư vấn đến công ty Luật Minh Khuê. Với trường hợp của bạn, công ty xin tư vấn như sau:
 
Hiện nay, bạn cần làm đơn yêu cầu gửi lên ban giám đốc Công ty yêu cầu họ làm công văn gửi BHXH cam kết đóng BHXH còn nợ và xin ưu tiên đóng bù phần BHXH còn thiếu cho bạn trước theo quy định tại Công văn 2266/BHXH-BT:

Việc thu và ghi, xác nhận sổ BHXH của người lao động trong doanh nghiệp nợ tiền BHXH theo quy định tại Điểm đ, Khoản 1, Điều 62 Quy định kèm theo Quyết định số 1111/QĐ-BHXH trong một số trường hợp:

b) Đối với doanh nghiệp thực sự gặp khó khăn nợ BHXH, BHYT, nếu giám đốc doanh nghiệp có văn bản gửi cơ quan BHXH cam kết trả đủ tiền nợ BHXH, BHYT và thực hiện đóng trước BHXH, BHYT đối với người lao động đủ điều kiện hưởng chế độ BHXH, người lao động thôi việc để giải quyết chế độ BHXH và chốt sổ BHXH, thì giám đốc BHXH tỉnh xem xét, phối hợp với Sở Lao động - Thương binh và Xã hội xác nhận thực trạng khó khăn của doanh nghiệp để giải quyết.

Nếu như trong trường hợp công ty không làm công văn và kiên quyết không đóng thì bạn yêu cầu công ty trả lời rõ ràng bằng văn bản về việc không đóng BHXH, đồng thời làm đơn gửi phòng lao động thương binh xã hội quận/huyện nơi Công ty có trụ sở yêu cầu họ giải quyết tranh chấp này.

Chúng tôi xin cung cấp mẫu đơn khiếu nại cho bạn như sau: 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập-Tự do-Hạnh phúc

                                                                       ……, ngày …… tháng….năm ……

ĐƠN KHIẾU NẠI

Kính gửi: ……………………………(1)

          Họ và tên: ………………………(2); mã số hồ sơ…………………….(3)

          Địa chỉ: …………………………………………………………………..

          Khiếu nại: ………………………………………………………………(4)

          Nội dung khiếu nại: …………………………………………………….(5)

          …………………………………………………………………………….

          (Tài liệu, chứng cứ kèm theo-nếu có)

                                                                             Người khiếu nại

                                                                             (ký và ghi rõ họ tên)

Hướng dẫn cách viết đơn khiếu nại:

(1) Tên cơ quan, tổ chức, cá nhân có thẩm quyền giải quyết khiếu nại

(2) Họ tên của người khiếu nại.

- Nếu là đại diện khiếu nại cho cơ quan, tổ chức thì ghi rõ chức danh, tên cơ quan, tổ chức mà mình đại diện.

- Nếu là người được ủy quyền khiếu nại thì ghi rõ theo ủy quyền của cơ quan, tổ chức, cá nhân nào.

(3) Nội dung này do cơ quan giải quyết khiếu nại ghi.

(4) Khiếu nại lần đầu (hoặc lần 2) đối với quyết định, hành vi hành chính của ai?

(5) Nội dung khiếu nại

- Ghi tóm tắt sự việc đến khiếu nại;

- Yêu cầu (đề nghị) của ngườu khiếu nại (nếu có);

Nếu không được giải quyết thỏa đáng thì căn cứ vào Điều 131 Luật Bảo hiểm xã hội năm 2006, bạn cũng có quyền khởi kiện tổ chức BHXH tại Tòa án cấp huyện nơi tổ chức BHXH có trụ sở chính, hoặc khiếu nại đến cơ quan quản lý nhà nước về lao động cấp tỉnh (Sở lao đông thương binh và xã hội) để yêu cầu được giải quyết.

Trân trọng!

Bộ phận tư vấn pháp luật lao động - Công ty luật MInh Khuê