Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản là (Hành vi) lạm dụng việc được giao tài sản trên cơ sở hợp đồng để chiếm đoạt toàn bộ hay một phần tài sản đó. : Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản là hành vi nguy hiểm cho xã hội, xâm phạm quyền sở hữu của người khác. Hành vi này bị luật hình sự Việt Nam coi là tội phạm thuộc nhóm tội xâm phạm SỞ hữu. Trước khi có Bộ luật hình sự năm 1985, tội phạm này được quy định trong Pháp lệnh trừng trị các tội xâm phạm tài sản xã hội chủ nghĩa và Pháp lệnh trừng trị các tội xâm phạm tài sản riêng của công dân năm 1970. Theo đó, có hai tội lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản - tội lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản xã hội chủ nghĩa và tội lạm dụng _ tín nhiệm chiếm đoạt tài sản riêng của công dân. Trong Bộ luật hình sự năm 1985, hai tội này được quy định trong hai chương khác nhau. Bộ luật hình sự năm 1999 nhập hai chương nói trên vào một, thành Chương XIV - Các tội xâm phạm sở hữu, do vậy đã nhập hai tội này vào một. Đồng thời, Bộ luật hình sự năm 1999 cũng đã cụ thể hoá các dấu hiệu cho phép phân biệt trường hợp lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản là tội phạm với trường hợp chỉ là vi phạm. Theo Bộ luật hình sự năm 1999, tội lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản đòi hỏi các dấu hiệu: 1) Chủ thể là người được người khác giao tài sản của họ trên cơ sở hợp đồng đã được kí kết. Hợp đồng đó có thể là vay, mượn, thuê hoặc hợp đồng vận chuyển, gia công, sửa chữa, coi giữ... Việc kí kết hợp đồng này phải hoàn toàn trung thực. Nếu sử dụng việc kí kết hợp đồng là thủ đoạn lừa dối để chiếm đoạt thì không phải là trường hợp lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản mà là trường hợp lừa đảo chiếm đoạt tài sản; 2) Chủ thể đã có hành vi chiếm đoạt một phần hay toàn bộ tài sản được giao. Hành vi chiếm đoạt này có thể là đã bỏ trốn hoặc có thủ đoạn gian dối khác để trốn tránh việc trả lại tài sản; hoặc đã sử dụng tài sản vào việc bất hợp pháp dẫn đến không có khả năng trả lại tài sản...; 3) Tài sản chiếm đoạt phải có giá trị từ một triệu đồng trở lên hoặc dưới một triệu đồng nhưng hành vi lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản đã gây hậu quả nghiêm trọng hoặc chủ thể đã bị xử phạt hành chính hay bị kết án về hành vi chiếm đoạt tài sản, chưa được xoá án tích. Hình phạt được quy định cho tội này có mức cao nhất là tù chung thân.