Trả lời:

Trong trường hợp này sẽ có 2 cách giải quyết như sau:

* Đối với chi phí bốc dỡ của cá nhân có giá trị nhỏ hơn 2 triệu đồng/lần hoặc tháng: Bạn có thể ký HĐLĐ dưới 3 tháng, kèm theo CMT của người lao động. Sau đó bạn chi trả lương và lấy chữ ký của họ trên bảng thanh toán lương.

* Đối với chi phí thuê bốc dỡ của cá nhân có giá trị lớn hơn 2 triệu đồng/lần hoặc tháng: Bạn có thể ký HĐLĐ dưới 3 tháng, kèm theo CMT của người lao động. Sau đó bạn chi trả lương và lấy chữ ký của họ trên bảng thanh toán lương. Tuy nhiên với trường hợp này bạn cần lưu ý người lao động bạn thuê thuộc trường hợp chịu thuế TNCN do đó:

Khấu trừ thuế TNCN 10%, phần còn lại chi trả cho người lao động. Sau đó cung cấp cho họ bản chứng từ khấu trừ thuế TNCN để họ thực hiện quyết toán thuế về sau. 

- Hoặc: Không khấu trừ thuế TNCN 10%, chi trả cho họ 100% chi phí vận chuyển, bốc dỡ. Trong trường hợp này, DN phải làm MST cho họ, và yêu cầu họ làm cam kết tổng thu nhập trong năm không nằm trong diện thu nhập phải nộp thuế TNCN. 

Chuyên viên tư vấn Trần Hà - Bộ phận tư vấn Thuế.