Hay chỉ cần đăng ký thêm địa điểm kinh doanh là được ạ? Và nếu đăng ký thêm địa điểm kinh doanh thì công ty chúng có bị phạt hành chính gì không? Xin luật sư tư vấn giúp. Xin cảm ơn!

 

Trả lời:

1. Cơ sở pháp lý

Luật doanh nghiệp 2014

Nghị định 78/2015 về đăng ký doanh nghiệp

2. Nội dung tư vấn:

Đối với trường hợp trên, Quý Công ty có thể đăng ký địa chỉ nhà hàng dưới hình chi nhánh hoặc địa điểm kinh doanh mà không nhất thiết phải thay đổi địa chỉ trụ sở đúng với địa chỉ của nhà hàng và không bị phạt hành chính.

Theo Điều 45 Luật Doanh nghiệp 2014: "Chi nhánh là đơn vị phụ thuộc của doanh nghiệp, có nhiệm vụ thực hiện toàn bộ hoặc một phần chức năng của doanh nghiệp kể cả chức năng đại diện theo ủy quyền. Ngành, nghề kinh doanh của chi nhánh phải đúng với ngành, nghề kinh doanh của doanh nghiệp". Còn "Địa điểm kinh doanh là nơi mà doanh nghiệp tiến hành hoạt động kinh doanh cụ thể".

Vậy, nếu địa chỉ của nhà hàng cùng tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương với địa chỉ của trụ sở chính hoặc chi nhánh đã thành lập thì bạn có thể thành lập địa điểm kinh doanh trực thuộc trụ sở chính hoặc trực thuộc một chi nhánh đã thành lập. Nếu không thuộc trường hợp trên thì bạn phải thành lập chi nhánh.

>> Xem thêm:  Thủ tục lập địa điểm kinh doanh ở ngoài địa chỉ trụ sở chính công ty mới nhất năm 2020

Hồ sơ, thủ tục, trình tự thành lập chi nhánh, địa điểm kinh doanh được quy định tại Điều 33 Nghị định 78/NĐ-CP:

  • Hồ sơ thành lập chi nhánh bao gồm: 

1. Thông báo thành lập chi nhánh;

2.  Quyết định và bản sao hợp lệ biên bản họp của Hội đồng thành viên đối với công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên, của chủ sở hữu công ty hoặc Hội đồng thành viên hoặc Chủ tịch công ty đối với công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên, của Hội đồng quản trị đối với công ty cổ phần, của các thành viên hợp danh đối với công ty hợp danh về việc thành lập chi nhánh;

3. Bản sao hợp lệ quyết định bổ nhiệm người đứng đầu chi nhánh;

4. Bản sao hợp lệ một trong các giấy tờ chứng thực cá nhân: bản sao Thẻ căn cước công dân, Giấy chứng minh nhân dân, Hộ chiếu hoặc chứng thực cá nhân hợp pháp khác của người đứng đầu chi nhánh.

Hồ sơ sẽ được nộp tại Phòng đăng ký kinh doanh nơi thành lập chi nhánh. Khi nhận được hồ sơ hợp lệ của doanh nghiệp, Phòng Đăng ký kinh doanh nhập thông tin vào Hệ thống thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp để yêu cầu mã số chi nhánh. Trong thời hn 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ hp lệ, Phòng Đăng ký kinh doanh cấp Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động chi nhánh trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về đăng ký doanh nghiệp cho doanh nghiệp.

  • Hồ sơ thành lập địa điểm kinh doanh: Trong thời hạn 10 ngày làm việc, kể từ ngày quyết định lập địa điểm kinh doanh, doanh nghiệp gửi thông báo lập địa điểm kinh doanh đến Phòng Đăng ký kinh doanh. Nội dung thông báo gồm:

a) Mã số doanh nghiệp;

b) Tên và địa chỉ trụ sở chính của doanh nghiệp hoặc tên và địa chỉ chi nhánh (trường hợp địa điểm kinh doanh được đặt tại tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương nơi chi nhánh đặt trụ sở);

c) Tên, địa chỉ địa điểm kinh doanh;

d) Lĩnh vực hoạt động của địa điểm kinh doanh;

>> Xem thêm:  Thủ tục thay đổi nội dung đăng ký của Hộ kinh doanh cá thể ?

đ) Họ, tên, nơi cư trú, số Chứng minh nhân dân hoặc Hộ chiếu hoặc chứng thực cá nhân hợp phápkhác quy định tại Điều 10 Nghị định này của người đứng đầu địa điểm kinh doanh;

e) Họ, tên, chữ ký của người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp đối với trường hợp địa điểm kinh doanh trực thuộc doanh nghiệp hoặc họ, tên, chữ ký của người đứng đầu chi nhánh đối vớitrường hợp địa điểm kinh doanh trực thuộc chi nhánh.

Trong trường hợp Quý Công ty không muốn thành lập chi nhánh, địa điểm kinh doanh thì có thể làm thông báo thay đổi địa điểm trụ sở chính của Công ty nộp tại Phòng đăng ký kinh doanh nơi doanh nghiệp đăng ký. Kèm theo Thông báo phải có:

- Bản sao hợp lệ Điều lệ đã sửa đổi của công ty;

- Danh sách thành viên đối với công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên; danh sách người đại diện theo ủy quyền đối với công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên; danh sách cổ đông sáng lập, cổ đông là nhà đầu tư nước ngoài, người đại diện theo ủy quyền của cổ đông là tổ chức nước ngoài đối với công ty cổ phần; danh sách thành viên hợp danh đối với công ty hợp danh;

- Quyết định và bản sao hợp lệ biên bản họp của Hội đồng thành viên đối với công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên, của Đại hội đồng cổ đông đối với công ty cổ phần, của các thành viên hợp danh đối với công ty hợp danh; Quyết định của chủ sở hữu công ty đối với công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên.

Khi nhận Thông báo, Phòng Đăng ký kinh doanh nơi doanh nghiệp dự định đặt trụ sở mới trao Giấy biên nhận, kiểm tra tính hợp lệ của hồ sơ, cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp cho doanh nghiệp và gửi thông tin đến Phòng Đăng ký kinh doanh nơi trước đây doanh nghiệp đã đăng ký.

rường hợp trong nội dung tư vấn có điều gì gây nhầm lẫn, chưa rõ ràng hoặc thông tin nêu trong nội dung tư vấn khiến quý khách chưa hiểu hết vấn đề hoặc/ và có sự vướng ngại, thắc mắc, chúng tôi rất mong nhận được ý kiến phản hồi của quý khách hàng.

Mọi vướng mắc bạn vui lòng trao đổi trực tiếp với bộ phận luật sư tư vấn pháp luật trực tuyến qua tổng đài, gọi số: 1900.6162 hoặc gửi qua email  để nhận được sự tư vấn, hỗ trợ từ Luật Minh Khuê.

Rất mong nhận được sự hợp tác!

Trân trọng./.                                  

Bộ phận Tư vấn Luật Doanh nghiệp - Công ty luật Minh Khuê 

>> Xem thêm:  Quy định mới nhất năm 2020 về vốn với hộ kinh doanh cá thể ?