Trả lời:

Chào bạn, cảm ơn bạn đã tin tưởng và gửi câu hỏi đề nghị tư vấn luật đến Bộ phận luật sư tư vấn pháp luật của Công ty Luật Minh Khuê. Nội dung câu hỏi của bạn đã được đội ngũ luật sư của chúng tôi nghiên cứu và tư vấn cụ thể như sau:

1. Căn cứ pháp lý:

Luật bảo hiểm xã hội năm 2014

Nghị đinh 115/2015/NĐ-CP hướng dẫn Luật bảo hiểm xã hội bắt buộc

Luật bảo hiểm y tế năm 2008 (Sửa đổi, bổ sung năm 2014) 

2. Nội dung tư vấn :

1. Chế độ nghỉ hưởng thai sản khi vợ sinh con

Luật BHXH năm 2014 có quy định: 

Điều 34. Thời gian hưởng chế độ khi sinh con

>> Xem thêm:  Mở công ty riêng khi đang xin trợ cấp thất nghiệp, trợ cấp thai sản ?

"2. Lao động nam đang đóng bảo hiểm xã hội khi vợ sinh con được nghỉ việc hưởng chế độ thai sản như sau:

a) 05 ngày làm việc;

b) 07 ngày làm việc khi vợ sinh con phải phẫu thuật, sinh con dưới 32 tuần tuổi;

c) Trường hợp vợ sinh đôi thì được nghỉ 10 ngày làm việc, từ sinh ba trở lên thì cứ thêm mỗi con được nghỉ thêm 03 ngày làm việc;

d) Trường hợp vợ sinh đôi trở lên mà phải phẫu thuật thì được nghỉ 14 ngày làm việc.

Thời gian nghỉ việc hưởng chế độ thai sản quy định tại khoản này được tính trong khoảng thời gian 30 ngày đầu kể từ ngày vợ sinh con."

"Điều 38. Trợ cấp một lần khi sinh con hoặc nhận nuôi con nuôi.

Lao động nữ sinh con hoặc người lao động nhận nuôi con nuôi dưới 06 tháng tuổi thì được trợ cấp một lần cho mỗi con bằng 02 lần mức lương cơ sở tại tháng lao động nữ sinh con hoặc tháng người lao động nhận nuôi con nuôi.

Trường hợp sinh con nhưng chỉ có cha tham gia bảo hiểm xã hội thì cha được trợ cấp một lần bằng 02 lần mức lương cơ sở tại tháng sinh con cho mỗi con."

Theo thông tư 59/2015/ TT-BLĐTBXH có quy định:

>> Xem thêm:  Mẫu đơn đề nghị hưởng trợ cấp thai sản mới nhất

"1. Thời gian 12 tháng trước khi sinh con hoặc nhận nuôi con nuôi được xác định như sau:

a) Trường hợp sinh con hoặc nhận nuôi con nuôi trước ngày 15 của tháng, thì tháng sinh con hoặc nhận nuôi con nuôi không tính vào thời gian 12 tháng trước khi sinh con hoặc nhận nuôi con nuôi.

b) Trường hợp sinh con hoặc nhận nuôi con nuôi từ ngày 15 trở đi của tháng và tháng đó có đóng bảo hiểm xã hội, thì tháng sinh con hoặc nhận nuôi con nuôi được tính vào thời gian 12 tháng trước khi sinh con hoặc nhận nuôi con nuôi. Trường hợp tháng đó không đóng bảo hiểm xã hội thì thực hiện theo quy định tại điểm a khoản này."

Xin chào luật sư ! Tôi tham gia bảo hiểm từ 1/1/2016 cho tới nay, ngày 31/8/2016 vợ tôi sinh con ( vợ tôi không tham gia bảo hiểm), hiện tôi đang làm trong công ty tư nhân. Xin hỏi luật sư tôi thuộc đối tượng hưởng trợ cấp thai sản nam như thế nào ? Thủ tục làm chế độ ra sao? Xin Cảm ơn

-> Như vậy bạn được nghỉ ở nhà khi vợ sinh con 5, 7 hoặc 10ngày và nhận trợ cấp từ BHXH cụ thể là chế độ thai sản. Ngoài ra bạn sẽ nhận được trợ cấp 1 lần là 2 tháng lương cơ sở khi vợ không tham gia BHXH.

Tại thông tư 59/2015/TT-BLĐTBXH hướng dẫn tại điều 9, khoản 2 điều kiện hưởng chế độ thai sản

"2. Điều kiện hưởng trợ cấp một lần khi sinh con được hướng dẫn cụ thể như sau:

a) Đối với trường hợp chỉ có cha tham gia bảo hiểm xã hội thì cha phải đóng bảo hiểm xã hội từ đủ 06 tháng trở lên trong thời gian 12 tháng trước khi sinh con;

b) Đối với người chồng của người mẹ nhờ mang thai hộ phải đóng bảo hiểm xã hội từ đủ 06 tháng trở lên trong thời gian 12 tháng tính đến thời điểm nhận con."

Chào Luật sư. Người vợ không tham gia BHXH, người chồng được hưởng những chế độ thai sản nào ?Công ty tôi giải quyết nội dung trên như sau: Khi vợ sinh và đã không tham gia BHXH, thì người chồng được nghỉ 5 hoặc 7 ngày và bị công ty trừ lương.Và người chồng đã được hưởng trợ cấp 2 tháng mức lương cơ bản tại cơ sở ? Vậy cho tôi hỏi công ty giải quyết như thế đúng luật không? Và theo luật thì được hưởng những chế độ gì ? Chân thành cảm ơn luật sư.

-> Đối với việc cha tham gia đóng BHXH và được hưởng chế độ nghỉ chăm sóc vợ thì sẽ được hưởng tiền trợ cấp từ BHXH. Việc người lao động không tham gia lao động thực tế trong những ngày này thì chưa được hưởng lương tại doanh nghiệp. 

Ngoài ra chỉ có cha tham gia BHXH thì cha được hưởng trợ cấp một lần là 2 tháng lương cơ sở.

>> Xem thêm:  Cách tính thời gian đóng bảo hiểm xã hội tối thiểu (12 tháng) trước khi sinh con để hưởng chế độ thai sản ?

2. Thủ tục và hồ sơ hưởng chế đô thai sản với lao động nam.

Luật BHXH năm 2014 có quy định:

" Điều 101. Hồ sơ hưởng chế độ thai sản

1. Hồ sơ hưởng chế độ thai sản đối với lao động nữ sinh con bao gồm:

a) Bản sao giấy khai sinh hoặc bản sao giấy chứng sinh của con;

b) Bản sao giấy chứng tử của con trong trường hợp con chết, bản sao giấy chứng tử của mẹ trong trường hợp sau khi sinh con mà mẹ chết;

c) Giấy xác nhận của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh có thẩm quyền về tình trạng người mẹ sau khi sinh con mà không còn đủ sức khỏe để chăm sóc con;

d) Trích sao hồ sơ bệnh án hoặc giấy ra viện của người mẹ trong trường hợp con chết sau khi sinh mà chưa được cấp giấy chứng sinh;

đ) Giấy xác nhận của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh có thẩm quyền về việc lao động nữ phải nghỉ việc để dưỡng thai đối với trường hợp quy định tại khoản 3 Điều 31 của Luật này.

2. Trường hợp lao động nữ đi khám thai, sẩy thai, nạo, hút thai, thai chết lưu hoặc phá thai bệnh lý, người lao động thực hiện biện pháp tránh thai theo quy định tại khoản 1 Điều 37 của Luật này phải có giấy chứng nhận nghỉ việc hưởng bảo hiểm xã hội đối với trường hợp điều trị ngoại trú, bản chính hoặc bản sao giấy ra viện đối với trường hợp điều trị nội trú.

>> Xem thêm:  Bị công ty cho nghỉ việc khi có thai có được hưởng chế độ thai sản?

3. Trường hợp người lao động nhận nuôi con nuôi dưới 06 tháng tuổi phải có giấy chứng nhận nuôi con nuôi.

4. Trường hợp lao động nam nghỉ việc khi vợ sinh con phải có bản sao giấy chứng sinh hoặc bản sao giấy khai sinh của con và giấy xác nhận của cơ sở y tế đối với trường hợp sinh con phải phẫu thuật, sinh con dưới 32 tuần tuổi.

5. Danh sách người lao động nghỉ việc hưởng chế độ thai sản do người sử dụng lao động lập."

Xin chào luật sư công ty luật Minh Khuê, luật sư cho tôi hỏi nội dung như sau xin được giải đáp. Vợ tôi làm công ty được 4 năm sau đó công ty giải thể lúc vợ tôi mang bầu được 7 tháng nếu vậy vợ tôi có tự đi làm thủ tục lãnh tiền thai sản không và nếu được thì có được ủy quyền cho chồng làm thủ tục hồ sơ và lãnh tiền thai sản giúp không ? Chân thành cảm ơn luật sư.

-> Hiện nay vợ bạn nếu đủ điều kiện nhận trợ cấp của chế độ thai sản thì chồng có thể nộp hồ sơ hưởng chế độ thai sản thay. BHXH không buộc đối với người sinh con phải di thực hiện thủ tục này. Ngoài ra, BHXH còn có thể cho nhận thanh toán qua tài khoản ngân hàng.

Tại luật BHXH năm 2014, điều 38. Trợ cấp một làn khi sinh con hoặc nhận nuôi con nuôi.

"Lao động nữ sinh con hoặc người lao động nhận nuôi con nuôi dưới 06 tháng tuổi thì được trợ cấp một lần cho mỗi con bằng 02 lần mức lương cơ sở tại tháng lao động nữ sinh con hoặc tháng người lao động nhận nuôi con nuôi.

Trường hợp sinh con nhưng chỉ có cha tham gia bảo hiểm xã hội thì cha được trợ cấp một lần bằng 02 lần mức lương cơ sở tại tháng sinh con cho mỗi con."

Như vậy cha sẽ nhận trợ cấp 1 lần khi vợ không tham gia BHXH.

Xin chào Luật sư, theo tôi được biết là bắt đầu từ 1/1/2016 áp dụng chế độ thai sản cho chồng đóng BHXH có vợ sinh con là 5 ngày, sinh mổ là 7 ngày làm việc. Tôi muốn hỏi đến tháng 9/2016 thì có gì thay đổi không ? Xin cảm ơn.

Hiện nay trong tháng 9/2016 pháp luật về BHXH chưa có sự thay đổi về chế độ thai sản. Trường hợp còn thắc mắc bạn có thể liên hệ trực tiếp tổng đài 1900.6162 .

Mọi thông tin chưa rõ vui lòng liên hệ trực tiếp qua tổng đài tư vấn pháp luật.

>> Xem thêm:  Có thai 5 tháng thì nghỉ việc có được hưởng chế độ thai sản hay không?

Trên đây là ý kiến tư vấn của chúng tôi về câu hỏi của bạn. Mọi vướng mắc xin vui lòng trao đổi trực tiếp với bộ phận luật sư tư vấn pháp luật trực tuyến qua tổng đài 24/7 gọi số: 1900.6162 hoặc liên hệ văn phòng  để nhận được sự tư vấn, hỗ trợ từ Luật Minh Khuê.

Rất mong nhận được sự hợp tác!

Trân trọng./.

Bộ phận tư vấn luật lao động - Công ty Luật Minh Khuê.

>> Xem thêm:  Tư vấn thủ tục hưởng chế độ thai sản khi nghỉ việc trước khi sinh ?