Luật sư tư vấn:

Cám ơn bạn đã gửi câu hỏi của mình đến Bộ phận tư vấn pháp luật trực tuyến của Công ty Luật Minh Khuê . Với thắc mắc của bạn, Công ty Luật Minh Khuê xin được đưa ra quan điểm tư vấn của mình như sau:

Trong trường hợp này, Điều 157 Bộ luật lao động 2012 đã quy định cụ thể về thời hạn nghỉ thai sản như sau:

Điều 157. Nghỉ thai sản

1. Lao động nữ được nghỉ trước và sau khi sinh con là 06 tháng.

Trường hợp lao động nữ sinh đôi trở lên thì tính từ con thứ 02 trở đi, cứ mỗi con, người mẹ được nghỉ thêm 01 tháng.

Thời gian nghỉ trước khi sinh tối đa không quá 02 tháng.

2. Trong thời gian nghỉ thai sản, lao động nữ được hưởng chế độ thai sản theo quy định của pháp luật về bảo hiểm xã hội.

3. Hết thời gian nghỉ thai sản theo quy định tại khoản 1 Điều này, nếu có nhu cầu, lao động nữ có thể nghỉ thêm một thời gian không hưởng lương theo thoả thuận với người sử dụng lao động.

4. Trước khi hết thời gian nghỉ thai sản theo quy định tại khoản 1 Điều này, nếu có nhu cầu, có xác nhận của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh có thẩm quyền về việc đi làm sớm không có hại cho sức khỏe của người lao động và được người sử dụng lao động đồng ý, lao động nữ có thể trở lại làm việc khi đã nghỉ ít nhất được 04 tháng.

Trong trường hợp này, ngoài tiền lương của những ngày làm việc do người sử dụng lao động trả, lao động nữ vẫn tiếp tục được hưởng trợ cấp thai sản theo quy định của pháp luật về bảo hiểm xã hội.

Như vậy, Bộ luật lao động 2012 quy định thời hạn nghỉ trước khi sinh không quá 02 tháng. Do đó bạn có quyền nghỉ trước không quá 2 tháng, thời hạn 2 tháng này tính từ khi bạn xin nghỉ việc đến khi sinh con. Vì bạn dự kiến sinh vào ngày 10 tháng 10 năm 2016 nên bạn có thể làm đơn xin nghỉ từ ngày 10 tháng 8 năm 2016 trở đi. Nếu bạn muốn nghỉ từ ngày 2 tháng 8 năm 2016 thì bạn có thể thỏa thuận nghỉ không lương từ ngày 2 tháng 8 năm 2016 đến hết ngày 8 tháng 8 năm 2016.

Trân trọng./.

Bộ phận tư vấn pháp luật - Luật Minh Khuê biên tập