Luat Minh Khue
Tư vấn chế độ thai sản, mức đền bù khi bị công ty chấm dứt hợp đồng trước thời hạn ?

Tư vấn chế độ thai sản, mức đền bù khi bị công ty chấm dứt hợp đồng trước thời hạn ?

Người lao động đang mang thai bị công ty chấm dứt hợp đồng thì có vi phạm pháp luật không ? Mức bồi thường khi chấm dứt hợp đồng với người lao động trái luật và chế độ thai sản đối với người lao động bị chấm dứt hợp đồng được pháp luật quy định như thế nào ? Luật sư giải đáp cụ thể:

Có thể bảo lưu ngày phép năm cũ khi qua năm mới không?

Luật Minh Khuê tư vấn và giải đáp một số câu hỏi của Luật Lao động, luật việc làm, luật viên chức về các vấn đề như: Chế độ nghỉ phép năm, chế độ nghỉ của ...

Tư vấn cấp thẻ tạm trú cho người nước ngoài

Công ty luật Minh Khuê cung cấp dịch vụ pháp lý cho nhà đầu tư nước ngoài bao gồm các dịch vụ cấp giấy chứng nhận đầu tư theo luật đầu tư nước ngoài hiện ...

Dịch vụ nổi bật