Lừa đảo chiếm đoạt tài sản là hành vi chiếm đoạt tài sản của người khác bằng thủ đoạn gian dối.

Lừa đảo chiếm đoạt tài sản là hành vi nguy hiểm cho xã hội, xâm phạm quyền sở hữu của người khác. Hành vi này bị Luật hình sự Việt Nam coi là tội phạm thuộc nhóm tội xâm phạm sở hữu. Trước khi có Bộ luật hình sự năm 1985, tội phạm này được quy định trong Pháp lệnh trừng trị các tội xâm phạm tài sản xã hội chủ nghĩa và Pháp lệnh trừng trị các tội xâm phạm tài sản riêng của công dân năm 1970. Theo đó có hai tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản - tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản xã hội chủ nghĩa và tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản riêng của công dân. Trong Bộ luật hình sự năm 19885, hai tội này được quy định trong hai chương khác nhau. Bộ luật hình sự năm 1999 đã nhập hai tội này cũng như nhập hai chương các tội xâm phạm sở hữu thành một. Đồng thời, Bộ luật cũng đã cụ thể hoá các dấu hiệu cho phép phân biệt giữa trường hợp lừa đảo chiếm đoạt tài sản là tội phạm với trường hợp chỉ là vi phạm. Theo Bộ luật hình sự năm 1999, tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản đòi hỏi các dấu hiệu sau:

1) Hành vi phạm tội gnự của tội này bao gồm hai loại hành vị xảy ra kế tiếp šš¿& nhau. Đó là hành vi lừa dối và hành vi chiếm đoạt. Lừa dối là hành vi đưa ra những thông tin không phù hợp với thực tế khách quan nhằm làm người tiếp nhận thông tin tin đó là thật. Hành vi lừa dối có thể được thực hiện qua lời nói, qua xuất trình giấy tờ giả mạo hoặc qua việc làm cụ thể (giao thiếu, đánh tráo...). Chiếm đoạt ở tội này là mục đích và là kết quả của hành vi lừa dối. Do lừa dối được mà kẻ phạm tội nhận được tài sản giao nhầm hoặc giữ lại được tài sản đáng lẽ phải giao.

2) Tài sản chiếm đoạt phải có giá trị từ một triệu đồng trở lên hoặc tuy dưới một triệu đồng nhưng hành vi lừa dối chiếm đoạt tài sản đã gây hậu quả nghiêm trọng hoặc chủ thể đã bị xử phạt hành chính hay bị kết án về hành vi chiếm đoạt tài sản, chưa được xoá án tích mà còn vi phạm;

3) Tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản được coi là hoàn thành khi cả hai hành vi lừa dối và chiếm đoat đều đã xảy ra hay nói cách khác khi chủ thể nhận được tài sản giao nhầm hoặc giữ lại được tài gẵn phải giao. Hình phạt được quy định cho tội này có mức cao nhất là tử hình.