Luật Thi hành án dân sự năm 2008 số 26/2008/QH12 của Quốc hội

Luật Thi hành án dân sự năm 2008 số 26/2008/QH12 của Quốc hội

Ngày 14 tháng 11 năm 2008 Quốc hội ban hành Luật Thi hành án dân sự số 26/2008/QH12 của Quốc hội. Luật này có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 7 năm 2009 . Pháp lệnh Thi hành án dân sự năm 2004 hết hiệu lực kể từ ngày Luật này có hiệu lực.

Bộ luật dân sự năm 2015

Luật Minh Khuê cung cấp cho khách hàng Bộ luật dân sự năm 2015 do Quốc Hội ban hành có hiệu lực từ ngày 01/01/2017 đây là một trong những văn bản pháp lý ...