Vậy các bạn cho mình hỏi, nếu công ty không cấp giấy chứng nhận phần vốn góp cho mình và các thành viên khác thì có bị làm sao không? Và mình đặt giả sử như nếu mình được cấp rồi sau đó bị mất thì có được cấp lại hay không?

>> Tổng đài tư vấn pháp luật doanh nghiệp 24/7: 1900.6162

Luật sư tư vấn:

Với trường hợp của bạn, Luật Minh Khuê  xin tư vấn cho bạn như sau:

Căn cứ theo quy định tại khoản 5 Điều 48 Luật doanh nghiệp năm 2014 thì:

5. Tại thời điểm góp đủ phần vốn góp, công ty phải cấp giấy chứng nhận phần vốn góp cho thành viên tương ứng với giá trị phần vốn đã góp. Giấy chứng nhận phần vốn góp có các nội dung chủ yếu sau đây:

a) Tên, mã số doanh nghiệp, địa chỉ trụ sở chính của công ty;

b) Vốn điều lệ của công ty;

c) Họ, tên, địa chỉ thường trú, quốc tịch, số Thẻ căn cước công dân, Giấy chứng minh nhân dân, Hộ chiếu hoặc chứng thực cá nhân hợp pháp khác đối với thành viên là cá nhân; tên, số quyết định thành lập hoặc mã số doanh nghiệp, địa chỉ trụ sở chính đối với thành viên là tổ chức;

d) Phần vốn góp, giá trị vốn góp của thành viên;

đ) Số và ngày cấp giấy chứng nhận phần vốn góp;

e) Họ, tên, chữ ký của người đại diện theo pháp luật của công ty

Như vậy, tại thời điểm góp đủ phần vốn góp, công ty có trách nhiệm phải cấp giấy chứng nhận phần vốn góp cho thành viên công ty và nội dung giấy chứng nhận phần vốn góp sẽ có một số nội dung nêu trên. Trong trường hợp đã góp đủ số vốn mà công ty không cấp giấy chứng nhận phần vốn góp cho thành viên công ty thì, căn cứ theo quy định tại điểm a khoản 2 Điều 34 Nghị Định 50/2016/NĐ-CP:

Điều 34. Vi phạm khác liên quan đến tổ chức, quản lý doanh nghiệp

……………..

2. Phạt tiền từ 10.000.000 đồng đến 15.000.000 đồng đối với một trong các hành vi sau:

a) Không cấp giấy chứng nhận phần vốn góp cho thành viên công ty

Như vậy, khi đã góp đủ số vốn góp mà công ty không cấp giấy chứng nhận phần vốn góp thì có thể bị phạt từ 10 triệu đồng đến 15 triệu đồng.

Ngoài ra, đối với trường hợp mà bạn hỏi, trong trường hợp giả sử bạn đã được cấp giấy chứng nhận phần vốn góp rồi mà bị mất thì có được cấp lại không? Trong trường hợp này, căn cứ theo quy định tại khoản 6 Điều 48 Luật doanh nghiệp năm 2014 thì:”6. Trường hợp giấy chứng nhận phần vốn góp bị mất, bị hủy hoại, bị hư hỏng hoặc bị tiêu hủy dưới hình thức khác, thành viên được công ty cấp lại giấy chứng nhận phần vốn góp theo trình tự, thủ tục quy định tại Điều lệ công ty“. Như vậy, khi giấy chứng nhận phần vốn góp bị mất thì bạn có thể được cấp lại giấy chứng nhận phần vốn góp khác với nội dung như giấy chứng nhận ban đầu.

Nếu trong quá trình giải quyết có vấn đề gì vướng mắc vui lòng liên hệ 1900.6162để được tư vấn, giải đáp trực tiếp.

Trân trọng./.

Bộ phận luật sư doanh nghiệp