Luat Minh Khue

Dịch vụ luật sư dân sự

Chuyên mục Dịch vụ luật sư tư vấn luật dân sự  tập hợp những dịch vụ pháp lý do Công ty luật Minh Khuê cung cấp trong lĩnh vực dân sự: 

Luật sư đại diện tranh tụng các vụ án kinh tế, dân sự tại tòa án

Luật sư đại diện tranh tụng các vụ án kinh tế, dân sự tại tòa án
Công ty luật Minh Khuê là một trong những công ty kinh nghiệm đa dạng trong lĩnh vực tư vấn này, là một trong những lựa chọn thích hợp nhất cho khách hàng trong nước và quốc tế trong việc giải quyết ...

Dịch vụ tư vấn thu nợ hồi nợ hợp pháp

Dịch vụ tư vấn thu nợ hồi nợ hợp pháp
Đây thực chất là các giao dịch: dân sự, kinh tế, thương mại, lao động... thông qua hình thức hợp đồng bằng văn bản hoặc không bằng văn bản và khi một trong các bên vi phạm nghĩa vụ trong hợp đồng(gồm ...

Dịch vụ cung cấp văn bản pháp luật bằng tiếng việt và tiếng anh

Dịch vụ cung cấp văn bản pháp luật bằng tiếng việt và tiếng anh
Với hệ thống cơ sở dữ liệu Luật Việt Nam (LAWDATA) là một trong những website đầu tiên tại Việt Nam cung cấp hệ thống văn bản pháp luật miễn phí, đồng bộ, đa dạng thuộc nhiều lĩnh vực pháp lý khác ...

Dịch vụ nổi bật