Luat Minh Khue

Dịch vụ luật sư tư vấn đàm phán, soạn thảo, rà soát các hợp đồng kinh doanh thương mại

Vai trò của hợp đồng trong các giao dịch của doanh nghiệp ngày càng quan trọng bởi các đối tác trong hợp đồng của doanh nghiệp hầu hết là các doanh nhân ...

Dịch vụ cung cấp văn bản pháp luật bằng tiếng việt và tiếng anh

Với hệ thống cơ sở dữ liệu Luật Việt Nam (LAWDATA) là một trong những website đầu tiên tại Việt Nam cung cấp hệ thống văn bản pháp luật miễn phí, đồng bộ, ...

Tư vấn thủ tục khởi kiện vụ án dân sự

Công ty luật Minh Khuê là một công ty tư vấn với những hiểu biết sâu sắc, kinh nghiệm phong phú, đa dạng được tích lũy từ các hoạt động tư vấn của mình sẽ ...

Dịch vụ tư vấn pháp luật về thừa kế

Công dân có quyền lập di chúc đề định đoạt tài sản của mình, để lại tài sản của mình cho người thừa kế theo pháp luật, hưởng di sản theo di chúc hoặc theo ...

Tư vấn khởi kiện vụ án dân sự tại Toà án.

Công ty luật Minh Khuê cung ứng dịch vụ tư vấn khởi kiện vụ án dân sự tại Toà án bao gồm các hoạt động cụ thể sau:

Dịch vụ nổi bật