Do đó việc soạn thảo nội dung của hợp đồng sao cho hạn chế đến mức thấp nhất các rủi ro sẽ xảy ra trong tương lai để đảm bảo lợi ích của các bên trong hợp đồng là một việc quan trọng.

Tổng đài luật sư trực tuyến gọi: 1900.6162.

Luật sư tư vấn pháp luật trực tuyến qua điện thoại gọi:  1900.6162

Nội dung tư vấn:

Cung cấp các dịch vụ pháp lý liên quan tới hợp đồng:

1. Tư vấn các qui định của pháp luật về hợp đồng cũng như các văn bản pháp luật điều chỉnh các vấn đề liên quan

2. Nghiên cứu tài liệu về các vấn đề chính của hợp đồng, tìm hiểu các trường hợp tương tự cụ thể để từ đó đưa ra giải pháp tối ưu cho việc soạn thảo và ký kết hợp đồng.

3. Tham gia đàm phán, thương thảo thảo hợp đồng cùng với khách hàng

4. Thẩm định các nội dung, rà soát, chỉnh sửa các điều khoản hợp đồng do đối tác đưa ra

5. Soạn thảo các điều khỏan hợp đồng cần thiết, đàm phán với đối tác để bảo vệ các điều khỏan quan trọng của hợp đồng.

6. Tư vấn pháp lý các vấn đề liên quan khác trên cơ sở các qui định của pháp luật về hợp đồng theo yêu cầu của Khách hàng.

7. Các yêu cầu pháp lý khác;

Rất mong nhận được sự hợp tác cùng Quý khách hàng!
Trân trọng.

Bộ phận Luật sư Dân sự - Công ty luật Minh Khuê