Cụ thể các công việc Luật sư tiến hành:

- Chuẩn bị các cơ sở pháp lý, các văn bản pháp luật điều chỉnh các vấn đề liên quan;

- Nghiên cứu tài liệu liên quan, tìm hiểu thông tin liên quan về các bên của hợp đồng trong các trường hợp cụ thể theo yêu cầu của doanh nghiệp từ đó đưa ra giải pháp tư vấn tối ưu cho việc soạn thảo và ký kết hợp đồng, đảm bảo lợi ích tối đa cho doanh nghiệp và cân bằng được lợi ích của các bên trong hợp đồng;

- Công ty luật Minh Khuê cử luật sư tham gia vào ban đàm phán hợp đồng;

- Luật sư của Chúng tôi đưa ra các ý kiến pháp lý để bên thuê Tư vấn đánh giá, quyết định trong việc đàm phán các nội dung hợp đồng;

- Thẩm định các nội dung, rà soát, chỉnh sửa các điều khoản hợp đồng do đối tác đưa ra;

- Tư vấn soạn thảo các điều khoản hợp đồng cần thiết, đàm phán với đối tác để bảo vệ các điều khoản quan trọng, bảo đảm được quyền hợp pháp của bên thuê tư vấn;

- Soạn thảo và hiệu chỉnh các điều khoản liên quan tới quyền và nghĩa vụ của các bên trong hợp đồng;

- Tư vấn và soạn thảo các nội dung khác trên cơ sở các qui định của pháp luật về hợp đồng như điều khoản thanh toán, phạt hợp đồng, luật áp dụng, cơ quan tài phán...

- Công ty luật Minh Khuê đặc biệt lưu ý cho khách hàng các điều khoản cơ bản, điều khoản tuỳ nghi và phụ lục bổ sung của Hợp đồng ký kết.

Các loại hợp đồng Công ty luật Minh Khuê đã tham gia tư vấn:

- Hợp đồng kinh tế;

- Hợp đồng thương mại;

- Hợp đồng hợp tác đầu tư theo hình thức BOT, BTO, BT và PPP;

- Hợp đồng dân sự;

- Hợp đồng lao động;

- Hợp đồng BCC;

- Hợp đồng hợp đồng liên doanh;

- Hợp đồng hợp đồng mua bán hàng hóa;

- Hợp đồng mua bán;

- Các loại hợp đồng khác...

Cụ thể các công việc Luật sư tiến hành:

- Chuẩn bị các cơ sở pháp lý, các văn bản pháp luật điều chỉnh các vấn đề liên quan;

- Nghiên cứu tài liệu liên quan, tìm hiểu thông tin liên quan về các bên của hợp đồng trong các trường hợp cụ thể theo yêu cầu của doanh nghiệp từ đó đưa ra giải pháp tư vấn tối ưu cho việc soạn thảo và ký kết hợp đồng, đảm bảo lợi ích tối đa cho doanh nghiệp và cân bằng được lợi ích của các bên trong hợp đồng;

- Công ty luật Minh Khuê cử luật sư tham gia vào ban đàm phán hợp đồng;

- Luật sư của Chúng tôi đưa ra các ý kiến pháp lý để bên thuê Tư vấn đánh giá, quyết định trong việc đàm phán các nội dung hợp đồng;

- Thẩm định các nội dung, rà soát, chỉnh sửa các điều khoản hợp đồng do đối tác đưa ra;

- Tư vấn soạn thảo các điều khoản hợp đồng cần thiết, đàm phán với đối tác để bảo vệ các điều khoản quan trọng, bảo đảm được quyền hợp pháp của bên thuê tư vấn;

- Soạn thảo và hiệu chỉnh các điều khoản liên quan tới quyền và nghĩa vụ của các bên trong hợp đồng;

- Tư vấn và soạn thảo các nội dung khác trên cơ sở các qui định của pháp luật về hợp đồng như điều khoản thanh toán, phạt hợp đồng, luật áp dụng, cơ quan tài phán...

- Công ty luật Minh Khuê đặc biệt lưu ý cho khách hàng các điều khoản cơ bản, điều khoản tuỳ nghi và phụ lục bổ sung của Hợp đồng ký kết.

Các loại hợp đồng Minh khuê đã tham gia tư vấn:

- Hợp đồng kinh tế;

- Hợp đồng thương mại;

- Hợp đồng hợp tác đầu tư theo hình thức BOT, BTO, BT và PPP;

- Hợp đồng dân sự;

- Hợp đồng lao động;

- Hợp đồng BCC;

- Hợp đồng hợp đồng liên doanh;

- Hợp đồng hợp đồng mua bán hàng hóa;

- Hợp đồng mua bán;

- Các loại hợp đồng khác...

Phí luật sư tư vấn:
Mức phí luật sư, chuyên gia tư vấn được tính toán dựa trên sự phức tạp và khối lượng công việc thực tế. Phí luật sư sẽ được thông báo và thống nhất sau khi Luật sư của MKLAW FIRM đã nhận được yêu cầu cụ thể của khách hàng.

Rất mong nhận được sự hợp tác cùng Quý khách hàng!

Trân trọng./.

Bộ phận luật sư tranh tụng

--------------------------------------------------

THAM KHẢO DỊCH VỤ TƯ VẤN LIÊN QUAN:

1. Tư vấn pháp luật lao động;

2. Luật sư riêng cho doanh nghiệp;

3.Tư vấn pháp luật lĩnh vực dân sự;

4. Tư vấn luật hành chính Việt Nam;

5. Dịch vụ luật sư tư vấn giải quyết tranh chấp tại tòa án.

6. Luật sư tranh tụng tại tòa án và đại diện ngoài tố tụng;

7. Luật sư tư vấn giải quyết tranh chấp hôn nhân gia đình;