.Dịch vụ tư vấn pháp luật: Tư vấn đấu thầu

Luật sư tư vấn luật đấu thầu trực tuyến qua điện thoại gọi:  1900 6162

Công ty Luật Minh Khuê  (MKLAW FIRM) cung cấp các dịch vụ về đấu thầu như sau:

- Tư vấn trình tự thực hiện đấu thầu, phương thức đấu thầu.

- Tư vấn cho chủ đầu tư lập kế hoạch đấu thầu (hình thức lựa chọn nhà thầu);

- Lập hồ sơ mời thầu, hồ sơ yêu cầu đối với các gói thầu thuộc hình thức đầu thầu rộng rãi trong nước, quốc tế, EPC, sơ tuyển, chào hàng v.v..;

- Tư vấn và xử lý tình huống phát sinh trong quá trình đấu thầu

- Tư vấn lập và đánh giá hồ sơ cho bên mời thầu

- Tư vấn lập hồ sơ dự thầu cho nhà thầu.

- Dịch vụ hỗ trợ đăng tin và cung cấp thông tin đấu thầu.

- Dịch vụ cung cấp thông tin về đấu thầu;

- Cơ sở dữ liệu về thông tin đấu thầu;

- Cung cấp văn bản pháp lý về đấu thầu;

- Tư vấn giải quyết kiến nghị trong đấu thầu;

- Giải quyết kiến nghị tại cơ quan tố tụng trong đấu thầu.

Rất mong nhận được sự hợp tác cùng Quý khách hàng!
Trân trọng./.
Bộ phận Luật sư Đấu thầu
------------------------------------