Dịch vụ tranh tụng vụ án đất đai của Công ty luật Minh Khuê:

- Tranh chấp trong các dự án bất động sản;

- Giải quyết tranh chấp trong thừa kế liên quan đến đất;

- Thủ tục cho tặng đất;

- Tranh chấp trong việc hợp đồng mua bán đất và tài sản gắn liền với đất;

- Tư vấn thủ tục mua bán thanh lý nhà đất;

- Đại diện xin giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (sổ đỏ);

- Đại diện nộp lệ phí trước bạ và các nghĩa vụ tài chính;

- Tranh chấp trong đất đai và đền bù giải phóng mặt bằng;

Các cấp tham gia:

- Tranh chấp tại tòa án huyện;

- Tranh chấp tại tòa tỉnh;

- Tranh chấp tại tòa tối cao;

Khách hàng:  

- Doanh nghiệp Việt Nam với nhau;

- Cá nhân với doanh nghiệp;

- Doanh nghiệp Việt với doanh nghiệp nước ngoài;

- Doanh nghiệp thành phần tư nhân và doanh nghiệp nhà nước;

- Cá nhân với cá nhân;

Rất mong nhận được sự hợp tác cùng Quý khách hàng!
Trân trọng./.

PHÒNG LUẬT SƯ ĐẤT ĐAI - CÔNG TY LUẬT MINH KHUÊ