Luat Minh Khue
Dịch vụ thành lập công ty dịch thuật trọn gói

Dịch vụ thành lập công ty dịch thuật trọn gói

Trong xu hướng toàn cầu hóa lĩnh vực dịch thuật (Biên dịch/Phiên dịch) là một trong những ngành nghề được cả xã hội coi trọng và có thu nhập cao. Để phát triển trong lĩnh vực biên dịch/phiên dịch việc thành lập công ty dịch thuật là yếu tố sống còn cho sự phát triển.

Tư vấn thành lập hộ kinh doanh cá thể

Công ty luật Minh Khuê hiện cung ứng dịch vụ tư thành lập hộ kinh doanh cá thể bao gồm: Việc soạn thảo hồ sơ xin thành lập hộ kinh doanh cá thể; Đại diện ...

Tư vấn thành lập công ty cổ phần tại Hà Nội

Công ty cổ phần được xem là công ty đối vốn, trong đó phần vốn góp của các cổ đông được chia thành các phần nhỏ bằng nhau được gọi là cổ phần. Đây là một ...

Tư vấn pháp luật cho doanh nghiệp

Công ty luật Minh Khuê cung cấp dịch vụ tư vấn pháp luật cho doanh nghiệp trong suốt quá trình hoạt động kinh doanh khi phát sinh các vấn đề pháp có quyền ...

Luật sư tư vấn giải thể doanh nghiệp

Trường hợp giải thể doanh nghiệp: Kết thúc thời hạn hoạt động đã ghi trong Điều lệ công ty mà không có quyết định gia hạn; Theo quyết định của hội đồng ...

Tư vấn mua bán và sáp nhập công ty

Với kinh nghiệm thực tiễn phong phú trong quá trình giải quyết các giao dịch xuyên biên giới về mua bán, sáp nhập doanh nghiệp, Luật sư của chúng tôi đã hỗ ...

Dịch vụ luật sư tư vấn thành lập công ty

Thành lập Công ty là một trong những bước quan trọng để bắt đầu quá trình kinh doanh. Công ty luật Minh Khuê tư vấn, hỗ trợ quá trình thành lập Công ty trọn ...

Luật sư tư vấn vụ án tranh chấp kinh doanh, thương mại

Tranh chấp trong hoạt động kinh doanh, thương mại là một trong những loại tranh chấp phổ biến nhất hiện nay. Công ty luật Minh Khuê hiện cung ứng dịch vụ tư ...

Tư vấn luật doanh nghiệp

Công ty luật Minh Khuê là đơn vị tư vấn chuyên nghiệp trong lĩnh vực doanh nghiệp và các dịch vụ hỗ trợ tư vấn pháp luật cho doanh nghiệp. Chúng tôi cung ...

Tư vấn chính sách đầu tư, mua bán doanh nghiệp

Trong bối cảnh pháp luật Việt Nam còn chưa hoàn thiện, Công ty luật Minh Khuê tư vấn cho khách hàng và tham vấn với các cơ quan hữu quan những vấn đề pháp ...

Dịch vụ nổi bật